Categorie: Weekend

Olifanten in rechtszalen, justitieel activisme 3

Olifanten in rechtszalen -3- justitieel activisme

Dit is het voorlopig laatste [1] stuk dat ik schrijf over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en justitieel activisme. Om met de conclusie te beginnen: we moeten van dit Hof...

kunst en overheid 2

Kunst en overheid

Hoe dienen kunst en overheid zich tot elkaar te verhouden? Valt er iets goeds te verwachten van inhoudelijke besluiten die een overheid neemt over kunst?

bezorgd 6

Bezorgd – waar maak ik me druk om?

Zijn belangstelling voor de islam en de veranderingen die die in de maatschappij teweeg brengt, leverden Ad Rek geregeld commentaar op van mensen die zich afvroegen waarom hij bezorgd is.

Vreemdeling 1

De vreemdeling – geen Kerstverhaal

Bijgaand treft u een gesproken versie aan van De Vreemdeling. Bepaald geen Kerstverhaal op het eerste gezicht, al suggereert de titel u dat wellicht.

Demografie 2

Demografie van Nederland in een pressure-cooker – Coen de Jong en Jan Latten

Jan Latten is bijzonder hoogleraar Demografie aan de UvA en gespecialiseerd in de demografische en ruimtelijke aspecten van relatie- en gezinsvorming.

cartoons 0

199 Cartoons dd 22 december 2018

199 Cartoons vooral uit de week tot en met 22 december, wereldwijd voor u verzameld door de redactie van Veren of Lood.nu .

migratiefilmpjes 0

Migratiefilmpjes, zo schreed de beschaving voort … 152

Migratiefilmpjes, elke week minstens vijf, over het voortschrijden van onze beschaving. Met een weinig begeleidend commentaar.