DE WERELD NU

De morele crisis en de islam als splijtzwam

morele crisis

“Wen er maar aan” is de slogan van de partij DENK. Arnon Grunberg valt ze op zijn eigen wijze bij in de Volkskrant van dit weekend. Beleven we een morele crisis?

We kunnen maar beter aan die terreuraanslagen wennen dan een burgeroorlog riskeren, zegt hij in zijn dagelijkse voetnoot. Die opmerking komt niet uit de lucht vallen. Verschillende deskundigen achten een burgeroorlog niet uitgesloten. Nog een paar van die aanslagen en de vlam schiet in de pan, is hun mening.

In dezelfde Volkskrant wordt de minister van buitenlandse zaken van Polen, Mariusz Blaszczak, geciteerd. Die wijt de aanslag in Nice aan de jaren van ‘multicultibeleid’ en politieke correctheid van de EU-leiders. In plaats van tranen vergieten en marsen te organiseren, zouden ze de burgers beter moeten beschermen. Dat het vertrouwen in overheden wereldwijd daalt zag ik goed verwoord door Laurent Chambon in het AD. De al jarenlang in ons land verblijvende Fransman is voor het eerst bang voor een burgeroorlog. Heel treffend is zijn zin: “De illusie dat onze leiders de wereld beter snappen dan wij, ben ik kwijt”. Die zin is treffend omdat hij denk ik verwoordt wat heel veel mensen voelen of aanvoelen.

De multicrisis in de wereld wordt naar mijn mening veroorzaakt door de steeds groter wordende kloof tussen morele waarden en juridische uitgangspunten. Dat gold bijvoorbeeld voor de bankencrisis. Wat moreel verwerpelijk was, werd juridisch gesanctioneerd omdat de wetten het niet expliciet uitsloten.  Hetzelfde geldt min of meer voor de acceptatie en de facilitatie van de islam in Europa als beleid.

Een religie als de islam die terroristen eert met martelaarschap en hen een prominente plaats in het paradijs belooft, is moreel verwerpelijk. Zo’n zestig procent van de in Europa verblijvende moslims houden er wat dat betreft andere morele oordelen op na. Ze stellen een strijdbare islam op prijs en beoordelen aanslagen in het ethisch kader dat het doel de middelen heiligt.

Terwijl een overgroot deel van de Europese bevolking de islam niet ziet zitten, sanctioneert de nationale en Europese wetgeving de aanwezigheid van de islam op grond van het beginsel van vrijheid van godsdienst. Hier botsen morele waarden met juridische waarden en die kloof lijkt onoverbrugbaar. De angst voor burgeroorlog zoals Laurent Chambon die verwoordde in het AD zou goed kunnen voortkomen uit de gedachte dat alleen een burgeroorlog de kloof zou kunnen dichten omdat de overheden in dat opzicht nalatig zijn.

In Europa en zeker ook in Nederland is die burgeroorlog in feite al in aanleg aanwezig, maar nog niet tot uitbarsting gekomen. De oorlog in aanleg is zichtbaar in ons parlement als we kijken naar de twee opponenten Pechtold en Wilders. Pechtold ziet zijn elitaire missie voor een geglobaliseerde wereld bedreigd en benoemt Wilders als zijn ultieme vijand die het land als de rattenvanger van Hamelen naar de ondergang leidt. De islam is daarbij de grote splijtzwam. Wat Pechtold en de zijnen niet zien is dat de islam op opportunistische wijze gebruikt maakt van allerlei wettelijke rechten om verwerpelijke morele waarden te introduceren en geaccepteerd te krijgen. Wie daar de wenkbrauwen bij fronst is in de ogen van de islam en Pechtold xenofoob, islamofoob, racistisch en behept met onderbuikgevoelens. De islam streeft strafbaarheid van religiekritiek na en een opmerkelijk verzet blijft uit. De piketpaaltjes die de overheid zou moeten slaan, zijn niet zichtbaar. Morele waarden ontspruiten aan het gezond verstand en hebben niets te maken met juridische spitsvondigheden.

Columnist Paul Brill komt in de Volkskrant al aardig ver. ‘De overheid waarborgt de veiligheid onvoldoende’, is de kop boven zijn column. Hij bepleit een harde houding ten opzichte van IS, maar heeft niet de illusie dat extremistische en antiwesterse vormen en gedachten zullen ophouden te bestaan als IS zou zijn weggevaagd. Brill ontwijkt de laatste logische stap. De islam zelf is het probleem en zal niet ophouden met haar missie om de wereld voor Allah te veroveren tot ze gedwongen wordt die missie op te geven. De verabsolutering van hoogstaande juridische normen zoals de mensenrechten staan daarbij nog in de weg en daar dient een oplossing voor te worden gevonden. De islam zelf vormt de bedreiging die onschadelijk moet worden gemaakt.


Vanwege de zomer – en de weggezakte feiten in ons dagelijks geheugen – herplaatsen we deze week een aantal blogs die volgden op de jihadistische aanslag met een vrachtwagen twee jaar geleden op 14 juli in Nice.

Dit is deel 3

Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek


Meer over die aanslagen in Nice indertijd vindt u hier op Veren of Lood.

7 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Lieden als Pechthold brengen ons land naar de afgrond, als ik dat blatende hoofd op de TV zie word ik onpasselijk.

 2. Hans van den Broek schreef:

  Burgeroorlog in Nederland? Uitermate onwaarschijnlijk! Wanneer hebben we hier de laatste volksopstand gehad? Dat was toen de gebroeders de Witt vermoord werden op aanstichten van de Oranjes.
  Nederlanders hebben veel te veel te verliezen en voor de meeste mensen is de bedreiging van de islam vooral een psychologische kwestie. Er is nog geen moskee uitgebrand, in brand gestoken door opgewonden burgers, dus oorlog? Zit er niet in. Hoogstens kan er wat fysieke agressie van moslims komen, maar ook die hebben te veel te verliezen, dus de AK47 gebruiken ze voor andere zaken.
  In Zweden vallen ze politiebureau´s aan en verkrachten ze Zwedinnen. Is daar al een burgeroorlog aan het broeien? Welnee, ze denken hooguit dat ze niet lief genoeg waren voor die arme vluchtelingen. Criminelen zijn slachtoffers, je weet toch?

  Wat aanleiding kan zijn tot ongenoegen is als de economie weer eens in een recessie wegzakt en al die medelanders wat al te zwaar gaan drukken op het staatsbudget. Partijen als Denk kunnen ook veel mensen tot het besef brengen dat sommige nieuwe Nederlanders onaangename ideeën over de toekomst van de Nederlandse samenleving hebben. Dat zal dan een verschuiving in de politieke verhoudingen geven, maar meer ook niet.

  De ouderen die de meeste problemen hebben met de nieuwe verhoudingen sterven uit, de jongeren weten niet beter. Zolang ze hun smartphone maar hebben is er wat hen betreft niet veel aan de hand. Bovendien, moslims wonen geconcentreerd in bepaalde delen van de wat grotere steden. Als je daar niet komt of in andere plaatsen woont dan heb je nauwelijks ergens last van. Er gaan weken voorbij zonder dat ik ook maar één exotisch medemens zie.

 3. Johan P schreef:

  @Hans van den Broek
  Uw redenering lijkt juist, maar mist een essentieel onderdeel. Die burgeroorlog gaat er zeker komen. De vraag is alleen welke kant het zal starten. Zoals u in uw redenering aangeeft zijn de Nederlanders, of beter gezegd, de West-Europeanen, te lief en te weinig bereid om echt in opstand te komen.
  Dat wil niet zeggen dat die burgeroorlog er niet komt. De burgeroorlog zal, indien de autochtone bevolking hem net start om Europa te zuiveren van de moslims, gestart worden door de moslims wanneer ze voelen dat ze een voldoende groot aandeel van de bevolking vormen om deze met zekerheid te winnen. Op dat moment zullen er milities worden gevormd die alle ‘ongelovigen’ vervolgen.
  Linksom of rechtsom, maar die oorlog komt er, en het zal een oorlog worden die bepaalt of de westerse cultuur in Europa weer opleeft, of dat Europa een Eurabia zal worden en zal wegzinken en verworden tot een achterlijk gebied onder moslim heerschappij. Dat zal niet direct gebeuren, maar islam voegt niets toe, het teert op prestaties van veroverde gebieden en culuren en consumeert die letterlijk tot er niets van over is en vervalt dan weer tot de achterlijke status die het van zichzelf heeft.

 4. G. Gonggrijp schreef:

  Eerst zijn we gekerstend, en leerden onze vijanden lief te hebben. Toen werden we gepacificeerd, en gaven de overheid onze wapens (geweldsmonopolie) en het belastingmonopolie. Toen werden we met de opschorting van de dienstplicht gedemilitariseerd. Daarna werden we ook nog eens politiek gecorrigeerd en gefeminiseerd. Niet de meest ideale startpositie om een burgeroorlog te winnen.
  Toch leert de historische ervaring bij andere volkeren dat het kan. En wat de term burgeroorlog betreft: dat wordt het pas als de overheid zijn onderdrukkingsapparaat inzet tegen het eigen staatsvolk. Denkbaar is in elk geval een reeks van nationale volksbevrijdingsoorlogen in Europa. Ik zit er bepaald niet naar uit te kijken, maar daar trekt de geschiedenis zich weinig van aan.

 5. Carthago schreef:

  Juist een burgeroorlog is de tactiek van de pislam.Red skies over paradise.Olleke bolleke nederigland zal het worst wezen.

 6. ArieZ schreef:

  Als er een burgeroorlog komt, ben ik benieuwd waar Rutte en co zich zullen verschuilen, want de wraak van een grote groep bezorgde en kwade burgers zal ongetwijfeld op zijn clubje arrogante smeerlappen ( w.o. Pechtold en ander linkse lafheid) neer dalen. Een soort Melkert effect, maar dan 100- voudig en niet meer te stoppen. Zie de geschiedenis met Pim.

 7. Juanito schreef:

  @ArieZ
  Wegens bewezen schoothondjesgedrag mag Rutte met Angela Broekpak mee, naar haar landgoed/vluchtadres in Paraguay.
  Dat is gebruikelijk folklorisch gedrag in bepaalde Duitse kringen.