DE WERELD NU

Banken – onderweg naar een crisis in 2021-22?

bankencrisis, banken, bancaire stelsel

Terwijl de EU krampachtig probeert zich richting een volledige Transferunie te bewegen, is mogelijk bij de banken een financiële crisis op komst die dat gaat faciliteren.

Want de aanpak van de economische effecten van de Corona-crisis wordt deels aangepakt middels zachtere leningen bij banken voor het bedrijfsleven. at klinkt leuk, en zal goed gaan als inderdaad in de tweede helft van het jaar de economie zich herstelt. Dat is echter verre van zeker, aangezien de Corona-crisis geen op zichzelf staand economisch incident is, maar het logische moment waarop al een economische crisis aanstaande was, die door Corona slechts werd versterkt in direct gevoelde hevigheid.

Doorzettende economische crisis
Dat brengt de Europese banken in grote problemen als dat verhoopte herstel dit najaar inderdaad uitblijft.

The measures implemented by governments in the Eurozone have one common denominator: A massive increase in debt from governments and the private sector. Loans lead the stimulus packages from Germany to Spain. The objective is to give firms and families some leverage to pass the bad months of the confinement and allow the economy to recover strongly in the third and fourth quarter. This bet on a speedy recovery may put the troubled European banking sector in a difficult situation.

De Europese banken staan er nu beter voor dan in 2008, maar nog steeds verre van goed. Ook zijn er binnen de bankensector grote verschillen tussen Noord en Zuid-Europese banken. Dat het percentage van niet inbare leningen (NPL´s) binnen de EU gemiddeld rond de 3,3% hangt, versluiert dat dat percentage in Zuid-Europa heel wat dramatischer is dan in het noorden van de EU.

Spaanse en Italiaanse banken
Speciaal Spaanse en Italiaanse banken staan er nog steeds relatief slecht voor, maar aangezien die deels werden ondersteund door de grote Franse – en in mindere mate de Duitse, die hun eigen problemen hebben – banken is een lawine-effect heel wel denkbaar. Dat zal ook gevolgen hebben als de algemene economische situatie verder verslechtert. Zoals normaal is tijdens economische crises komt werkloosheid met een vertragingseffect achter de werkelijke crisis aan. De gevolgen derhalve óók:

The two most important measures that governments have used in this crisis are large loans to businesses partially guaranteed by the member states, and significant jobless subsidy schemes to reduce the burden of unemployment. Almost 40 million workers in the large European nations are under a subsidized jobless scheme, according to Eurostat and Bankia Research. Loans that add up to 6% of the GDP of the Eurozone have been granted to let businesses navigate the crisis. So, what happens if the recovery is weak and uneven and the third and fourth quarter growth figures disappoint, as I believe will happen? First, the rise in non-performing loans may elevate the total figure to 6% of total assets in the banking sector, or 1.2 trillion euros. Second, up to 20% of the subsidized unemployed workers will probably join full unemployment, which may increase the risk in mortgage and personal loans significantly.

E dat hypotheken risico is nu net iets dat we in Nederland het hardst zullen voelen. Voor de EU als geheel zullen drie factoren de grootste rol spelen:

 • rise in non-performing loans,
 • deflationary pressures from a prolonged crisis
 • central bank keeping negative rates that destroy banking profitability.

Nederlandse banken
Voor de Nederlandse banken komt daar dan die hypotheekdruk nog eens boven op. Dat de EU-overheden thans veel extra geld in de economie pompen heeft ook effecten op de balansen van banken, die daardoor groter zullen worden met leningen die nauwelijks renderen (de rente is in veel landen immers nog steeds negatief). Maar andere – meer traditionele – bronnen van inkomsten worden tegelijkertijd minder zeker:

Governments have pushed banks to give loans to businesses and families with very challenging financial conditions and this may come back like a boomerang and hit the European economy where 80% of the real economy is financed by the banking sector, according to the ECB.

Onzekerheid over de euro (door al die enorm gegroeide schulden van overheden) kan daar nog een versterkende factor in worden. Dit sluit precies aan bij wat ik afgelopen dinsdag (zie daar ook voor cijfers van de staatsschulden zoals die zich ontwikkelen) al schreef over de druk vanuit Brussel om de TransferUnie waar de Vrekkige Vijf zich tegen verzetten door te drukken. Er ontstaat een situatie waarin het buigen of breken wordt.

Tenzij landen als Spanje en Italië door de nood gedwongen reeds in een vroeger stadium de rangen verbreken en de eurozone (al dan niet tijdelijk) verlaten, zullen de Vrekkige Veel [1] hun plan moeten trekken.

De vraag is of ze daar werkelijk op zijn voorbereid. Als de financiële crisis eenmaal toe slaat zal het te laat zijn om nog nee te zeggen tegen een TransferUnie zoals de EU wil om de lidstaten vaster aaneen te smeden.

De druk zal sneller toenemen dan ik verwacht dat ze kunnen weerstaan. Al heeft premier Rutte het nadeel dat hij de gevolgen direct al in maart 2021 zou moeten verantwoorden tijdens NL2021. Ook dat soort zaken gaat nu een grote rol spelen.

China
De ironie is dat we hier nu zullen zien gebeuren, hetzelfde is als wat thans ook in China gebeurt. Ook al gaat het daar een stuk directer.

China wants its banking industry to share the pain and help to boost a slumping economy—to the tune of 1.5 trillion yuan ($212 billion).
To combat the worst economic downturn in 40 years as the country attempts to rebound from the CCP viruscrisis, the Chinese Communist Party’s (CCP) State Council has asked its banks to forgo up to 1.5 trillion yuan in profits.
It’s an unprecedented and shocking demand and serves as a sobering reminder that China, under the CCP, is still fundamentally a socialist, command economy.

Is het verschil echt nog fundamenteel groot? De banken van de EU kunnen niet langer weigeren de staatsleningen van de lidstaten te financieren. In China haalt men eenvoudig direct een deel van de benodigde pecunia waar dat aanwezig is. Beiden zijn voorbeelden van een staatsgeleide economie.

Dat kan de Chinese bankensector onder druk zetten, maar in vergelijking met wat de banken in de EU staat te overkomen s het klein bier.


 1. Ook Oost-Europa ziet weinig in die TransferUnie, hun schuldenlast is relatief beperkt, en zou door de toegevoegde last van de schulden van Spanje, Italië, België en Frankrijk explosief toenemen zonder herkenbare voordelen, behalve het in stand houden van de euro, waar ze tot nog toe juist buiten wisten te blijven.

2 reacties

 1. Patrick schreef:

  De belastingbetaler word de dupe. Een interesant antwoord van Martin Amstrong hierover op zijn site. https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/europe-coming-capital-controls/
  Vraagstelling :
  De ECB zit in de val. Zij kan de rente niet verhogen om geld op te halen en heeft haar obligatiemarkt kapot gemaakt. De enige uitweg is om alle schulden kwijt te raken en dat zullen ze doen door te verklaren dat het nu een eeuwigdurende schuld is die alleen nog maar rente betaalt als een lijfrente. Dit zal hen in staat stellen om te ontsnappen aan de formele wanbetaling die onvermijdelijk is.”

  Ik begrijp wat u hier zegt, maar ik begrijp niet hoe dit “de gemiddelde persoon” en het dagelijks leven zal beïnvloeden. Op welke gebieden zal het invloed hebben en hoe? Of zal dit alleen maar leiden tot belastingen die door het dak gaan, omdat de overheid over het algemeen elk excuus aangrijpt om het verhogen van de belastingen te rechtvaardigen?

  ANTWOORD: De meest waarschijnlijke koers zal zijn om alle uitstaande schulden om te zetten in eeuwigdurende obligaties. Dan zouden ze rente betalen en hoeven ze niet af te lossen, dus niet meer te rollen. Ze zullen voor een keuze staan. Als ze besluiten om te blijven lenen, dan zullen ze dat waarschijnlijk doen via echte veilingen, en de ECB zal de obligaties niet steunen of voorkomen dat de rente stijgt. Ze zouden de meest waarschijnlijke weg kunnen inslaan en gewoon geld kunnen drukken om de uitgaven te dekken, anders zal de begroting niet meer in overeenstemming zijn met het verdrag.

  Ik denk dat de EU dichter bij een volwaardige marxistische staat zal komen. Dat betekent dat ze zullen proberen een gegarandeerd basisinkomen op te leggen, wat in Spanje begint nadat ze de toeristenindustrie hebben vernietigd. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot drastische economische gevolgen en ze zullen proberen te voorkomen dat de rijkdom Europa ontvlucht. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet alleen een belastingverhoging van 400% opleggen, zoals voorgesteld door het Economisch Wereldforum, maar ook kapitaalcontroles.
  —–
  Dat ze er een draai aan geven is zeker en niet in het voordeel van de burger.

 2. carthago schreef:

  Mooie update ,dank hannibal.
  80 % van de economie in de eu is gefinancierd door banken ( en hebben 3.5 × het eu bbp op hun activabalans staan ).Maar alleen een paar banken in vak noord zijn nog in staat solvabel te blijven dankzij een economie die nog net niet omvalt maar waar wel over paar maanden de faillissementsbal gaat rollen ,incl
  massale werkloosheid.Dat kan zo niet meer goed gaan, we eindigen allemaal op de bietenbrug in vak zuid.