DE WERELD NU

Onderwijs – nieuw advies is dodelijk voor staand beleid

onderwijs, lerarentekort grote steden, Passend onderwijs, Theodore Dalrymple

Het nieuwe advies van de Onderwijsraad over het basis onderwijs komt neer op een pijnlijk neersabelen van eerder gevoerd beleid. Niet dat het zo wordt gepresenteerd, natuurlijk. Maar: feiten zijn feiten.

De samenvatting van de staatsomroep is midden in de roos:

Doordat er te veel verantwoordelijkheden liggen bij leraren in het basisonderwijs komen zij niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De raad waarschuwt dat de kwaliteit daardoor achteruitgaat en pleit voor meer investeringen.
Volgens de raad moet het idee losgelaten worden dat één leraar verantwoordelijk is voor alle activiteiten voor een groep. Er zou meer gedifferentieerd moeten worden en meer gebruikgemaakt moeten worden van de expertise van onderwijsassistenten, vakleerkrachten en andere specialisten.

onderwijs

Als we de NOS-tekst gaan ‘vertalen’, wordt pas goed duidelijk hoe vernietigend dit advies feitelijk is. Ten eerste zegt de onderwijsraad feitelijk, dat de bezuinigingen op het speciaal onderwijs en het concept ‘samen weer naar school’ een onwerkbare situatie hebben geschapen, waar het onderwijs niet beter van geworden is. Dat op te lossen door de verantwoordelijke docent voor een klas te promoveren naar de positie van teammanager van diverse ondersteunende specialisten is herkenbaar een zwaktebod, waarmee wordt onderstreept dat de eerder wegbezuinigde specialismen niet konden worden gemist – wil men de formele doelen in het onderwijs in het vizier houden. Dit voorstel zou – indien uitgevoerd – neerkomen op een inpandig herstel van alle vroegere speciale vormen van onderwijs binnen een moderne basisschool.

Maar door rond iedere docent een team van medewerkers te formeren zullen tevens de kosten de pan uit rijzen. Dat dat ook nog eens onwerkbaar zal blijken is een goed argument de veranderingen die dit noodzakelijk maakten terug te draaien. Ingewikkelder is het niet. Er is al te veel met het onderwijs gesold de afgelopen 50 jaar. Ook dat wordt door de Onderwijsraad benoemd:

Volgens de Onderwijsraad is de werkdruk afgelopen decennia steeds verder opgelopen omdat leraren veel meer moeten doen dan de kernvakken. De raad wijst erop dat scholen bijvoorbeeld extra ondersteuning bieden bij achterstanden en hulp bieden aan leerlingen met een beperking. Ook wordt van leraren verwacht “dat ze zich meer en beter verantwoorden. Dit brengt meer werk en administratieve lasten met zich mee.”

Maar niets doen is niet langer een optie, want de boel is volledig vastgelopen:

De raad wijst er daarbij op dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is, dat veel leraren thuiszitten met burn-outklachten en dat een deel de sector verlaat.


Meer commentaar op de problemen in het onderwijs, benevens enige voorstellen hoe het beter zou kunnen, vindt u hier.

12 reacties

 1. carthago schreef:

  It begins with a blessing but it ends with a curse,dat is het basionderwijs nu in .NL.De verantwoordelijkheden van ouders zijn ver te zoeken en laten we de alkesvretende olifant in de klas niet vergeten : de imbeciele islam.uit.

 2. Wim schreef:

  Heeft – naast andere oorzaken – ook te maken met de feminisering (en daarmee veel – vaak kleine – deeltijdbanen) in het onderwijs. Wie een kleine deeltijdbaan heeft kent geen ‘eigenaarschap’, maar wel veel escapes voor het leveren van onvoldoende kwaliteit. Ook is zo iemand veelal gebonden aan een strak tijdschema, waardoor dat onsje meer al gauw heel zwaar gaat wegen…
  Tegelijk brengt die feminisering mee dat de prioriteiten tegenwoordig veelal niet liggen bij presteren/rendement maar op sfeer/leuk.

 3. Peter Louter schreef:

  Het betere is de vijand van het goede.
  Daar kampt het onderwijs al een paar decennia mee. De politiek móet zich er een tijdje niet meer mee bemoeien

 4. Raymond Peil schreef:

  Wat eens te meer bewijst dat meer beleid meer kapot maakt dan iedereen lief is.

 5. Meester Jan schreef:

  De situatie is zoals Hannibal beschrijft en helaas niet anders. Dit jaar nog zullen we groepen van 60 of meer kinderen gaan zien, met één leerkracht en een onderwijsassistent. Op mijn school worden al muren weggehaald om dat mogelijk te maken. De leraren zijn er simpelweg niet. Dat, in combinatie met de desastreuze en onwerkbare coronagekte (eerst sluiting en nu bizarre maatregelen) die men nu voor gezonde kinderen bedacht heeft, zal onherstelbare schade veroorzaken. Dat zal ervoor zorgen dat het basisonderwijs nóg onaantrekkelijker wordt en een nog grotere leegloop van leerkrachten.

 6. Meester Jan schreef:

  @Wim Dat is onzin.

 7. Jan schreef:

  @Meester Jan, hoezo praat Wim onzin? Integendeel zou ik zeggen, hij had het nog wel wat scherper kunnen zeggen. Wel eens een Pabo bezocht? Je wil niet weten hoeveel juffen de basale grammatica niet machtig zijn en niet kunnen rekenen. De toelatingseisen zijn inmiddels weer afgeschaft. Uiteraard zijn er uitzonderingen.

 8. Meester Jan schreef:

  @Jan. Waarom ik het onzin vind? Misschien omdat ik al decennia voor de klas sta en heel goed weet hoe het in het basisonderwijs reilt en zeilt. En ja, het komt wel eens voor dat een onderbouwleerkracht die zich jarenlang gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling van jonge kinderen en het aanleren van lezen, soms niet meer alle grammatica- en spellingregels correct toepast en ingewikkelde rekenstrategieën is vergeten.
  Toelatingseisen voor de Pabo zijn onveranderd streng. De toelatingstoetsen gingen vorig jaar niet door vanwege Corona, daarom werden nieuwe studenten toegelaten op voorwaarde dat zij de toetsen voor januari alsnog zouden maken.

 9. Jan schreef:

  @Meester Jan.
  Toelatingseisen onveranderd streng? Bij mijn weten zijn deze, zelfs lage eisen, onlangs weer afgeschaft, eerder ingevoerd om het niveau een beetje op te krikken. Weet niet welk niveau je in gedachten hebt, en in welke wereld je leeft. Heb ooit onderzoek gedaan naar het niveau studenten Pabo.

 10. Meester Jan schreef:

  @Jan in welke wereld ik leef heb ik al verteld, de wereld van het basisonderwijs. Ik ga geen welles-nietes discussie met u aan, dus hier laat ik het bij.

 11. Wim schreef:

  Beste meester Jan. Het is aan uw reactie op mijn bijdrage duidelijk te merken dat u in het basisonderwijs werkt. Doet me denken aan die leraren bao die op het Malieveld demonstreerden voor beter onderwijs. Compleet met petjes, fluitjes en kreten op karton. Uitgelaten als basisschoolleerlingen op schoolreis! Maar voor de camera lukte het de dames en een enkele heer niet om in goed Nederlands uit te leggen waarvoor ze daar waren en wat er precies mis was in het bao. Ontluisterend hoe ze voor het oog van heel Nederland stonden te stuntelen als een basisschoolleerling die zijn eerste spreekbeurt houdt.

 12. Meester Jan schreef:

  @Wim Het lukt u ook niet helemaal het goed uit te leggen want ze stonden daar voor iets anders te demonstreren.