DE WERELD NU

De worsteling tot kiezen

Kiezen, PS2019, Statencolleges, Regentenpartij

Voor zowel VVD als CDA als ChristenUnie geldt dat dit partijen zijn met een overwegend cultureel-conservatieve achterban en electoraat, die daar ook voor kiezen.

Daarvoor heb ik geen sluitend bewijs (dat is voer voor politicologen en Maurice de Hond), wel sterke aanwijzingen.

Het gaat om burgers die ‘met rust gelaten’ willen worden, al geldt dat voor de CU het minst. Veranderingen moeten geleidelijk gaan en de welvarende burger niet teveel kosten. Tot nu toe lukt dat nog steeds aardig.

Dit electoraat gelooft niet in radicale breuken met de bestaande politieke cultuur, omarmt nog steeds het binnenhalen van resultaten door middel van het compromis, hecht aan samenwerking met de ons omringende landen (vooral economisch) en miskent de gevaren van de verdergaande Europese eenwording, al is men bewust tegen een federaal Europa, wat dan ook (met de mond) wordt beleden door de CU: Samenwerking JA, Superstaat NEE.

De angsten van GeenStijl, Jan Dijkgraaf en twitteraars met een ban hebben zij niet, van assertieve moslims hebben zij geen last (alleen aardige, gematigde, ingeburgerde), en die paar asielzoekers in de buurt lijken modelburgers (en ik kan u vertellen: veel vluchtelingen doen het ook beter dan onze beruchte bornheroes). Sylvana Simons op tv negeren zij, of haar boetpreken gaan langs ze heen. Zwarte Piet is geen issue in suburbia. Nog niet.

Toch delen zij veel van de zorgen die u en ik ook hebben. Maar ze wachten op de uitbarsting van wat wij al een tijdlang ‘profeteren’. Ze zien het wel, maar toch niet. Het landt nog niet. Ze worden daarin gerustgesteld door hun eigen, lokale politici, die ze soms redelijk goed kennen. Opvallend vaak hoor ik hoe politici en sympathisanten van deze partijen hoofschuddend kijken naar de koers van het kabinet. Dit is de drieslag van hoe ze erin staan:

 • bij ons spelen eigenlijk geen ‘landelijke punten’
 • we wachten af; een deel van het feitelijke beleid is best goed
 • er is geen alternatief, populisten hebben “geen oplossingen”

Vergis u niet, harde cijfers heb ik niet, maar een groeiend deel van het electoraat maakt zich wel degelijk zorgen. Dat vertaalt zich nog steeds niet in hun stemgedrag, in elk geval niet lokaal. Eigenlijk is dat best logisch. Bovendien acht men zich te ‘fatsoenlijk’ om PVV te stemmen.

Let wel, zo gaat het niet in de grote steden. In Amsterdam bijvoorbeeld ligt het CDA openlijk dwars tegen de rode coalitie, veelal eensgezind met het FvD. Anderzijds wonen in de grote steden veel jongeren, die van huis uit met deze partijen vertrouwd waren, en de nieuwe tijd met haar SJW-discours juist omarmen. Veel CU-jongeren zijn opvallend links.

De eerstkomende verkiezingen, die voor de Provinciale Staten, zijn een groter probleem wat dit betreft. Men kan om grofweg dezelfde redenen en overwegingen als rond de raadsverkiezingen op een van deze drie partijen willen stemmen, maar dat wordt dan ook een dito stem voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

De afgelopen jaren had ik nooit reden om voor de gemeenteraad geen CU te stemmen. Maar voor de Europese verkiezingen ben ik daar allang van afgestapt. De afgelopen twee Tweede-Kamerverkiezingen heb ik geen CU gestemd. En de laatste keer voor de PS/EK heb ik er zolang mee geworsteld, dat ik het niet eens meer weet. Vermoedelijk is het toen SGP geworden.

Lange uitleg. Maar het wordt zaak om mensen zoveel mogelijk voor te houden dat ze in maart de samenstelling van de Eerste Kamer kunnen beïnvloeden, hoe jammer dat ook is voor wat ze in hun provincie willen zien gebeuren. Waren PS en EK maar niet gekoppeld!

9 reacties

 1. Teunis schreef:

  Terecht herplaatst als volwaardig artikel! Ik moet zeggen dat ik mij als CU-kiezer in veel punten herken en daar schaam ik mij niet voor.

 2. Jan schreef:

  Wakker worden en een keer minder fatsoenlijk zijn.
  Kijk wat het opleveren zal voor uw kinderen.
  Ach na marrakech maakt het niet meer uit, dan is een dorp al geen veilige haven meer.
  U uw fatsoen doet u de da’s om

 3. reageerbuis schreef:

  Daarbij komt dat de onwetendheid onder de kiezers groot is. Dat is bewust beleid. De msm
  lopen aan de leiband van de overheid. Meningen gestoeld op realisme worden niet geduld . Er zijn helaas nog maar weinig onafhankelijke onderzoeksjournalisten.

 4. Gerrit Joost schreef:

  @Teunis – Bij ons geldt: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij ook een ander niet”, geldt niet voor hen! In hun ogen bent u gewoon een Christelijk varken. Degenen die de islam niet erkennen hebben de keuze tussen de dood of slavernij. Er is geen scheiding der machten. Het geloof maakt de wet en heeft de macht (geestelijke leiders). Barmhartigheid naar enkele goede Islamiteiten komt u/ons later duur te staan. De Islam gaat onze kerk, cultuur en goede goed slopen. Het is erg naïef om te denken dat dit wel zal meevallen… Weest op uw hoede!

 5. Dick Kraaij schreef:

  @Gerrit Joost CC @Teunis) Doordat dit onderscheid juridisch niet kan worden gemaakt, keert de rechtsstaat zich tegen ons. Doelgericht optreden tegen misbruik van onze rechtsorde is amper mogelijk. Bolkestein zei lang geleden al: “Ongelijke monniken hebben geen gelijke kappen”. Dat wil niet zeggen dat ik de rechtsstaat bedreig. Integendeel, ik wil haar behouden, mits hervormd en gerepareerd. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. Bepaalde straffen die geen enkele indruk maken op bepaalde groepen daders, het haast generieke recht op uitkeringen, toeslagen en subsidies plus het gemak waarmee daarvan werkelijk misbruik kan worden gemaakt, voorrang voor statushouders op een steeds krappere woningmarkt, enorme barrières voor de autoriteiten om illegalen uit te zetten, oprekken van het begrip vluchteling, en vooral gebrek aan wederkerigheid als het gaat om burgerschap. Ons bestel is ingericht toen Nederland nog een samenleving van ‘vertrouwen’ was. Uit de onwil om onze rechtsstaat te repareren, blijkt dat veel politici het blijkbaar wel oké vinden dat we ten onder gaan, zolang het maar juridisch zuiver gebeurt.

 6. Gerrit Joost schreef:

  @ Dick Kraaij – mooi, erg mooi en verwoord. Wie gaat de kar trekken? Hoe kunnen we het tij keren?

 7. Joop schreef:

  Dit land, vol met netjes opgevoede, braaf stemmende, voorkomende, geciviliceerde, fatsoenlijke, makke gefeminiseerde burgermannen en bakfietsende vrouwen, met al hun hypotheekjes, belastingformuliertjes en verzekeringetjes, zal niet zo lang meer bestaan.

 8. Dick Kraaij schreef:

  @Gerrit Joost – Een zoon of kleinzoon van de Bolk. Als hij die heeft.

 9. Carthago schreef:

  @joop.Exact.En houdt de CU in het toekomstige kalifaat weer op een zolder heimelijk een kerkdienst.