DE WERELD NU

Waarheen, politie? Gesprek met Ronald van Steden

Politie

Ad Verbrugge in gesprek met Ronald van Steden, onderzoeker aan de NSCR en hoofddocent bestuurskunde en politicologie aan de VU, over politiewerk. “Politie moet onderdeel zijn van de samenleving.”

Sinds in de zomer van 2020 de Amerikaanse straten volliepen met boze betogers, roepend om het “definancieren” van de politie, houdt eenzelfde kwestie ook de Nederlandse gemoederen bezig: hoe is het hier eigenlijk gesteld met het vertrouwen in het politieapparaat? Niet slecht, zegt onderzoeker Ronald van Steden.

Wel zijn er ontwikkelingen gaande die haaks staan op de Nederlandse traditie van decentraal, probleemgericht en coöperatief werken. Sinds het optuigen van een nationale politie in 2012 is de afstand tussen politie en burger toegenomen. “De politie is veel politieker geworden,” aldus Van Steden. “Daardoor is de verbinding tussen de nationale politie en wat er lokaal gebeurt veel nauwer geworden.”

In een recent uitgebracht rapport pleit hij dan ook voor een hernieuwde focus op wijkagentschap: “Misschien moeten we weer wat meer aandacht gaan krijgen voor de specifieke lokale problemen die er zijn.” Een blik achter de schermen bij de wetshandhaving met Ronald van Steden.

Inhoud

0:27 Jij hebt recent een rapport geschreven over wijkagentschap. Kan je daar meer over zeggen?

1:39 Vorige zomer hoorden we veel de slogan: “defund the police.” Hoe is dat afgelopen?

3:00 Kan je even kort schetsen hoe de Nederlandse politie zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld?

7:57 Nederland heeft altijd een lokale en decentrale oriëntatie gehad. Hoe zit dat voor de politie?

11:09 Er wordt gezegd dat het nationale politie project is mislukt. Hoe kijk jij daarnaar?

13:09 Wat doen BOA’s eigenlijk precies?

16:50 Wat is er op gemeenteniveau gebeurd met de driehoek van burgemeester, officier van justitie en de korpschef?

19:51 Hoe ziet de nationale organisatie er in concreto uit?

23:58 Wat zijn de taken van een wijkagent?

27:57 Wat werkt beter: een centrale of een decentrale organisatie?

36:21 Hoe groot is de invloed van lokale omstandigheden op politieorganisatie?

38:54 Zie je dat ook burgemeesters worstelen met deze nieuwe inrichting?

41:40 De laatste jaren gaat het meer over ondermijning. Hoe kijk jij daarnaar?

46:38 Hoe is het in Nederland gesteld met het vertrouwen van burgers in politie?

50:24 Wat denk jij dat er de komende vijf jaar gaat gebeuren met de Nederlandse politie?


Duur:58:44 min.

Publicatie 23 april

Meer berichtgeving over en commentaar op de Nederlandse politie en haar opereren vindt u hier.

5 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Wellicht kan dhr. R. van Steden aandacht besteden aan :

  – de ‘linkse’ indoktrinatie in opleidingen en op academies
  – het overschrijden van de regels bij optreden
  – het optuigen en steeds uitbreiden van het “boa” apparaat
  – het steeds uitbreiden van bevoegdheden – buiten de wet
  – het gebruik van ‘undercovers’ en het uitlokken van geweld
  – het militariseren van de Politie
  – het optuigen van Eurogendfor

  p.s. 1 : er is geen identificatie-plicht
  p.s.2 : zie Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie, bpoc2020.nl

 2. Fluitje schreef:

  Het Nederlandse politieapparaat is gewoon onderdeel van de regerende partijen evenals het leger.
  De nieuw gevormde Boa organisatie is bedoeld om de schuld te geven.
  Sommige politie agenten gooien je voor een rijdend busje, een ander slaat je met de lange lat op je onbeschermde hoofd en laat gelijktijdig een politiehond je lichaam beschadigen.

  De politie is er niet meer voor de burgers.
  De politie is er voor Rutte.

 3. Cool Pete schreef:

  Dringende vraag : leest de ge-interviewerde, de geplaatste reacties ?
  Gaarne uw zienswijze.

 4. scherpschutter1943 schreef:

  De politie heeft volgens de wet tot taak het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde en hulp te verlenen aan hen die deze behoeven. Voor 30 jaar was dat duidelijk. Toen waren agenten ook beter opgeleid dan nu. Op alle niveaus zijn de toelatingseisen om bij de politie te komen, verlaagd, zowel op het gebied van taal- als van wetskennis. Reden hiervoor was dat er te weinig animo was om bij de politie te werken. De politie die steeds meer een slechtere naam kreeg. Tegenwoordig wordt de politie gezien en ervaren als een hardhandige handhavingsclub van de staat die al knuppelend en bonnenschrijvend de staatsterreur aan de burgers laat voelen. Het vertrouwen in de overheid is verdwenen en dat straalt ook af op de politie.

 5. Redactie schreef:

  @Cool Pete
  Dat kunnen we niet garanderen. We kunnen niet zien wie wat leest (en dat is maar goed ook, misschien?), en tenzij iemand zelf reageert blijft het dus afwachten. Wij denken dat iemand die zich laat interviewen er verstandig aan doet de reacties er op bij te houden, maar verstandig zijn is uit de mode.