DE WERELD NU

Achterkant van de vrijheid van godsdienst

Vrijheid van godsdienst

Over GroenLinks-kandidate voor de Tweede Kamer Kauthar Bouchallikht is ophef ontstaan. Hoe staat dat in verband met de Vrijheid van Godsdienst?

Is zij persoonlijk voor een europeanisering van de islam of voor Islamisering van Europa. Veroorlooft ze zich eigenlijk een persoonlijke mening die af zou kunnen wijken van de organisaties waarvoor zij staat? Zojuist heb ik het onder deze link staande artikel in het Parool gelezen over Kauthar Bouchallikht.

Ze is een talent. Tegelijk draagt ze actief de Islam uit door het Islamitische uniform te dragen, een hoofddoek plus in spijkerbroek zodat er verder weinig van haar benen te zien is. Geheel naar de wensen van Mohammed. Niet dat ik daar persoonlijk behoefte aan heb, (die benen zien) maar ik zie dit zo. Ik vermeld dit mede ook omdat dit hoogstwaarschijnlijk veel mohammedanen en mohammedaanse jeugd zal aanspreken, met name degenen die niet op Denk of Nida willen stemmen. Heel slim van de Groen Links strategen achter Klaver. Zo kunnen ze misschien veel stemmen weghalen bij de PvdA en de grotere partij worden op links.

Opmerkelijk toch voor een partij die grote kritiek heeft op christelijke partijen en die uit de tijd noemt (abortus bijv.) maar nu wel de islam gebruikt om stemmen te winnen. Die islam lijkt mij veel en veel verder verwijderd van onze huidige tijd hier in het westen. Voor Femyso (een kweekplaats van/voor moslimbroederschap genoemd), gaf ze een workshop aan Milli Görüs ergens in Gelderland lezen we. Lees ook hoe Femyso Macron’s reactie op de onthoofding ‘ronduit opportunistisch noemt’ en er in feite een bedreiging aan toevoegt.

‘We weten in Europa allemaal heel goed de verschrikkelijke grootschalige consequenties die kunnen voortkomen uit het onder vuur nemen van een religieuze minderheid.’

In feite lezen we hier: Wij kunnen onze jongeren, onze verwarde mannen en lone wolfs op deze manier niet in de hand houden en dat is uw eigen schuld.

Dit lijkt uit een brief te komen van 28 Europese islamitische organisaties gericht aan Macron waar gesproken wordt over een “eenzijdige aanval op moslims, de Islam en de profeet Mohammed”.

Een eenzijdige aanval staat er. Het verband met de onthoofding uit naam van Mohammed en de islam wordt simpelweg ontkend.

Femyso
Dat Kauthar daar in het bestuur zit, of ondertussen zat(?) en dat Femyso iets met de moslimbroeders te maken zou hebben ontkent ze en noemt het rechtse verdachtmakingen. Als ze serieus genomen wil worden zal ze openlijk en duidelijk hiervan afstand moeten nemen lijkt mij. Voorlopig heb ik bij haar een ander gevoel dan bij bijvoorbeeld Khadija Arib, de voorzitster van de Tweede Kamer. Ik ben tegen twee paspoorten maar heb naar Arib persoonlijk geen wantrouwen en ze doet het heel goed.

Deze Kauthar is erg slim, enthousiast en een groot talent. Maar voor wie is zij het Paard van Troje, voor Groen links of voor de islam? Is zij persoonlijk voor een europeanisering van de islam of voor islamisering van Europa zijn vragen die door mij heen gaan. Laat haar hierover zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. Maar dit zal eerder wantrouwen of verdachtmaking worden genoemd ben ik bang, of een geval van fobie voor de islam.

Femyso werkt vooral aan Islamofobie, dat wil zeggen:. tegen Islamofobie. Zij ook, gezien haar banden er mee? Die alinea over Islamofobie met die dreiging er in voorspelt niet veel goeds voor mij. Bovendien weet ik dat er op hoog juridisch terrein voor geijverd en gestreden wordt (ook dit is Jihad) om Islamofobie te zien als racisme. Dus beste lezers, als het aan hen ligt leest u nu niet slechts een Islamofobisch stuk maar een racistisch stuk. Dus lees vooral kritisch en pas goed op met een eventuele sympathie voor deze gedachtegang. U zou zomaar aan de verkeerde kant van de geschiedenis terecht kunnen komen.

Er is veel overlap tussen links en de islam. Te denken valt nu vooral aan gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en diversiteit. Nou, dat genomen bij een amendement dat de 2de kamer in 2010 heeft aangenomen, dat de regering in woord en daad zal uitdragen dat ‘het tegengaan van Islamisering geen doelstelling van beleid is’, ben ik bang dat dit toch eerder leiden zal tot Islamisering van Europa dan andersom. Een grote angel in die kwestie is de gelijkwaardigheid, vooral waar die uitgedrukt wordt in de wet op de vrijheid van godsdienst. Het bestaan van islam zoals de moslimbroeders dat graag zien valt volledig te realiseren onder de hoede van die (onze) wet en met de (onze) instrumenten van diversiteit, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

De achterkant van de vrijheid van godsdienst.
Die wet op de vrijheid van godsdienst blijkt een vergissing geweest te zijn. Althans om er mee door te gaan. Het was een goede wet maar niet in en voor deze huidige tijd. Die wet functioneert nu als uitgelegde rode loper voor een universele wereldomvattende eenheidscultuur. We bedachten die wet ooit hier in NL. en in het westen omdat het vooruitgang bracht. Het concept godsdienst was gebaseerd op christelijk en joods geïnspireerd denken. Dat waren de godsdiensten die hier bestonden.

We keken niet voorbij de grenzen van Europa, naar andere culturen en godsdiensten en als we het wel deden dan namen we die niet serieus, of we hadden er positief romantische projecties op. Meer hoefde ook niet, we hadden er in de praktijk niet zo veel mee te maken. Nu hebben we, positief optimistisch en naïef andere culturen en godsdiensten binnengehaald. Hun waarden blijken nu in het geval van de islam zelfs diametraal tegenovergesteld aan de onze op verschillende terreinen.

We moeten erkennen dat we op grotendeels onbewuste manier maar wel heel idealistisch en positief aan een uniek experiment zijn begonnen. Maar dat wil men zo niet zien laat staan zo benoemen, namelijk als een universeel cultuur experiment. (én, wie hebben er voor gekozen?) Broederschap voor alle mensen. Openheid, tolerantie en zo meer en zo meer. Een verblindend geloof in fundamentele gelijkheid van alle mensen maakte dat we niets vroegen aan nieuwkomers. Wederkerigheid hoefde niet, ze zouden wel bijtrekken, zich aanpassen. Wat een arrogantie achter die naïviteit! Niks van: ‘Willen jullie meedoen aan dit experiment? Zo ja kom dan meedoen en anders maar niet.’ Daar werd niet eens aan gedacht.

Dat ideaal van broederschap van alle mensen zonder onderscheid van ras, milieu, kleur, godsdienst, geslacht, geaardheid enz.is nu verworden tot toegeven aan allerlei clubs die broederschap willen kunnen praktiseren JUIST OP GROND VAN ras, godsdienst, geslacht, geaardheid enz. We hebben het tegenovergestelde geschapen van wat we wilden en wensten. Maar we willen niet omkeren, niet ten halve draaien, nee we gaan door, we geven niet op.
De aanhouder wint, of zoiets …..?

Dit artikel verscheen eerder op de FB-pagina van Ad Rek

Meer over de ophef en voorgeschiedenis van Kauthar Bouchallikht vindt u hier. Dit artikel is tevens onderdeel van een korte serie naar aanleiding van de kandidatuur van Kauthar Bouchallikht als Kamerlid voor GroenLinks. Meer op VoL vindt u hier

15 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Het heeft juist allemaal niets met ‘godsdienst’ te maken.
  Het gaat hier om het wel/ niet deelnemen /ondersteunen van een terroristische organisatie, of andere strafbare feiten.

  Verder :
  – ‘godsdienst-vrijheid’ houdt alleen vrijwaring van vervolging vanwege overtuiging, in :
  een passief recht.
  – het is geen vrijbrief tot enig ander, actief recht.

  En : het blijft een nogal duidelijk gegeven, dat het mohammedanisme geen
  ‘godsdienst’ is, maar een veroverings-ideologie.

  Bovendien : Moslim Broederschap en aanverwante AlQaida, ISIS, Hamas, e.a.,
  zijn in bijna alle islamitische staten , tot terroristische organisatie verklaard en verboden.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Kauthar Bouchallikht zou een talent zijn. De vraag is dan: talent waarin? Ze geeft les aan moslimbroeders. Doet ze dat uitzonderlijk goed? Indien ja, dan is ze een talent in lesgeven in moslimbroederschaponderwerpen. Kun je daar goed in zijn zonder je die onderwerpen helemaal eigen te maken? Sommige mensen kunnen dat, maar die vallen toch al gauw in de categorie der schizofrenen. We gaan er derhalve van uit dat Bouchallikht de geest van de moslimbroederschap omarmt. Wat houdt dat in: streven naar een staat die gebaseerd is op islamitische normen en waarden zoals vervat in de sharia. De sharia is ontworpen voor het bereiken en besturen van een wereldwijd kalifaat, waarin alles en iedereen wordt onderwerpen, in denken en doen. GroenLinksers die daarin geloven hebben in Nederland geen plaats. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 3. Jan de Jong schreef:

  Totalitair links en totalitaire islam vinden elkaar. Beide beoefenen een vorm van taqiya en liberalen laten zich inpakken.

 4. verwardeman schreef:

  Ach , Hans Janmaat werd door die idealistische ” alle menschen werden bruder ” linksgekken
  al voor racist versleten , alweer 30+ jaren geleden.
  Nee , het is geen experiment , het is opzet , we worden die iSSlam in gerommeld , Coudenhove Kalergi-plan.
  We zullen van die Bilderbergers met hun Kalergi-plan afmoeten , ofwel die moSSels er
  zelf uit trappen , samen met die linkse Bilderbergtrekpoppen .
  Van onze overheid verwacht ik geen bescherming tegen dat moSSeltuig , helaas.

 5. Neef Jansen schreef:

  Als iemand het heeft over ‘de europeanisering van de islam’, dan betekent dat dat die betreffende persoon niets weet van de islam. Vergelijk het met uitspraken als ‘de europeanisering van het nazisme’, ‘de europeanisering van het stalinisme’. U ervaart een bepaalde spanning is het niet? Er klopt iets niet. En de reden daarvan is het volgende:

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  Er zijn nog veel meer van deze citaten te geven. Van mensen die de islam bestudeerd en begrepen hebben.

  We gaan verder. Ik citeer: “Er is veel overlap tussen links en de islam. Te denken valt nu vooral aan, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en diversiteit.” Ik heb denk ik nog nooit zoveel gevaarlijke onzin gezien dan in deze twee zinnen. Waarom betreft het hier gevaarlijke onzin? De islam heeft een zeer problematische relatie met concepten als ‘gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en diversiteit’. Ik citeer:

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

  Het vraagt waarschijnlijk nog vele onthoofdingen en aanslagen en uiteengereten lichamen voordat bepaalde mensen het kunnen opbrengen om eindelijk eens een boekje te lezen dat uitlegt wat islam eigenlijk is. Tip: Afshin Ellian, ‘Allah weet het niet beter’, Meulenhoff, 2008. Een citaat hieruit: “Heel mijn leven is getekend door terreur en religie en nu is het tragische dat ik burger van een staat ben geworden die nauwelijks bereid is andersdenkenden te beschermen tegen terreur. De essentie van de staat is het waarborgen van veiligheid en vrijheid. Of wil de overheid op den duur de Nederlandse rechtscultuur aanpassen aan de intolerante verlangens van de islam?“ (p. 72)

  Ik ben het er verder mee eens dat diverse westerse regeringen in de afgelopen decennia een moreel krankzinnig en diep crimineel experiment hebben uitgehaald met de samenlevingen die zij zeggen te vertegenwoordigen. Ik hoop van harte dat er ooit een moment komt dat de betrokkenen hiervoor worden aangeklaagd en veroordeeld en levenslang weggesloten.

 6. Peter Louter schreef:

  @Neef Jansen, het noemen van de Europese Islam verwijst hier (en ook bij Macron) naar Bassam Tibi die in een van zijn boeken de conclusie trok “of de islam wordt Europees of Europa wordt islamitisch.”

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Peter Louter 19 november 2020 om 16:13 Kan dat wel? Europa heeft de islam niets te bieden (behalve land en potentiele bekeerlingen-annex-dhimmis-annex-verzetsstrijders) en de islam heeft Europa ook niets te bieden (behalve hulpbronnen en afzetmarkten).

 8. Neef Jansen schreef:

  @PeterLouter — Er zijn mensen die denken dat de islam te domesticeren is, te humaniseren is, te ontcriminaliseren is. Dit zijn gevaarlijke naievelingen die niets weten van de islam. Je moet begrijpen dat de Koran een kopie is van het origineel bij Allah. Daarmee is eigenlijk meteen al alles gezegd. Er valt niet te sleutelen aan de islam. Je kunt niet maar van alles uit die tekst wegstrepen aan haat- en moordbevelen en dan denken dat de islam dit toestaat. De islam is geen christendom. Islam en christendom zijn twee verschillende planeten. Als je de islam wil begrijpen, dan dien je je eigen cultuur en denken over alles te verlaten, om dan binnen te treden in de wereld van de islam. Eigenlijk moet je er de tijd voor uittrekken om je uitgebreid te laten bijpraten door kenners als daar zijn: Bill Warner, Robert Spencer, David Wood, Hamed Abdel Samad, Apostate Prophet, Abdullah Sameer, Anny Cyrus, Carl Coldberg, Jay Smith, en zo meer. Datgene wat met het christendom is gebeurd in de afgelopen eeuwen, een niet aflatende en nergens voor wijkende kritiek, dat gebeurt nu met de islam. Het is historisch eigenlijk, dat wat je nu ziet. Er zijn 26 verschillende Korans, maar allemaal vol met dezelfde haat- en destructiebevelen. Voor het bestaan van Mohammed is geen enkel bewijs te vinden.

 9. Peter Louter schreef:

  Heren, ik ken de koran en nogal wat studies over de islam. Ik citeer slechts Hassan Tibi. Sluit ik uit dat de islam in Europa Europees wordt? Ik ben geen optimist. Maar helemaal uitsluiten doe ik het niet. Islam ligt wereldwijd in de verdrukking. Onder jonge moslims hier zie ik een toenemende afkeer van de islam. Het kan, maar het ligt helemaal aan de fundamentele afwijzing door de Europese landen. Een groot aantal artikelen uit de koran en sharia dient in een historische kluis terecht te komen. Zonder ‘oorlog’ zal het niet gaan.
  Klaver zet weer een stapje terug helaas, maar het verzet tegen kostbare is redelijk groot. Wat mij betreft heeft Nederland nog hooguit tien jaar om verregaande eisen aan de islam te stellen.

 10. Neef Jansen schreef:

  @PeterLouter — Ik hoop wel dat je het er mee eens bent dat de mate van islamwegkijkerij en islamknuffelarij recht evenredig is met de hoeveelheden onthoofdingen en mesaanvallen en verkrachtingen en bomaanslagen en autobranden, enzovoort, die we nog zullen meemaken met die islam. Een islam light bestaat niet. Als je in de islamitische wereld begint over een islam light, dan word je vermoord. En er zijn ook al delen in de Westerse wereld waar je niet moet beginnen over een islam light omdat je dan ook daar zal worden vermoord. Na bijna 40 jaar politiek correcte hersenspoeling valt het ons nog steeds uitermate moeilijk om ons het werkelijke karakter van de islam te realiseren, en na al die hersenspoeling hebben we ook al een soort van interne censor ontwikkeld die bij elke al te islamkritische gedachte meteen racist! racist! begint te gillen. Maar dus die islamknuffelarij geeft onthoofdingen. Islamknuffelarij is recht evenredig met onthoofdingen. Hoe meer islamknuffelarij gepraktiseerd, hoe meer onthoofdingen je krijgt. Dat is laten we zeggen de wet van de islam. Speciaal landen met veel ervaring met islam snappen dit. Anderen moeten dit nog leren.

 11. Neef Jansen schreef:

  @PeterLouter — Ik vrees dat het ons heel moeilijk valt om echt eisen te stellen aan de islam. Het is net als destijds met de nazi’s. Toen duurde het ook heel lang voordat Europese landen genegen waren daar enig gevaar in te onderkennen. Mogelijk draait het er op uit dat bijvoorbeeld Zweden ineens een kalifaat blijkt, en dat je ziet hoe op de pleinen in Stockholm van die Zweedse mannen onthoofd worden, professoren, journalisten, kunstenaars, wetenschappers, advocaten, militairen ook, geestelijken, hoge politiefunctionarissen, politici. Waarbij de vrouwen en kinderen worden afgevoerd naar de islamitische bordelen. Consternatie alom. Wie grijpt in? Het Zweedse volk is bijna hysterisch, vlucht weg naar de omliggende landen. Groen Links maakt bezwaar tegen de immigratie van al die witte mensen. Men weet het niet. Ingrijpen wordt bemoeilijkt vanwege inmiddels eigen opgekweekte 5e colonnes van islamitische gemeenschappen. Dat geldt ook de V.S. Zal Polen ingrijpen? Hongarije? Rusland? China? Israel?

 12. Peter Louter schreef:

  @Neef Jansen, we kunnen denk ik veel leren van de manier waarop Israël met de islam omgaat. Daarom wordt ze ook wel verketterd, vooral door mensen voor wie de mensenrechten het alfa en omega is.
  Nederland is al hard met de IS ‘spijtoptanten’. Diezelfde houding is vereist in de omgang met de islam in Nederland. Hoe kunnen we accepteren dat de koran moslims voorschrijft om de wereld voor Allah te veroveren.
  We hebben een sussende politiek, als we die niet op tijd loslaten groeit de islam onder de radar verder door

 13. Neef Jansen schreef:

  @PeterLouter — Het gevaarlijkst voor de islam is denk ik het stimuleren van het kritisch-analytisch denkvermogen bij moslims. Dat ze leren denken, argumenteren, vragen stellen, niet alles voor zoete koek aannemen, de eigen vooroordelen bewust worden, islamitische cultuur vergelijken met andere cultuur, enzovoort. Islam bestaat op basis van hardvochtige hersenspoeling die begint vanaf de wieg als het ware, een indoctrinatie van absolute waarheid waarin men een leven lang gevangen gehouden wordt. Men weet trouwens dat je vermoord wordt als je de islam verlaat, of niet gehoorzaamt of al te kritische vragen stelt. Verder is de islam anti vrijwel alles aan westerse cultuur, en als de islam ooit begint met delen van de Westerse cultuur over te nemen, dan zal je zien dat alles daarin wordt afgebroken en vernietigd. ISIS rechtvaardigde z’n destructieve gedrag met voortdurend wijzen op en voorlezen van delen van de islamitische doctrine. Ze waren volkomen islam verantwoord bezig. Krijgt de islam de kans zich volledig te ontplooien, dan krijg je ISIS. — Wat betreft Israel en de zero tolerance aanpak aldaar van de islam, de Deense psycholoog Nokolai Sennels met jarenlange ervaring van onderzoek van islamitische criminelen wijst er op dat de aanpak van Israel het beste is wat je kan doen. — De islam is een nihilistische genocidale geestelijke stoornis. Je kan er niet mee samenleven. Wel kan je proberen moslims eruit te redden, dat ze leren denken en vragen stellen. En dat je ervoor zorgt dat de omgeving veilig genoeg is om die emancipatie te voltrekken. — Hier een interview van Robert Spencer met Nikolai Sennels over de psyche van moslims, dat haten van ze, en kwaad zijn: https://www.youtube.com/watch?v=sRB3H4rCQvs

 14. Johan P schreef:

  De wet op vrijheid van godsdienst was geen fout. Het was alleen nooit in de gedachten van de makers opgekomen dat Europa -en dus ook Nederland- volledig onder de voet zou worden gelopen door islamitische migranten die niets toevoegen.
  Het doel van deze wet was om de twisten tussen katholieken en protestanten tot bedaren te brengen. Maar de wet was duidelijk geschreven met het idee dat er geen onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen de verschillende christelijke stromingen. Over andere godsdiensten werd niet nagedacht omdat dat gewoon absoluut geen kwestie was.

 15. Niets is wat het lijkt schreef:

  Geweldig, zo’n échte normale fatsoenlijke en onderbouwde discussie tussen Neef Jansen en Peter Louter!!
  Ben weer heel wat wijzer geworden. Dank.
  Verder eens met Johan P.
  Onze wetten en regelgeving zijn, overigens op meerdere domeinen, niet meer in staat de samenleving zoals hij is verworden te dienen en te sturen. Ze worden misbruikt of op zijn minst gebruikt.
  Hoog tijd voor ingrepen en aanpassingen.