DE WERELD NU

De dansende eend bevecht de stier – een Nederlandse stierenvechter

ex-moslims

Nederlandse stierenvechter? Dat moet wel een extreemrechtse moordenaar zijn leek het idee van de mensen die de presentatie van dit boek in een Rotterdamse kroeg verhinderden met een serie dreigementen die in Rotterdam serieus genomen werden. Jules Deelder werd bedankt maar kon het boek niet officieel aannemen.

Is stierenvechten een moordenaarsberoep? Het is de communis opinio in een maatschappelijk stelsel als het onze. Een stelsel dat er in algemene zin geen verstand van heeft, maar er altijd als de kippen bij is haar morele correctheid zo demonstratief mogelijk te etaleren. Het Spaanse stierengevecht is daar een ideaal onderwerp voor, want het is toch zielig hoe zo’n stier in de arena wordt vermoord? Het woord vermoord is hier dan ook de sleutel, want deze vorm van politieke correctheid is een vorm van antropomorfisme geworden. En antropomorfisme is een dwaasheid.

Hoe anders is de werkelijkheid die dit boek toont. Het is dan ook eigenlijk geen wonder dat een reeks bedreigingen de presentatie onmogelijk maakten, want meer nog dan het voorkomen van leed lijkt de Nederlandse PC’er er op gebrand zijn eigen vooroordelen in stand te kunnen houden. Dit boek zou die status quo kunnen bedreigen. Ook al zal het nooit op grote schaal zaken veranderen, elk tegenargument tegen een als vaststaand erkend PC-feit moet worden bestreden met alle beschikbare middelen.

Dat dit boek werd geschreven èn gepubliceerd, was me alleen daarom al sympathiek.

Stierenvechten is me niet speciaal dierbaar, maar evenmin heb ik een weerzin tegen het spektakel zelf. Tegen mijn zin werd ik er ooit door een partner die het zien wilde mee naar toe gesleept. Zij eindigde met het aanmoedigen van de stier – waardoor we wijselijk maar iets eerder vertrokken dan de rest van de toeschouwers – ik was gefascineerd door de rituelen die het publiek op natuurlijke wijze mee beleefde.

Dat aan het eind de stier gedood wordt? Ja. Rot voor het beest. Maar bedenkt u ook eens wat een hysterie het gevolg zou zijn van een betere gevechtskans voor de stier? Nu is de stier weliswaar niet kansloos, maar heel veel kans heeft het dier naar u weet nu ook weer niet. Zodra dat zou oplopen naar een aanmerkelijk percentage – van laten we zeggen 10% – dan zou het gekrijs gaan over het opofferen van die schattige knappe jongemannen. Die nodeloos in de arena komen te sterven in een gevecht tegen monsterlijke stieren die men al die jaren exclusief voor dit doel op gespecialiseerde ranches heeft vertroeteld. Het is dus nooit goed.

Maar waarom ben je dan niet tegen het hele spektakel, is de logische wedervraag? Daarmee raken we de kern van dit boek. Voor zover niet uitgestorven in dit deel van de wereld – met een overmaat aan mannelijke weekheid en de gevolgen daarvan – bestaan er mannen voor wie avontuur een doel op zich is. Vroeger stonden de jongensboeken daar vol mee, maar tegenwoordig schijnt men liever te zien dat onze nazaten zich poppenspelend voorbereid op een vrouwvriendelijker bestaan.

De gedachte dat dit vrouwen meer behagen zal, wordt weer gelogenstraft door de vele ‘foute’ mannen die zich in een onnatuurlijk (?) grote vrouwelijke belangstelling mogen verheugen. Een sociologische studie van deze vorm van degeneratie zal echter nog wel even uitblijven – juist onder sociologen en hun natuurlijke aanhang is deze degeneratie het verst doorgedrongen, en beschouwt men het vrouwelijke gedrag als natuurlijk in plaats van als voor mannen tegennatuurlijk.

Nikko Norte en zijn boek zijn een tegengif. Wie dat beseft zal het met plezier lezen en zich verwonderen over zichzelf en het zo gewaardeerde maar al te beschermde eigen leventje. Wie er niet van weten wil kan niet anders doen dan dreigmailtjes sturen, die ook de Rotterdamse politie niet weet te schatten op hun juiste waarde. Als iets dat je met twee potige mensen aan de deur binnen drie minuten hebt opgelost.

Zo werd de korte ophef rond de presentatie een moderne trouvaille van gierend onbenul. Je zou er bijna voor afreizen naar Spanje (een land dat ik haat), maar gelukkig is er nu dit boek. Het is filosofisch, melodramatisch en soms wat onbeholpen. Maar het geeft een moderne blik op een wereld die in onze contreien vrijwel uitgestorven is. Alleen daarom al een waardevol bezit en de moeite uzelf er in deze donkere dagen mee te vermeien..


Nederlandse stierenvechterNikko NorteDe dansende eend – uit het dagboek van een Nederlandse matador

€22,90
Uitgverij De Blauwe Tijger
ISBN 9789492161581
350 pagina’s
Paperback met flappen
titel in folie en reliëf
Bestellen kan hier