DE WERELD NU

Een gevaar voor wie?

hoe een parlement de democratie af schaft

Is iemand ‘het gevaar Wilders noemen’ in een schoolboek Nederlands een vorm van indoctrinatie? Minister Slob ziet geen gevaar. Is dat incompetentie of gluiperigheid?

Van handboeken over politiek en hoe die werkt zijn leerlingen al bedacht op een gekleurde inhoud, is me door de jaren heen duidelijk geworden. Maar in een leerboek Nederlands, als gegevens in een onderwerp argumentatie?

In november kwam naar buiten dat in het boek ‘Nieuw Nederlands 5/6 vwo’ van Noordhoff Uitgevers Geert Wilders wordt beschreven als “gevaar”. Een moeder van een leerlinge uit Atheneum 5 liet hiervan een foto zien via Twitter, waarin stond:

‘Rutte onderhield een goede band met Merkel. Ook heeft hij het gevaar Wilders (vet door red. VoL) onder controle weten te houden. Hij heeft het als leider van het land dus helemaal niet zo slechte gedaan. Bovendien was hij niet bang om mee te varen op een boot tijdens de Canal Parade. ‘

De bedoeling van de opdracht was om dit gedeelte in een blokjesschema te vatten waarbij onderscheid moest worden gemaakt tussen verschillende soorten argumentatie.

En natuurlijk kwamen er Kamervragen:

PVV-lid Beertema stelde daarop in Kamervragen aan minister Slob dat de passage “een treffend voorbeeld is van politieke indoctrinatie in het onderwijs” en bovendien een versterkende werking heeft op de polarisatie van het onderwijs.

Het antwoord van de minister is weer van een onbeschrijflijke treurigheid. Moreel besef, gevoel voor democratische verhoudingen? Algemene beschaafde netheid?

Slon (sic!! Red.) antwoordde hierop dat de leermiddelenmarkt een vrije markt is. “De keuze voor de te gebruiken leermiddelen is onderwerp van de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren”, aldus Slob. Hij neemt dan ook geen maatregelen tegen de passage.

Ja, maar nee. Enige overwegingen:

In de eerste plaats is het verwerken van al te actuele politieke onderwerpen in dergelijke leerboeken per definitie al agitprop. Fijn als de leerlingen iets herkennen, maar als onderwerpen nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd zou stemming maken (wat dit ontegenzeglijk is) vermeden moeten worden. Dat deugt aan dit boek dus geheel niet, en stelt ook de uitgever in een kwaad daglicht. De keuze voor boeken is vrij, de keuze voor de inhoud is dat veel minder.

In de tweede plaats is het gekozen onderwerp een voorbeeld van politieke indoctrinatie.Dat de minister zich verweert met het argument dat de aankoop van schoolboeken een gevolg van de vrije markt is, is vluchtgedrag voor de essentie van deze discussie.Bovendien deugt het als argument niet, aangezien de keuze wordt bepaald door een beperkt aantal leraren per school, en zij zijn de consumenten niet die er mee worden bewerkt. Zoals de manier waarop dit in de wereld kwam al aangeeft is dit nauwelijks anders dan een poging de wensen en meningen van ouders voor hun kinderen te overrulen. Niet op basis van objectieve feiten, maar vanwege de meningen van de beslissers over de aankoop van de schoolboeken, die vaak nog jaren mee moeten en aldus een etterende vorm van indoctrinatie blijven vormen.

Ten derde: leraren hebben niet alleen de plicht niet, maar welbeschouwd ook niet het recht hun leerlingen te indoctrineren op wat politiek wel en niet wenselijk zou zijn, aangezien dat een persoonlijke overweging wordt geacht te zijn.

Ten vierde, en verbonden met punt drie: Nederland kent geen verplichte staatsopvoeding en bijbehorende collectie gewenste dan wel nog net goedgekeurde meningen. Gaan de minister en het kabinet daar verandering in brengen?

Ten vijfde: had de minister dit beter begrepen voor wat het is als zijn eigen ChristenUnie was opgevoerd als een splintergroepje cryptofascistische christenen waarvan de bestuurlijke uitingen zoveel mogelijk bestreden dienen te worden, op hun best uitgelachen en genegeerd?

Ten zesde: iemand het gevaar Wilders noemen valt als weinig anders te betitelen dan als een vorm van haatzaaierij.

Het minste dat de minister zou moeten doen is met uitgevers van schoolboeken overleggen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Niet, omdat op alles regels moeten worden losgelaten, maar omdat je mensen moet aanspreken op hun verantwoordelijkheid naar de (toekomstige) leerlingen in het onderwijs toe. Zonder gelijk te willen smijten met termen als cultuurmarxisme, valt dit na deze antwoorden namens het kabinet nog moeilijk anders te zien dan als iets dat vanuit het ministerie van onderwijs kennelijk wordt toegejuicht. Dat is een gevaarlijk precedent door een elite die beter zou moeten weten dan het scheppen van onbeheersbare precedenten.

Je kunt niet van alles je handen in onschuld wassen. Ook van dat concept mag je van Arie Slob een beter begrip verwachten.

12 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Overduidelijk is dat indoctrinatie.
  Middels : valse verdachtmaking; valse beschuldiging.

  Hier met een rechtszaak over gevoerd worden.

 2. pascal schreef:

  Tja. De volgende Volkert wordt reeds klaargestoomd. Amen.

 3. Fredjohan schreef:

  Als Wilders in dat boek verheerlijkt en Rutte verguisd zou zijn zou de minister zeker ingrijpen.

 4. pascal schreef:

  Dat zo’n Jezus aanbidder zich zonder enig besef toont van politieke moorden in NL en het blijkbaar prima vindt dat een collega politicus aan het spreekwoordelijke kruis genageld wordt is hemeltergend.

  Het is verbijsterend dat aanhangers van Abrahamistische religies meewerken aan het heroprichten van een nieuwerwetse ziggoerat van Babel en hen zich daar tegen verzetten onheilig verklaren.

 5. Dick H. Ahles schreef:

  @Cool Pete “Hier moet een rechtszaak over gevoerd worden.”

  U vergeet dat rechters in Nederland zo zijn geselecteerd dat ze het eens zijn met de stelling “Wilders is een gevaar” en inmiddels ook vinden dat ze dat in de huidige klimaat van activistische rechtspraak als leidraad mogen nemen.. Dat is uiteraard aantasting van de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht, maar daar kunnen we dus ook al geen rechtzaak tegen beginnen.

  Wat rest?

 6. Dick Kraaij schreef:

  @Dick H. Ahles @Cool Pete

  Ruttistische bewindslieden zitten er niet voor hun eige of hun clubske, maar voor het algemeen belang. Van dit kabinet hoeven we echter weinig staatsrechtelijke zuiverheid meer te verwachten:

  – Van Engelshoven (D66) ging full secularistisch (#Denktatuur) los op de Nashville Verklaring. Hoe je ook over dat stuk denkt, hiermee wordt, namens het hele kabinet, een grens overschreden. Ondanks mijn herhaald verzoek is zij hiervoor door haar collega Slob (die zelf ongetwijfeld anders over Nashville zou communiceren) aan het andere eind van de gang nog steeds niet gegeseld.

  – Kasja Ollongren hield als minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier een vlammende speech tegen Thierry Baudet, die racisme in zijn gelederen zou toelaten. Later werd ontkend dat zij als bewindsman sprak, maar in plaats daarvan op persoonlijke titel. Dat is geen valide argument en bovendien was dat een leugen. Ook zij kwam er mee weg; de witte rug van de Jokvrouw is nog steeds ongeschonden.

  – Palestijnse haatheks Sigrid Kaag deed grosso modo hetzelfde in de Abel Herzberglezing tegen de “verkeerde populisten”. Des te meer gotspe, aangezien Herzberg slachtoffer was van Jodenhaat, en zich dus omdraaide in zijn graf. De hoerige MSM waren intussen lyrisch vanwege het literaire gehalte van Kaags bijdrage. Ik kon slechts mijn maaginhoud opgeven.

  Dit kabinet moet zsm. weg, anders verkorten het mijn leven met nog eens een paar jaar. Aldus mijn arts, die erg betrokken is.

 7. Niets is wat het lijkt schreef:

  Dick Kraaij, ben het geheel met je eens!
  Mijn bloeddruk voel ik vrijwel dagelijks stijgen als ik de onverteerbare dubbele standaarden en linkse indoctrinatie voorgeschoteld krijg. Je kunt je er niet aan onttrekken, het zit in de kleinste haarvaten van de samenleving.
  De schoolgaande kinderen in mijn familie komen regelmatig met eenzijdige, en uiteraard erg negatieve, verhalen over o.a. Wilders, Trump etc. die ze op school van de leerkrachten krijgen voorgeschoteld.
  Politiek, de mediawereld en het onderwijs is tot algemene gaslighting verworden.

 8. Gerrit Joost schreef:

  Geef mij maar minder, minder en nog eens minder van dergelijke ministers. Hij staat politiekebeïnvloeding toe in schoolboeken. Ernstig. Diegenen die het boekje hebben gemaakt maken zich met opzet schuldig aan het hersenwassen van de jeugd. @ Heer Kraaij – het moedwillig verkorten van uw leven is een strafbare vorm van euthanasie, de daders krijgen we helaas niet voor het hekje, het OM zal dit seponeren, tenzij u aangifte doet tegen 1 persoon en u verklaart diep, diep en nog een diep gekwetst te zijn.

 9. Juanito schreef:

  Links is al sinds de jaren ’70 de baas in onderwijsland inclusief de daarbij behorende indoctrinatie.
  Dit is voorval is er een in een lange reeks. Het kan best zijn dat deze minister het probleem niet eens ziet, zo gewoon is het in die kringen geworden.

 10. Xantil schreef:

  Als we nu met zijn allen roepen: “Je suis Wilders”, wordt Wilders dan een ras?

 11. gerhard schreef:

  Wilders is iemand die het waard is om te beschermen en dat kan ik niet zeggen van Rutte en zijn ratten

 12. Carthago schreef:

  Het partijkartel is nog veel groter dan het huidige regentenkabinet . 80 % van de huidige politici/ farizeeërs staat op 5 mei te herdenken wat ze toch het liefst dagelijks in stand willen houden.En 80 % van het stemvee stemt er zelfs geblinddoekt op..