DE WERELD NU

Nederlandse moslimmilitairen

moslimmilitairen

Een allochtone militair, een sergeant op een Nederlandse luchtmachtbasis, is overgelopen naar IS. Daar kon je op wachten, met  Nederlandse moslimmilitairen.

Bij een enquête van een paar jaar geleden bleek dat de meeste moslimjongeren in het leger niet bereid waren mee te doen als er militaire operaties zouden worden uitgevoerd tegen andere moslims.

Als gevolg van het overlopen meent men nu bij het leger en meer speciaal bij de luchtmacht allerlei instructies en andere info aan te moeten passen. Men is bang dat die anders in de handen van de vijand een gevaar gaan vormen voor Nederlandse militairen die ingezet worden in en tegen moslimlanden.Persoonlijk denk ik dat die reactie nogal overdreven is, ook in die zin dat er in Nederland en andere Europese landen al sinds jaar en dag moslim militairen rondlopen.

Het is veel waarschijnlijker dat minder opvallende moslims teruggestuurd worden voor aanvullende informatie of om dingen uit te proberen voor zijn opdrachtgevers en een overloper kan dat niet.Kortom, als je moslim overlopers een gevaar vindt voor een westers leger moet je helemaal niet beginnen aan het werven van militairen onder potentiële tegenstanders. Eigenlijk moet je dan potentiële tegenstanders helemaal niet in Europa hebben.Dan kom je op het punt waar de meningen scherp uiteen zijn gaan lopen.

Tegenover echte goede moslims is een dergelijke houding ethisch niet in orde, vindt men en dat is ook zo. De goede moslims worden bij zo’n pauschal besluit de slachtoffers van de slechte. Maar hoeveel zijn dat er?Als we ons beperken tot de mannelijke moslimjeugd dan is inderdaad een fors percentage daarvan nog nooit met de politie in aanraking geweest, al is dat wel een minderheid. Nu zegt dat op zich niet zoveel, omdat het aantal misdrijven dat nooit opgehelderd wordt of niet tot een veroordeling leidt, in Nederland opmerkelijk hoog is. Waarschijnlijk komt veel minder dan een derde van alle misdrijven ooit in de statistieken terecht en van de geweldsdelicten en roverijen misschien nog minder.

Maar misschien wordt er wel een hoger percentage moslims door de politie opgepakt en vervolgd dan andere mensen. De werkelijke criminaliteit onder moslims is dus waarschijnlijk geen factor vijf of zes keer zo hoog als onder autochtonen, maar misschien eerder iets in de orde van vier keer. Weten doen we dat niet. Je mag er misschien van uit gaan dat misschien wel dertig procent van de moslim jongeren daadwerkelijk nooit een misdrijf pleegt en dat is eigenlijk best veel. Maar toch moet je je afvragen of een bevolkingsgroep waarvan de jongeren in meerderheid routinematig misdaden plegen, recht van verblijf moet hebben hier.

Dat geldt behalve voor moslims ook voor de Antillianen, die op een zelfde manier etnisch getypeerd kunnen worden.Etnisch typeren is iets dat haaks staat op humanistische overtuigingen. Het past niet in ons denkpatroon dat de omgeving waaruit iemand stamt van zo grote invloed kan zijn op zijn gedrag. We vinden gedrag een persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen en ik denk dat een echte humanist dat vol zal blijven houden zolang er nog ergens een jonge Antilliaan te vinden is die nooit een geweldsmisdrijf heeft gepleegd[1].

Amerika is wat dat betreft zelfde laken een pak. Politieagenten die door ervaring wijs geworden geen risico’s nemen met zwarten uit de achterstandswijken, krijgen de woede van progressief Amerika over zich heen. Een Afro Amerikaan die slachtoffer wordt omdat hij zich verzet heeft tegen een aanhouding of gevangenneming heeft getto opstanden tot gevolg. Een politieagent die bij de uitoefening van zijn beroep het loodje legt hoeft op veel medeleven van de media of van de vorige president niet te rekenen.Maar wie de overtuiging is toegedaan dat het wel degelijk de subcultuur is waar iemand uit komt die bepaalt hoe hij zich tegenover anderen gedraagt, zal er in eerste instantie voor pleiten om criminogene buurten op te ruimen en de bewoners ervan zo over de rest van de samenleving te verdelen.

Als dat vanwege de grote omvang niet kan is het alternatief om ze het land uit te zetten.B & W van Rotterdam hebben in de zeventiger jaren de eerste methode geprobeerd. Ze hadden het plan om per huizenblok maar een beperkt aantal allochtonen huisvesting te verschaffen, maar dat plan is afgeschoten door Den Haag. Nu zijn de aantallen te groot geworden om daar nog aan te beginnen.In de VS is het probleem van de zwarte achterstandswijken alleen nog op te lossen door ze allemaal af te breken en te ontruimen en de bewoners ervan onder te brengen in een apart gebied in de VS waar men ze zelfbestuur moet geven.

Dat is een variant op het plan van president Lincoln, die de bevrijde slaven naar Afrika wilde brengen om ze daar in Liberia een eigen land en samenleving te geven. Ik denk dat een gebied ergens tussen de VS en Mexico een beter idee zou zijn, al was het alleen omdat de steun die zo’n land voorlopig nodig zou hebben dan gemakkelijker gegeven zou kunnen worden. Misschien een idee voor Donald Trump? Het zou een effectievere grens vormen met Mexico dan de muur die hij wil gaan bouwen.

In Europa zouden we kunnen denken aan een plan zoals U dat u aan kunt treffen in een artikel van Adjied Bakas en dat U trouwens in grote lijnen ook op deze site had kunnen lezen in het stukje Niet zoals nu, maar hoe dan wel? van 21 april 2015.


 1. Zie Genesis, de hoofdstukken 18-20 waarin Abraham een conflict heeft met zijn Godheid die op het punt staat Sodom en Gomorrah te vernietigen. Abraham meende dat vernietiging achterwege hoorde te blijven als er naast slechte ook goede bewoners in de beide steden konden worden aangetroffen, waaronder zijn neef Lot.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

7 reacties

 1. Prikker schreef:

  Burgers breken zich het hoofd terwijl politici wegdommelen in het pluche.

 2. Niets is wat het lijkt schreef:

  Hoe kunnen we weten wie er echt voor NL is onder de moslims bij defensie, politie, waterschap, politiek enz., en wie er geïnfiltreerd is met dubieuze bedoelingen?
  Dat kunnen we niet weten en dat zou reden genoeg moeten zijn om met zulke aanstellingen, zeker op hoger niveau, uiterst prudent om te gaan.

  Het beleid is echter meer, meer, meer met alle gevolgen van dien.

 3. Theresa Geissler schreef:

  @Niets is, wat het lijkt: De kruik gaan zo lang te water tot hij barst en dat zal ook hier gebeuren.
  Evenals de meeste EU-landen solliciteert Nederland naar één of meer catastrofes, waar we in zekere zin misschien wel op moeten hópen, dat ze plaatsvinden: Het kon wel eens hèt keerpunt betekenen, met name in het denkpatroon van de Nederlandse kiezer; zonder dat verandert er in elk geval níets.

 4. SouthernComfort schreef:

  Allochtonen zijn dus (ook al) waardeloos als militair, want de kans dat gezien de huidige ontwikkelingen een West-Europese land zijn leger moet inzetten tegen islamieten (denk ook aan terroristen) bijzonder groot.

  De grote vraag is dus eigenlijk waar allochtonen zinvol ingezet kunnen worden. Ze zijn in elk geval geschikt om een maatschappij te ontwrichten en uiteindelijk te doen belanden in de middeleeuwen. Oh wacht…

 5. Erik schreef:

  Er is maar 1 soort islam, en die is radicaal, je hebt moslims die tijdelijk er minder aan doen, maar wanneer de angst voor de hel te groot wordt wegens aangepast westers gedrag, dan weet je dat het Sudden jihad Syndrome SjS ooit een keer zal toeslaan, wanneer weet je niet.
  Nooit.
  Ik zou mijn leven niet wagen tegen jihadisten terwijl ik gedekt zou moeten worden door een moslim, hoe dom kun je zijn.

 6. Jubbe Feenstra schreef:

  Goede Moslims, echte goede Moslims? Dat zijn juist de mensen die hun Koran en alles wat er bij hoort belangrijker vinden dan wetten. Of dat nu in Nederland is, de VS of Zweden.
  Je moet dus helemaal geen moslims in dienst nemen. Niet te vertrouwen. Ik ben er veel te oud voor maar zou nu niet militair willen zijn. Je hebt niet één vijand, nee. je buddy kan zomaar een vijand in eigen gelederen zijn. Klaar ben je. Het hele getolereer door oveheden begint zich te wreken. Het gewone volk weet dit, nu politieke partijen nog zover zien te krijgen.

 7. Friese canadees schreef:

  Het ideale Trojaanse paard, speciaal voor u.
  Because YOU allow this