DE WERELD NU

De discussie over de dividendbelasting

dividendbelasting

Wat er de laatste dagen op de TV en in andere media over de afschaffing van de dividendbelasting is gezegd viel nogal tegen. Ook voor zover het uit de mond van kakelverse bewindslieden kwam, getuigde het niet van een grondige kennis van de materie.

In de eerste plaats werd het onderwerp niet erg nauwkeurig gedefinieerd. Het ging over de internationale effecten van de dividendbelasting, waarbij er verschil gemaakt moest worden tussen dividenden die uitbetaald worden aan mensen die in verdragslanden wonen en dividenden die naar niet-verdragslanden gaan, zeg maar naar belastingfraudeurs. Over dit onderwerp is door de OESO in de loop van de jaren veel gepubliceerd en voor zover ik heb kunnen zien is de naam OESO in de hele discussie niet gevallen en is ook het fraude probleem dat hier speelt niet aan de orde geweest.

Wat ook niet aan de orde kwam is dat de bronbelasting op dividenden internationaal pleegt samen te gaan met een soortgelijke belasting op interest en royalty ‘s. Nederland is een uitzondering door over interest en royalty ‘s niet te heffen. Op zich zou dat een reden kunnen zijn om ook de bronbelasting op dividenden maar af te schaffen. Dat zou in elk geval consequent wezen.

Wat wel aan de orde kwam, maar door praktisch niemand werd opgemerkt is dat een aantal van die internationale vennootschappen, waar de discussie over ging, helemaal geen Nederlandse vennootschappen zijn, maar hier alleen belangrijke kantoren houden waar veel werkgelegenheid aan verbonden is.

De gedachte dat ze die kantoren zouden opheffen als de dividendbelasting niet zou worden afgeschaft is te mal voor woorden. Er is geen enkele reden voor die maatschappijen om in de eigen voet te schieten en dat is wat ze zouden doen als ze de kantoren hier zouden sluiten. Met name tegen de achtergrond van de Brexit is er nul reden om dat te doen.

Het enige waar het Shell en Unilever om ging is dat door het bestaan van dividendbelasting in Nederland en de afwezigheid van die belasting in het VK de koersen op de Londens beurs een fractie hoger liggen dan op de beurs in Amsterdam. Dat is lastig bij de emissie van nieuwe aandelen en het probleem zou prima kunnen worden opgelost door ook in de United Kingdom een bronbelasting van 15% te gaan heffen. Uiteindelijk is dat een veel socialere belasting dan de loonbelasting of de BTW.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

2 reacties

  1. John schreef:

    Als Jeremy Corbyn met zijn ,,Old Labour’’ straks aan de macht komt is het goed mogelijk dat MNO’s ook in Brittannië dividendbelasting moeten gaan betalen. Zou er niet op tegen zijn…

  2. kasdorp schreef:

    Nee, maar Shell en Unilever wel, want dan brengen hun aandelenemissies daar minder op. Daar hoeft zo ’n regering zich niets van aan te trekken, maar je mag die bedrijven het recht niet ontzeggen om hun zaak te bepleiten.