DE WERELD NU

D66 en argumenten gaan niet goed samen

hoe een parlement de democratie af schaft

Je bent steeds meer geneigd er een causaal verband in te zien. Als D66 iets wil doordrukken gebruikt men niet langer argumenten, maar zet joker Pechtold in om die zin met bruut geweld door te drukken. Daarvan zal het politieke lot van minister Blok nu af gaan hangen.

Dat iedereen en zijn ouwe moer nu de behoefte heeft over minister Blok heen te willen heeft iets onsmakelijks, maar van politici kun je nu eenmaal niet anders verwachten. De een zijn dood is ook de anders brood. En een voordeeltje dat hiermee kan worden behaald kan als waardebon worden gecashed bij een volgende gelegenheid als men zelf in de problemen komt.

Alle partijen hebben vlot hun morele zegje gedaan, en dat kon op een lager pitje dan ander was gebeurd, want veel mensen zijn op vakantie, en de Kamer wil hiervoor echt niet terug komen. Zelfs GL lijkt te beseffen dat dit een gevaarlijk onderwerp is – het gelijk van Blok is op veel punten overweldigend, en dat er niet over gesproken mag worden is zowel een taboe als een klucht. Met je open maatschappij en zo. GL vindt een debat na het reces ook wel OK.

PvdA
Zo niet de PvdA, die naar ik begreep de SP mee krijgt. De PvdA ziet een kansje iedereen aan haar sociale relevantie te herinneren, en wil nu de Kamer terughalen van reces. In Denemarken gaan ze doen waar Blok niet eens aan raakte, verplichte staatsopvoeding vanaf de leeftijd van 1 jaar voor kinderen uit maatschappelijke risicogroepen. En dat wordt ondersteund door de Deense sociaaldemocraten. Dat is dapper en er is duidelijk over nagedacht, Bovendien: het is lef. Zeker als je beseft hoe linksige mensen altijd direct èn op de kast zitten èn elkaar sociaal in een dwangbuis houden. Om jaloers op te worden. Wij zitten met Lodewijk Asscher – een politiek weekdier met de visie van een naaktslak en het moreel besef van een oester.

D66
Maar nu GroenLinks al heeft aangegeven dat na het reces vroeg genoeg is om er over te debatteren, zal het vervolg van deze rel afhangen van Alexander Pechtold. De Kamerfractie van D66 vond na het reces ook vroeg genoeg, maar het internationalistisch militantisme waar deze partij veel sterker aan lijdt dan mensen beseffen vond dat maar niks. En startte een actie:excuses of aftreden.

Dat stellen D66-leden die zich bezig houden met de multiculturele samenleving in een open brief die vandaag wordt verspreid. De D66’ers willen dat Blok ook wordt gevraagd hoe hij zijn geloofwaardigheid denkt te herstellen.

Dat moet Pechtold gaan vertolken? Het AD vervolgt:

(,,)Het leidde tot veel kritiek op Blok. De minister gaf gisteren in een Kamerbrief aan te betreuren dat hij aanstoot heeft gegeven door ‘te scherpe bewoordingen’ te kiezen, maar de groep D66-leden noemt die uitleg ‘ronduit onvoldoende’. Ze vinden dat hij vooral pogingen heeft gedaan zijn eigen gezichtsverlies te beperken.

Tja, ook dat is politiek. Nu doen alsof je minister Blok om andere redenen dan politieke over dit voorvalletje wilt grillen komen op mij in ieder geval als erger dan hypocriet binnen.

De D66-leden zeggen er vertrouwen in te hebben dat hun Kamerfractie Blok ervan kan overtuigen oprechte excuses te maken. ,,Wij doen een indringend beroep op de leden van onze fractie om de middelen in te zetten die de minister ertoe bewegen om dat op de kortst mogelijke termijn dat ook daadwerkelijk te doen.’’
Doet Blok dat niet dan moet de D66-fractie wat de groep leden betreft aandringen op het vertrek van de minister.

Het AD voegde naar nog een clipje van een hysterisch goedmens aan toe dat zich voor de gelegenheid had uitgedost als D66’er, die bij Jinek te keer mocht gaan. Over zijn bedreigde verdienmodel zonder dat direct te hoeven aansnijden. Meer D66 wordt het niet meer deze week.

Pechtold
Vooral niet omdat dit weliswaar enige druk zet op Pechtold van uit zijn eigen partij (lang geleden dat dat openbaar werd!!), maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat deze graag  terugkomt van reces voor dit gedoe. Pechtold heeft genoeg aan zijn hoofd dat slechts met rust en stilte herstelt kan worden (negatieve aandacht in de media voor hemzelf en zijn moreel verwerpelijke gedrag), en echte politieke winst zal er niet geboekt worden. En, er zijn teveel risico’s.

Een debat over deze zaak zal onvermijdelijk uitlopen op een technische discussie over de merites van waarover Blok het al dan niet had: dat kun je met zekerheid aan de PVV overlaten. Er zouden meer stemmen op kunnen gaan dat wat Blok suggereerde verre van idioot is, en er is op dat vlak nog veel meer. Tweede risico is de manier waarop dit naar buiten kwam – dat had iets viezigs. Derde probleem is dat met een uitgebreide discussie ook de aandacht van de bevolking op deze discussie wordt gericht. Openlijk. Zodat iedereen er iets over kan zeggen zonder het direct zelf te moeten aansnijden (wat je sociaal ‘normaal’ op de beschuldiging van een obsessie komt te staan). Ik zal nog wel wat kleinere puntjes vergeten, maar er is weinig te bedenken dat Pechtold nu goed uitkomt om dit debat nu aan te gaan.

Maar wat weer heel interessant is, is dat de traditionele instincten van de PvdA uit de jaren tachtig nu in brede kringen van D66’ers blijken te leven. Weerzinwekkend, maar onuitroeibaar. Argumenten gaan slechts op tot het punt waar hun emoties te zwaar worden belast. En daarover praten wordt op zichzelf al een maatschappelijk taboe? We zijn inderdaad een beschaving in verval.

3 reacties

 1. Carthago schreef:

  Mooi artikel ,thnx hannibal.Er is wel een grote kans dat de halve fractie van denk66 overloopt naar Kapo Kuzu indien Pechtrol niet terugkomt van zijn reces in canada.

 2. Dick Ahles schreef:

  Maar gebeurd effectief uiteindelijk niets, want actievoerders D66 hebben niet goed op hun netvlies dat dit kabinet niet onderuit mag en zal gaan. In september is iedereen dit weer vergeten.

 3. Thomas schreef:

  Blok heeft teveel vertrouwen in de mensheid. hij ging er vanuit dat een besloten bijeenkomst ook echt besloten was. Dat geldt echter niet voor linkse verraders alias de deugende “deugmensen'”.
  Het moet voor Blok en anderen nu wel duidelijk zijn met wat voor volk ze regeren. Als Pechtold zijn hand overspeelt is het kabinet pleiten. De VVD offert waarschijnlijk niet Hennis, Zijlstra en Blok en laat Pechtold met zijn penthouse wegkomen.