DE WERELD NU

Liveblog debat Kamervoorzitterschap & stemmingen

Bij gelegenheid van het debat over het Kamervoorzitterschap, de kandidaten daarvoor en de uitkomst, houd ik hier van middag een liveblog van bij.

Voor directe informatie en achtergronden kunt u het beste even kijken onder de geven links.

KamervoorzitterschapWat gewone mensen vinden van het voorzitterschap is niet erg relevant, maar De Telegraaf vond het gisteren een interessante manier om nog wat te roeren in de Haagse verwarring (zie rechts). Dit lijkt me trouwens niet in het voordeel van Bosma te zullen werken. Kamerleden zijn notoir eigenzinnig als het op hun eigen voorrechten aan komt, en dit lijkt er een voorbeeld te kunnen worden. Niet onterecht overigens, binnen de Nederlandse verhoudingen is Kamervoorzitter in de eerste plaats een technische functie, die het functioneren van de Kamerorganisatie soepel moet laten verlopen.

———————————————————————————————-

Het debat is te volgen via Politiek24.

Nu eerst een soort van openbaar sollicitatiegesprek.

De PvdD (2 zetels) brengt een sterk punt naar voren wat een toekomstig voorzitter zou moeten proberen te bewerkstelligen: dat embargo’s en selectieve ruggespraak over bijvoorbeeld de begroting een minder grote invloed op het parlementaire werk gaan hebben.

DENKuzu (2 zetels) leutert er vrolijk op los, en pleegt feitelijk obstructie nu hij weet dat veel mensen kijken. Veel gepraat over de rechten van van fracties afgescheiden Kamerleden. Bovendien zit hij onplezierig te stoken tussen de kandidaten. Niet ongrappig, maar dan had hij cabaretier moeten worden.

Bontes/VanKlaveren (2 zetels)
Bontes is nogal rancuneus ten opzichte van alle kandidaten. Bijzonder is dat hij verklaart dat men geen stem uit zal brengen op welke kandidaat dan ook. Je vraagt je dan wel af, waarom zij niet zelf kandideerden.

Opmerkelijk – alle kandidaten die zich tijdens dit deel ophouden in Vak K lijken onderling weinig problemen te hebben. Ontspannen en grapjes onderling makend houden zij in ieder geval goed de schijn op.

Kuiken (36 zetels)(PvdA)
Ietwat agressief richting Martin Bosma, en met een accent dat je je doet afvragen of ze niet wat extra logopedie zou moeten inkopen. Daarvoor bestaat ongetwijfeld ergens een subsidiepotje.

Voordewind (CU, 5 zetels)
Blundert met het noemen van Juncker als vz van het EP. Verder een vrij vlak verhaal.

Van Vliet (ex-PVV, 1 zetel)
Verklaart zwevende kiezer te zijn, en zich te zullen laten leiden door de antwoorden van de kandidaten. Technisch gezien de meest correcte aanpak.

Bisschop (SGP, 3 zetels)
Interessante technische vragen. Politiek volstrekt oninteressant. Wel heel grappig.

Keijzer (CDA, 13 zetels)
Vriendelijk geleuter. Nadruk op de waardigheid van de functie. Fractie steunt Van Toorenburg voluit.

Van Ark (VVD, 40 zetels)
Veel geklets van een onbekend Kamerlid. Zegt niet dat de VVD Elias zal steunen – Zijlstra heeft hem feitelijk al afgeserveerd in zijn commentaar op Arib gisteren voor de camera. Curieus verhaal dat suggereert dat er binnen de VVD onenigheid heerst. Dat de VVD geen vertrouwen heeft in Arib is ook al bekend.

Krol 50PLUS/1 (1 zetel)
Heeft zich ooit uitgesproken voor Martin Bosma. Maakt nog een opmerking over het Britse systeem waar de

Van Raak (SP 15 zetels) vindt het voorzitterschap de ergste baan die voor een parlementariër mogelijk is. Is dit een stemverklaring voor Martin Bosma? Hij is heel complimenteus iig. Veel aandacht voor de omgang van de toekomstige voorzitter met de ondersteunende ambtelijke organisatie van de Kamer.

Verhoeven (D66, 12 zetels) Deze verkiezing is geen fractiekwestie, de leden bepalen elk voor zich hun keus.
Goede vraag: hoe gaat voorzitter in de toekomst om met krappe Kamermeerderheden die debatten wensen te blokkeren. Ook de vraag naar de persoonlijke toekomstperspectieven van Kamerleden is niet zonder belang.

Houwers (ex-VVD 1 zetel)
Lang, maar weinig relevant verhaal. Vileine vraag of PvdA en CDA niet al te zeer beschadigend zijn geweest over Arib.

Kleijn (50Plus/2 (1 zetel)
Laat opnieuw merken dat de wereld van de Kamer hem in essentie vreemd is.

Wordt vervolgd na 16.15 uur. NB: de stemmingen verwacht ik niet vóór 17.30 uur, mogelijk later.

Niet gezien:
(GL, 4 zetels)
(PVV, 12 zetels)

Leidende vragen tot nog toe:
Bosma: is hij in staat zijn partijpolitieke preoccupaties opzij te zetten als vertegenwoordiger van de Kamer bij ontvangsten ed?
Van Toorenburg: haar relatieve onervarenheid met de specifieke Kamerregels.
Elias: Weinig concreet bevraagd. Vooral of hij zich bescheiden op zou kunnen stellen?
Arib: Haar bindingen met Marokko.

Reacties kandidaten:
Van Toorenburg – Een veel te vaag verhaal, alvoren ze ter zake komt. Daarmee ze probeert iedereen te vriend te houden. Teleurstellend. Ik merk dat ik in slaap begin te vallen.
Het valt te merken dat ze zich bewust is dat de beslissing kan worden gebracht door de steun van kleine fracties. Haar eerdere standpunten hierover werken nu tegen haar. Haar pogingen alles met elkaar te rijmen maakt dat ze een ongeloofwaardige kandidaat wordt. Wat mij betreft definitief afgevallen als kanshebber.

Arib – Gaat het wel heel uitdrukkelijk in op het minderheden element, maar zonder dat direct op zichzelf te betrekken. Adverteert zichzelf als onafhankelijk van haar eigen partij – sterke insteek. Nu wat verderop verbrokkelt het weer ietwat, de ingebouwde grapje komen er in contrast daarmee nog wel vlot uit. Legt vaak haar hand op haar hart om haar goede wil nonverbaal te benadrukken. Heeft zich van een goede kant laten zien, maar de vraag is in hoeverre haar geschiedenis haar handicap wordt. Men kent haar te goed om het af te laten hangen van deze performance.

Elias Houdt geen onaardig betoog, maar gaat al snel teveel in op details en eigen wapenfeitjes waarvan weinigen zich nog iets zullen herinneren. Zit weer teveel op de vaste VVD-lijn van hoe je een debat voert – met een schuin oog op de PVV en latere stemrondes – die hij naar mijn idee niet halen gaat.
Ik heb het nu wel gehad met Rlias. Het duurt te lang, en hij gedaagt zich als een staatssecretaris tijdens een maidenspeech: overmatig angstig zich te verspreken, en meticuleus pogend niets over te slaan. *zucht* Oordeel: geen beste beurt.
Verzoek van het volk: kan het klaar zijn nu, met die Elias?
Bizarre beantwoording door Elias van de vraag van Verhoeven (zie boven) over het blokkeren van debatten. Deden PvdA/VVD vorige week nog. #MH17 Weinig geloofwaardig verhaal hiermee. En erg bescheiden stelt hij zich ook niet op, maar dat is een bekende, irritante zwakte van Elias. Elias eindigt met gigablunder: doet oproep hem te beoordelen op vandaag, en niet op ‘spookverhalen’.

Bosma Is humoristisch, en zoals gewoonlijk komt hij met een doortimmerd verhaal. Je kunt er veel over zeggen, maar het enige dat je wil zien is een herhaling van de speech van Martin Bosma.

Het er na onstane debat is bij vlagen ietwat flauw. Verschillende Kamerleden proveren de ‘robot’ Bosma een mening te ontlokken die in tegenspraak is met die van Geert Wilders, of anders hem te diskwalificeren als kandidaat. Het antwoord in essentie is steeds hetzelfde: die vraag is niet aan de orde. Dat Kamerleden dat niet accepteren is domheid of kwaadwillendheid, en dat is jammer in beide gevallen.

Schorsing tot 19:00 uur.

Eerste stemronde is een vrije ronde (149 leden zijn aanwezig), wat betekent dat de leden zelf mogen bepalen welke naam zij invullen. Stemming is nu gaande.

Opvallend feit: Anoushka van Miltenburg is aanwezig en neemt deel aan de stemming. Ik weet niet of ik dat ook gedaan had.

Aantal uitgebrachte stemmen:

Arib – 58
Bosma – 16
Elias – 40
Van Toorenburg – 30
Ongeldig – 3
Vermeij (PvdA) – 2

Interessante stemming.
Elias wordt alleen gesteund door de VVD (precies 40)
Arib door PvdA en SP,
Van Toorenburg door CDA, D66 & CU
Bosma door PVV, Krol en losse leden.
2 ongeldige stemmen van VNL, 1 onduidelijk.

De 2 stemmen op Roos Vermeij lijken afkomstig van diverse (mogelijke) dissidenten.

Ook de tweede stemronde is een vrije stemming.:
Aantal uitgebrachte stemmen:

Arib – 56
Bosma – 16
Elias – 43
Van Toorenburg – 34
Vermeij – 0
Ongeldig – 0

Derde ronde betekent dat er alleen kan worden gestemd op de vier aangemelde kandidaten.
Opmerkelijk: VNL stemt nu kennelijk op Elias.
Ook opmerkelijk: meer dissidenten in het PvdA-blok. Nu minstens 3 deserteurs tov vorige stemming.

In de 4e ronde gaat het tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Dat komt er op neer dat de PVV nu moet kiezen tussen Elias en Van Toorenburg.

Arib – 60
Bosma – 11
Elias – 44
Van Toorenburg – 32
Ongeldig – 2

Eindronde tussen Arib en Elias.

Weer geen al te slimme aanpak van het CDA. Als ze een deal hadden geloten met de PVV was er een weg geweest om Elias buiten boord te houden. Dan had Van Toorenburg de eindronde zeker gewonnen.

De PVV kan nu overwegen om degene te steunen waarvan men het minst verwacht. Allerhande strategische overwegingen zijn nu mogelijk.

VNL stemt ineens weer blanco. Het blijft een raar stel daar, sorry dat ik het zeg.

Arib gekozen met 83 stemmen tegen 51 stemmen. Met 15 onthoudingen.

Duidelijke zaak.

Gefeliciteerd, en doe uw best.

8 reacties

 1. D. G. Neree schreef:

  Ik postte dit in de vorige draad maar zet hem ook even hier:
  “De tijd die het voorzitterschap Martin Bosma kost, gaat ten koste van zijn werk voor de PVV. Wellicht dat hij daarom toch gekozen wordt: om de PVV zelf te verzwakken.”

 2. Frans Groenendijk schreef:

  “Van Raak (SP 15 zetels) vindt het voorzitterschap de ergste baan die voor een parlementariër mogelijk is. Is dit een stemverklaring voor Martin Bosma?”
  Moet een vreselijk dilemma zijn voor de luitjes.
  Wanneer ze op deze manier Bosma ‘kaltstellen’ zijn ze tegelijk bezig PVV te rehabiliteren

 3. Hannibal schreef:

  @D.G.Neree
  Bosma heeft de reputatie niet zo heel actief te zijn, dus dat zal wellicht meevallen. Maar in dezelfde lijn van gedachten: toekomstige aanvaringen tussen Bosma en Wilders ziet men natuurlijk graag. Bovendien schrijft Martin Bosma zoals bekend het grootste deel van Geerts speeches. Of dat nu juist voor of tegen hem in die functie pleit vind ik lastig te bepalen. Maar een rol zal het zeker gaan spelen.

 4. Erik schreef:

  De slimste zet zou de terugtrekking van Bosma tgv Toorenburg zijn, Elias is kansloos en Arib is een buitenlandse agent, dus voor de meesten bij een geheime stemming abject.

 5. Hannibal schreef:

  @Erik
  Nmm is Van Toorenburg al kansloos. Arib maakt nu geen slechte indruk, maar men kent haar al langer dan vandaag. Zij zal worden gewogen op hoe men haar kent. Als Elias erg weinig steun krijgt gaat Bosma het worden. Ik geloof niet in de kansen van Arib.

 6. Frans Groenendijk schreef:

  Heeft de PVV nu volgens jou voor Arib gekozen? Variant op de ‘verelendungstheorie’?

 7. Teunis schreef:

  @Frans,
  Dit is wel het eindresultaat waar de PVV het meeste garen bij kan spinnen, dus dat zou cynisch/strategisch wel het meest logisch zijn geweest. Leve de geheime stemming, die dit soort manoeuvres mogelijk maakt.

 8. Frans Groenendijk schreef:

  Ik mag toch hopen dat @Hannibal zich hier vergist @Teunis.
  Wanneer het er om gaat een debatwedstrijd te winnen kunnen sarcasme, cynisme en leugenachtigheid wel eens werken. Als ‘strategie’ in landspolitiek is het zelfmoord.
  Ik veronderstel dat de PVV-kamerleden bij de laatste stemming zich vooral onthouden hebben van kiezen tussen twee beroerden en een enkeling voor Elias gekozen heeft.