DE WERELD NU

Ongewenst geld naar moskeeën => islam verbieden

Islam verbieden 17

Wie wil voorkomen dat ongewenst geld naar moskeeën vloeit, zal uiteindelijk niet ontkomen aan islam verbieden. Ik zie het niet gebeuren.

Voorlopig spreekt de Nederlandse regering stoere taal – woorden die men laat vallen zonder goed te hebben nagedacht. Met een totaal gebrek aan visie, en vanuit de chaotische overtuiging dat je alles wat je anders wilt wettelijk gaat verbieden of gebieden. Het is in essentie niet alleen totalitair, maar het is ook uitermate dom.

Islam verbieden

Juridisch ingewikkeld? Werkelijk, dat is nu al het staatsrechtelijk eufemisme van de eeuw.

In een brief aan de Tweede Kamer omschrijft het kabinet wat wordt bedoeld met onvrije landen: “Het betreft landen waar normen gelden die haaks staan op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat. Het gaat daarbij om landen die geen godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting of vrijheid van vereniging kennen, en niet, of slechts in beperkte mate, voldoen aan de normen van rechtsstatelijkheid.”

Het probleem is dat de Nederlandse rechtsstaat zoals we die hebben niet bestand is tegen dit soort maatregelen. Daartoe moet heel het stelsel op de schop, de grondwet en wat niet al. Het benul daarvan ontbreekt, en derhalve is dit larie, kletskoek en halfzacht verkiezingsgewauwel. Wie me niet gelooft moet vooral het stuk van Paul Cliteur zaterdag lezen, dat in zekere zin het verlengde ligt van wat ik donderdag al schreef over de commissie en haar verhoren. Er wordt rond de pot gepraat, maar (vrijwel) niemand heeft een blik in het binnenste van die pot durven werpen. Aan de hand van het position paper van ondervraagde Salam laat Cliteur dat zien, en bewijst daarmee dat de politici hun huiswerk niet deden, of er eenvoudig te stom voor zijn de consequenties van wat zij uitkramen te onderkennen.

Daarmee zijn we weer op bekend terrein: dit horen we al dertig jaar als je iets te berde brengt tegen de islam. Voor politici geestelijk in staat blijken de stappen die vereist zijn te nemen zullen we minstens dertig jaar verder moeten zijn.

Macron
Het slechte voorbeeld komt er overigens aan. Ook de Franse president Macron heeft aangekondigd meer werk van de islam te gaan maken. Want minstens de helft van alle criminelen in de getto’s van de Franse banlieues heeft een migratieachtergrond. En ook dat wordt snel erger:

Figures from the National Observatory of Delinquency and Criminal Responses (ONDRP) reveal that crimes carried out by unaccompanied youth increased by 22.7 per cent.

Macron – nooit de beroerdste grote woorden te gebruiken – kondigde een crackdown op de politieke islam aan (let op de toevoeging ‘politieke’). Dat de islam altijd in alles politiek is, is nog niet tot hem en zijn adviseurs doorgedrongen zodat waar dit gaat eindigen voorspelbaar is: in stilte. Bovendien heeft Macron al een halve revolutie aan de hand die hij maar niet de baas wordt (Gele Hesjes), dus de kans dat hij werkelijk aan de bak gaat is miniem.

Macron also vowed to fight what he called “Islamist separatism” and to lead what he described as a “Republican reconquest” aimed at reasserting state control over Muslim ghettoes — so-called no-go zones (zones urbaines sensibles, sensitive urban zones) — in France.

Maar wie weet komt hij gaandeweg achter de basis van het probleem, en helpt hij daarmee tevens zijn mede-regenten in de EU uit de droom? Het is een magere hoop. En als men inderdaad de islam gaat verbieden, blijft immer weer de vraag wat we daarvoor nog meer moeten inleveren.

17 reacties

 1. karton schreef:

  De Nederlandse “regering” is héél goed in het verspreiden van héél stoere taal, maar als ’t er op aan komt verschuilen zij zich achter héél veel drogredenen teneinde hun stoere taal niet te hoeven uitvoeren. Zo óók inzake de islamitische ideologie. Ik hoor het Wim Kok nog zeggen : “vluchtelingen” en andere “vreemdelingen zijn een verrijking voor ons landje.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Er is een mekkaanse islam (die er nog enigszins als godsdienst mee door kan) en een medinensische islam die daar in sociaal, militair-terroristisch en politiek opzicht overheen toept. Er ligt een vrij duidelijke grens tussen de twee, daar hoef je geen theoloog voor te zijn. Grondwettelijk is er in het geval van de islam sprake van een tegenspraak. Enerzijds wordt de vrijheid van godsdienst in het geval van de islam gegarandeerd door de grondwet, anderzijds staat de islam en dan vooral de medinensische islam haaks op de belangrijkste onder de grondwet gegarandeerde vrijheden. Dat heeft niets met racisme te maken. De conclusie is dat zonder de expliciete erkenning van het ongrondwettelijke karakter van de medinensische islam de islam als geheel, dus inclusief de medinensische islam, niet de grondwettelijke bescherming verdient die zij nu krijgt. Op de islam rust de plicht om zich van de ongrondwettelijke kanten van de medinensische islam te ontdoen. Doet zij dat niet dan kan de grondwettelijke bescherming ervan niet langer stand houden en vervallen verklaard moeten worden.

 3. Bennie schreef:

  De islam doet in zijn uitingen en moraal niet onder voor het communisme of het nationaal socialisme.
  Het is dan ook niet merkwaardig, dat dit gewelddadige en onverdraagzame geloof door partijen als GL, SP en dePvdA wordt vertroeteld en uit de wind gehouden.

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Weer een voorbeeld, van hoe men problemen, nodeloos nog ingewikkelder maakt;
  en zelfs zo ingewikkeld, dat ze haast onoplosbaar worden.

  Uitingen / stromingen, die strijdig met onze democratische rechtstaat en Grondwet zijn :
  gewoon verbieden.
  De zogeheten “godsdienst-vrijheid” beschermt alleen tegen vervolging; maar is geen vrijbrief tot wets-overtreding. “Godsdiensten” vallen onder de VvMU.

  De islam verwerpt de democratische rechtstaat. Verbieden, dus.
  Het doel van de islam is wereld-kalifaat; te bereiken door jihad. Jihad houdt ook onbeperkt geweld in. Islam verbieden, dus.

 5. Dries Bovenkamp schreef:

  Wat ik al jaren roep….gooi vrijheid godsdienst artikel uit de grondwet. Dan kun je dit soort zaken goed aanpakken.
  Geen bewijs dat er een opperwezen is, dan ook geen faciliteit om dit soort dingen te prediken en propaganda voor te maken.Heel veel bestaande problemen kunnen dan grondig worden aangepakt. OOK in de bijbel gordel.
  Wat PVV en Forum doen klopt ook niet. We moeten niet hangen aan joods-christelijke traditie. Doe je dit wel dan kun je ook anderen niet bekritiseren. Wilders heeft zich door dit te doen al een paar keer klem gezet.
  Mensen van Denk maken handig gebruik van onze wetgeving. We zagen het ook bij verhoor van die Iman.
  Lacht ons uit met onze wetten in de hand.

 6. Ad Rek schreef:

  Het kabinet zou op bijspijkercursus moeten bij Suhayb Salam, die begrijpt meer van onze wetten en de mogelijkheden.
  @begrenseuropa. Volgens mij zou er een mekkaanse islam ‘kunnen zijn’, die is er nu niet bij mijn weten. In principe zou die er kunnen komen, maar dat is aan de moslims. Het lijkt er op dat wij geen middelen hebben hen voor dat blok te zetten.Bovendien ziet het er naar uit dat we die mogelijkheden ook nooit voor elkaar zullen krijgen vanwege het hangen aan artikel 23.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Ad Rek 24 februari 2020 om 11:17 Wereldwijd vinden aantoonbaar veel activiteiten plaats in naam van de islam die geen enkele grondwettelijke verdediging verdienen. Zo waren er afgelopen januari weer 148 jihadaanvallen met meer dan 1000 doden in 24 landen: https://is.gd/glPsZe. Veel van die aanvallen worden gefinancierd vanuit dezelfde bronnen als moskeeen in Nederland. Het is onmogelijk dit web van bedrog bloot te leggen tot groot genoegen van Suhayb Salam en zijn geloofsgenoten. Gezien de aard van de m.n. medinensische islam zal de bewijslast omgekeerd moeten worden. Laat Suhayb Salam maar eens aantonen dat zijn financiering niet uit verdachte bron komt, d.w.z. uit een bron die de medinensische islam verre van zich werpt, deze bestrijdt door hervorming, en dus ook onmogelijk eisen conform de medinensische islam aan de prediking in zijn moskee kan stellen. Het omkeren van de bewijslast is niet ongebruikelijk. Gezien de ernst van de situatie is een dergelijke, minimale regel onontkoombaar. Weigert hij dan valt zijn moskee niet langer onder de vrijheid van godsdienst. Iets dergelijks geldt voor moslimbroederschap-achtige moskeeen (Dinayet, Milli Görüs, beide actief door de veiligheidsdiensten gemonitord).

 8. Gerrit Joost schreef:

  Islam is een criminele organisatie. Als je er lid van bent ga je ermee akkoord. Binnen de Hells Angels heb je ook verschillende stromingen.

 9. Ad Rek schreef:

  @BegrensEuropa! 24 februari 2020 om 11:49

  Ik ben bang dat Salam zal zeggen dat er geen Mekkaanse islam naast de Medinensische islam bestaat, dat er slechts één islam is.
  Misschien moet men het daar ook helemaal niet over gaan hebben. Gewoon in gaan op de ongrondwettelijkheid van leringen binnen de islam. Ik betwijfel of de Nederlandse juridische wereld dat omkeren van de bewijslast hier zal gebruiken. Ik ben niet onderlegd in deze dingen, ’t is m’n gevoel.

 10. Cool Pete schreef:

  De islam is als de mafia. Sterker nog : de mafia is een islamitische offspring.

  Criminele organisaties. Rechstaat ondermijnende organisaties.
  Verbieden dus, met al hun handelingen erbij.

 11. Gerrit Joost schreef:

  Weg ermee. Weg met artikel 23. Weg met alle privileges vanwege een geloof. Weg met belastingvoordelen voor geloofgemeenschappen. Weg met subsidies. Weg met tweespalt. (Twee geloven op een kussen, daar ligt de duivel tussen). Wil je je geloof belijden, prima. Dan zonder dat anderen zich naar jou moeten schikken of met jou en je geloof rekening moeten houden!

 12. Ravian schreef:

  “halfzacht verkiezingsgewauwel“

  En dat is exact wat het is; de verkiezingen komen er weer aan, en dus moeten de twijfelaars weer even aan het partijkartel gebonden worden, totdat de stemmen geteld zijn uiteraard, daarna is het weer vier jaar “business as usual”.

  De oplossing voor het islam probleem is duidelijk; het is meer ideologie dan religie, en dient dus niet als een religie maar als een ideologie behandelt te worden.
  Vervolgens is het dan gewoon een criminele organisatie, en de effectieve bestrijding van een criminele organisatie is binnen de bestaande wetgeving geen enkel probleem.
  Het enige wat ontbreekt is de politieke wil, en een niet door D66 adepten gecontroleerd justitieel systeem.

 13. Hannibal schreef:

  @Gerrit Joost 12:28

  LOL.

 14. Hannibal schreef:

  @Ad Rek
  In zekere zin zijn er een paar erg lichte islamitische stromingen, maar daar wil het gros van de mohammedanen niets van weten want niet zwaar genoeg. Uiteindelijk is er veel voor te zeggen om de Koran te beschouwen als handleiding voor een rechtvaardige (binnen de eigen roversbende) verdeling van de buit. Dat speelt altijd mee, en is een reden waarom islamitische culturen parasitair zijn. Het gaat minder om het bekeren dan om het heffen van belastingen die de kufars moeten opbrengen om de gelovigen te onderhouden.

 15. Hansz Pint schreef:

  Er is een Afvallige Islamiet… op you tube kan je hem vinden als ; APOSTATE PROPHET… hij breekt, met zijn in de Westerse wereld opgedane kennis… plus zijn in de Islamitische wereld opgedane kennis, de Islam af… zeer leerzaam om zijn verhalen te horen, te zien.
  Dan heb je ook nog David Wood, op you tube te vinden onder de naam; Acts17apologetics … waarin hij op weergaloze wijze de Koran fileert, en dus de Islamiet tracht de ogen te openen voor de indoctrinatie waar deze in verkeert.

  Verder is mijn persoonlijke mening dat water en vuur niet te verenigen is … waar de samenleving in de jaren 50/60 nog een nabuur-verantwoordelijkheid bestond, is die samenleving daarna langzamerhand veranderd in een `naast elkaar leving“ …
  De kerk verwaterde … de buurtwinkels verdwenen … zo ook de doorzonwoningen … men sloot zich op op de eigen `eilandjes` en het sociale verdween uit de straten, en nu verdwijnen zelfs de winkelstraten !
  Maar, de welvaartsstaat, de SOCIALE welvaartstaat met al haar verworvenheden … werd ontdekt door `buitenlanden`… die daar eerst aarzelend maar steeds gretiger meer gebruik van gingen maken, naast de hulpbehoevende Nederlander … (even kort d d bocht 😉 )
  Die eeuwige geldbron werd zo uitgebuit, met hulp van èn sommige NL politieke partijen èn met hulp van de steeds grotere groep van sociale en juridische hulpverleners die daarmee zichzelf verrijkten en de NL sociale geldpot flink uit holden… zodanig dat de nl bevolking op alle mogelijke manieren door hun regering steeds zwaarder werden belast om de uit de pan gerezen kosten op te brengen…
  `Cultuurverrijkers` integreerden niet, maakten uitgebreid gebruik van Alle sociale en financiële mogelijkheden en werden rijker… degenen die 40 jaar gewerkt hadden moesten twee jaar langer werken… en werden flink in de portemonnee geraakt, zo ook de rest van Nederland, de gerezen kosten werden verhaald op de NL `naastelkaarleving`…
  Etc. want hier is eindeloos over te zemelen, zeveren, zanikken, zeuren en zeiken… ofwel te argumenteren, en de sterkste wint.

 16. Gerrit Joost schreef:

  @ Hansz Pint – mooi verwoord, we gaan bergafwaarts. “De sterkste wint”, er komen partijen tegenover elkaar te staan. De voortekenen tekenen zich al af.

 17. Grapjas schreef:

  Oh? Hebben motorclubs ‘vrijheid van vereniging’? Vrijheid van méningsuiting? Ook in dit land kwamen toch politieagenten langs na kritische tweets- om te manen tot een ‘gematigder toon’? Doteuyn vermoord om een legale mening? Van Gogh? Hier is de indoctrinatie cia de media openlijk links- en anti- andersdenkenden.
  En de doodscultus uit het oosten brengt ons slechts een spoedige burgeroorlog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.