DE WERELD NU

De immigratie uit Afrika en het Midden Oosten

immigratie

Zo nu en dan vraag ik een vriend of kennis of hij me uit kan leggen wat onze overheid bezield heeft om immigratie van Marokkanen en ander niet westerse allochtonen toe te staan op de schaal die we de laatste dertig jaar hebben meegemaakt.

Ik vraag dat nu al dertig jaar lang maar ik heb er nog nooit een bevredigend antwoord op gekregen.

Ik vermoed dat het antwoord zou moeten zijn dat onze overheid er niet op ingericht is om de immigratie tegen te houden. Dat hangt ondermeer samen met het vrije verkeer van personen in de EU, maar ook met de hier heersende overtuiging dat Marokkanen en andere Afrikanen tot de minder bedeelden op deze wereld horen. Als je effectief de niet westerse immigranten buiten had willen houden, had je dat moeten doen op de manier waarop dat nu in Hongarije gebeurt en dat had op een andere manier ook een verkeerde draai aan je samenleving gegeven. Dan had al vlug iemand geroepen dat het discriminatie was als je Amerikanen wel en Marokkanen niet binnen liet.

Het was een complex van factoren dus, maar we zitten er nu wel mee. Een tweede vraag die samenhangt met de eerste is waarom we hebben toegestaan dat er Marokkaanse wijken ontstonden met een gewelddadige en criminele cultuur die niets bijdraagt aan onze samenleving en die verhindert dat de Marokkanen hier als individuen kunnen integreren.

De derde vraag is dan waarom we op dit terrein geen Europese samenwerking hebben gezien en waarom alle Noord-Europese landen afzonderlijk het onheil over zich heen hebben laten komen. Landen als Duitsland en Zweden nog veel meer dan Nederland.

Ik denk dat het gezamenlijke antwoord op alle drie de vragen is dat we bang waren voor het verwijt van discriminatie tegen gekleurde mensen met een afwijkende godsdienst. En goed bekeken is dat mal, want discrimineren betekent onderscheid maken op de verkeerde gronden en er waren in dit geval uitstekende gronden om ons deze immigratie te besparen.

Een die je maar weinig hoort is dat er toch ooit een eind aan moet komen omdat een klein land als Nederland onmogelijk de potentiële hoeveelheid mensen op kan vangen die uit Afrika en het Midden Oosten op ons af komt. We zullen de stroom ooit moeten stoppen en hoe later dat gebeurt hoe onaangenamer dat gaat worden.

Kortom, als er sinds het uitbreken van de eerste wereldoorlog ooit een soortgelijke majeure politieke fout gemaakt is in Europa dan is het deze.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

6 reacties

 1. Thomas schreef:

  De vraag is natuurlijk of er over een paar jaar nog wel sprake is van “wij”. In ieder geval is voor ons dan het probleem opgelost.

 2. Cool Pete schreef:

  Antwoord op uw vraag:
  1. decennia-lang beleid “EU”-konstrukt: “verdrag” van Straatsburg, 1975; “verdrag” van Barcelona, 1995.
  2. decennia-lang beleid Verenigde Naties: met o.a. “agenda 21” en “agenda 2030”.

 3. Der Ganzumsonst schreef:

  Er is wel degelijk één algemene noemer te definiëren.

  Contra- intuïtieve linkse quatsch.

 4. G. Gonggrijp schreef:

  “Kortom, als er sinds het uitbreken van de eerste wereldoorlog ooit een soortgelijke majeure politieke fout gemaakt is in Europa dan is het deze.” Sinds 1914? Uitgerekend in dat jaar lieten we bij een eigen bevolking van ik geloof nog geen 8 miljoen een miljoen Belgen toe. Toen waren de overgrootouders van de huidige Gutmenschen namelijk die Bösen, en de onze de deugmensen. Alleen was er wel een wezenlijk verschil: er was geen blijf-perspectief, en daar werd ook niet om gevraagd. Het asiel gold voor de duur van de oorlog, en al in het eerste oorlogsjaar is zo’n 90 procent teruggekeerd. In 1919 waren de laatste Belgen vertrokken.

 5. Jaantje schreef:

  Heb eens op een bijeenkomst de EU en ABN plannen(rond1990) gelezen dat het de bedoeling is dat Nederland in zijn geheel een stad word.
  Zoiets als New York.

 6. Vienne schreef:

  Vlamingen en Nederlanders zelfde kultuur, zelfde taal en praktisch zelfde godsdienst (Walen vluchtten naar Frankrijk) grosso modo. En dat ze nadien terugkeerden was gezond verstand. Zelfs E.T had begrepen dat hij naar huis moest. Dit is niet het geval met moslims die komen om ons te veroveren en ons in het beste geval verplichten de Dhimmi te betalen. Het enige (?) middel om er te geraken : Islam = sekte en verbieden zoals naar het schijnt in Angola. Dringend