DE WERELD NU

GroenLinks – uitbehandeld

hoe een parlement de democratie af schaft

Het is niet eens zozeer dat GroenLinks er mee komt – al is die partij ook uitbehandeld wat mij betreft – maar de kenmerkende kortzichtigheid die me hier tegenstander van maakt.

Waarom doorbehandelen op je 70ste niet altijd een goed plan is

Moet je 70-plussers nog wel een nieuwe hartklep, een kunstheup of een dure kankerbehandeling geven? GroenLinks wil dat artsen in ziekenhuizen nauwer overleggen voor ze ouderen behandelen. Overbehandeling is aan de orde van de dag.

Het is goedbedoeld, maar dat zijn meer plannen van GL. Dat er ontegenzeglijk veel mensen lijden door overbehandeling wil ik ook best aan nemen – iedereen zal dergelijke gevallen hebben meegemaakt in zijn persoonlijke omgeving. En dat alles beter kan is ook al zo’n feit waar je niet eenvoudig om heen kunt. Het probleem waar omheen hier echter lichtvoetig wordt gedanst is hoe je bepaalt waar je de grenzen legt. Dat is een ethisch probleem dat wellicht aan de grondslag ligt van de hele discussie, maar wordt dat echt geadresseerd?

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks vindt al langer dat er beter moet worden gekeken naar het nut van operaties bij ouderen. Want opereren loont niet altijd.

In essentie is nu de stelregel: bij twijfel gaan we behandelen, ter voorkoming van erger. Wat Ellemeet wil is een paradigma verandering naar: bij twijfel twijfelen we eerst nog wat extra of iemand wel geholpen worden wil, en of die daarmee wel geholpen wordt.

Of Ellemeet echt dat element van een bezuiniging direct als serieuze optie zag, of dat het een cynische poging is de VVD aan boord te halen voor haar voorstel doet er niet eens toe. Dit lijkt te veel op wat D66 verstaat onder ‘waardig sterven’, en daarom moet het worden neer gesabeld. Omdat het een precedent schept waarvan je weet waar je begint, maar nauwelijks beseft waar je uiteindelijk eindigen zult.

En met dat laatste punt zitten we op de essentie van mijn bezwaren. De voortdurende stormloop op allerhande bestaande regels – en complexen van regels. GroenLiinks ziet dat als vrolijk, en jeugdig progressief elan, maar beseft nooit dat veel van dergelijke dingen van zichzelf ook weer gevolgen zullen hebben. Paradigma veranderingen hebben bovendien tijd nodig en moet je met beleid overwegen aleer ergens vol op los te gaan. Daar vertrouw ik GL niet mee, en dit verhaal ondersteunt die achterdocht.

20 reacties

 1. Juanito schreef:

  Groenlinks (en ook DDR66 en de pvda) met hun linkse dogma’s en reflexen beschouw ik gevaarlijke partijen voor ‘gewone’ mensen. De ideologische ‘soortgenoten’ van deze clubs, elders in de wereld, hebben dat ruimschoots bewezen.
  Dat zo’n sekte als groenlinks, die hun denkwereld tot ‘norm’ verheft, zoveel virtuele stemmen trekt, zegt dan ook veel over de staat van dit land. Verstandige mensen zouden toch ook de optie van emigratie open moeten houden.

 2. Erik schreef:

  Die endlosung van GroenLinks en de euthanasie partij66 is dus via de schoorsteen.
  We ademen tenslotte allemaal CO2 uit, en dat moeten we niet willen met z’n allen……
  Dit is de uiterste consequentie van de klimaatreligie met zijn eschatologische en millenniaristische verwachtingen over de eindtyd in een modern en seculier jasje gestoken.
  Alsof er in duizend jaar dus geen vooruitgang is geweest, dit is de dramatische teloorgang van onze cultuur door het cultuurrelativisme en multicul.

 3. Cool Pete schreef:

  “groen-links” = groen x rood = bruin.

  Hun volgende idee : onbeperkte abortus, gedwongen euthanasie, actieve eugenetica.

  De nieuw fascisten, noemen zich “antifascist”.
  Das Dritte Reich, ist wieder da : das Vierte Reich. Braun.

 4. Jan schreef:

  Democraten in new york hebben er een wet doorheen gejast
  Abortus tot 1 minuut voor geboorte en anders wanneer er nog leven inzit laten liggen tot het dood gaat.
  Links is overal op de wereld stapeldol

 5. Erik schreef:

  De mensen die Nederland hebben opgebouwd, de weerstandskassen van de arbeidersklasse gevuld hebben, belasting betaald en ziekenfonds gevuld, krijgen geen verzorging meer om mensen die uit de hele wereld hier aanspoelen, nooit wat hebben bijgedragen en dat waarschijnlijk ook nooit zullen doen, van gratis gezondheidszorg te voorzien, naast gratis huis etc.
  Dit is een failliet systeem.

 6. carthago schreef:

  Het cryptische aan deze diarree van partij groen sfinx is dat het uitnodigt tot een discussie over legitieme genocide.Als politicus moet je daar ook maar opkomen .Zoals de d66 tia van pia.

 7. Ernie van de Wal schreef:

  Ik hoorde mijn schoonzus, hoofd OK bij een provinciaal ziekenhuis kankeren. –hoe toepasselijk– Punt is, dat in haar kennissenkring een terminaal zieke man nog een behandeling kreeg tegen een andere kwaal De kosten waren ca. 100K en het voorzienbare resultaat was, dat het leven van die man met ca. 6 maanden -in een ziekenhuisbed- zou worden verlengd. Dit geval begreep ik, was zogezegd niet per se een unicum.

  Van mijn dochter, die in de ouderenzorg zit hoor ik, dat er ook nogal eens van die discussies plaatsvinden bij de “kinderen” als bij een demente ouder een nieuwe kwaal wordt vastgesteld. Dan gaan er stemmen op, om die kwaal te behandelen. In december is mijn schoonmoeder aan Alzheimer overleden en als je die ziekte meemaakt, mag je je afvragen waarom men dan in ‘s-hemelsnaam zo een leven nog wil rekken.

  Ik weet niet in welke context mw. Ellemeet haar uitspraak heeft gedaan. Maar ze heeft hier niet per se ongelijk.
  De zorg is inmiddels onbetaalbaar duur geworden en dan mag je inderdaad wel eens kritisch kijken naar het nut van behandelingen.

 8. carthago schreef:

  @Ernie van de wal.Indien een behandeling voor handen is omdat techniek en kennis dat toelaat ,heeft een ieder daar recht op .Daar beslist een overheid niet over .Het importeren van duizenden ziektes door ongecontroleerde migratie bepaalt inmiddels het budget van de zorg ,en dat budget slinkt daardoor hard.In een wachtkamer zitten tegenwoordig vaak meer migranten dan autochtonen,ik verzin het niet.

 9. Juanito schreef:

  Ik kijk geen staatsjournaals en staatpropaganda kletspraat programma’s en zo, maar heeft Der Grüne Führer het Ausräumvorschlag nog even toegelicht?

 10. Ernie van de Wal schreef:

  @Carthago. Uiteraard kunnen we elke gewenste behandeling uitvoeren. Ook bij terminale patiënten. Ongeacht wat het kost. Alleen vindt je dat dan wel terug in je nominale- en je inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering. I.c.m. de WLZ moet je dan wel denken in de richting van meer dan € 5.000, = premie, per jaar, per persoon.

  Dat er wel erg veel migranten zijn, die ook hier de spoeling dun maken verandert weinig aan het gegeven, dat er erg veel (van deze) verspilling in de zorg is.

 11. Johan P. schreef:

  @Ernie van de Wal
  Hoewel ik het ermee eens ben dat er wel gekeken mag worden naar dergelijke gevallen en ik zelf ook geen voorstander ben van eindeloos behandelen dient toch de vraag te zijn of het op deze manier moet.
  Mijn collega kon geen kunstheup krijgen omdat de verzekering vond dat hij nog niet oud genoeg was met 41 jaar. Maar als je te oud bent mag het blijkbaar ook niet meer.

  Het probleem van de enorme zorgkosten is 3-ledig.
  Ten eerste hebben we de organisatie en de enorme onnodige opgelegde administratie vanuit de overheid. Daar zou enorm in kunnen worden gesneden. Evenals het aantal managers in veel instellingen, waar wordt geklaagd over te weinig handen aan het bed, maar er wel voor iedere 10 mensen een manager rondloopt.

  Ten tweede is er een tijdelijke toename doordat de babyboomers nu ouder worden en er minder kinderen kwamen. Dit is slechts een tijdelijk probleem en zou over een langere periode gezien geen probleem hoeven zijn. Maar het idee van ‘regeren is vooruitzien’ is al lang geleden verdwenen.

  Ten derde is er de enorme toename in zowel lichamelijke als geestelijke zorg door de immigratie. Deze mensen hebben nooit meebetaald aan het stelsel maar worden vaak wel vrijwel gratis voor alles geholpen. Tandzorg, mentale stoornissen, HIV, overerfbare aandoeningen, zeldzame ziektes, de lijst groeit en groeit. En deze nieuwkomers doen een onevenredige aanslag op het stelsel. Dat plus dat de rekening bij de gewone bevolking wordt neergelegd.

 12. Santiago schreef:

  Een verbindend voorstel, zoals we dat kennen van onze Polpot aanhangers.

 13. Ernie van de Wal schreef:

  @ Johan,
  Ik kan me goed vinden in jouw commentaar.
  Al is uitgerekend die kunstheup niet het beste voorbeeld. Een kunstheup gaat ca. 15 jaar mee, maar bij jongere (actievere) mensen minder lang. Je kunt die heupen vervangen, maar dat is niet oneindig en gecompliceerder in de behandeling. Vandaar dat men al jaar en dag kritisch is op de leeftijd.

  Zoals je stelt zijn er nogal wat factoren. Vlak ook verspilling niet uit. Mijn halve familie zit in de medische wereld en dan hoor je nog wel eens wat.
  En inderdaad, over ca. 15 jaar zullen die zorgkosten dalen, maar dat neemt niet weg, dat die zorg voorlopig wel heel duur is en nog flink duurder gaat worden ook.

  Over de kosten van immigratie heb je ook gelijk….en meer gelijk dan je denkt, want onze oudere medelanders zijn vaak best veeleisend.
  Maar goed, die zijn we zo 1 2 3 niet kwijt.

 14. Benedict Broere schreef:

  Mensen worden steeds ouder, mensen gaan later met pensioen, maar Groen Links wil de 70 plusser z’n kunstheup onthouden. Wat is dit? Groen Links wil ook de samenleving opzadelen met onbetaalbare klimaatkosten voor fictieve antropogene klimaatverandering, Groen Links wil de grenzen openhouden voor miljoenen toekomstige grotendeels analfabete bijstandbewoners, en Groen Links wil dat Nederland compleet verdwijnt in de zeer ondemocratische EU-neo-sovjetunie. Ooit, decennia terug, had je vaag het idee dat Groen Links stond voor sociaal en ecologisch verantwoord. Groen Links was hip toen. Populair bij jong en progressief. Maar nu denk ik dat het met Groen Links aan de macht heel snel uitdraait op een catastrofe. Mad Max in Nederland. Of misschien wel IS in de polder.

 15. hendrikush schreef:

  Groenlinks acht zich bekwaam om over andermans leed te beslissen.
  Maar als iemand zelf over zijn leed wil beslissen komen er wagonladingen morele bezwaren.
  Ook de pil van Drion vraagt om heroverweging.

 16. Cool Pete schreef:

  @hendrikush : sst ! niet zeggen. Dan gaat Bruin die pil verplichten, op 70 jaar oud.

 17. Juanito schreef:

  Vul voor 70+ een andere “doelgroep” in en je hebt weken, nee maanden lang de poppen aan het dansen.

 18. Cool Pete schreef:

  P.s. : er zal best bezuinigd moeten worden op medisch overbodige ingrepen,
  maar NIET op grond van leeftijd.
  Overigens, hebben verzekerden contracten afgesloten en daar voor betaald;
  de verzekeraar is daar aan gebonden. Rechts-zekerheid.

  Waar het om gaat, is :
  Dat zgn. “groen-links” = afschaffen zelf-beschikkings-recht = totale diktatuur.
  Ze doen, wat “linkse” totalitaire diktaturen al eeuwen gedaan hebben.

 19. Jan Staal schreef:

  Heb uit verzet tegen het verdienmodel van de gezondheidszorg met z’n kartelvorming en schijnkeuzevrijheid nu al besloten geen medische behandeling te accepteren, tenzij quasi onvermijdelijk na een (verkeers)ongeluk. Draag een niet-reanimeerverklaring. Aan darmkankeronderzoek doe ik uit achterdocht jegens de achterliggende motieven niet mee, weiger na beroerte helft medicatie vanwege 9% btw.

  Zie het voorstel van Cooperatie Laatste Wil graag gehonoreerd: legaal betaalbaar zelfdodingsmiddel voor mensen boven bepaalde leeftijd. Houd eens op D66 in deze demonische bedoelingen aan te wrijven; teveel mensen van mijn generatie hebben ouders etc. in dementie en andere ellende zien lijden en verpieteren tot vegetatieve ‘peulen‘ die vaak jaren in leven worden gehouden. Daarnaast het ik er geen vertrouwen in dat de nu al suboptimale ouderenzorg tegen de tijd dat wij er gebruik van moeten maken beter zal zijn. Integendeel. Het beeld dat (islamitische) immigranten onze afgedankte konten gaan wassen is puur wensdromen als je (na 3 jaar ziekenhuis in en uit) ziet hoe weinig vertegenwoordigers van deze groep nu al in de gezondheidszorg werken. De wachtkamers weet men inderdaad wel buitenproportioneel vaak te vinden.

 20. El Cid schreef:

  Zie hier de nieuwe groenlinks mens! Bruin, jong, gezond, atletisch en ideologisch bij de socialistische pinken. Het kleurtje van de nieuwe mens op links is veranderd. De fascistische gedachte niet…