DE WERELD NU

Schelden in de Kamer

Schelden

Wie het schelden van Wilders en zijn fractiegenoten vergelijkt met het schelden dat andere partijen doen op de PVV ziet een opmerkelijk verschil.

Wilders noemde Job Cohen ooit de poedel of het schoothondje van de regering. Een andere PVV’er zei over het extremistische gedrag van de Turkse islamitische partijleider Erdogan dat daarbij de islamitische aap uit de mouw kwam. Grunberg maakte in de Volkskrant van 26/9/11, een omslachtige vergelijking met Hitler en een aantal SS’ers die er honden op nahielden en wilde ons op grond daarvan laten geloven dat Wilders vanwege die poedel en dat schoothondje een nazi is.

Premier Rutte zei op basis van een krantenartikel dat hij gelezen had dat die PVV ’er Erdogan voor aap had uitgemaakt. Toen Wilders hem erop wees dat een aap die uit de mouw komt heel iets anders is dan iemand voor aap uitschelden kreeg hij de hele Nederlandse pers over zich heen. Toen hij zijn oude fractiegenoot Rutte in het debat daar over toevoegde ‘doe normaal man’ en Rutte doe zelf normaal terug zei, toen noemde iemand dat, geloof ik, een schunnige opmerking. Ik bedoel maar, waar blijven we dan?

Wilders gebruikt gewoon Nederlands dat iedereen kan volgen en dat niet meer maar juist opvallend minder beledigend is dan de taal die tegen hem en zijn fractiegenoten wordt gebruikt. Als iemand in Nederland door de rechter voor belediging wordt veroordeeld is het negen van de tien keer omdat hij iemand direct of indirect voor nazi heeft uitgemaakt. Je kunt iemand niet veroordelen voor wat hij in de Kamer zegt maar anders hadden we daar een probleem met veelplegers van strafrechtelijk relevante belediging gehad. Niet in de PVV-fractie maar juist daarbuiten.

Grunberg is een soort Mulisch en die hoef je natuurlijk niet erg serieus te nemen. Maar ook gewone journalisten en Kamerleden laten zich gaan zodra ze het woord PVV in de mond nemen en eigenlijk zonder enige reden. Wilders stelt zich op tegen het establishment en dat mag in een democratie. Eigenlijk is het een eis van democratie dat er een oppositie is die opstaat tegen het establishment.

Dat woord kopvoddentax, daar zou je in alle redelijkheid van kunnen zeggen dat het grof was en voor haatpaleizen geldt hetzelfde. Maar in het algemeen valt het juist reuze mee. Het is alleen wat minder archaïsche taal dan Van Agt of Van Haersma Buma gebruiken. Toen Jan Marijnissen een paar jaar eerder de Kamervoorzitter vroeg om effe te dimmen vond iedereen dat eigenlijk wel leuk en dat was het ook. Doe normaal is niet veel anders en al die ophef erover is onzinnig. Alsof we in de Kamer niets belangrijkers te doen hebben.


Dit artikel over Schelden verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

3 reacties

  1. Bas schreef:

    Flapdrol. Die moeten we ook niet vergeten.

  2. Mieremet schreef:

    Gehannes zegt ook niets over Hans Wiegel.

  3. scherpschutter1943 schreef:

    Om het op plat rotterdams te zeggen “rutte kan de pleuris krijgen , dat vies vuil hoerenjong, leugenachgtige teringlijer met zijn uitgestreken grafkop en z’n tyfisch lachje, de vuile mongool. Zo, dat was effe lekker op zn rotterdams. Ik heb er nog veel meer maar dan kom ik pagina’s te kort voor die helaas nog steeds bovengrondse graftak. Doe mij dan maar onze eigen GEERT, zegt rechts voor zijn muil waar het op staat en komt daar niet meer op terug en spreekt daar geen woord frans bij., zoals die rutte (ik kan de naam van die klootzak bijna niet uit mijn bek krijgen).