DE WERELD NU

Is evolutie progressief?

evolutie

De evolutietheorie van Darwin werd gepubliceerd tijdens de regering van koningin Victoria, de periode bij uitstek van het geloof in de vooruitgang. Dat de evolutie gericht was op het ontstaan van de mens en daarom een richting had van laag naar hoog was er als idee in die tijd niet uit te krijgen.

Toch houdt de evolutietheorie niet meer in dan dat soorten de neiging hebben zich door mutatie en selectie aan te passen aan hun omgeving. Verandert de omgeving dan verandert ook de richting van de evolutie en of je dat vooruitgang kunt noemen is maar de vraag. Vast staat wel dat bij cyclische veranderingen meer dan eens vergelijkbare maar niet verwante soorten zijn ontstaan die vervolgens dan weer uitsterven als de omstandigheden ze niet langer begunstigen. Een richting in de zin dat al van tevoren vaststaat wat er ooit uit zal komen, heeft de evolutie niet. Zoals uit een eikel een eikenboom en uit de combinatie van een mannelijke zaadcel en het eitje van een vrouw een mens komt, zo dacht men vroeger wel dat het ontstaan van de mens uit hominiden als het ware voorgebakken was, maar dat past niet in de theorie van Darwin.

Toch zit er wel een ontwikkeling in de evolutie van het leven en dat is een ontwikkeling die ook in de levenloze materie optreedt. De tweede wet van de thermodynamica brengt mee dat de hoeveelheid ordening in de kosmos voortdurend afneemt en er is reden om aan te nemen dat die wet al geldt vanaf het begin van het bestaan van het heelal. Toch neemt de ordening lokaal toe en is het leven zelf een vorm van ordening vergeleken bij levenloze materie. Er moet dus naast de wet van de toenemende entropie iets zijn dat die ordening mogelijk maakt. Het lijkt erop dat de evolutie theorie in een dergelijke mogelijkheid voorziet. Complexere entiteiten kunnen met elkaar concurreren daar waar simpele en gelijkvormige entiteiten dat niet kunnen. Als ze daarnaast mogelijkheden hebben om zich daadwerkelijk of schijnbaar te vermenigvuldigen kunnen ze de overhand krijgen boven simpeler entiteiten.

In de evolutie van het leven heeft zich een trendmatige verhoging van de complexiteit voorgedaan. Prokaryoten zijn de bouwstenen van eukaryoten en eukaryoten zijn onze cellen. Steeds dienen de entiteiten die in de ene fase zijn ontstaan als bouwstenen voor nieuwe en ingewikkelder entiteiten in een nieuwe fase. Dat is een vorm van progressie en de richting, die overigens onbepaald blijft is er een naar grotere complexiteit.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

5 reacties

 1. Erik schreef:

  Vroeger dachten we dat op evolutie uitsluitend een vooruit zit, dat blijkt ten aanzien van onze maatschappij echte niet het geval.
  Sinds het opleggen van het cultuurrelativisme en multicul blijkt er opde evolutie van onze maatschappij een achteruit te zitten.
  Multicul is niet anders dan het accepteren als gelijkwaardig van inhumane, achterlijke economisch niet practische praktijken.
  Het westen was altijd eclectisch en nam voorheen uitsluitend betere gewoontes en succesvollere technieken over van elders, daardoor was het westen succesvol.
  Dit wordt met multicul dus vernietigd.

 2. LT schreef:

  Evolutie en entropie zijn elkaars tegenovergestelden en spreken elkaar tegen. Enkel een intelligent iets kan dit doorbreken en dingen construeren en creëeren. Een intelligente systeem kan niet ontstaan uit zichzelf. Daarvoor is intelligentie (alsmede informatie en ontwerp) nodig. De evolutietheorie kan dit niet verklaren.

  Met concurreren en vermenigvuldigen ontstaat actie met gevolgen. Dat vraagt om aanpassing via groei/herontwerp.

  Met een dogmatische evolutietheorie komen we niet verder. Wernher von Braun stelde m.i. terecht: “Gedwongen te zijn te moeten geloven in enkel een conclusie – dat alles in het universum is gebeurd door toeval – zou de objectiviteit van wetenschap zelf geweld aandoen.”

 3. LT schreef:

  Tweede zin, laatste woord m/z intelligent; sorry.

 4. Hz schreef:

  Het is helemaal niet zo onwaarschijnlijk dat mensachtigen ontstaan onder gelijke omstandigheden. Als bij spellen zoals schaken, dammen go de beste zetten gedaan worden zullen dezelfde patronen terugkeren op ieder planeet. Er waren vroeger vele mensachtigen. Andere planeten met dezelfde omstandigheden hebben ook vogels insecten en zoogdieren.Alleen de beste zetten winnen, dit genereert patronen.

 5. Cool Pete schreef:

  De term “progressief” , is betekenis-loos.
  Het kan van alles wel / niet inhouden.

  Is de Mount Everest beklimmen, progressief ?
  Is naar aardolie boren, progressief ?
  Vond Djenghis Kahn, zich zelf progressief ?

  Het word is niet meer dan een manipulatie-middel
  van figuren met een verborgen agenda.