DE WERELD NU

Moslimscholen

Moslimscholen

Zijn moslimscholen zwarte of probleemscholen? En hoe moet je dat zien in een breder verband dan het Nederlandse?

Een rechter heeft Amsterdam gedwongen mee te werken aan de oprichting van een nieuwe middelbare school van moslim signatuur. Eerder is een dergelijke school met ongeveer hetzelfde bestuur en een soortgelijke organisatie stuk gelopen op onderwijskundige en morele[1] gebreken. Amsterdam had er dus terecht geen zin meer in, maar de rechter vond dat de gemeente de oprichting niet kon tegenhouden. Nu is er dus een gebouw aangewezen in Amsterdam West, dat waarschijnlijk te klein zal blijken te zijn en waartegen de nieuwe school maar vast protest heeft aangetekend bij de rechter. De school in kwestie is wat we hier in navolging van Amerika een ‘zwarte school’ noemen.

Met zwarte scholen bedoelen we in Amsterdam scholen met een meerderheid van allochtone leerlingen. Allochtoon en zwart zijn net zulk soort woorden als oosterling vroeger. Daar viel ook alles onder, Arabieren, Indiërs, Maleiers, Perzen, Chinezen, Japanners, you name it. Onderling hadden die oosterlingen vroeger eigenlijk ook al weinig of niets met elkaar te maken. Zo is het nu ook met de “niet-westerse-allochtonen” in onze grote steden.

In feite wordt de diversiteit nog gecamoufleerd omdat we hier drie behoorlijk grote minderheden hebben, de Marokkanen, de Turken en de Surinamers en vooral ook omdat Marokkanen en Turken praktisch allemaal moslims zijn. Zwarte scholen lijken daardoor homogener dan ze zijn. Homogeen zijn ze eigenlijk alleen in zoverre dat ze bevolkt worden door allemaal jonge mensen met te veel hormonen, te weinig kennis van de Nederlandse taal en samenleving en te weinig discipline.

In Amerika wordt dit soort probleemscholen inderdaad overwegend bevolkt door Afro-Amerikanen, verder onder te verdelen in Anglo ’s en Latino’s. Als we trouwens denken dat we hier in Amsterdam problemen hebben, dan moeten we maar eens gaan kijken bij scholen in de sloppenbuurten van Philadelphia, Detroit of Chicago. De taferelen die daar worden aangetroffen heeft Europa niet meer meegemaakt sinds de achttiende eeuw. Daar heerst een soortgelijke beschavingsachterstand als in grote delen van Afrika. De sociale en onderwijs wetgeving van de Verenigde Staten doet daar veel minder aan dan we hier in Europa doen.

De ‘Arabieren’ die naar Nederland zijn geïmmigreerd zijn in meerderheid eigenlijk helemaal geen Arabieren, maar Berbers uit een arme streek in het Rifgebergte. De Turken komen uit het half Turkse, half Koerdische gebied van Oost Anatolië. Zowel onze Turken als de Marokkanen stammen uit de armste en minst ontwikkelde delen van het land van herkomst. Toch is het verschil tussen onze immigranten en de sloppenbewoners uit de Amerikaanse grote steden nog groot. Zelfs de Curaçaose criminele jongeren, die hier door hun regering naar toe worden gedirigeerd, zouden op het terrein van bandeloosheid, geweld en criminaliteit nog wel wat kunnen leren van hun collega’s uit de VS.

Turken en Arabieren waren in de achttiende eeuw net zo beschaafd als Europeanen en groot is het verschil in beschavingspeil eigenlijk nog steeds niet. We zijn een paar generaties welvarender geweest en hebben in die periode een betere scholing gehad. De samenleving was hier vreedzamer, ondanks de wereldoorlogen, en vooral een stuk gedisciplineerder. Dat neemt niet weg dat Turkije en de Arabische landen al beschaafd gebied zijn sinds de klassieke oudheid. Zoiets zit dan diep in de mensen. Dat de islamitische jeugd zich hier voor een deel anders en slechter gedraagt dan de neven en nichten in hun moederland[2] is vooral een gevolg van een culturele shock.

De wijze waarop het gezag hier gehandhaafd wordt is anders en ook de hier heersende normen zijn anders dan in het thuisland. Pubers, vooral jongens, zijn opstandig, en lijden aan een met hun leeftijd samenhangende bandeloosheid. Als hier de sociale structuur ontbreekt om dat gedrag in goede banen te leiden, dan kun je wachten op het soort delicten, dat we nu te zien krijgen. Dat heeft niet zozeer met hun afkomst of godsdienst te maken maar vooral met een gebrek aan aansluiting tussen hun cultuur en de onze en ook wel met de desorganisatie in het onderwijs die hier sinds de zestiger jaren heeft plaats gevonden.


 1. Een van de bestuursleden had zich in het openbaar in positieve zin uitgelaten over de terroristen van IS.
 2. In het spoor van overbevolking en werkeloosheid is het geweldsniveau ook in veel van de Arabische landen de laatste decennia nogal toegenomen. Palestina en de Libanon en nu ook Syrië en Jemen staan daarin niet alleen.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

3 reacties

 1. Juanito schreef:

  Eigenlijk is het dus best allemaal koek en ei daar in Amsterdam. Laten we nog even een kopje thee gaan drinken.

 2. Erik schreef:

  Tja, dit is dus precies waar het niet om gaat.
  Dat zwarte scholen bevolkt worden door jeugd met een gemiddeld lager IQ dan jeugd uit westerse landen of China of Vietnam of Korea of Japan, is het intrappen van een opendeur.
  Probleem bij moslim kinderen is niet slechts het lagere IQ, maar nog belangrijker de cultuur.
  Die is anti wetenschappelijk, anti westers en anti democratisch.
  Hun godje behoeft zich niet aan natuurwetten te houden, dus behoef je die niet te kennen, is al de eerste valse start voor die kinderen, islam blokkeert zelf onderzoek en kritiek, er kan geen ontwikkelings dynamiek ontstaan.
  Dit en de anti democratische houding zou voldoende moeten zijn om islam scholen te verbieden, ze leiden niet op voor een bestaan in Nederland .
  We staan ook geen nazi scholen toe.

 3. Carthago schreef:

  Een moslimschool is een door de overheid ontworpen en gesubsidieerd Paard van Troje , andere worst kun je er niet van maken .