DE WERELD NU

Fleur Agema geïnterviewd door Sam van Rooy

Fleur Agema

Fleur Agema, de ‘first lady’ van de PVV: “Als niemand opstaat dan bestaan we over een aantal decennia gewoon niet meer.

Fleur Agema (1976) groeide op in het café van haar ouders. Ze studeerde aan de kunstacademie in Enschede, de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en de MaHKU/Open University te Utrecht. Sinds 2006 is ze Kamerlid voor de Partij Voor de Vrijheid van Geert Wilders. Ze was vele jaren vicefractievoorzitter en is woordvoerster inzake Zorg. Ze was naast Geert Wilders medeonderhandelaar in het begrotingsoverleg van het kabinet-Rutte I in 2012.

Waarom bent u in de politiek gegaan?

Het was Pim Fortuyn die zei dat de islam de grootste bedreiging is voor de wereldvrede. Dat idee had ik ook. Op de middelbare school werd ik geconfronteerd met de fatwa van het islamitische regime van Iran om Salman Rushdie te vermoorden wegens zijn boek De Duivelsverzen. Daardoor is bij mij het idee ontstaan dat er met die islam iets niet klopt. Ik begon er boeken over te lezen, vooral romans, zoals De terroristenjaagster (van Rita Katz, SvR), In een sluier gevangen (Betty Mahmoody, SvR) en boeken van Waris Dirie (een Somalisch fotomodel en voorvechter van vrouwenrechten, SvR).

U was er bij de PVV als eerste bij in 2006.

Ik was eerst lid van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in ruzie uit elkaar is gegaan. Mijn vertrouwen in een nieuwe rechtse partij was daardoor niet groot. Totdat Geert (Wilders, SvR) bij me langskwam en me echt persoonlijk begon te overtuigen. Hij had gezien dat ik na de LPF met Groep Agema mijn eigen partij was begonnen. Ook zag hij het ophefmakende boek dat onderzoeksjournalist Peter Siebelt had gepubliceerd in samenwerking met mij als gekozen lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland: Sinistra, politieke Maffioso op Haags, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het haalde de voorpagina van de grote landelijke krant De Telegraaf en andere kranten. Ik had nog steeds het idee dat politiek voor mij iets tijdelijks was, maar Geert legde me een goed uitgedokterd politiek plan voor. En het was natuurlijk ook vooral zijn charme die me overtuigde, als Geert iets wil dan krijgt hij het meestal voor mekaar (lacht). Hij stond toen met Groep-Wilders, zoals zijn partij toen nog heette, op nul zetels. Maar ik geloofde erin.

Was er een verschil met de LPF waar u vandaan kwam?

Bij de LPF ontbrak de structuur en de politieke ervaring die ik bij de PVV vond.

Hoe lang bent u al woordvoerster Zorg?

Van in het begin van de partij, sinds 2006. Zorg betekent ouderenzorg, ziekenzorg en jeugdzorg. Een zwaar pakket. Geert wilde graag dat ik Zorg deed. Ik vond het in het begin moeilijk omdat ik er geen achtergrond in heb, ik ben ontwerper van opleiding. Maar inmiddels ben ik de schrik van de Zorg.

Hoe gaat u om met het stigma dat PVV’ers opgeplakt krijgen?

In mijn masterthesis Gesloten Architectuur heb ik geanalyseerd hoe gevangenissen door de eeuwen heen zijn vormgegeven. Op een gegeven moment heeft een linkse activist die zichzelf ‘kunstenaar’ noemt mijn thesis bovengehaald en mijn conclusie totaal misvormd. Hij loog dat ik had geconcludeerd dat ik alle gevangenen in een kerker wil gooien, omdat hij wilde bewijzen hoe slecht en fout ik wel was. Terwijl mijn thesis overal zeer goed ontvangen werd. Hij kreeg natuurlijk ook een podium in De Wereld Draait Door (een bekend programma op de openbare omroep, SvR). Het ergste is nog dat die man uiteindelijk docent is geworden op de academie waar ik ben afgestudeerd. Zo’n slecht iemand! Zo ziek is het in Nederland.

Twee jaar geleden schreef u het boek Verzilveren. Excellente zorg voor minder geld. Waarom?

Vijf jaar geleden kwam in Nederland de Zorg in het verdomhoekje te staan. Dat ging gepaard met bepaalde mantra’s en toekomstbeelden. Zoals: ‘In 2040 betalen we de helft van ons inkomen aan zorg’. En: ‘Ouderen willen langer thuis wonen en niet naar het verzorgingstehuis’. Die ideeën domineerden de verkiezingen van 2012, maar ik wist dat ze totaal niet klopten. En ik moest daarover in debat met de bevoegde staatssecretaris. Die wilde op de Zorg uiteindelijk alleen maar bezuinigen. Dus ging ik uitzoeken hoe het echt zit. Zo ontstond mijn boek, dat ik heb geschreven tijdens mijn zwangerschap. Het is een cijferwerk geworden waarin ik korte metten maak met 31 mantra’s en het daarop gebaseerde beleid. En ik reik ook honderd pagina’s met oplossingen aan.

Wat zegt het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte III over Zorg?

Daar kan ik kort over zijn. Rutte III heeft geen visie. Het vorige kabinet, Rutte II, had tenminste nog een uitgesproken visie, namelijk dat de Zorg kapot moest. Er zijn toen meer dan 60.000 plekken in verzorgingstehuizen opgeheven! 37.000 verplegende personeelsleden zijn ontslagen. Rutte III wil nu in 2021 die 37.000 mensen weer aanwerven. En de regering durft dat dan nog te verkopen als zogenaamde ‘investering’. Da’s weer zo’n mantra. De 2 miljard euro die daarvoor nodig is komt vrij doordat Rutte III extra bezuinigt op de ziekenhuizen.

Komt u in de Zorg in aanraking met islamisering?

Zeker, dat komt voor. De agressie door moslims op spoedafdelingen in ziekenhuizen is een gekend probleem. Geweld tegen hulpverleners en ambulancebroeders komt veel voor. Wat je vooral ziet zijn moslima’s met hoofddoek die bijvoorbeeld geen man willen verzorgen. Nu is er een serviceflat waar alleen Turken worden toegelaten. Enclavevorming dus. En halal in ziekenhuizen. Er hoeft maar één iemand te blèren en al het eten wordt halal. Dat vind ik een zorgelijke toestand, want achter halalvlees zitten natuurlijk wel gemartelde dieren. Er komen voor moslims ook bidruimtes in ziekenhuizen. Stilteruimtes noemen ze dat dan.

U heeft ooit een prijs gekregen van de ChristenUnie-jongeren wegens uw inzet voor het ongeboren leven en het ter sprake brengen van het terugdringen van het aantal abortussen.

Waar het om gaat is dat twee derde van de late abortussen wordt uitgevoerd op vrouwen die niet in Nederland wonen. Omdat het in hun eigen land niet mag. En ik heb wel wat moeite met een late abortus. Zelfs tot week 24 kan heel de wereld hier een abortus komen laten uitvoeren. Dat vind ik vrij heftig. Ik heb uiteraard begrip voor een abortus in de eerste weken. Laat kinderen alsjeblieft gewenst zijn, dat is het allerbelangrijkste. Ook begrijp ik het wanneer ouders in zeer ernstige medische gevallen eerder afscheid nemen. Maar nu is het doorgeslagen. Begin dan toch met een hulpprogramma.

Vindt u zichzelf conservatief?

Op mijn standpunt over abortus werd heel heftig gereageerd. Ik snap dat niet, ik ben heel progressief en pro-abortus. Maar een abortus van een buitenlander wordt mede betaald met belastinggeld van Nederlanders die er tegen zijn. Dat vind ik niet kunnen.

Tijdens de totstandkoming van het regeerakkoord van Rutte III ging het ook over euthanasie. Wat is daarover uw standpunt?

Wanneer het gaat om voltooid leven, daar zijn we als fractie nog niet uit. Wij maken daar als PVV ook een vrije kwestie van, ieder kamerlid mag individueel beslissen. Ik sta er zelf iets behoudender in omdat we in Nederland al een heel ruime euthanasiewet hebben waarbinnen heel veel mogelijk is. Ik vind het wel goed wanneer ethische kwesties vrij zijn in politieke partijen. Dat niemand met een bezwaard gemoed voor of tegen moet stemmen.

Zal deze regering lang standhouden?

Ze kan morgen weg zijn. Maar wat het kabinet bindt is twee dingen: de eurofilie, het slaafs volgen van de Europese Unie en de afkeer van de PVV. Zo is ook in 2012 de breuk ontstaan tussen het minderheidskabinet van VVD en CDA en wij als hun gedoogpartner. De EU legde Nederland bezuinigingen op die de PVV niet zomaar wilde slikken. Het islamgebeuren wordt door dit kabinet ook totaal genegeerd: in het nieuwe regeerakkoord komt het woord islam niet één keer voor.

U bent recent flink boos geweest over een medicijn dat de regering niet wil terugbetalen.

Het gaat om cystic fibrosis of taaislijmziekte, een verschrikkelijke aandoening. In december 2015 kwam er eindelijk een levensreddend medicijn op de markt. Maar minister van Volksgezondheid Edith Schippers besliste om het medicijn bijna twee jaar lang niet te vergoeden. Andere landen doen dat wel. Voor Nederland gaat het om 46 miljoen euro. De regering van Mark Rutte heeft veel geld over voor Afrika, maar niet voor onze eigen mensen en kinderen die lijden aan taaislijmziekte. Terwijl diezelfde regering op de Zorg zelfs meer dan 5 miljard méér heeft bezuinigd dan oorspronkelijk was gepland. Daar kan ik furieus van worden. In die twee jaar zonder medicijn gaan de longen van de kinderen achteruit. Ze worden steeds zieker, terwijl de gemiddelde levensverwachting slechts 40 jaar is. De minister heeft ontzettend veel schade toegebracht.

Er dient zich nu een nieuw medicijn aan voor SMA, een spierziekte die al in de wieg begint en waarbij kinderen een heel lage levensverwachting hebben. Ook dat medicijn wordt in Nederland niet vergoed, en nu wordt het medicijn voor een Nederlands meisje betaald door Frankrijk. Het beleid van Nederland leidt er dus toe dat Frankrijk uit medelijden gaat betalen. Totaal van de pot gerukt. Maar de regering wil het medicijn niet vergoeden omdat ze bang is voor de vele levensreddende medicijnen die op de markt zullen komen en die de overheid geld kosten.

Mag ik zeggen dat u met PVV-Kamerlid Léon de Jong de eerste PVV-baby op de wereld heeft gezet?

Het was niet de eerste PVV-baby, maar wel voor de buitenwereld (lacht). We hebben de media-aandacht daarvoor snel afgebouwd omdat er al snel doodsbedreigingen binnenkwamen. Onze Ziva Wies is de grootste vreugde die we in ons leven hebben. Ik hoop dat zij zich ontwikkelt tot een fantastisch en vrij iemand, het maakt mij niet uit op welke partij ze stemt. Misschien wordt ze wel bloemist en stemt ze op GroenLinks (lacht). Wie ben ik om dat voor haar te bepalen? Dat onze dochter vrij kan kiezen vinden Léon en ik het allerbelangrijkste.

Waarom verloor Rutte bij de laatste verkiezingen niet meer dan 8 van 41 zetels?

Ik denk dat Nederlanders hem aardig vinden. Maar het maakt natuurlijk geen verschil of je portemonnee door een aardige man wordt leeggeroofd.

Heeft u nog tijd om dingen te doen buiten de politiek en uw gezin?

Vroeger zeilde ik, maar daar heb ik geen tijd meer voor.

U lijdt aan multiple sclerose (MS). Hoe gaat het daarmee?

In 2012 heb ik een grote aanval gehad, daarna vijf jaar niets, tot vandaag. Maar dat zegt dus niets over morgen. Vaak belanden MS-patiënten in een rolstoel, maar niet altijd. De onzekerheid maakt het zo zwaar. En ik heb voortdurend pijnprikkels op mijn huid. Dat is heel vervelend. Men weet niet zeker of het erfelijk is, dus we moeten ons over Ziva Wies gelukkig niet zo veel zorgen maken.

In de media werd u bestempeld als een ‘tough cookie’, een ‘werkpaard’ en ‘geen prinsesje’.

Ik heb soms de kracht om te doden met woorden. Dat zit op zich niet in mijn karakter, maar als het moet, dan moet het. Dat is niet fijn, maar ik word betaald om zaken recht te zetten en van me af te bijten. Zoals pas nog, toen duidelijk werd dat ouderen een ‘valboete’ krijgen wanneer ze te vaak op hun alarmknop drukken wegens een val. Waanzin!

Wilt u uw hele leven politica blijven?

Je weet nooit wat de dag van morgen brengt. Je moet altijd bereid zijn om het op te geven.

Wat vindt u ervan dat de PVV in Vlaanderen vaak ‘extreemrechts’ wordt genoemd?

Dat stoort me enorm. Het is heel raar om altijd maar geboemaniseerd te worden. Ik zou willen zeggen: schiet niet op de boodschapper. Als niemand opstaat dan bestaan we over een aantal decennia gewoon niet meer. Zijn wij dan fout of verkeerd, of gewoon betrokken? De anderen geven alles weg, en dat is dan de betere mening? Daar kan ik zó slecht tegen. Het hangt af van het thema, als het gaat om veiligheid en immigratie zijn we de meest rechtse partij. Maar dat is niet hetzelfde als ‘extreemrechts’, want dat zijn de neonazi’s en mensen die ons haten omdat wij pro-Israël zijn. Wij zijn ook sociaal, maar niet socialistisch. En democratisch, wat extreemrechts niet is.


Sam van Rooy (Vlaams Belang) interviewde Fleur Agema (PVV) voor het eerste Vlaams Belang-magazine (partijblad) van 2018.

De foto boven dit artikel is afkomstig van de site van de PVV.

11 reacties

 1. VarAway schreef:

  Geweldige Vrouw, onze Fleur!

 2. Lucie schreef:

  Zulke vrouwen hebben we veel meer nodig,geweldig!!

 3. Cool Pete schreef:

  Goed interview.
  Geweldige dame, Fleur Agema.

  WE ZULLEN ALLEMAAL IN ACTIE MOETEN KOMEN !
  PVV, FvD, e.a. We kunnen samen makkelijk de grootste worden.

  Dat failliete, diktatoriale “EU-konstrukt,
  en die destructieve islamisering,
  maken ons anders kapot.

 4. Ahava schreef:

  Lang leve Fleur Agema en – helaas nodig in dit wegkijkende land – de Partij voor de Vrijheid. Niet afkorten die partijnaam, maar telkens voluit noemen.
  Mijn familie stemt goeddeels VVD en werken zodoende indirect mee aan de teloorgang van hun vaderland. Zij schamen zich voor mij, als kiezer van eerstgenoemde partij, maar de schaamte van mijn kant voor hen is oneindig veel groter.
  Uiteraard eens met CoolPete, VarAway en Lucie.

 5. Johan P schreef:

  Geweldige dame. Chapeau!

 6. Edward schreef:

  Leve Fleur Agema èn haar interviewer.

 7. Helene schreef:

  Fleur Agema en Sam van Rooy zijn dappere mensen waar ik veel bewondering voor heb. Op 20 januari zal ik als een trotse Nederlander in Rotterdam naast de PVV staan dat verdient deze partij die als enige opkomt voor onze normen en waarden, onze vrijheid en tegen de islamisering is van ons land . Het is nu of nooit en we moeten wel opstaan anders zijn we verloren.

 8. Jaantje schreef:

  Fleur is een geweldige vrouw en wens haar nog vele goede jaren .

 9. Leo schreef:

  Mooi interview van een dappere vrouw. De PVV zal het op termijn niet gaan redden door de structuur van de partij (geen leden/bestuur en teveel afhankelijk van Wilders) maar heb veel respect voor deze vrouw.

 10. Krystyna schreef:

  Beste Fleur,
  Eerst de beste wensen voor Jouw je dochtertje en je man voor 2018.
  U bent een dappere vrouw,verliest de moed niet in de harde wereld
  Van de politiek.

 11. Annemie schreef:

  Fleur Agema noemt de dingen bij hun naam. Zij heeft over de Zorg bijzonder heldere ideeen, en het wordt de HOOGSTE tijd, dat er naar haar geluisterd wordt ipv naar de onzin van D’66 en de rest. Ik bewonder haar uithoudingsvermogen, en wens haar ondanks haar ziekte nog vele actieve jaren toen.