DE WERELD NU

Liever geen onderwijspsycholoog

onderwijspsycholoog

De onderwijspsycholoog Rob Martens onderscheidt vier kenmerken van het nieuwe leren: onderwijs moet leiden tot inzicht en begrip; iets van buiten leren is zinloos.

Nieuwsgierigheid en een drang tot exploreren zijn de beste drijfveren om te leren, het liefst in een authentieke omgeving of simulatie daarvan, in een garage bijvoorbeeld of op een kantoor. ‘Zelfregulatie’ motiveert degene die leert: leerlingen bepalen hun eigen leerstrategie en hun studietempo en -voortgang;  samenwerking stimuleert tot leren.

Nu weet u, net als ik, wat het ‘nieuwe leren’ is, maar veel schiet je er niet mee op. Eigenlijk alleen dat je er voor zorgen moet dat mensen als Martens het niet voor het zeggen krijgen bij de inrichting van ons onderwijs. Iets van buiten leren is alles behalve zinloos. Het is bijvoorbeeld erg praktisch om de tafels van vermenigvuldiging te kennen en dat lukt je alleen als je ze van buiten leert. Als U van gedichten houdt leert U ze van buiten. Pas dan zijn ze je geestelijk eigendom en  altijd beschikbaar.

Nieuwsgierigheid en drang tot exploreren zijn prima eigenschappen van leerlingen, maar alleen de meer begaafden vertonen die eigenschappen. De anderen moeten op zo ’n basisschool net zo goed zaken leren waar ze niet buiten kunnen in de samenleving. Dat kan niet een privilege zijn van de meest begaafden. En zo ’n authentieke omgeving is leuk, maar je kunt onmogelijk het hele onderwijs afhankelijk maken van het voorhanden zijn van zo ’n omgeving.

Kortom, het onderwijs zal ook bij ‘het nieuwe leren’ in eerste instantie gericht moeten zijn op lezen, schrijven en rekenen en tegenwoordig misschien ook wel op het omgaan met computers. Maar zonder lezen schrijven en rekenen kom je eigenlijk aan al het andere niet toe.

Het ministerie zal er goed aan doen om bij de aanpassingen van het onderwijs die onvermijdelijk lijken, meer af te gaan op de adviezen van leerkrachten dan van onderwijspsychologen.


Dit artikel verscheeneerder op het Blog van Toon Kasdorp

 

3 reacties

 1. max schreef:

  4MULO is qua niveau nu vergelijkbaar met een HBOdiploma.

 2. hendrikush schreef:

  Verbied alle “wetenschappers” die zelf niet voor de klas staan om nog iets over onderwijs te publiceren.
  Ze scheppen geen kennis maar onkunde.

 3. Johan P schreef:

  Dit is het probleem met al die (onderwijs)agogen, psychologen etc. Het is geen exacte wetenschap en de toepassing is op zn best op individueel niveau van nut. Klassikaal leren gaat over het overbrengen van kennis en kunde, maar net zo goed over het aanleren van (zelf)discipline. Vooral dat laatste is alleen weggelegd voor de bovengemiddeld begaafden als je het aan de kinderen zelf overlaat. Een strakke hand en duidelijke regels zijn noodzakelijk om kinderen op te laten groeien tot verantwoordelijke volwassenen.