DE WERELD NU

Europa, Turkije en groeiende verschillen

Turkije

Turkije in de EU halen is net zoiets als Rusland of de Arabische landen vragen om lid te worden. Dat zijn andere culturen met een ander soort economie.

Het zijn ook andere tradities en een ander soort toekomstbeeld dat men daar heeft. Dat soort onderscheiden, denkt U nu misschien, hebben we tussen de Europese landen ook. Spanje is een heel anders soort land dan Denemarken. Nederland en Italië zijn niet echt vergelijkbaar. Dat is waar, maar Nederlanders kunnen met veel plezier in Italië wonen en omgekeerd zou dat ook zo zijn als we een wat beter klimaat hadden. Nederlanders emigreren niet naar Rusland of Arabië en als ze er wonen is dat tijdelijk en alleen voor het geld of uit hoofde van een functie.

Een cultuur, de manier waarop een samenleving in elkaar zit, is een flexibel iets. Kemal Ataturk heeft wel degelijk gewild dat het nieuwe Turkije dat hij gesticht had een deel van West-Europa zou worden. Om die reden heeft hij in zijn land het Zwitserse burgerlijk wetboek ingevoerd, werden er in Istanboel Franse kranten uitgegeven en legden Duitse ingenieurs de Turkse spoorwegen aan.

Hij heeft de islam niet afgeschaft, dat kon niet echt, maar hij heeft wel erg zijn best gedaan de godsdienst zo veel mogelijk uit het openbare leven te bannen. Beter dan de Europese voorstanders van een toetreding van Turkije begreep hij wat voor een handicap de islamitische cultuur is voor de modernisering van een land. Om die moderne beschaving ging het hem. Niet zozeer om de mensenrechten trouwens of om het humanistische wereldbeeld, maar om de macht die samenhangt met de westerse economie en industrialisatie.

In het Turkije van Ataturk kwamen geen sluiers meer voor, laat staan boerka’s en de mannen droegen er geen woestijnkleding maar westerse pakken. Dat is trouwens in Istanboel nog steeds wel zo, maar het lijkt er toch op dat Turkije onder Erdogan de koers aan het wijzigen is en bezig is de weg terug af te leggen. Wie de kleren draagt van een ander volk heeft de eerste stap gezet op weg naar assimilatie. Dat begreep Mohammed heel goed en dat begrijpt Erdogan ook. De poging tot toetreding van Turkije is een generatie te laat gekomen. Europa heeft niet op tijd begrepen dat men beter met de militaire machthebbers van doen kon hebben dan met Erdogan.

Istanboel was een westerse stad voor het een massale immigratie uit Anatolië te verwerken kreeg. In Stamboel was honderd jaar geleden Turk een scheldwoord voor mensen van het platteland van Anatolië. De Turkeninvasie heeft in de oude hoofdstad van de Balkan op een zelfde manier plaats gevonden als in Duitsland, alleen op veel grotere schaal. In Berlijn wonen een miljoen Anatolische Turken, maar in Istanboel wel vijftien miljoen[1]. Dat draaien we niet meer terug. Het heeft van Istanboel een Aziatische in plaats van een Europese stad gemaakt en de toetreding tot de EU is er praktisch onmogelijk door geworden.

Voor Turkije was het te hopen geweest dat de militaire hoeders van de constitutie Gul en Erdogan met hun islamitische partij zo vlug mogelijk naar huis gestuurd hadden toen ze aan de macht kwamen. Alleen dan hadden ze de erfenis van Ataturk overeind kunnen houden. Maar op dringend verzoek Europa hebben ze daar vanaf gezien en zo te zien is het nu te laat. Onder de aegis van de democratie wordt nu het seculiere Turkije om zeep geholpen worden en is het Ottomaanse rijk bezig te verrijzen uit zijn as onder leiding van sultan Erdogan.


 1. Hoeveel precies weten we niet, maar het aantal inwoners van groot Istanboel is ongeveer 19 miljoen en in de zestiger jaren woonden er in de stad maar een paar miljoen. De autochtone inwoners hadden Europese geboortecijfers, dus het merendeel van de aanwas moet import zijn.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer over het hedendaagse politieke reilen en zeilen van Turkije vindt u hier.

18 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Ja, meer islam, meer achterlijkheid, maar haat jegens vrouwen en andersdenkenden, meer agressie en intimidatie, meer drang tot expansie en imperialisme, onderwerping, uitbuiting, exploitatie, valsheid, criminele activiteiten. Met de islam wordt Turkije gewoon weer de dysfunctionele schurkenstaat die het altijd geweest is, en die alleen met geweld in toom te houden is. Het beleid van de EU mbt Turkije was oliedom. Maar de EU is sowieso een verschrikking van overbetaalde idioten.

 2. Bennie schreef:

  Het turkse leger is geerdogand, negatief reisadvies en BDS.
  https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/30092020

 3. Youp schreef:

  Hier moet ik toch even een paar geopolitieke punten maken.

  Het was Halford Mackinder, een Britse geopolitieke analist, die zich afvroeg of je een enorm rijk kunt besturen vanaf een klein eiland dat aan de zijkant van dat rijk ligt. De vraag stellen is hem beantwoorden. Niet dus. Diezelfde vraag werd opnieuw geformuleerd door Zbigniew Brzezinski voor de VS. De VS zijn een lap groter dan het VK, maar nog steeds een eiland aan de zijkant van het wereldgebeuren.

  Het belangrijkste continent is Eurazie. Daar wonen de meeste mensen, opgesteld heeft het de meeste economische kracht en historisch gezien heersten alle rijken van betekenis op het Eurazische continent. Ook de VS kan de wereld niet besturen vanaf de zijkant. Ofschoon ze het wel proberen.

  Mogelijke concurrenten voor de VS zijn China maar ook wanneer Duitsland (lees Groot-Duitsland) samen gaat met Groot-Rusland. Je hebt dan economische kracht, grondstoffen en militaire macht gecombineerd. Bovendien vormt Rusland het zogenaamde Heartland van het Eurazische continent, mooi afgeschermd door woestijnen en bergketens en daarom alleen via de westkant binnen te dringen wat Mackinder deed concluderen dat wie Oost-Europa beheerst, die beheerst het Heartland.

  Kijk, als je een megalomane machtspoliticus bent, dan is samengaan met Rusland precies wat je moet doen. Tenzij je de mening bent toegedaan dat de Rimlands belangrijker zijn dan het Heartland.

 4. Robert schreef:

  Ik meen me te herinneren dat Ata Turk ooit gezegd heeft dat een terugkeer naar Islamisme op den duur de ondergang van Turkije zou betekenen..

 5. G. Gonggrijp schreef:

  Als vrijmetselaar (Machedonia Resorta et Veritas Loge) was Atatürk drager van het gedachtengoed van de Verlichting, een van oorsprong Europees fenomeen dus. Bij de stedelijke elite kon dat wel aansluiting vinden, maar zeker niet bij de agrarische massa daarbuiten. Dat er in de Turkse diaspora in Europa zoveel aanhang voor Erdogan bestaat hoeft niet te verbazen. Wie als gastarbeider hierheen kwam behoorde niet tot de stedelijke elite, en weet dat er onder Erdogan juist voor de “zwarte” Turken daar wel degelijk verbeteringen zijn gerealiseerd.

 6. Atila Yavuz schreef:

  @Hannibal.

  Nadenken met het gezonde verstand over het nieuwe Turkije is een situatie die heel anders is dan u en T. Kaasdorp weerspiegeld vanuit het verleden.

  In het nieuwe Turkije is geen angst meer voor een couppleger of een militair ingrijpen van het leger cq. voor een marionettenregime beheerd door externe factoren. Deze externe, al dan niet opgedrongen, motivatie is van geen enkel belang meer binnen Turkije dat zijn eigen koers vaart op het wereldtoneel.

  Sommigen binnen en buiten Turkije denken dat Turkije op enig moment volwaardig lid van de EU kan worden, deze Turkse regering heeft daarin geen enkele illusie en weet dat de EU moeite heeft om niet uiteen te vallen. Laten we daarbij niet vergeten dat zelfs de USA overweegt om uit de NATO te stappen.

  Het nieuwe Turkije is parallel met zijn nationale belangen aanwezig met woorden en daden in Libie, Syrie, Noord-Irak en Armenie. Hoe bevrijdend het is om vanuit jezelf na te denken en te handelen, zonder inmenging van externe factoren, is ook voor Azerbeycan een opluchting na de aanval van de Armeniers in juli en een open steunbetuiging van Turkije.

  Even tussendoor dat zelfs Macron in het Turks heeft getweet geeft aan dat de veranderende Turkije op de juiste koers zit en handelt binnen de kaders van het internationaal recht en wetgeving.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  Ja, zo is het precies gegaan. Alleen het “Ottomaanse rijk” is niet van de 21e eeuw. Waar we wel naar toe gaan is een tweedeling: het Vrije Westen vs. de Rest. Onder die rest zitten fervent anti-westerse tegenstanders. De belangrijkste zijn de islamitische wereld en China. Het is een soort Koude Oorlog 2.0. In plaats van een militair containmentmodel (Koude Oorlog 1.0) moet gezocht worden naar een transactioneel ontwikkelingsmodel met de 7 dimensies politiek (en democratie), economie (en handel), cultuur (en religie), wetenschap, industrie, milieu (en demografie), en ethiek (en rechtspraak). Turkije is het voorbeeld van een land dat op alle fronten slecht scoort en dat onderstreept met militair machtsvertoon en politieke relaties met andere moslimbroederschap-achtige regimes, inclusief de kalifatisten van IS. Binnen het transactiemodel zal Turkije op gevoelige punten moeten worden afgewaaardeerd. Opwaardering zal sterk afhangen van het effectief afzweren van dit internationale wangedrag. Dat kan nog best 20 jaar duren, gezien de huidige leeftijd van Erdogan.

 8. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel.

  Hier moet duidelijker gesteld worden, dat de Turkmeen Erdogan een soennitische islamist is, een Moslim Broeder.
  Ten eerste : in Turkije; via demografie, onderwijs, culturele dwang, enz.
  En ten tweede : in Midden~Oosten, West-Azie,
  [Zuid-]Europa, wil hij het soennisme verspreiden. Ook via terrorisme en militaire acties.
  Uiteindelijk doel, zoals van alle moslims : wereld-kalifaat.

 9. Cool Pete schreef:

  @Youp :
  Megalomanie of almacht hebben nooit iets goeds gebracht.
  Het gaat om kwaliteit.

  @Atila Yavuz : wat u doet, is een ingewikkelde toedekking geven,
  van wat terrorisme en oorlogs-misdaden zijn door Erdogan :
  d.m.v. internationale jihad’s en reguliere strijdkrachten.

 10. Youp schreef:

  @Cool Pete 30 september 2020 om 15:26
  Zonder meer. Persoonlijk ben ik een liefhebber van schaalverkleining. Geef mij maar een lappendeken van Monaco’s, Liechtenstein’s, Andorra’s en Singapore’s. Echter, niemand kan het wat schelen wat ik ergens van vindt en de geopolitieke strategen her en der hebben o.a. Mackinder en Brezinski wel gelezen.

  @BegrensEuropa! 30 september 2020 om 15:14
  De koude oorlog is voorbij. We hebben sinds de val van het socialisme in 1989 een nieuwe situatie. Terwijl de posities van de islamitische wereld (ofschoon verdeeld) en China redelijk duidelijk zijn, is de positie van het voorheen vrije westen lang niet zo duidelijk omdat er een strijd gaande is tussen de globalisten en de nationalisten. Vooralsnog trekken de globalisten aan de touwtjes en zij koersen niet aan op een conflict met islam en/of China maar met alle andere nationalistische entiteiten als Rusland.

 11. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 30 september 2020 om 15:51 Uw punt over de globalisten is juist. Het grootste probleem is dat de meeste globalisten teveel op de korte termijn en in te weinig dimensies denken. Daar moet een stevige correctie op georganiseerd worden. Dat is een kwestie van lange adem. Een ander probleem ligt verankerd in het kapitalistische concurrentiemodel. De VS kan sancties opleggen, maar als andere landen (of de EU) zich daar niets van aantrekken is de effectiviteit daarvan een stuk minder. Zo ontstaat een verdeel en heerssituatie die tegen het vrije westen gebruikt wordt. Vooral China heeft daar enorm van geprofiteerd.

 12. Youp schreef:

  @BegrensEuropa! 30 september 2020 om 16:19

  “Daar moet een stevige correctie op georganiseerd worden.”

  Dat moet eerst nog maar eens gebeuren. Zolang de miljarden in het klimaat verdwijnen, of in herverdelingsprogramma’s, migratiestromen, slavernij terugbetalingen en ga zo maar door. Zo lang zal er geopolitiek weinig in de melk gebrokkeld worden. Het zal eerder andersom zijn. Het voorheen vrije westen mag verwachten de geopolitieke duimschroeven aangedraaid te krijgen.

 13. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 30 september 2020 om 16:35 Iedereen snapt dat de klimaatplannen, herverdelingsprogramma’s, migratiestromen, slavernij terugbetalingen etc. onzinnig dan wel onhoudbaar zijn. En dat geldt ook voor de struisvogelpolitiek van degenen die dat ontkennen. Ook hier is de Verelendungstheorie van de marxisten op van toepassing. Verstandige, vrije burgers aller landen verenigt u!

 14. Jan de Jong schreef:

  Doet me denken aan het Europese enthousiasme voor zaken als Zimbabwe, ANC, Arabische Lente, BLM, …. Maar ook klimaat en migratie Emotie in plaats van realisme.

 15. DeTurkkkkk schreef:

  Ja ja helemaal gelijk.😁😁
  Terwijl jullie hier aan het lullen zijn. Is Erdogan weer een stap verder. Met andere woorden… Geen woorden maar daden. Heb je er wat tegen ( als je het kan) doe er dan wat aan. Heb je daar geen ballen voor laat erdogan dan lekker zijn gang gaan. 🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷

 16. Fsg schreef:

  Wat een onzin artikel. Wie wilt eu in.. 99 procent van Turken niet. Punt 2 economische gezien, gaat het goed. Iedereen valt van alle kanten Turkije aan. Plus coupplegers. Niet alleen buiten Turkije, maar ook Turken zelf willen Erdogan neer halen. Ze hebben 4 grote aanvallen gedaan. 1 Coup, 2 Euro dollar koers. 3.. Groenten, fruit, eten hebben ze allemaal gedumpt, om prijzen te laten stijgen. Punt 3 is heel simpel lijkt niks maar Turken hebben 20 moeten betalen ipv 5. Alles hebben ze omhoog gegooid bewust. En dat heeft veel voor chaostheorie, en praktijk heeft het goed uitgepakt bewust gepland dus. En dit plan heeft goed uigepakt. Hij had laatste verkiezing veel zetels verloren. Ze hebben tonnen aardappels, tomaten, groenten fruit in containers weggedumpt. Gewoon bewust om Erdogan neer te halen. Zelfs met plastic tasjes hebben ze chaos gemaakt in Turkije. Heeft zelfs door 25 cent plastic zakjes zetels verloren. Er is nog steeds 10 procent gulen aanhangers in Turkije. 2023 gaat hij het heel moeilijk krijgen. Want je hebt ook 10 procent extremisten KOERDEN. 20 procent linkse beweging in Turkije.. 4 de belangrijke aanval is dat Amerika en westerse wereld Erdogan niet mag. Jullie denken dat Erdogan Turkije islamitische maakt. Dit is jullie grootste fout. Wij turken waren al moslims. Er is een 23 procent dat eigenlijk tegen islaam is in Turkije. Wat is belangrijk 23 procent of 77 procent. Waar blijft mening, vrijheid, en respect. Laat mensen kiezen wat ze willen. Waarom moet er zo veel haat tegen erdogan zijn. Jullie begrijpen niet dat islaam een probleem voor westerse zijn. Jullie moeten juist bang zijn van moslims die islaam verkeerd hanteren en praktiseren. Grootste gevaar komt dat men niet begrijpt wat islaam is. En maken grote blunders. Denk maar aan terrostische aanvallen. Dit dun ze zogenaamd voor islaam. Maar door amerika israel en dergelijke die achter deze aanvallen zitten. Haatzaaien.. Gaat hun niet lukken. Kijk all moslims landen, konings sultans allemaal slaven van jullie. Is dit wat jullie met Erdogan ook willen. Word toch eens wakker, kijk om je heen. Je ziet dat dit allemaal spelletje is.. Maar vind mensen zelfs door media goed gemanipuleerd word. Jullie laten je zelf gek maken.

 17. Robert schreef:

  @FSG

  Zo te lezen maken jullie een geweldige ontwikkeling door. Werden vroeger haremdames door de Sultan in de Bosporus gedumpt, nu alleen maar groente en fruit in containers. Complimenten!

 18. GeenKaAsGegeten schreef:

  Ga jij maar verder Blogger over Turkije Toon KaAsdorp!
  Turkije heeft daden waar ze geen woorden aan vuil hoeven te maken.
  Jij hebt ook zeker niks van de Kaas gegeten wat betreft de Turkse geschiedenis.
  Mijn advies eet eerst die KAAS!
  TERWIJL JULLIE DE MAASTUNNEL BINNEN 3 JAAR NIET KUNNEN RENOVEREN WORDT ER IN ISTANBUL VAN EUROPA NAAR AZIË TUNNELS GEMAAKT!