DE WERELD NU

Vrije westerse democratie onder vuur

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur

Onze vrijheid te grabbel gooien, is dat de democratie waarvoor onze voorouders hun leven hebben gegeven? Waarom wil men een Great Reset?

Waarom worden westerse democratieën op dit moment op vele aspecten aangevallen? Dit gaat echt niet alleen om de Verenigde Staten, maar ook onder andere heel Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Landen waarbij degenen die ze proberen te ondermijnen, alle kansen kregen om succesvol te zijn. De vrijheid wordt in Europa op vele plaatsen, waar deze eerder zwaar bevochten is, aangevallen. Een vrijheid waarvoor mensen op andere plekken in de wereld op de vlucht slaan in de hoop dat ze deze ooit mogen proeven. Een vrijheid die, als de westerse wereld deze verliest, niemand van de  wereldbevolking van midden- noch onderklasse deze mogelijk ooit nog zal kennen.

Waarom keek Klaus Schwab, founder en executive chairman van het World Economic Forum (WEF) zo zuur bij een ontmoeting met Trump en amicaal bij Biden? Mogelijk omdat Biden de deur in Davos graag platloopt? Omdat Schwab bij Biden een welwillend oor vindt om verraad te plegen aan de Amerikaanse bevolking? En daaropvolgend de rest van de wereldbevolking? En al zou deze beoogde Great Reset de beste bedoelingen in zich hebben, het is dusdanig ingrijpend gezien in alle aspecten van het leven van mensen wordt ingegrepen, dat je het gewoon niet kan permitteren om dit soort elitaire arrogantie aan de dag te leggen zonder enige vorm van democratisch proces waarin gewone mensen hierin ook een stem hebben.

Waarom doen Democraten, zoals George Soros, er alles aan om de Amerikaanse democratie ten val te brengen? Waarom subsidieert de Gates Foundation het mediabedrijf Endemol? Waarom initieerde Gates bijna 17,5 duizend programma’s in de wereld afgelopen 10 jaar? Waarom financierde hij op 6 november van dit jaar het World Economic Forum? Wat is Gates’ rol in de Paris Agreement en bij de Sustainable Development Goals (SDG)? Waarom subsidieert hij zoveel SDG programma’s? En heeft hij connecties met onder andere de Rockefeller’s. Zelfs met de beste bedoelingen, is het wenselijk dat één stichting een vinger in de pap lijkt te hebben tot in vele uithoeken van de wereld? Waarom heeft Gates in het verleden de Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation gesubsidieerd? Waarom sponsort de Nationale Postcodeloterij dezelfde Clinton Foundation en wat doet deze stichting met dat geld? Waarom ontmoetten Bill Gates en Rutte elkaar in 2014? Wat moet een Amerikaans privépersoon bij Rutte tijdens zijn taakvervulling als minister-president? In welk belang van de Nederlandse bevolking is dat? Waarom werd minister Hugo de Jonge uit het niets plotsklaps minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport terwijl het grootste deel van de Nederlandse bevolking nog nooit van hem had gehoord? En in hoeverre is er geen sprake van belangenverstrengeling tussen minister De Jonge en Big Pharma? Zijn broer Marien de Jonge, is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker aan het Radboudumc in Nijmegen, waar hij onderzoek doet rond virale en bacteriële luchtweginfecties bij kinderen. Hij werkte in het verleden voor het Amerikaans farmaceutische bedrijf Merck, dat samenwerkt met AstraZeneca, het bedrijf waar Nederland samen met Italië, Duitsland en Frankrijk 300 miljoen Corona-vaccins, met een geschatte waarde van 750 miljoen euro, kocht. Dient een minister, die op dit moment ook nog eens een dusdanige stempel drukt op het dagelijkse leven van 17 miljoen mensen, niet alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Vragen, vragen, vragen… te veel om ze allemaal op te schrijven.

Er zouden nu 3 coronavaccins beschikbaar komen. Het vaccin van Moderna is ontwikkeld door National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) onderzoekers en door hetzelfde instituut gefinancierd. Hoofd van NIAID is Anthony Fauci, de man die president Trump adviseert in zijn Corona-aanpak. In hoeverre is de veiligheid van dit vaccin gegarandeerd als er schijn is van belangenverstrengeling bij Fauci en de Amerikaanse wet alle mogelijkheden tot aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Er is dus geen enkele prikkel meer om een veilig vaccin te ontwikkelen, maar daarentegen wel een lucratieve financiële prikkel. En ook de Gates Foundation is bij Moderna betrokken, evenals AstraZeneca. Aansprakelijkheid is in de Verenigde Staten uitgesloten voor producten die helpen een publieke gezondheidscrisis onder controle te krijgen. En nu geldt deze uitsluiting voor onder andere het AstraZeneca vaccin in veel meer landen. Zo betaalt zo dadelijk de belastingbetaler niet alleen voor vaccins waarom hij nooit gevraagd heeft, maar ook de eventuele schade die een bedrijf aan hem lichamelijk aanricht en de rest van de daaraan sluitende gevolgen op zijn leven. En zelfs het verleden heeft aangetoond dat indien de juridische weg wel mogelijk is, Big Pharma zich niet laat afschrikken door juridische schikkingen.

Wat als het grootste gevaar voor de westerse samenleving komt van binnenuit in plaats van buitenaf?

En terwijl de journalistieke vragen meer dan ooit voor het oprapen liggen, lijken bepaalde media en journalisten zonder moeite de Code van Bordeaux naast zich neer te leggen. Een code die ze zonder enige terughoudendheid zouden moeten beschermen. In de Verenigde Staten copy-pasten journalisten als marionetten de propaganda die aan ze wordt opgelepeld en dat zou al zeker sinds 2018 gaande zijn. In hoeverre heeft op deze wijze ‘journalistiek’ dan nog bestaansrecht?

Ook vele journalisten zullen zogenaamd sneuvelen door robotisering, stelt ‘The Future Jobs Report 2018’ van het WEF. Voor het verspreiden van propaganda, zou inderdaad moeiteloos een robot gebruikt kunnen worden. Echter als je meent dat journalisten wel grotendeels vervangen kunnen worden, heb je het als vierde industrialisatiegolf technocraten, ten behoeve van robotisering en artificiële intelligentie, niet zo hoog op met de onafhankelijke pers. De vierde macht, de journalistiek, die gewone mensen normaliter overal ter wereld dient te beschermen voor gevaren die hen mogelijk als bevolking bedreigen. En daarmee deze aanjagers van zogenaamde industrialisatie democratie alleen maar een last lijken te vinden.

Prachtige vergezichten worden gewone mensen voorgehouden door de Verenigde Naties samen met het WEF door middel van zeer rigide Sustainable Development Goals. Weg armoede, geen honger, goede gezondheidszorg, welkom gelijkheid en ga zo maar door. Wie kan daar nu wat op tegen hebben? Waar de schoen knelt is dat er rigoureus en op omvangrijke schaal voor en over miljarden mensen wordt besloten en wie vragen stelt als ongewenst wordt ervaren. De tijd van vragen stellen is zogenaamd voorbij. Zijn miljarden mensen dan ooit in de gelegenheid gesteld om überhaupt vragen hierover te mogen stellen?

Als ze wereldwijde armoedebestrijding zo belangrijk hadden gevonden, was armoede 40 jaar geleden al uit de wereld geholpen. Werden vrije westerse landen, waar juist mensenrechten enorm hoog in het vaandel staan, nu niet bedreigd door misplaatste identiteitspolitiek. Dan verspreidde de media niet het beeld dat homorechten en andere LHBTQ+ rechten haast beter beschermd zouden zijn in zwaar gelovige (ontwikkeling)landen. De realiteit is immers dat in dergelijke landen ze soms niet eens aan het begin van dergelijke rechten zijn. Dan zou media niet drammen dat in Nederland te veel dierenleed is omdat er hier te veel dieren gehouden worden. Elke boer die je namelijk hier weg saneert, komt elders terug in de wereld en de kans is zeer aannemelijk met een pak erbarmelijkere omstandigheden voor (landbouw)dieren. De Nederlandse boeren mogen zogenaamd de wereld niet meer voeden volgens bepaalde Nederlandse politici, terwijl Nederland op het gebied van milieubeleid en dierenrechten tot de top van de wereld behoort.

Is dat wat het WEF bedoeld met: “The values that built the West will have been tested to breaking point”? Dat er opzettelijk dusdanig uiteenlopende bewuste destructieve krachten op westerse landen zal worden losgelaten om ze kapot te maken om zo te kunnen claimen dat een totale reset gelegitimeerd is? Of wat moet hieronder worden verstaan? Niet omdat het in het Westen allemaal zo slecht gaat, integendeel, maar juist doordat de mensen die groot zijn geworden dankzij die westerse samenleving, bewust deze samenleving lijken te willen ondermijnen en daarmee hoogverraad plegen, niet alleen ten opzichte van het Westen, maar ten aanzien van bijna 8 miljard mensen in de wereld. In plaats van dat zij en hun vrienden hun vermogen en invloed inzetten om mensen overal ter wereld te bevrijden van oorlog en onderdrukking, lijken ze liever bij te dragen aan het bevorderen van meer mensenleed. En mensen die denken lijf en leden te zullen redden door dit hoogverraad te ondersteunen, kunnen wel eens flink bedrogen uitkomen. Dit soort types is namelijk alleen maar geïnteresseerd in zichzelf en niet in staat zich in te leven in een ander, laat staan integer te handelen. De geschiedenis heeft al vaker bewezen dat degenen die zich tot ‘hulpjes’ laten knechten, worden afgeserveerd zodra ze overbodig zijn.

Er is geen enkele westerling die zijn democratisch recht uit handen heeft gegeven in de vorm van een vrijbrief aan een groep, die niet eens democratisch verkozen is, om het leven dat ze het meest lief hebben, hun leven, op alle vlakken uit te laten wissen met een Great Reset. Niet zij hebben schuld aan de gigantische schuldenberg waarmee westerse landen zijn opgezadeld, maar degenen die hun (toekomstige) belastingafdracht reeds vergokt en verkwist hebben. Om die schuld te vereffenen hoeven mensen hun leven niet te laten wissen. Één druk op de digitale knop en deze schuldenlast is passé. Het enige wat dan nog hoeft te gebeuren, is de mensen die dit verraad hebben gepleegd via het soeverein recht en universele mensenrechten ter verantwoording te roepen.

Niet een basisinkomen, waarbij een even grote pot geld in gelijke delen wordt verdeeld over onder- en middenklasse, zodat bijna 8 miljard mensen helemaal overgeleverd zijn aan de nukken van kwaadwillenden, is de weg om te bewandelen. Gezien computers alleen maar meer werk opleverden, zal het nog niet zo’n vaart lopen dat er veel werk verdwijnt door robotisering. Je mag misschien zelfs hopen dat er tegen het eind van de 21ste eeuw minder werk is, omdat de verwachting is dat nog slechts de helft van de wereldbevolking dan in staat is om dan te werken. Vooralsnog is de realiteit dat in ieder geval de Westerse wereld, maar mogelijk een groot deel van de wereld, zucht onder de te volle mailboxen, dankzij de opkomst van computers. Er komt dus alleen maar werk bij. Dit is onnodig angst zaaien om een reden die hoogstwaarschijnlijk nooit gelegitimeerd zal worden, omdat er een zeer reële kans is dat dit gewoonweg niet gaat gebeuren.

Het beeld van de arrogante elitairen, waaraan vele journalisten, politici en andere hooggeplaatsten, zich graag lijken op te trekken. De club van ‘Official sources dispute the validity of the statement’? Zodat iedereen vanaf nu het risico loopt in overtreding te zijn volgens de overheid, omdat deze niet eens langer communiceert wat er wel en niet valide is om te zeggen. En zo sterft ook de vrijheid van meningsuiting aan een stille dood. 17 miljoen mensen gereduceerd tot handelsonbekwaam, gezien het misplaatste overprotectionisme dat social media in naam van de overheden aan de dag leggen. Liever schaapachtig volgend, dan met bijna 8 miljard mensen werken aan een wereld waar iedereen gelukkig van wordt en kinderen overal ter wereld de toekomst tegemoet kunnen zien die ze verdienen.

Wat zegt dat over jezelf als je hierbij gewoon volgt zonder enige vorm van vragen stellen? Durf je jezelf dan nog in de spiegel te bekijken? Samen kunnen mensen elkaar beschermen door als individuen te besluiten elkaar lief te hebben in plaats van te haten, zodat onze tolerante en vrije samenleving, waarin iedereen welkom is, behouden blijft en versterkt wordt. Wat weerhoud je om mee te doen? Iedereen wil vrijheid en geluk. Je hoeft alleen die wens voor te leven.


it artikel verscheen eerder op de Groningerkrant

17 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Tip: Stem en/of steun PVV, FVD, Ongehoord Nederland. Als eenvoudige burger voel je je al snel Calimero tegenover deze Dr. No – Wereldsamenzwering. Maar het begint ermee dat je steun geeft aan mensen die denken er iets tegen te kunnen ondernemen. En dat zijn tegenwoordig volgens mij die luitjes van PVV, FVD en Ongehoord Nederland.

 2. Raymond Peil schreef:

  Ademloos gelezen…
  De journalistiek in Nederland en veel andere ‘vrije’ westerse landen is morsdeaud.
  Verder van harte eens met mijn Neef ;=)

 3. oude vlegel schreef:

  Hij is niet mijn neef maar ben het volledig met hem eens.Rutte zou moeten worden aangeklaagd voor de Islamisering en uitlevering aan Brussel. Ik denk aan al die jongemannen die voor de Vrijheid van dIt land gevochten en gesneuveld zijn.

 4. Oet_Grunnen schreef:

  Een reden die in het artikel niet genoemd wordt: er wordt een grote streep gezet door de bestaande staatsschulden.
  De Davos poppenspelers weten dat deze onhoudbaar zijn geworden en tot revoluties op mondiaal niveau gaan leiden. We hebben een klein voorproefje gezien in zuid Europa.

  Deze oorlog gaat allang niet meer tussen links en rechts.

 5. Oet_Grunnen schreef:

  Oeps, lees het artikel op mijn kleine telefoon, de schuldenberg wordt wel degelijk genoemd.

 6. Fran schreef:

  Eens in de ongeveer 80 jaar zien ratten als klauSS SSchwab met handlangers en financierders kansen uit de coulissen kruipen.
  Wij moeten weer aan de bak om deze ratten en pissebedden te verdelgen. Vrijheid is niet gratis.

 7. Kanaloa01 schreef:

  Kunnen we Vicki van Lommel geen Minister President maken??
  Als ik lees dat Rutte met zijn VVD op 44 virtuele zetels staat dan denk ik dat dit het eind is van onze democratie. Nederlanders moeten wel een ongelooflijk masochistisch volkje zijn dat ze al onze ellende, veroorzaakt door Rutte en zijn crimineeltjes, belonen met 44 zetels.

 8. Cool Pete schreef:

  Subliem artikel. Volkomen subliem.
  Verplicht leesvoer voor iedereen.
  Stuur het toe aan ALLE Parlements-leden en aan dit kartel-kabinet.

  —————————————————————————–

  De kwade elementen in dat ‘globalisme’ zijn :
  1. de wereld-omvattende DWANG
  2. de wereldomvattende GELIJKSCHAKELING
  Deze globalistische grootheids-waan en hoogmoeds-waan,
  zal leiden tot culturele destructie, maatschappelijke afbraak,
  wetteloosheid, onrecht en massaal geweld.

  De oorzaak van de problemen, is over-bevolking / geboorte-overschot.
  Als we daar niets aan doen, helpt er niets.

  ————————————————————————-

  NEXIT !
  Grenzen dicht.
  Invoeren maatschappelijke en militaire dienstplicht.
  Redt dit land.

 9. Neef Jansen schreef:

  Als het de bedoeling is dat we met The Great Reset toegaan naar een planetair Noord-Korea, dan vraag ik mij af hoe dat te rijmen is met het volgende: Missie Rijksoverheid. Naast het motto ‘De Rijksoverheid. Voor Nederland’ heeft het Rijk een missie. Die luidt: ‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken’. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/taken-van-de-rijksoverheid

 10. Neef Jansen schreef:

  Let op die woorden: ‘vrijheid’, ‘veiligheid’, ‘democratische rechtsstaat’, ‘integer’ en ‘kennis van zaken’.

 11. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : ZO – new speak – formuleert de “Rijks-Overheid” :
  dat planetaire Noord-Korea.
  Diktatuur = “vrijheid”
  Onderwerping = “veiligheid”.
  Wereld-heerschappij = “ons land”
  enz.

  “EU”-konstrukt. CCP China. V.N. – agenda 21. W.E.F.-the great reset.
  Totalitarisme.

 12. Hans van Straaten schreef:

  Verhelderend stuk, kudo’s

 13. Vicki van Lommel is oplettend en analytisch waar andere al verdoofd zijn. Als de gemiddelde politicus, er zijn gelukkig uitzonderingen, 10% van de kennis in het inzicht van haar had zou het al heel veel beter gaan.

 14. Nikolaos schreef:

  Het vervelende aan die termen en frasen, zoals rechtvaardigheid en duurzaamheid is dat het termen zijn waarbij we een vage notie hebben. De goed deel mensen weten dat wel want als je hen vraagt wat zo’n term nu precies inhoudt zullen ze zeggen dat het nog niet zo makkelijk is om dat te definiëren, maar wel dat het deel heeft aan “het Goede”. wij vragen ons af of de invulling van rechtvaardigheid van bepaalde personen of intituten wel wel overeenkomt met wat wij als rechtvaardig ervaren. Ik gok dat het voor een aantal mensen klinkt alsof je daarmee [rechtvaardigheid] verwerpt en daarmee is het een onlogische houding.

  Antiracisme en antifascisme zijn een bijzonder paar binnen deze set woorden daar de intuïtieve betekenis veel duidelijker is. Het vreemde eraan is dat ze veelal het tegengestelde betekenen in het gebruik van activisten en de instituten die deze in hun greep hebben. Dat dit het geval is weten de meeste critici en sceptici wel, het is alleen wat lastig om concreet uit te drukken waaraan die omdraaiing te merken is aangezien dat impliciet gebeurt. En dat impliciete maakt dat een intuïtieve notie van de woorden niet toereikend is. Een bewuste analyse van wat er gezegd wordt en wat niet, wat er gedaan wordt en wat niet. Het woord “bewust” in combinatie met “worden” en “maken” heeft ook iets ironisch, want ik denk dat een hoop mensen die erin geloven in een soort pseudobewustzijn verkeren en daarom ook zo vatbaar zijn voor allerhande wanen en daarmee woorden niet langer “aanwijsstokjes” zijn voor “de ‘dingen’ in de wereld” maar slechts verwijzen naar een vaag idee of ideaal die niets met de wereld te maken heeft. En goed, dit is een (bekend) extreem voorbeeld maar ik heb de indruk dat het principe “het klinkt mooi en goed dus het is mooi en goed” veel breder gebruikt wordt, misschien dat er zelfs beroepstakken bestaan die erop gefundeerd zijn.

  In ieder geval, zo ver ik weet is het heel moeilijk om mensen in te laten zien dat ze gegrepen zijn door waanideeën en dat is denk ook de reden waarom vrijheid om te zeggen wat je denkt en doet nogal een probleem. Afvragen of iets, dat gefundeerd is op een wankele, vage basis, wel klopt of er niet aan meedoen impliceert een mogelijke verwerping en dat is genoeg om het geheel te doen wankelen. Wat iemand nogal nerveus kan maken, zeker als hetgeen een centrale plaats inneemt in het wereldbeeld.

  Geen idee of dit hout snijdt, ik had even zin om te freewheelen.

 15. Atilla Yavuz schreef:

  Prachtig en sterk geschreven mw. V. Van Lommel.

  U focust met de onderstaande alinea ons aandacht beknopt op de reden (het grote geld ) waarmee de allerrijksten ons, de 8 miljard mensen op deze wereld, tegen elkaar uitspelen .

  Voor de rijksten is en blijft het een win/win positie omdat ze op elke mogelijke uitkomst winst maken linksom of rechtsom maakt ze niet uit. Met zoveel geld=macht dirigeren ze en de kortzichtige alsmede de democratische landen en tevens hun bevolking.
  Massa hysterie is bijna uitgemolken na 9/11 en de daaropvolgende aanval op de zondebok İslam.
  Nu wordt de massa bewerkt met een pandemie om spoedig over te gaan op digitaal geld. Dat betekent dat elke cent dat een persoon uitgeeft gemonitord en vervolgens deze persoon beïnvloed kan worden. Het digitaal melken van de 8 miljard personen is de toekomst, het enige wat echt telt is winst blijven maken.
  Dat de USA en of de EU door een burgeroorlog of religie-oorloog of welk drama dan ook bijna failliet zullen gaan telt niet. De opkomende economieën zullen dat verlies in geld doen tenietgaan.
  Dat daarbij de vrijheden van onze democratie teloor zijn gegaan zal achteraf nog duidelijker worden rond geschald maar ondertussen net zoveel betekenis hebben als een roepende in de woestijn, helaas.

  U bent optimistisch indien u denkt dat degenen die dit verraad aan het plegen zijn tot verantwoording geroepen kunnen worden. De rechtbanken en hun jurisdictie reikt niet zo diep want ze hebben zich aan de wet te houden die voorgeschreven wordt ( wegens oa handelsverdragen) door de juristen van de allerrijksten.

  { Er is geen enkele westerling die zijn democratisch recht uit handen heeft gegeven in de vorm van een vrijbrief aan een groep, die niet eens democratisch verkozen is, om het leven dat ze het meest lief hebben, hun leven, op alle vlakken uit te laten wissen met een Great Reset. Niet zij hebben schuld aan de gigantische schuldenberg waarmee westerse landen zijn opgezadeld, maar degenen die hun (toekomstige) belastingafdracht reeds vergokt en verkwist hebben. Om die schuld te vereffenen hoeven mensen hun leven niet te laten wissen. Één druk op de digitale knop en deze schuldenlast is passé. Het enige wat dan nog hoeft te gebeuren, is de mensen die dit verraad hebben gepleegd via het soeverein recht en universele mensenrechten ter verantwoording te roepen.}

 16. Cool Pete schreef:

  @Attilla Yavuz : met u eens; goede uiteenzetting.
  Hopelijk beseft u, dat u uw artikel alleen in een vrije, Westerse samenleving heeft kunnen publiceren.

 17. verwardeman schreef:

  NEE , weer geen goede samenvatting , weer symptomen in plaats van oorzaak.
  Ik mis de woorden BILDERBERGGROEP en BILDERBERGCONFERENTIE .
  Ik mis de betrokkenheid van ons “koningshuis ” bij deze BILDERBERGGROEP .