DE WERELD NU

Een Marokkaanse Jood – Paul Cliteur en David Pinto

Marokkaanse Jood 14

Een Marokkaanse Jood van Analfabetische Ouders is de biografie van voormalig buitengewoon hoogleraar interculturele communicatie, David Pinto.

David Pinto in gesprek met Paul Cliteur.

Pinto migreerde in 1967 van Israël naar Nederland. Hij was titularis van een leerstoel van 1998 tot 2005 aan de universiteit van de Amsterdamse faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen. Pinto is tot op heden directeur van het Intercultureel Instituut. Een commercieel bedrijf dat hij in 1982 oprichtte. Hij is auteur van 19 boeken en publicist van meerdere onderzoeksrapporten, artikelen, columns en essays


Duur: 44:58 min.

Publicatie 25 september


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier.

Beide heren schitterden recent nog op Veren of Lood in het Debat Theoterrorisme.

14 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Ik heb het al gezien. Het is een heel interessant gesprek. Hoogtepunt is wat mij betreft de constatering dat de belangrijkste kwestie in heel het migratiedebat totaal niet genoemd wordt, nooit wordt aangeraakt door de betrokken politici en wetenschappers en journalisten, alsof het over de Tweede Wereldoorlog gaat zonder het ooit over MK te hebben, of dat je poogt iets zinnigs te zeggen over de communistische catastrofen van de vorige eeuw, toch een slordige 150 miljoen slachtoffers vragend, zonder het ooit over DK te hebben. Wij leven wat dat betreft in een orwelliaanse dictatuur of totalitarisme, waarin iedereen al zodanig en bij voorbaat geconditioneerd en geindoctrineerd is, dat met censuur en zelfcensuur en dreiging van sociale dood (cancelculture) of echte dood (kop eraf) het essentiele in elk wetenschappelijk, filosofisch en recherchewerk van direct benoemen van waar het eigenlijk over gaat, compleet wordt achterwege gelaten. Wij bevinden ons in een gevaar dat elke dag groter wordt en meer manifest in onze ervaring, maar dat met dreiging van een ander gevaar niet benoemd wordt, alsof je op Sicilie woont en wil benoemen wat daar heel die regio arm en onderontwikkeld houdt maar dat wijselijk maar niet doet omdat je anders te maken krijgt met een ‘offer you cannot refuse’.

 2. Neef Jansen schreef:

  Over waarover we niet mogen spreken:

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Er wordt niet zozeer over islam gesproken als wel over marokkanen met hun fijnmazige cultuuropvatting die perfect aansluit op of voortkomt uit de islam, waardoor ze niet de ruimte hebben – uit zichzelf – om te integreren met alle gevolgen vandien. Door ze vervolgens dood te knuffelen bevestig je ze in deze cultuuropvatting. Dit was het politiek-correcte beleid van de hoogste adviseur van 1989-2019, dus gedurede drie decennia, de buitengewoon aardige heer Walter Palm. Maar “zachte heelmeesters maken stinkende wonden.” De problematiek had benaderd moeten worden met “rationele compassie”, niet met politiek-correct links-liefdevol, maar averechts uitpakkend knuffelbeleid. Dit was in de 90er jaren reeds bekend. Dus men continueert falend beleid tegen beter weten in. VVD-ers Becker en Dijkhoff beweren ondertussen van alles, kennelijk voor de buhne , want het falende beleid blijft hetzelfde. Zo kan en mag een land niet bestuurd worden.

 4. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen en @Begrens Europa! : hele goede commentaren.
  ‘k Kan me er helemaal in vinden. Bedankt.

 5. Neef Jansen schreef:

  @ BegrensEuropa! — Ik doel erop wat Cliteur zegt na 17.50 min. en ook waar hij naar toe lijkt te willen na 30.10 min. waarbij het gaat over het eigenaardige NIET expliciet maken van de motieven achter de islamgeinstigeerde terreur, die door de daders juist wel heel expliciet worden gemaakt, waarbij het is als met die filmpjes van ISIS, waarin je kan zien dat de dader eerst uitgebreid voorleest uit de koran, om daarmee de legitimatie aan te geven van de daad die gaat volgen, en dat hij dan het betreffende slachtoffer de keel afsnijdt, en dat er dan nog een uitgebreid geroep van ‘allah akbar!’ ‘allah akbar!’ komt, wat voor de willekeurige beschouwer toch ook enige aanwijzing moet vormen van waar deze onthoofding vandaan komt, maar dat dan door veel westerse politiek en vele westerse wetenschappers en ook redacties en journalisten van grote media wordt volgehouden dat het allemaal te maken heeft met een slechte jeugd, met discriminatie, met frustratie over westers kolonialisme, of gemiste stageplekken, of mogelijk zelfs antropogene klimaatverandering, maar dat het dus over van alles kan gaan behalve dan over de islam en de koran en de bevelen tot roof en moord die daarin vermeld staan. Het is net alsof met Pol Pot, de Rode Khmer en de Killing Fields destijds, wordt gevraagd: Ja maar waarom doen die mensen dit eigenlijk? Wat is hun beweegreden? Hoe kom je tot zoiets? En dat dan als antwoord verschijnt: slechte jeugd, discriminatie, gemiste stageplekken, kolonialisme, enzovoort. En dat dus die ideologie van Pol Pot totaal ongenoemd blijft. Het valt mij trouwens op dat met die macheteaanval in Parijs ineens toch wel gesproken wordt over een islamitische terreuraanslag. Voorheen was het altijd direct ‘verwarde man’, ‘motief onbekend’, ‘hoge bloeddruk’ en zo meer. Men gaat vooruit, lijkt het. Als je eindelijk in staat bent te benoemen wat het is dat je bedreigt en dat er op uit is om jou en je cultuur te onderwerpen en uiteindelijk te vernietigen, dan maak je significante vooruitgang.

 6. Neef Jansen schreef:

  @ Cool Pete — Ik hoop het echt nog eens mee te maken dat in bijvoorbeeld Buitenhof of Nieuwsuur een Wim van Rooy -achtige expert mag uitleggen wat er allemaal zo verontrustend is aan de islam. En dan mag er tegenover hem rustig een Jan-Jaap de Ruiter of Maurits Berger of Karen Armstrong of andere sprookjesverteller zitten, als die expert maar z’n zinnen af mag maken, mag duidelijk maken wat hij bedoelt. Ik hoop zeer dat moment nog eens mee te maken. Maar ik vrees dat het niet gaat lukken. Het zit te diep allemaal.

 7. david Pinto schreef:

  Aanvulling op het goed gesprek met Paul Cliteur over mijn biografie:
  daar waar het gaat om premoderne allochtonen die bovendien moslim zijn, is er dan sprake van een zeer, zeer giftig cocktail. En dat is het geval bij sujetten uit Syrië, Pakistan, Afghanistan, Somalië, Turkije en nog erger bij Marokkanen.

 8. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : Sinds Hans Jansen, Oriana Fallaci, Daniel Pipes, Ayaan Hirsi Ali, Wim en Sam van Rooy, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Geert Wilders, e.v.a.
  en vooral sinds 11-9-2001,
  waarschuw ik op vele manieren tegen de islam : de wrede woestijn-leer van ene mohammed :
  pervers plagiaat van joodse, christelijke [en Perzische] bronnen.
  Islam = jihad + sharia + wereld=kalifaat.
  Jihad = innerlijke onderwerping, en uiterlijk onbeperkt geweld.

  Nu hebben wed ergste combinatie van : socialisme + islam.
  Islam zal socialisten als eerste opknopen.

  We moeten ons verdedigen.

 9. Ron schreef:

  Het feit dat de genoemde Walter Palm in het interview blijkbaar meer invloed had op het beleid van integratie dan de heer Pinto kan niet alleen op het conto van het deugen van socialisten worden bijgeschreven maar toch ook op die van christenen, om met hans Hillen te spreken:

  Vleesgeworden CDA-ers als Bert de Vries en Hannie van Leeuwen werden door hem met name genoemd. Hun tijd, zo stipuleerde hij, is nu echter voorbij. ‘Met evangelisch radicalisme blijf je altijd de vraag van Sint Maarten houden. Ik geef de helft van mijn mantel aan jou, waarom niet driekwart en waarom eigenlijk niet de hele mantel? Het is nooit genoeg.’ Daar kun je geen politiek mee voeren. Christenen die op de bres willen staan voor christelijk-sociale politiek noemt hij spottend – hij is nogal ingenomen met zijn vondst – ‘de heiligen der laatste dagen’. Een partij die zich, zo luidt zijn omineuze argumentatie, baseert op een boek van minstens tweeduizend jaar geleden, is per definitie conservatief.
  url: demormoonsearbeider.wordpress.com/2011/04/09/hans-hillen-en-de-heiligen-der-laatste-dagen/

 10. Neef Jansen schreef:

  @ Ron — Dit met daarbij de opmerking dat het enkel het christelijk Europa was dat verhindert heeft dat Europa door de islam veroverd werd, en dat juist ook het christendom de basis vormt van de enorme culturele ontwikkeling in Europa, wat betreft opkomst van de moderne wetenschap, de moderne democratische rechtsstaat en de moderniteit in het algemeen. Verder valt het op dat verzet tegen de huidige door de EU opgelegde islamisering vooral komt van de voormalige Oostbloklanden die al enige tijd een christelijke renaissance beleven. In mijn ervaring zijn het vooral socialisten en communisten die de massa-import van de islam toejuichen en faciliteren en kritiek daarop demoniseren. Heel die dwangislamisering lijkt mij een communistisch project te zijn. Men instrumentaliseert de islam voor de verwezenlijking van politiek-ideologische doeleinden. Zoals op dit moment ook huidskleur en lhbt en dergelijke geinstrumentaliseerd worden voor politieke doelen.

 11. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Eens.
  Met een christen (protestant) en jood als bedenkers van het communisme.

 12. Neef Jansen schreef:

  @ Ron — Wat betreft die naar schatting 150 miljoen door communisme vermoorde andersdenkenden, het volgende:

  “Marxisme is materialisme. Als zodanig staat het even meedogenloos vijandig tegenover de religie als het materialisme van de Encyclopedisten van de achttiende eeuw of het materialisme van Feurbach.” W.I. LENIN (W.I. Lenin, Marx-Engels Marxisme, Uitgeverij voor literatuur in vreemde talen, Moskou, 1946, p. 296.)

  “The atheism in communist regimes has been and continues to be a form of militant atheism which led to various acts of repression, including the razing of thousands of religious buildings and the killing, imprisoning, and oppression of religious leaders and believers.” (Conservapedia.com/atheism and communism).

  “Marxism–Leninism holds that religion is the opium of the people, in the sense of promoting passive acceptance of suffering on Earth in the hope of eternal reward. Therefore, Marxism–Leninism advocates the abolition of religion and the acceptance of atheism.” (Wikipedia.org/wiki/marxistLeninist atheism).

 13. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Protestantisme leidt tot atheïsme:
  Maar de overheersende stemmen in de hoofdstroom van de protestantse orthodoxie gingen uit van een onbelichaamde God – een God die uit de wereld van de natuur, de cultuur en de menselijke ervaring was verdreven. Conceptueel gezien is het nog maar een betrekkelijk kleine stap van een afwezige God, die niet bij de werkingen van een autonome natuurlijke wereld betrokken is en die niet direct gekend kan worden, naar een God die niet bestaat. Zoals Thomas Hobbes opmerkte zou de God van de protestantse orthodoxie evengoed niet kunnen bestaan, aangezien zijn veronderstelde bestaan in geen enkel opzicht veel leek uit te maken. Een permanent afwezige God kan al snel een dode God worden. Als het bestaan van God weinig of geen uitwerking heeft op de ervaringen van het dagelijks leven kan dit leven ook wel zonder verwijzing naar Hem geleefd worden. Hugo de Groot, de beroemde Nederlandse protestantse rechtsgeleerde, wees erop dat het uiteindelijke resultaat van dit alles een wereld was waarin mensen leefden etsi Deus non daretur, ‘alsof God niet bestond’. Velen waren bereid de – steeds gemakkelijker overstap te maken van een pragmatisch atheïsme (we leven alsof er geen God bestaat) naar een ontologisch atheïsme (er is werkelijk geen God).

  Dit punt is naar voren gebracht door een hele reeks sociologen onder wie Max Weber, Charles Taylor en Stephen Toulmin – die op verschillende manieren hebben laten zien hoe het protestantisme de weg was waarlangs een samenleving die oorspronkelijk een sterk besef van het heilige bezat, ‘ontheiligd’ of ‘onttoverd’ werd, wat uiteindelijk leidde tot een cultuur die geen besef meer had van Gods aanwezigheid in haar midden. Het onvermijdelijke gevolg hiervan was secularisatie – de definitieve uitbanning van God uit de wereld.
  Alister McGrath url: bol.com/nl/f/the-twilight-of-atheism/30411342/

 14. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen en @Ron :

  – tot enige tijd geleden, dacht ik dat het andersom was,
  maar het socialisme / kommunisme is nog geschifter, on-natuurlijker en gevaarlijker, dan dat mohammedanisme.
  S. / k. loopt altijd uit op massale zelf-vernietiging.
  – het mohammedanisme heeft de overlevings-taktiek beter voor elkaar.
  – de onbeperkte wreedheid van het mohammedanisme zal alles wegvagen-
  tenzij het bestreden wordt.
  De grote F. Nietzsche zag dit goed …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.