DE WERELD NU

Fakenews & de Zweedse verkrachtingsgolf

fakenews

Al jaren spreken de rechtse media over een verkrachtingsgolf in Zweden die zijn oorzaak zou hebben in de moslimimmigratie.

Naar aanleiding van Trump’s obscure opmerking over Zweden waar iets aan de hand zou zijn, zien we linkse media nu opeens die vermeende Zweedse verkrachtingsgolf door immigranten ‘debunken’ als ‘fakenews’. Er zou helemaal geen verkrachtingsgolf zijn, maar de stijging in de cijfers zou moeten worden verklaard omdat in het ‘feministische’ Zweden “de definitie van seksueel geweld is dankzij een nieuwe wet verruimd en vrouwen worden aangespoord aangifte te doen”.

Ook zouden de rechtse media ten onrechte de beschuldigende vinger naar de immigranten wijzen volgens hetzelfde Volkskrant-artikel: “de Zweedse politie registreert de etnische afkomst van verdachten niet.” Dat betekent – anders dan de Volkskrant suggereert – nog niet dat de rechtse media ongelijk hebben maar slechts dat de politie de rechtse beschuldiging niet met cijfers kan onderbouwen. Evengoed denk ik dat de rechtse media waarschijnlijk wel gelijk hebben qua die overtegenwoordiging en om dat in te kunnen zien hoeven we niet naar Zweden maar moeten we slechts even stilstaan bij een bijzonder spektakel dat we ook in Nederland kunnen waarnemen in de ‘red light districts’ van onze grote steden. In die ‘hoerenbuurten’ zien we namelijk bijna alleen nog Oost-Europese – en dus blanke en (gelovige) christelijke – vrouwen achter het raam en tegelijkertijd overwegend alleen nog maar allochtone, naar alle waarschijnlijkheid vooral Marokkaanse en Turkse en dus moslimmannen als klant. Niet alleen de donkere meisjes maar ook de autochtone, blanke hoerenlopers zijn nagenoeg ‘verdwenen’ (daarover later iets meer).

De dwangmatige belangstelling voor ‘westerse vrouwen’
Dat roept onder meer de vraag op waar die frappante ‘match’, dat wil zeggen die opvallende belangstelling voor uitgerekend allochtonen en dan met name de moslimmannen voor de blanke, christelijke prostituees vandaan komt. Ik vermoed dat de oorzaak alles te maken heeft met de gebrekkige integratie en zelfs met de islam. In feite denk ik dat we drie niveaus moeten onderscheiden. Het eerste en universele niveau is dat mannen (en vrouwen evenzeer) wat betreft seksuele avontuurtjes vooral de andere sekse van buiten de eigen groep interessant vinden. Men trouwt het liefst met iemand uit de eigen groep (in sommige culturen zelfs uit de eigen familie), maar voor een seksueel avontuur is het exotische extra aantrekkelijk (en veilig).

Vroeger reisde men naar een ander dorp voor een vrijblijvend avontuurtje en in onze tijd naar een ander land (zoals bij vakantieliefdes) of halen we de exotische dames hierheen (zoals de Wallen vroeger werden gevuld met vrouwen uit de andere werelddelen). Op dezelfde manier zal de gemiddelde Marokkaan of Turk heel graag wel eens seks willen hebben met een westerse vrouw (ook al is een serieuze relatie met zo’n vrouw misschien ondenkbaar): dat is alleen maar menselijk. En door de gebrekkige integratie lukt dat voor veel allochtone mannen echter niet zo goed, anders dan door middel van het aanbod van prostituees. En in dat opzicht vormt dat huidige aanbod van bijna alleen nog blanke, al dan niet blonde, Oost-Europese vrouwen in de prostitutie een paradijs voor de allochtone mannen.

Dat verklaart al in hoge mate het bijzondere fenomeen van overwegend allochtone mannen in de hoerenbuurten, maar ik denk dat er nog iets meespeelt op de achtergrond – het derde niveau – hetgeen in het verlengde ligt van wat ik al noemde, namelijk dat een serieuze of gelijkwaardige relatie met zo’n blanke, christelijke vrouw voor veel allochtone mannen vanuit hun islamitische cultuur überhaupt ondenkbaar is. Ik vermoed dat de gebrekkige integratie, waardoor allochtone mannen tot op zekere hoogte zijn aangewezen op prostituees als ze vrijblijvende seks met een blanke vrouw willen, ook een oorzaak vindt in de islam die niet-moslims ongelijkwaardig acht aan moslims en meer in het bijzonder die niet-islamitische vrouwen slechts als ‘hoeren’ ziet waardoor zij westerse vrouwen ook afstoten door hun gebrek aan respect voor de westerse vrouw (de westerse vrouw is immers seksueel ‘vrij’ terwijl de moslima een soort van eigendom is van de vader of echtgenoot en in ieder geval nooit ‘vrij om rond te neuken’ is zoals de westerse vrouw dat sinds de seksuele revolutie van de jaren ’60 wel is).

Ik geloof aldus dat er een verband is tussen enerzijds het ‘hoer’ roepen naar blanke vrouwen op straat door Marokkaanse jochies en de oververtegenwoordiging van uitgerekend dergelijke jochies in de hoerenbuurten: in dat islamitisch geïnspireerde wereldbeeld is er ook geen wezenlijk verschil tussen een prostituee en een westerse vrouw.

Oververtegenwoordiging aanrandingen en verkrachtingen
Hiermee komen we uiteraard dichtbij een verklaring waarom allochtone mannen – als we daar van uitgaan – oververtegenwoordigd zijn in de aanrandingen en verkrachtingen van westerse ‘blonde’ vrouwen. En dat we daar denk ik wel vanuit kunnen gaan als het om Zweden gaat (al vergt dat uiteraard echt onderzoek ter verificatie), wordt mijn inziens in ieder geval plausibel als we een derde factor (naast immigratie en een ruime definitie van verkrachting) en wellicht de belangrijkste maar door zowel links als rechts over het hoofd geziene factor in ogenschouw nemen waarin Zweden (op dit moment nog) tevens radicaal verschilt van Nederland: dat feministische Zweden heeft ook de prostitutie illegaal gemaakt (hetgeen de ChristenUnie ook in Nederland langzaam maar zeker weet te bewerkstelligen met hun ‘Zweedse model’).

Gelet op bovenstaande overwegingen hoef je geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat dat slecht nieuws is voor de vrouwen: hier in Nederland mag je hopen dat het gros van de allochtone mannen hun fantasieën met blanke vrouwen – in hun fantasie wellicht veelal gereduceerd tot ‘blanke seksslavinnen’ – kan uitleven op de prostituees (die dan ook veel klagen over de respectloze behandeling die allochtone mannen hen geven) en daarnaast met het ‘hoer’ roepen naar de onbereikbare westerse vrouwen, maar in Zweden is dat ‘uitleven’ alleen nog maar mogelijk in de vorm van verkrachting (al dan niet in de vorm van illegale prostitutie zoals bij de Engelse Rotherham). Als je de echte, legale prostituees weg haalt, dan zullen de ‘gewone’ vrouwen die rol moeten vervullen bij deze groep allochtone mannen die het verschil tussen prostituees en westerse vrouwen niet erkent en de westerse vrouw c.q. haar (typisch westerse) autonomie niet respecteert.

Demonstratieve schaamteloosheid
Bovenstaande verklaart ook de voor ons ongewone schaamteloosheid waarmee de verkrachtingen door deze groep allochtone mannen worden gepleegd: men toont geen berouw en de laatste tijd worden we opgeschrikt door verkrachtingen die worden gefilmd en vrolijk verspreid onder de eigen (allochtone) gemeenschap. Dat geeft aan dat er een culturele dimensie aan zit: binnen die cultuur is het blijkbaar geaccepteerd om westerse vrouwen te verkrachten, althans te behandelen als ‘hoeren’. Dat aspect brengt me ook tot een mogelijk geopperde ‘weerlegging’ van mijn betoog: ik hoor de lezer al mompelen dat autochtone mannen net zo veel naar de hoeren gaan, maar dat die zullen kiezen voor de chiquer, meer discrete dus minder zichtbare vormen van prostitutie zoals de escort.

Maar dat bevestigt alleen maar mijn verhaal, want waarom kiezen autochtone mannen meer voor de discretie en allochtone mannen voor de openbaarheid? Blijkbaar kennen allochtone mannen in mindere mate de schaamte om gebruik te maken van de diensten van een prostituee. En dat lijkt in eerste instantie onbegrijpelijk, omdat ook zeker een religie als de islam weinig mededogen kent voor de overspelpleger, zodat je zou verwachten dat juist moslimmannen uiterst stiekem naar de hoeren gaan. Tenzij die vrouw, waarmee de moslimman seks heeft, een niet-islamitische seksslavin is… zodat ik bang ben dat daarmee al wordt weggegeven hoe veel allochtone mannen aankijken tegen de Oost-Europese prostituee en tegen de westerse vrouw die men aanrandt en waarvan men trots het filmpje naar de hele, eigen gemeenschap stuurt (en diezelfde schaamteloosheid c.q. culturele acceptatie komt ook tot uiting in de vorm van een massaal-collectieve aanranding zoals in Keulen).

Uiteraard is dit hele betoog uiterst speculatief, vol met onderbuikgevoel, generalisatie en nattevingerwerk, en zou een socioloog of antropoloog een en ander moeten onderzoeken om het te bevestigen of ontkrachten. Maar ik denk wel dat het verhaal plausibel is en dat we dus nog niet moeten uitsluiten dat er toch iets meer aan de hand is in Zweden dan slechts een ruimere definitie van verkrachting en een aansporing van vrouwen om altijd aangifte te doen.

Feminisme-kritisch nawoord
Naar aanleiding van 1Vandaag van zojuist waarin twee Bulgaarse ‘slachtoffers’ van mensenhandel worden geïnterviewd, even een meer filosofische beschouwing over mensenhandel. De twee geïnterviewde vrouwen ontkenden rustig en krachtig de beschuldiging dat zij slachtoffer van gedwongen prostitutie zijn: zij zouden het werk volledig vrijwillig doen en de vermeende mensenhandelaren zouden gewoon hun vriendjes zijn. Wat mij trof is dat zij het interview wilden doen omdat ze zich niet serieus genomen voelen door justitie en politie: hun mening zou er niet toe doen c.q. ze worden niet geloofd. Dat is hetzelfde als wat de psychiatrische patiënt Teddy in de film Shutter Island zegt:

“That’s the beauty of it. Mental Patients make the perfect subjects, if they talk nobody listens to them!”

Prostituees bevinden zich in diezelfde positie als psychiatrische patiënten: niemand neemt wat zij zeggen serieus, hetgeen het justitieel onderzoek mijns inziens wel problematisch maakt. Sterker nog, zoals Popper betoogde bedienen sommige doctrines zoals de psychoanalyse en het marxisme zich van ‘gewapend dogmatisme’: ‘gewapend’ omdat de ontkenning van de patiënt c.q. kapitalist de volmaakte bevestiging van de theorie c.q. de beschuldiging vormt.

Zo leert de psychoanalyse dat de neuroot bepaalde zaken verdringt: de ontkenning van de vermeende neuroot dat hij een neuroot is, is daardoor precies het benodigde bewijs voor de psychoanalyticus dat het een neuroot betreft want die ontkenning is de manifestatie van de verdringing! In het verlengde daarvan heeft ook de politie en justitie vermeende slachtoffers van mensenhandel volledig klem: juist de ontkenning van het slachtoffer dat zij wordt gedwongen is een belangrijk bewijs voor politie en justitie dat zij wordt gedwongen tot prostitutie en dus ook door de mensenhandelaar wordt gedwongen om de dwang te ontkennen om zo de mensenhandelaar vrij te pleiten. Eenmaal valselijk beschuldigd van slachtofferschap kan dat slachtoffer alleen nog maar bewijs leveren dat zij slachtoffer is! Uiteraard komt er meer bewijs bij kijken in het politie- en justitieonderzoek dan alleen de verklaringen van de prostituees maar ik vraag me wel af of politie en justitie – en de media – zich voldoende bewust zijn van die paradox c.q. dat gewapend dogmatisme dat zo onvermijdelijk tot een tunnelvisie leidt. Ik heb de indruk van niet.

Wat misschien nog wel het meest opvalt hierbij is dat juist de feministen het hardst meegaan met het gewapend dogmatisme van justitie, dus dat juist feministen hetgeen prostituees zeggen totaal niet serieus nemen. Terwijl je zou verwachten dat feministen tegen de patriarchale betutteling in de eersten zouden zijn die wat vrouwen en dus ook wat prostituees zeggen wel serieus nemen.

En er is nog een tweede houding van feministen met betrekking tot prostitutie die ik eigenlijk heel antifeministisch want vrouwbetuttelend vind: zoals ook de expert in 1Vandaag uitlegde is er eigenlijk nauwelijks nog gedwongen prostitutie in de zin dat vrouwen tegen hun wil in als prostituee werken. De misstand is veel meer dat hen op sluwe wijze hun geld afhandig wordt gemaakt, zoals in de zin dat hen valselijk wordt beloofd dat ze het geld later terug krijgen om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Of dat de vrouwen vrijwillig hun geld afgeven omdat ze bang zijn anders hun vriendje, de mensenhandelaar, kwijt te raken. Als we ons even richten op die laatste categorie van de echte ‘loverboys’, dan zie ik een grote parallel met de traditie in het Westen dat de man moet werken en zijn verdiende geld afgeeft aan zijn echtgenote omdat zij hem anders zal verlaten (menig vrouw wordt immers aangetrokken door het geld van een man). Nu vinden we dat normaal – in feite is met dit ‘kopen’ van een vrouw ook de legitimatie van prostitutie gelegd – en vinden we mannen die hun geld moeten afgeven aan hun echtgenote hooguit sukkels.

Moderne emancipatie
In zekere zin leveren loverboys niets anders dan moderne emancipatie: het is de klassieke huwelijksrelatie maar dan omgekeerd in de zin dat nu de vrouw moet werken en haar geld moet afgeven aan haar man in plaats van het omgekeerde. Juist van feministen zou je verwachten dat ze dit zouden toejuichen – eindelijk echte inwisselbare rollen voor mannen en vrouwen – maar ze leggen heel ouderwets een dubbele maatstaf aan: als de man uit verliefdheid al zijn geld overmaakt aan een vrouw die hem van alles belooft, dan is hij gewoon een domme sukkel, maar als de vrouw uit verliefdheid alles doet voor haar vriendje, dan is zij slachtoffer en moet het vriendje naar de gevangenis. Ook feministen leren zo de klassieke rolpatronen: de man moet sterk zijn en draagt zelf de gevolgen van zijn domme acties terwijl de vrouw zwak is en moet worden beschermd tegen haar eigen domme acties.

En om de cirkel rond te maken met het verhaal over moslimimmigratie en prostitutie: opnieuw nemen de feministen hierin een uiterst dubieuze positie in. Terwijl je zou verwachten dat juist de feministen zouden strijden tegen de vrouwonvriendelijke opvattingen van veel moslimmannen, nemen zij juist die moslimmannen in plaats van de prostituee en de westerse vrouw in bescherming. Niet alleen zouden wij begrip moeten tonen voor de opvattingen van andere culturen, in welke culturen nota bene de vrouw geen autonomie toekomt, maar feministen bevestigen zelfs alleen maar het immigrantenidee dat prostituees seksslavinnen zijn (op grond waarvan feministen strijden voor een verbod van het kopen van seks zoals in Zweden het geval is).


Dit essay verscheen eerder op GebandvanJoop.Blogspot.nl

7 reacties

 1. Cynicus schreef:

  Ja als de raamprostitutie illegaal wordt en verboden wordt is het voor allochtonen moelijker om van bil te gaan. Hetzelfde geldt voor autochtonen. Autochtonen zijn echter minder geneigd om dan maar vrouwen te gaan aanranden. De meeste autochtone mannen hebben respect voor vrouwen ook prostituees dan allochtonen. Je ziet dat gebrek aan respect ook terug in de veel hogere percentages van huiselijk geweld bij allochtonen dan bij autochtonen.

 2. Erik schreef:

  Er zijn zo ontzettend veel bewijzen voor massale (groeps)verkrachtingen door moslim immigranten, dat dit gewoonweg niet meer te verdoezelen is.

 3. Cynicus schreef:

  @ Erik: precies. Dat deze miserabele verkrachters moge wegrotten in de hel !

 4. Tommie schreef:

  Arabische – mohammedaanse – verkrachters zijn allen bekend met het fenomeen Taharrush, dat staat voor “georganiseerde groepsaanranding” en “georganiseerde groepsverkrachting”.
  Let wel: de taal heeft een apart woord voor dit verschijnsel. Kunt u nagaan hoe ingeburgerd dergelijke aanrandings- en verkrachtingspraktijken in hun cultuur zijn!

  Bij de opmaat naar de moslimdictatuur van Morsi in Egypte mochten westerlingen lijfelijk en in teksten kennismaken met deze verworvenheid van een overgeseksualiseerde, religieuze samenleving.
  In Italië echter, had men er al 70 jaar eerder van mogen genieten:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Marocchinate Een jaar later smaakte Zuidwest-Duitsland dit genoegen: http://jalta.nl/buitenland/marocchinate-in-duitsland-de-vergeten-vrouwen-van-freudenstadt/

  De mohammedaanse schoften zijn later “geëerd” met een film (https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Women) en een monument (http://www.visitlazio.com/en/dettaglio/-/turismo/618974/vittime-civili-sulla-linea-gustav).

  Het zou een godswonder zijn als Zweden geen verkrachtingsgolven heeft ondergaan.

 5. Cynicus schreef:

  Taharrush;

  Arabische – mohammedaanse – verkrachters zijn allen bekend met het fenomeen Taharrush, dat staat voor “georganiseerde groepsaanranding” en “georganiseerde groepsverkrachting”.
  Let wel: de taal heeft een apart woord voor dit verschijnsel.

  Ziek als het bestaat dit Taharrush;

 6. Bennie schreef:

  Islam is fascisme en racisme.

 7. Cool Pete schreef:

  “Islam” is ultieme sluwheid en onbeperkte wreedheid.