DE WERELD NU

Nederland zou Klimaatakkoord van Parijs op moeten zeggen

Klimaatakkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs eist van de ondertekenaars dat ze hun CO2-uitstoot vrijwel halveren. Voor Nederland is dat onwerkbaar.

In het Akkoord van Parijs (2015) is opgenomen dat de landen die het akkoord ondertekend hebben in 2030 hun CO2-uitstoot met veertig procent terugdringen ten opzichte van hun uitstoot in 1990. Gebleken is dat dit voor Nederland een enorme opgave is die veel discussie veroorzaakt.

Wat weinigen zich realiseren is dat de peildatum van 1990 voor de verschillende landen enorme verschillen oplevert. In 1990 stookte men in Polen bijvoorbeeld voornamelijk met kolen en stookolie. Wie in het stookseizoen wel eens in Polen is geweest kent de penetrante geur die over dorpen en steden hing. Sindsdien zijn met behulp van Europese subsidies de ergst vervuilende industrieën aangepakt en gaan huishoudens geleidelijk over op gas. Polen heeft op die manier veel laaghangend fruit om de doelstelling van 2030 te halen en hoeft geen ingrijpende maatregelen te treffen voor die doelstelling zoals Nederland. Als Polen zijn doelstelling gehaald heeft zou je kunnen stellen dat het dan het peil bereikt heeft dat Nederland al in 1990 had.

Het voorbeeld van Polen geeft aan dat bij het Akkoord van Parijs de deelnemende landen zeer verschillende startposities hadden. Nederland heeft de pech dat het in 1990 al redelijk schoon was. In de pleidooien en beleidsnota’s is de nadelige voorsprong van Nederland niet aan de orde gekomen. Het had tot wat relativering kunnen leiden. In plaats daarvan kregen klimaatradicalen als Samsom, Nijpels, Jetten en Klaver alle gelegenheid om hun vergaande plannen voor het voetlicht te brengen en tot inzet van de verkiezingen te maken.

Als Nederland zijn klimaatdoelstellingen wil halen is er inderdaad geen andere keuze dan kolencentrales sluiten, gasloos te worden en op elektrische auto’s over te gaan. De relatieve voorsprong blijkt een ernstig nadeel op te leveren. Bij het Akkoord van Parijs wordt node een inlegvelletje van Rutte gemist, waarin bepaald wordt dat landen met een relatieve voorsprong kunnen volstaan met een lagere doelstelling. Nederland kan ook nog, zoals Amerika uit het akkoord stappen omdat het voor Nederland zware lasten oplegt.

Voor de groeiende onrust onder de bevolking is door de VVD en het CDA begrip getoond. Dat levert niet veel op. Beide partijen zijn gehouden het klimaatakkoord uit te voeren omdat het op initiatief van Jetten en Klaver in het coalitieprogramma is opgenomen. Ze hebben het uitgeruild om hun eigen wensen in het coalitieakkoord te krijgen. Op die manier is een beleid waarvoor weinig draagvlak is regeringsbeleid geworden.

Bij het D66 van Jetten speelt het vrij worden van islamitische olie en Russisch gas een rol. Er is dus ook sprake van geopolitiek beleid. Dat kan ook worden teruggezien bij Amerika dat inmiddels zelfvoorzienend en zelfs exporteur is geworden van aardolie en gas. Het is ook te zien bij de Scandinavische landen die nagenoeg zelfvoorzienend zijn geworden.  Dit soort overwegingen spelen zeker mee in het Nederlands beleid, zeker nu de winning van eigen gasvoorraden moet worden opgegeven. Het zijn echter geen overwegingen die zouden moeten leiden tot een alarmistische aanpak. In de geopolitieke wereld zijn voornemens al een heel krachtig signaal.

Het op de terugdringing van CO2 gebaseerde beleid kan worden verlaten. Het kan vervangen worden door een duurzaamheidsbeleid dat wel geleidelijkheid en haalbaarheid als basis heeft. Daarmee zouden links en rechts moeten kunnen instemmen.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

6 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Blijkbaar is links Nederland bereidt om Nederland op te offeren om de doelen van Parijs te halen, halloooo willen we dat, dat groentjes als Klaver hier de lakens uitdelen, hoe ver moeten wij zinken?
  Rutte grijp jezelf bij de lurven en doe wat verwacht mag worden van de leider van een land dat op de rand van de afgrond staat, zeg die groene maffia de wacht aan en ga met de PVV en het FvD een nieuwe koers uitzetten die Nederland redt van de linkse kliek die alleen maar geld uit willen geven wat niet van hun is, amen.

 2. Cool Pete schreef:

  – Opzeggen “parijs”.
  – Opzeggen “marakesh”.
  – Wegstemmen “energie”-plan, “klimaat”-plan.
  – Illegale immigratie stoppen.

 3. Gerrit Joost schreef:

  Zeer duidelijk verhaal. Het geeft de domheid van zulke verdragen aan. Appels en peren met elkaar vergelijken, diegene die voorop loopt is het haasje.
  @ Cool Pete, u vergeet van de weromstuit om de Nexit bij uw lijst te plaatsen. De waanzin om pulsvisserij de nek om te draaien, de Nederlandse WW export, de EU pensioenpot die gevuld gaat worden met Nederlandse pensioenen, de bodemloze put van de Bakenunie, de oplopende tegoeden in Target2, het opkopen van Draghi van obligaties met eigen geprint geld….

 4. Theo Haffmans schreef:

  Het is helemaal niet aangetoond dat maatregelen als kolencentrales sluiten en de burger van het gas af halen leiden tot minder CO2-uitstoot.
  Als men eerst eens zou komen met een degelijke onderbouwing van het ingezette beleid dan zou dat wel helpen.
  Maar bij het nu gevoerde beleid is zo’n onderbouwing niet te maken.

 5. jurjen schreef:

  klimaatakkoord blijfen het is tijd duurzaamheids duurzaam zon en wind

 6. Niets is wat het lijkt schreef:

  Alles moet beginnen met eerst de overbevolking in de 3e wereld aan te pakken. Anders heeft al het andere geen zin. Dweilen met de kraan wagenwijd open.