DE WERELD NU

Hoe komen we van de moslims af?

moslims, moskeekoepels

Ik denk dat Nederland in meerderheid van de moslims af zou willen en dat, als er een referendum over zou worden gehouden, dat ook een uitslag in die richting op zou leveren.

Maar de elite van dit land  zou een dergelijk referendum onbehoorlijk vinden en het gaat er dus niet van komen. Het is bovendien niet duidelijk waar we met al die moslims naar toe zouden moeten. Het is onwaarschijnlijk dat we de medewerking van de buurlanden zouden krijgen voor zo ‘n weinig humanitaire oplossing van het moslim vraagstuk en ook de landen van herkomst nemen ze niet terug.

Dat is de reden waarom we niets doen en we onze nakomelingen opzadelen met een onoplosbaar probleem. Waarschijnlijk onoplosbaar, omdat ik denk dat we niet zullen kiezen voor een massale bekering van de Europese bevolking tot het moslim geloof. We houden de islam voor een onbetamelijke variant van de joodse godsdienst. Het zijn met name de gewelddadige aspecten ervan die we niet kunnen verteren. Dat is duidelijk de opvatting van de meerderheid van Nederlanders en waarschijnlijk ook van de rest van de Europeanen, maar dat gaat ons niet helpen. Diezelfde afkeer van geweld maakt het onmogelijk om de moslims het land uit te zetten, want vreedzaam zal dat niet mogelijk blijken te zijn.

Wat we wel zouden kunnen proberen is het sluiten van moskeeën en moslim scholen waar geweld wordt gepreekt en ook het financieren van moslim inrichtingen vanuit het buitenland. Ook daarvoor zullen we waarschijnlijk wetten en verdragen aan moeten passen, maar zolang de nadruk blijft liggen op geweld en niet op het moslim geloof, zou dat misschien wel kunnen lukken. Het zou aan de andere kant de vijandschap tussen Europeanen en moslims verhogen en we zouden nog steeds niet weten waar we met ze naar toe zouden moeten.

De onoplosbaarheid van het probleem is waarschijnlijk ook de reden waarom er in het publiek nauwelijks over wordt gepraat. Daarnaast willen we ook de minderheid van moslims, die zich wel fatsoenlijk gedraagt, niet tegen het hoofd stoten. Dat zijn beide redelijke argumenten maar ze leiden er wel toe dat er niets gebeurt en dat is eigenlijk toch het domste wat we kunnen doen. Hoe langer we wachten hoe moeilijker het probleem gaat worden en dat is iets wat we onze kleinkinderen niet aan kunnen doen.


Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op het Blog van Toom Kasdorp

13 reacties

 1. peter klein schreef:

  “Daarnaast willen we ook de minderheid van moslims, die zich wel fatsoenlijk gedraagt, niet tegen het hoofd stoten. ”
  “Fatsoenlijk gedragen” is niet anders dan de EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID nemen en zich niet verschuilen/gedwongen worden, in de moslim GROEPScultuur..
  Het belangrijkste doel van scholing is naast kennis bij brengen “socialisatie”. Maar de onderwijzers en leraren konden het niet alleen aan en werden in de steek gelaten .
  Omdat het de (super)elite niks kan schelen: die is gebaat bij gespletenheid, bij verdeel en heers.
  Ik hoop dus maar op Trump’s Executive Order van 21-12-17, op zijn wereldwijde #DrainTheSwamp. Zodat het volk weer wat over het eigen land te zeggen krijgt.

 2. Jan schreef:

  Gedragen zij zich netjes
  A door aangepast te zijn
  B om dat zij nog niet de macht hebben
  Ik denk B,
  En ons nageslacht zal ons vervloeken.

 3. G. Gonggrijp schreef:

  Dat een aan het begin van dit artikel genoemde referendum op dit moment een meerderheid zou opleveren voor het doen verdwijnen van de islam uit ons land, geloof ik niet. Daarvoor zijn we te zeer vervuld van allerlei hoogstaand gedachtengoed. Een paar grote muzel-aanslagen en/of een reeks kleinere terreurdaden zouden de stemming wel kunnen doen omslaan. Het zou akelige en beschamende beelden opleveren, maar onoplosbaar is het probleem dan opeens niet meer. Vluchtelingenstromen UIT Europa, nu nog onvoorstelbaar, maar niet ondenkbaar.

 4. Ad schreef:

  Wat volgens mij dan nog rest is integratie. Maar dan wel in de betekenis dat we hen van hun islam af moeten helpen. Niet van het deel waar het een gewone godsdienst is die in europa zou passen maar wel van het collectivistische aspect dat nog zo sterk aan hun tribalisme vast hangt. Dit laatste wordt zeer versterkt door de sanctionering, de heiliging dus van de islam, dat zelf een uitvergroting en uitbreiding van een triballistische cultuur op het niveau van samenleving, de oemma. Hoe?, dat weet ik niet. Voorlopig steun ik alle initiatieven van vooral moslins en ex-moslims zelf die in deze richting gaan. Daarnaast zie ik dat het dweilen met de kraan open blijft als er geen stop komt aan de aanvoer van nieuwe gelovigen, nieuwe mohammedanen die dan hier weer de oemma gaan versterken. Een enorme uitdaging.

 5. Jantje schreef:

  Het zal alleen nog maar lukken met bloedbaden.
  Zo heeft men in Europa al vaker de vrijheid op moslims terug moeten veroveren.
  Kij maar naar de Balkan, het Spaanse schiereiland en het zuiden van Italië.
  We hebben nu wel de techniek om de rest van de wereld, inclusief Saudi-Arabië, ook te bevrijden van deze duivelse plaag, genaamd islam.

 6. Muskens schreef:

  Ja, ja. Kortzichtigheid zou naast spruiten, zaklopen en stamppot bijna een nationale Nederlandse karaktertrek kunnen worden genoemd.
  Een zestiende eeuwse socioloog ( als ze er toen al waren ) had al kunnen voorspellen dat wat het westen zaaide met haar kolonialisme ooit terug zou komen wanneer het oogsttijd zou worden. De Nederlanders die eeuwen in Indonesië verbleven zonder verblijfsvergunning en zich schuldig maakten aan uitbuiting, moord en verkrachting zouden het een keer terugkrijgen net zoals de Britten met 50 miljoen doden tijdens 31 door hen veroorzaakte hongersnoden gedurende hun 200 jarig koloniale bezetting van India. De UK en Nederland zijn er slechts 2 in het lange rijtje van Europese/ westerse koloniale misdadigers zoals Belgie, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italie, Duitsland Denemarken, Zweden en de US. Ik zou zeggen : Leer er mee leven want je betaalt voor de misdaden in het verleden die door Nederlanders zijn gepleegd waar honderden straatnamen en tientallen standbeelden in Nederland van getuigen.

 7. Avander schreef:

  Ach, Mijnheer of Mevrouw Muskens hierboven sprekend over Indonesië, dat nu grotendeels door Islamieten wordt geregeerd. Het aantal slachtoffers daar vanaf ons vertrek overstijgt het aantal dat wij er in 250 jaar maakten, om maar niet te spreken van vrijheid en verdraagzaamheid met andersdenkenden en andersgelovenden. We hoorden er naar de huidige normen en maatstaven niet, maar of het er nu beter is waag ik te betwijfelen.

 8. Fawlty schreef:

  Als je blijft hopen dat de islam volgelingen heeft die zich wel gedragen, kun je je net zo goed niet afvragen hoe je van de islam kunt afkomen.
  Ruim 1 1/2 miljard moslims ( ook die honderden miljoenen in Europa ) stellen dat de koran het woord van allah is en dat daar geen discussie over mogelijk is. Het woord van allah dient letterlijk opgevolgd te worden.
  Er zijn geen goede of gematigde mossels, het is gewoon een (1) grote secte.

  De vraag moet dus zijn: ‘ tolereer je de islam of niet ‘. Tussenwegen bestaan niet. Voor jouw liberale brein misschien wel maar voor de mossels niet.

 9. Carthago schreef:

  Rottumerplaat.

 10. Juanito schreef:

  Misschien kan Muskens ook even uitleggen of de kolonialeTurken en Japanners ook nog bestraft moeten worden voor hun expansieve avonturen in het verleden. Want ook zij hadden geen geldige verblijfsvergunning in den vreemde.

 11. Hannibal schreef:

  @Juanito
  Dat kan Muskens vast niet. Dat zal zijn bedoeling ook niet geweest zijn, hij wilde graag thuis kunnen komen met de mededeling dat hij die mensen hier eens goed zijn waarheid heeft gezegd.

  Daar moeten we het maar bij laten op dit moment. 🙂

 12. Sapere Aude schreef:

  Naar de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek heeft de vermeende oprichter van de islam de laatste zes jaar van z’n leven voortdurend oorlog gevoerd, mensen vermoord en vrouwen en kinderen verkracht. De beweging daarna heeft continu cultuur vernield en uitgebuit, grootschalige genociden gepleegd, mensen uitgezogen en slavernij gepraktiseerd. Deze criminele beweging wordt tegenwoordig massaal geïmporteerd en gefaciliteerd om de moderne Westerse cultuur af te breken in een soort waanzinnige poging om alsnog vanuit de aldus geproduceerde chaos een nieuw soort communistische heilstaat te vestigen. De islam is een gevaar dat wordt onderschat en dat aldus hard op weg is toe te groeien naar de positie van macht vanwaaruit het steeds meer z’n inherente drang tot destructie kan uitleven. De vraag is niet: Hoe komen we van de moslims af? Maar: Hoe komt de mensheid af van de islam?

 13. Juanito schreef:

  Aan Muskens is ieder woord verspild. Die zit lekker in zijn eigen kaasstolpje met zijn spinsels.