DE WERELD NU

Marcherende instituties – punch en counterpunch

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Nu de linkse mars door de instituties lijkt voltooid, is voor de cultuurmarxisten de volgende marsroute herkenbaar. Zo ook hun onvermijdelijke einde.

De linkse mars door de instituties is zo goed als voltooid, en een onplezierige constatering moet zijn, dat die nooit was gericht op het verwerven van gelijkwaardigheid of gehoor, maar op het manifesteren van het eigen gelijk om zich vervolgens in te graven. Dat klinkt uitstekend door in de manier waarop men de kelen schor schreeuwt om safe spaces als dogma’s die duidelijk herkenbaar zijn als ‘links’ worden geattaqueerd, ondergraven of via elementaire bewijsvoering als onjuist worden bestempeld.

Het besef dat er meerdere vormen van ‘links’ zijn bestaan is in die visie vanzelfsprekend anathema – links zijn is het toegangsbewijs tot een kudde die geacht wordt de rijen gesloten te houden tegen de bedreigingen van buitenaf. Als u hier even bij stil staat ziet u al een kleine vicieuze cirkel ontstaan. Maar deze hel kent meerdere kringen.

De eerste helft van dit stukje werd vorige maand (de rest vorige week) al geschreven, en sindsdien is de bewijsvoering door meerdere gebeurtenissen eenvoudiger geworden. Anders gezegd: het progressieve gekrijs gaat crescendo uit verontwaardiging dat niet iedereen zich aansluit bij hun dogma’s.

Wat ook weer grappig is, want het vervolg van eensgezindheid binnen linkse kringen is vrijwel automatisch een garantie voor verdere aanscherping van de innerlijke kadaverdiscipline, en een nieuwe strijd om de rechtheid in de leer. Iedereen wil het paradijs bekomen, maar de erkenning dat dat mogelijk al is gebeurd, en we het sindsdien door eigen toedoen hebben moeten verlaten zonder enige kans op onze schreden terug te keren is een te zware opgave. Het gekrijs is derhalve ook een erkenning van eigen falen.

Zodat nieuwe vijanden worden gezocht, nieuw ketters aangewezen, oude stellingen verfijnd en een nieuwe inquisitie wordt ingesteld.

Het succes van de linkse mars door de instituties kan alleen teniet worden gedaan door de terugkeer van het verstand, en het falen van de dogma’s die proponenten er bij hun leerlingen hebben in geramd. Niet door een rechtse mars door de instituties? Theoretisch is ook dat een mogelijkheid, en hier en daar zie ik initiatieven (Renaissance-instituut FvD, privé-scholen en Colleges in oprichting) die precies dat beogen.

Dat ik daar weinig toekomst in zie heeft als belangrijkste oorzaak de naijver van de linkse kerk: eenmaal aan het maatschappelijke roer zal zij niet buigen eer haar schip strandt of door de wal wordt gekeerd. Slechts een desastreuze klap voor haar bestaan kan het tij keren, en dat moet tevens het soort klap zijn dat hun gehele maatschappelijke ordening omver werpt.

In dat verband was de ondergang van de Sovjet-Unie een goed voorbeeld, maar te weinig rigoureus bestendigd. Dat dezelfde ideologie die Oost-Europa zo lang perverteerde na WW2 zich zo diep wist te bestelen in West-Europa en de vorming van de EU kon beïnvloeden demonstreert dat. Niet voor niets vertoont de EU pijnlijk herkenbare uiterlijk- èn innerlijkheden die ook het toenmalige communisme onder Russische leiding ten beste gaf.

Maar ditmaal is het anders? De fouten uit het communistische verleden worden niet meer herhaald?

Dat de essentiële fout van het communisme haar veronderstelde collectivisme en het streven daarnaar was, daarvan zul je ‘linkse’ mensen niet eenvoudig doordringen. In hysterische tijden als de onze is de kans daarop nagenoeg nul.

Om op die marcherende instituties terug te komen: al enige decennia komen steeds meer mensen die zichzelf ooit als weldenkend en linksig beschouwden, tot de afschuwelijke ontdekking dat ze door marcherende instituties en meningen naar rechts zijn verdrongen. GroenLinks is niet langer meer de meest-wappie partij van Amsterdam, daarvoor heeft men nu Bij1. Links stopt nooit in haar drang naar nog verder links.

Links heeft geen doel, alleen een richting. De geschiedenis van de laatste eeuw leert dat dat een onstuitbaar proces oplevert, zodat de enige rationele aanpak is aan te sturen op een gigantische struikelpartij.

De klimaattransitie van Rutte3 biedt een prachtige gelegenheid – al is het vervelend en jammer dat we er allemaal van aan de bedelstaf zullen raken. Maar verstandige mensen wordt niets gevraagd, omdat men al weet dat het antwoord niet bevallen kàn. Dus ploegt men voort zonder verder te willen argumenteren. De vraag is niet langer of dit fout af loopt, doch slechts nog wanneer het drama onherstelbaar wordt.

8 reacties

 1. Ernie van de Wal schreef:

  Welbeschouwd is links dus gelijk aan het coronavirus. Het is vernietigend, je weet dat het ooit gestopt wordt, maar niet tegen welke prijs.

 2. Cool Pete schreef:

  Uitmuntend artikel. En van fundamenteel belang.

  Na de 60’er jaren, is de linkse mars door de instituties begonnen, en nu voltooid.
  Daarom zitten we met links gecorrumpeerd ambtenaren-apparaat, justitie, onderwijs,
  media : NPO. En een “EU”-konstrukt als Vierte Reich.
  Het ‘cultuur-marksisme’ is al-overheersend. Elke kritiek wordt ‘kallt gestellt’.
  Iedereen moet gelijk-geschakeld en geknecht worden. De wetten worden buiten werking gezet, de geschiedenis wordt vervalst / afgeschaft, elke individuele vrijheid wordt verboden. Elke keer weert, probeert ‘links’ : “de nieuwe mens” te scheppen…………..
  erger, misdadiger en on-menselijker is niet mogelijk.
  Socialisme. Fascisme, Maoisme, Communisme hebben tot de grootste rampen in de geschiedenis van de 20ste eeuw geleid.

  ‘Rechtse’ diktaturen kunnen erg zijn; maar zitten niet in alle haarvaten van een samenleving; en hebben geen totaal-visie. Daarom is het mogelijk ze te verdrijven.

  ‘Links’ is per definitie : totalitair.
  Totalitarisme kan alleen aan zichzelf ten onder gaan – alles en iedereen meesleurend ……..

  Waar men zich nog wel eens op verkijkt, zijn types als :
  – J.C. Juncker : een Dritte Reich adept
  – George Soros : een internationale-socialist
  – Merkel : een DDR-communiste
  – Rutte : een onmenselijke apparatsjik

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Ik heb geen bezwaar tegen links als dynamisch tegenwicht. Het biedt een uitdaging om te bestrijden en wordt inhoudelijk niet beschermd door de grondwet, dit in tegenstelling tot de islam. Je zou kunnen zeggen dat het coronavirus ook een dergelijke rol speelt. Het houdt ons evolutionair ‘scherp’. De vraag is en blijft in alle gevallen of het voldoende is. Dat is de prijs-vraag.

 4. Cool Pete schreef:

  @BegrensEuropa! : in de 19e-, en eerste helft 20ste eeuw, kon ‘links’ een nuttige rol spelen inzake sociale wantoestanden : vakbonden, sociale oppositie voeren, e.a.

  Maar als totalitaire ideologie, moet het NOOIT aan de macht komen :
  dan maakt het alles & iedereen kapot.

 5. Erik schreef:

  Links is sinds 1980 totaal veranderd in haar tegendeel, je kunt ze beter progressieven noemen die voorop naar het ravijn rennen.
  Afscheid hebben ze genomen van hun vroegere marxisme en de traditionele achterban, daardoor verdween de CPN als vanzelf en ging op in een bruine partij (groen+rood) die het oudste fascisme van de wereld ging steunen, de islam.
  Ook de oude reform en bio ideeen en het vegetarisme van de nazis werd op het schild gehesen, plus werden de eisen van het globalistische grootkapitaal ondersteund die de EU en de euro eisten onder gelijklopende vernietiging van de democratie.
  Een maatschappij met een centraal geleide economie gefinancierd door privé kapitaal , noem je fascistisch/nazistisch.
  Het verraden van de eigen arbeidersklasse en boeren, met de verplaatsing vande productie naar Azië toont met de huidige crisis hoe kwetsbaar en dom dat was en slecht voor de eigen arbeiders.
  Nu wil men hetzelfde met de voedselproductie, een hongersnood op termijn.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  @Cool Pete 3 maart 2020 om 17:16 + Erik 3 maart 2020 om 17:26: Jullie vertegenwoordigen twee sterk uiteenlopende visies op de huidige problematiek met links: 1. het is totalitair links; 2. links is gekoppeld aan fascistsch, globaliserend grootkapitaal. Aan Paars 1 en 2 hebben we gezien dat het oude linkse gedachtengoed geen toekomst meer zag. Het globaliserende grootkapitaal ziet dat de grenzen zijn weggevallen en wie niet meegaat in de globaliserende rat race is zowel zijn productiecapaciteit als zijn afzetmarkten kwijt. China is de lachende derde. Of het grootkapitaat erg fascistisch is weet ik niet. Het draagt geen zorg voor het behoud van democratie, industriele productie en voedselproductie waar dan ook. De wereld is het speelveld. Er wordt zo wel op heel grote schaal gegokt op de weerbaarheid van Westerse democratie en economie. De trends zijn niet erg veelbelovend.

 7. Cool Pete schreef:

  @BegrensEuropa! : dank voor de reactie.
  ‘k Wil alleen in het algemeen iets aanstippen :
  de gedachte bij globalisten, dat “de hele wereld is het speelveld”, is de fatale fout :
  ze maken er al de bestaande samenlevingen mee kapot; het is gewoon uitvreten, kaal-slag, volken tegen elkaar opzetten, iedereen ontwortelen en kapot maken.

  Opbouwen, moet : van onder af aan, plaatselijk, klein beginnen, agrarisch, productie,
  techniek, onderwijs, enz.

 8. Grapjas schreef:

  Die desastreuze klap is in de maak. De EUSSR, het openlijke omvolkingsbeleid, het verbaggeren van onze welvaart ten bate vam een waanbeeld aangaande milieu, de extreme criminaliteit in Nederland, het permanent racist genoemd worden simpelweg omdat jij hier wel geboren bent- en slechts wil leven zoals onze ouders dat deden etc.etc.
  Links gaat de maatschappij geheel lamleggen. En dan klapt dat in hun gezicht.
  Als wij toch eens echte patriotten hadden.