DE WERELD NU

De regering regeert, maar links bepaalt in overwegende mate de uitvoering

links bepaalt 9

De regering regeert, maar links bepaalt het beleid in hoge mate. En is er dan nog maar al te vaak boos en ontevreden over.

De discussie over de zaak Michael Panhuis in de Tweede Kamer volgend, bekroop me het gevoel dat alle voorgenomen maatregelen weinig zin zullen hebben omdat ze niet over het eigenlijke probleem gaan. Op die weg zal de Tweede Kamer nog heel lang maatregel op maatregel kunnen treffen en keer op keer moeten concluderen dat er nog meer maatregelen nodig zijn omdat de eerdere niet voldoende blijken te werken.

Dat geldt niet alleen voor de justitiële/forensische keten die nu ter discussie staat, maar op alle terreinen waar de overheid zelf direct verantwoordelijk is of door subsidie of collectieve financiering ook verantwoordelijk draagt: het brede welzijnswerk, het onderwijs, de volkshuisvesting, de uitvoering van collectieve voorzieningen als WAO en WW, het vluchtelingenwerk en de integratievoorzieningen, enzovoorts.

In het lager onderwijs wordt inmiddels toegegeven dat dat het overwegend links is. De universiteiten zijn daar nog niet aan toe terwijl daar de linkse politieke correctheid nagenoeg standaard is. Terwijl rechts uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid, kiest links voor het slachtofferschap veroorzaakt door het kapitalistische systeem en een slechte jeugd die ook weer terug te voeren is op de samenleving als veroorzaker. Universiteiten leveren daardoor linkse criminologen, antropologen, psychologen, psychiaters, leraren, enzovoorts, die liever Foucault lezen dan Dalrymple.

Links kan zonder slachtoffers niet bestaan. Vandaag was in de Tweede Kamer de maatschappij het slachtoffer. Echter in een reeks van debatten in het verleden heeft links, op aangeven van linkse criminelen gepleit voor de eerbiediging van de rechten van criminelen, voor een humane behandeling van criminelen, voor de op resocialisatie van criminelen gerichte behandeling en voor milde straffen. Links stelt nu de minister verantwoordelijk, terwijl ze eigenlijk naar het eigen verleden zou moeten kijken. Daarin heeft links vanuit haar ideologisch concept en beleidsbevestigend onderzoek het gemakkelijk gemaakt voor criminelen.

Links werkt ook bevoogdend naar de hardere delen van het overheidsbeleid. Het heeft bij wijze van spreken maar een haar gescheeld dat de militairen die naar Uruzgan werden gezonden een houten geweertje meekregen, want het moest een humanitaire missie worden. Een van de eerste dorpshuizen die werden gebouwd werd meteen in bezit genomen door een krijgsheer om als uitvalbasis voor terreur te dienen. Ook de politie staat onder supervisie van links. Met de opdracht om boeven te vangen worden ze beperkt in wat wel en niet uit het oogpunt van humaniteit en mensenrechten mag. Links heeft boeven en boefjes het recht gegeven om bij het minste en geringste ‘racisme’ en ‘discriminatie’ te roepen of te protesteren tegen etnisch profileren.

In alle sectoren van de samenleving waar fraude eenvoudig is, ontbreekt het aan voldoende handhaving. Handhaving is rechts, dus heeft links daar moeite mee. In Amsterdam wordt tot 20 procent van de sociale huurwoningen frauduleus bewoond als gevolg van gebrekkig handhavingsbeleid en de onwil om rechts in de kaart te spelen. Fraude met huursubsidie en uitkeringen is omvangrijk maar blijft op een hoog niveau vanwege het ontbreken van handhaving. Alleen dommeriken lopen tegen de lamp.

Hoewel alle medewerkers van de eerder genoemde instituties voortdurend worden beschreven als harde werkers en geroemd worden om hun inzet, is de werkelijkheid nogal anders. In de linkse bolwerken is hard werken niet populair. Er heerst een cultuur waarin vermijdbaar en uitstelbaar werk blijft liggen. Het moet leuk en gezellig blijven. De linkse solidariteit werkt als een beschermingsparaplu of koninkrijkjes. Overal waar achterstanden zijn is dat te wijten aan gebrek aan inzet, terwijl de achterstanden zelf een rechtvaardiging worden om een beroep te doen op overheidsmiddelen om het personeelsbestand uit te breiden.

De justitiële en forensische keten die zich heeft bezig gehouden met Michael Panhuis is te zien als een aaneenschakeling van niet te rechtvaardigen fouten waarbij nalatigheid, het voordeel van de twijfel en empathie die het gezonde verstand verduistert een grote rol hebben gespeeld.

Een overmaat aan empathie waar veel linkse mensen aan lijden leidt tot naïeve identificatie met het ‘slachtoffer’ en tot ontduiken van regels omdat iedereen recht heeft op een nieuwe kans en daarbij geholpen mag worden. Een ideale situatie voor manipulatieve criminelen.

Het vooruitzicht dat meer regels werken is naïef. Inzet waarbij een goed oog bestaat voor een juiste balans in de rechten van het individu en die van de samenleving geven meer kans op succes. Maar de goedwillenden die daarvoor willen gaan zijn in de linkse teams niet populair. Intolerantie steekt dan de kop op. Ze worden eruit gewerkt of ze verlaten zelf al walgend de linkse cultuur.

De vooruitzichten zijn niet goed. Links is veel groter en invloedrijker dan het lijkt. Ook de middenpartijen hebben krachtige linkervleugels. Hoewel de coalitie een Kinderpardon had afgezworen kwam het toch op de agenda. De rechten van ‘slachtoffers’ blijken altijd weer belangrijker te zijn dan die van de samenleving.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

9 reacties

 1. karton schreef:

  “De regering regeert” ??
  Waaruit blijkt dat ?
  Álles wordt geregeld vanuit Brussel c.q. Straatsburg.
  Het áller-eenvoudigse mág in den Haag gedaan worden en zelfs daarmee heeft “den Haag” de grootste moeite.

 2. Niets is wat het lijkt schreef:

  De overheid regeert niet, ze reageert alleen. En dan nog selectief.
  Kan ook niet anders. Rutte heeft in de coalitieonderhandelingen heel veel toegegeven aan Klaver. Toen die wegliep (en dat wordt hem- in tegenstelling tot Wilders – niet nagedragen: dubbele moraal!) kon hij de gedane toezeggingen vanwege D66 niet terugtrekken en zat hij er aan vast.
  Eerder moest hij al naar links opschuiven met de PvdA.
  Er wordt niet geregeerd, er wordt stuivertje gewisseld.
  Er is geen beleid. Geen enkele verkiezingsbelofte wordt omgezet in wet en daad.
  Het is elke keer na incidenten of terreur hetzelfde liedje: geschokt, medeleven, onacceptabel…….
  En er verandert al jarenlang helemaal niets.

 3. Johan P. schreef:

  Het probleem wordt door de auteur goed gezien. Links heeft ziczelf altijd geidentificeerd met de zogenaamde slachtoffers van de samenleving ipv met de samenleving zelf. Daar komt nog iets andes bij dat helaas slechts vluchtig wordt genoemd aan het einde van het artikel; de balans tussen rechten en plichten.
  Links heeft heel veel op met de rechten voor iedereen. En extra rechten voor iedere groep die een slachtofferrol claimt, ten koste van de samenleving zelf. Plichten aan de andere kant, daar heeft links helemaal niets mee. Plicht is voor hen een vies woord. Het idee dat ieder recht gebalanceerd zou moeten worden met een verplichting is hen volkomen vreemd. Links erkent maar een enkele verplichting; het betalen van meer en meer belasting door de werkende bevolking om zo meer overheidsgeld te genereren om zo te betalen voor alle rechten van alle uitzonderingen en zogenaamde slachtoffers van de samenleving.
  Dat, gekoppeld met het ideologische principe dat iedereen lief en aardig en gelijk is en we dus allemaal gezellig samen kunnen leven, maakt dat die samenleving splijt. Iedereen is gelijk, maar alle culturen ook, dus moet/mag iedereen de eigen cultuur behouden waardoorverveen multiculturele samenleving zou moeten ontstaan waar iedereen zich thuisvoelt. Ook al blijkt telkenmale weer dat dit in de praktijk niet werkt.
  Er is in de geschiedenis niet een enkel voorbeeld te vinden van een samenleving die multicultureel was en succesvol was. Culturen botsen en er zal altijd een cultuur boven komen als de winnaar van dat conflict die dan de leidende cultuur wordt. Deze zal mogelijk meer of minder zaken overnemen van de verslagen cultuur om die zaken te integreren in haar eigen visie, maar zal zeer duidelijke grenzen stellen en op alle fronten leidend worden in de principes.
  Iedere samenleving waar men heeft geprobeerd culturen te mengen is ten onder gegaan. Maar links wil daar niet van leren omdat het niet strookt met haar ideologie.

 4. Rina Pelgrum schreef:

  Dit geheel zal de VVD, als Rutte doorgaat met “buigen naar links”,bij de volgende verkiezingen alleen maar nog meer stemmen kosten. Ben trouwens benieuwd hoe de komende EU verkiezingen zullen gaan. Steeds meer mensen zijn ook de huidige EU zat

 5. grapjas schreef:

  ‘Links’ Bracht ons- nogmaals:’Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler’.
  In eigen land: De terreur in de jaren ’70 tot en met nu toe-de ‘krakersrellen’, bezettingen van openbare gebouwen, kraken in het algemen (hoe geestelijk gestoord ben je/is jouw filosofie als DIEFSTAL van andermans eigendom gelegitimeerd wordt? De bomaanslagen op o.a. de Macro, Aad Kosto, de VELE bedreigingen aan mensen die – hou u vast- DURVEN TE DENKEN BUITEN DE LINKSE DOCTRINE, het vermoorden van Fortuyn, etc.etc.
  Wanneer houden wij, het VOLK, de extreem-linkse TERRORISTEN – van POLITICI tot die WAFFEN-SS-Style AFA eens verantwoordelijk. Beter nog-wanner NEEMT dit volk eens de verantwoording-en JAAGT dit politiek/maatschappelijke kankergezwel uit onze samenleving? Of blijven wij maar lekker ‘De Voice’ kijken, terwijl LINKS dit lan omvolkt-en daarbij ons-en zichzelf vernietigd; en dat de komende 30 jaar?
  KIES EENS. HANDEL.

 6. grapjas schreef:

  En stémmen? SInds wanneer heeft jouw stem invloed op Het Kartel? Mijn stem-alsmede die van ongeveer 1,5 MILJOEN PVV-stemmers wordt immers reeds sinds 2006 genegerd door dezelfde deugbrigade?
  Democratie was leuk-maar het faalt. Het heeft ons zover gebracht dat ons land stervende is.
  Nederland- dat is het VOLK.
  De ‘politiek’ moet snel leren dat ZIJ sechts MOGEN regeren NAMENS-en DOOR ons. Tijd om de leiding geheel te vervangen-en van bovenaf verandering af te gaan dwingen.
  Maar nu de praktijk: we gaan gewoon verder met mopperen. Over 30 jaar en nog eens een miljoen of wat aan moslim erbij zijn wij een kleine minderheid geworden-en wordt ons lot bepaald door gewelddadige, primitieve meerderheden. Opgejaagd wild. En de Rutte’s? ALLEN KINDERLOOS-en aldus GEEN PROBLEMEN. ZItten dan lekker in het Brussel-reservaat, zich te laven aan ONZE arbeid. Terwijl ze uitkijken op de rokende puinhopen va het OOIT vrije Europa-dat elk lid heeft leeggezogen en omgevolkt.
  Één grote onderontwikkelde plantage met simpele werkbijtjes, slovende voor de EUssr-elite.
  Wie doet het licht uit?

 7. Bosgeus schreef:

  Zjezus wat een polarisatie.
  Wees dan fatsoenlijk, gebruik het woord “socialisme” in plaat van “links”!

  Dit artikel is alsof ik een links persoon hoor praten over politiek, zoals ik die ken in mijn leven. Zum Kotsen.
  Ja, “links” vervangen door “rechts”, gewoon hetzelfde verhaal.

  En alle commentaren doen er weer aan mee. Pijnlijk om te zien hoe succesvol propaganda is. Ja propaganda, want de bevolking verdelen in links en rechts is het principe van verdeel en heers, niet het informeren ter herstel van de samenleving.

  Martin Bosma is nog wel de ergste in dit land met die polarisatie. Hij verliest elk debat, PVV presteert niets, omdat het zaaien van verdeeldheid het regeren onmogelijk maakt. VVD is niet links, maar verhoogde wel de BTW, deed mee aan klimaat+CO2 leugen, wil alleen regeren met GroenLinks in Noord Holland, niet met FvD. Toch is het nog steeds een rechtse partij, want de kiezers daar geloven dat.

  En dan al die papegaaien op Youtube onder Martin Bosma’s literaire voordrachten.
  Links dit, links dat. Maar ze zijn tegen religie: Het tegen religie zijn is, zo links als mijn linker kleine teen!
  Dus zijn ze tegen zichzelf, met elk argument dat volgt. Een narcistische euforie over het luie gelijk hebben.

  De rechtse slachtofferrol.
  Waar ze links dan van beschuldigen, wat eens schande. OH WAT ZIJN WE TOCH EEN VRESELIJK SLACHTOFFER VAN EEN LINKSE SAMENZWERING.

  Onzin. Socialisme is een systeem van systematisch beroven van een volk op al hun rechten. Ook de socialist heeft hier schade aan, dus degenen die socialisme initiëren zijn geen socialisten, maar multinationals die affiches en t-shirts van Che Gueverra in de HEMA en Bijenkorf ter verkoop aanbieden.
  Juist, de multinationals met hun Che Guevarra affiches, “linkse” en “rechtse” burgers hebben dezelfde vijand.

  En de ultra rechtse nazi Adolf Hitler, maakte half Europa communistisch achter een Ijzeren Gordijn…
  Neen, dat is niet toevallig, het Molotov-Ribbentroppact eindigde nooit.

 8. Johan P schreef:

  @Grapjas
  Ik ben het niet eens met de conclusie dat democratie heeft gefaald. Het is niet de democratie die faalt, maar het staatsbestel dat zogenaamde ‘volksvertegenwoordigers’ in staat stelt om ongestraft de wil van het volk naast zich neer te kunnen leggen.
  Ik blijf van mening dat een demoratische republiek, met goede grondwet en een grondwettelijk hof EN een staatsbestel dat het maken van coalities vereenvoudigt EN -heel belangrijk- een soort politiek hof waarin politici ter verantwoording kunnen worden geroepen voor het schenden van hun verplichtingen naar de burgers en staat de beste vorm van regering is.

 9. Johan P schreef:

  @Bosgeus.
  Ik kan in zoverre met u meegaan dat links en rechts verouderde termen zijn.
  Maar om te stellen dat het gelijk is, nee. EXTREEM rechts en EXTREEM links hebben min of meer hetzelfde doel, slechts wie de zaak bestuurt en de weg ernaar toe is anders. Maar er zit toch wel een groot verschil tussen de rechter en de linkerzijde. OF het socialisme en kapitalisme indien u dat liever hoort.
  En Hitler ultra-rechts? Sorry, maar misschien moet u zich toch eens verdiepen in zijn gedachtes, dan is het direct duidelijk dat Hitler links-georienteerd was.

  Wat betreft de polarisatie: ja die neemt toe. Uiteraard neemt die toe. Om met Kennedy te spreken : “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”

  Het is nu (wederom) links dat vreedzaam demonstreren vrijwel onmogelijk maakt. Dat iedereen die met een gedachte komt die niet strookt met hun wereldbeeld demoniseert en sociaal probeert te isoleren en kapot te maken. En wederom links dat -met behulp van multinationals als google, amazon en facebook- zelfs boeken en wetenschappelijke artikelen die niet stroken me hun wereldbeeld verbieden en proberen te verduisteren.
  Het is een foute aanname om te stellen dat links tegen het grootkapitaal is, tegen multinationals is. Links is van mening dat die best mogen bestaan zolang ze slechts doen wat hen uitkomt en een torenhoge belasting betalen voor dat privilege. Of nog beter gezegd: individuen mogen best een bedrijf starten, maar zodra dat (te) groot en succesvol wordt moet men het aan de staat overdragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.