DE WERELD NU

Handelsverdrag EU-Canada (CETA) eindelijk aangenomen

CETA

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen Canada en de EU. Een zege voor het gezonde economisch verstand.

Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Nadat het verdrag in 2020 door de Tweede Kamer was goedgekeurd, na veel oeverloos link geklets, leek het er in de Eerste Kamer om te gaan spannen. Vorige week kreeg de Eerste Kamerfractie van de PvdA half Nederland – links, vakbonden, dieren- en actiegroepen – op de kast. Tegen de wil van de eigen partij, de collega’s in de Tweede Kamer en toekomstig fusiepartner GroenLinks hielpen de PvdA-senatoren het kabinet aan een meerderheid voor het CETA. Voor de tweede keer veranderde de PvdA hierover van mening: van voor, naar tegen en weer voor.

De oppositie in de Tweede Kamer wilde alleen aan CETA meedoen volgens de eigen, Nederlandse regels. Dat gaat natuurlijk niet in een internationaal handelsverdrag. Zo zit de wereld niet in elkaar. Voor een handelsland als Nederland zijn handelsverdragen een absolute voorwaarde voor het behoud van de internationale positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Internationale handel was en is de basis van onze welvaart en de verzorgingsstaat.

Nederland is economisch een internationale speler, op een internationaal veld. Zie het als voetbal: wat de anti-CETA-partijen in feite willen is elke wedstrijd volgens de eigen regels spelen. Maar er zijn internationale regels nodig, een scheidsrechter en grensrechters, voor moeilijke beslissingen een video-arbitrage en een voetbalbond. Als je niet volgens die regels wilt spelen, dan kun je niet aan het spel meedoen en moet je het in je eentje proberen.

CETA is twee verdragen in één. Een handelsverdrag én een investeringsbeschermingsovereenkomst. Laatstgenoemde verdragen hebben we met veel landen. Ze beschermen buitenlandse investeerders tegen willekeur, zoals schadeloosstelling bij nationalisatie. Niets nieuws dus en hard nodig wanneer je bijvoorbeeld zaken doet in landen waar ook verdragen mee bestaan als Egypte, Algerije, Marokko, Senegal, Congo, Pakistan of Bangladesh.

Internationale handel is voor een open economie als de Nederlandse economie van groot belang. Van bijvoorbeeld iedere vijf boeren en tuinders bestaan er immers zeker drie bij de gratie van onze export. Maar de tegenstribbelaars vermeien zich liever met geneuzel over klimaat, het voortbestaan der aarde, dierenrechten, milieu, hormoon- en genvoedsel, rechten voor werknemers, voedselveiligheid, onuitroeibare fabeltjes over chloorkippen, bestrijdingsmiddelen en vermeende concurrentievervalsing. Terwijl dat soort zaken in het handels- en investeringsgedrag allemaal in 2017 allang is afgehamerd in Brussel. CETA is immers een EU-verdrag.

CETA is grotendeels al in werking en heeft geleid tot meer handel. De 27 EU-landen verkochten in 2019 – pre-Corona – voor 45,9 miljard euro aan goederen aan Canada. De Europese Unie (EU) kocht voor 20,9 miljard euro aan goederen. Dat zakte door de Corona-lockdowns, in maar is inmiddels weer op dat 2019-niveau. Voor diensten geldt dat de EU-landen voor 21,8 miljard euro verkochten en voor 13,8 miljard euro kochten. Liberaliseringen als vrijhandel zoals die sinds de jaren tachtig zijn doorgevoerd, hebben geleid tot welvaartsgroei, zowel in ontwikkelde als in achtergebleven landen.


De hamvraag voor de Kamerleden was de afhandeling van claims tegen Nederland van Canadese multinationals, wanneer ons land zich niet aan de afspraken houdt. CETA bevat hiervoor het Investor Court System (ICS), een systeem dat voortbouwt op internationale arbitrage, die sinds de jaren vijftig onderdeel is van ruim drieduizend internationale multi- en bilaterale handelsverdragen. Dergelijke paragrafen dienen om verschillen in jurisdicties te overbruggen in geval van geschillen. Zonder goede geschillenregeling zijn handel en investeringen onmogelijk. Ook in grensoverschrijdende overeenkomsten nemen ondernemingen vergelijkbare clausules op waarin wordt vastgelegd welke regels van toepassing zijn in geval van een geschil.

Sommige partijen roepen om het hardst dat met het ICS uitholling van de democratie of de rechtsstaat dreigt. Terwijl het ICS juist specifiek meer rekening houdt met onder meer nationaal milieubeleid. Alsof de Nederlandse jurisdictie over de hele wereld zou moeten gelden. Bovendien: waren er al niet een paar dingetjes met de Nederlandse rechtsstaat? Het is logisch dat de Canadezen geen Urgenda-achtig arrest aan hun broek willen. En logisch ook dat zij vrezen dat de Europese rechters – door de EU-Raad benoemd – de neiging zullen hebben om in het voordeel van de Unie te beslissen. Overigens zijn ICS-arbitrage-zaken zeldzamer dan zwarte zwanen…

Vinger in de pap
Tot slot is een deel van de oppositie bang dat zij geen vinger in de pap hebben bij toekomstige aanpassingen van CETA. Handelsverdragen liggen niet voor de eeuwigheid vast en moeten met hun tijd meegaan, een zeer gebruikelijke procedure. Daarvoor kennen vrijwel alle verdragen een Joint Committee, dat jaarlijks de zaken evalueert. Daarin zijn de deelnemers aan het verdrag vertegenwoordigd, over het algemeen door ministers van buitenlandse handel. Dus als de Kamer de vinger aan de pols willen houden moeten ze bij VVD-minister Liesje Schreinemacher aankloppen. Of vertrouwen ze daar niet op?

Vooralsnog is niet goed bekend hoe het verdrag zal uitpakken (wat eigenlijk altijd zo is). Voor de EU en voor Nederland, is CETA in feite klein bier. Eerder onderhandelde de EU met de VS over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). De onderhandelingen werden stopgezet door president Donald Trump, die vervolgens een handelsoorlog met de EU begon. Trump en de Europese Unie kondigden in juli 2018 een soort wapenstilstand af en hervatten vervolgens gesprekken gelijkaardig aan die van TTIP. Op 15 april 2019 verklaarde de Europese Commissie TTIP echter “achterhaald en niet langer relevant”.

Nu de onderhandelingen met Canada zijn gelukt, is goed voorstelbaar dat de EU een nieuwe poging met TTIP zou willen wagen. De economische logica hiervoor is onontkoombaar, het zal van politieke (on)wil afhangen. In Brussel en in de VS onder president Biden.


Meer over CETA op Veren of Lood kunt u hier lezen. Het wat oudere dossier over TTIP vindt u hier.

21 reacties

 1. Ezel schreef:

  😆 dat zullen de nationalisten hier niet leuk vinden!

 2. carthago schreef:

  Geldt dit verdrag ook voor geschillen over export van ezelbeef?

 3. Andere Jan schreef:

  De tientallen miljarden welke worden genoemd in het artikel, zie ik niet als geld, althans het hieruit voortvloeiende “positieve” resultaat niet als winst. Regelmatig mogen we lezen over de rijkdom van de Noren, het staatsfonds. Maar waarom moest Noorwegen dan nog niet zolang terug op de been worden gehouden met gigantische swaplines als gevolg van de nog veel grotere tekorten in de repomarkt? Nog zoiets, de Duitse economie werd/wordt regelmatig genoemd als het Europese powerhouse. Maar waarom omschreef Carsten Brzeski van de ING, de Duitse economie in 2019 dan als één grote Horrorshow? En wat als we vandaag naar de Duitsland kijken, waar is die “Powerhouse winst” dan allemaal? Nog even terzijde, de rente is sinds de jaren ’80 ook behoorlijk gedaald.

 4. scherpschutter1943 schreef:

  Alles is rookgordijn voor het volk. Het volk mag niets weten wat de heersende klasse bekostoofd. Neem nou nederland. Van lienden met zijn mondkapjesdeal met wvs, blijkt een idee te zijn van minister de Jonge zelf. Met alle geweld wordt de doopot hierover dicht gehouden. Zelfs dwangsommen worden door het ministerie betaald om maar niet met de waarheid te voorschijn behoeven te komen. Ik denk dat minister de Jonge zelf ook ook een behoorlijke brok van de winst van Van Lienden heeft mee gekregen.Van daar de weigering tot openheid.

 5. carthago schreef:

  @Andere Jan . Swaps zijn swamps .Deutsche bank bijv. is technisch al jaren failliet met z’n credit default swaps waarvan onderliggende verzekerde waarde 45000 miljard .

 6. Andere Jan schreef:

  Aanvullend nog even een citaatje van oud Bondskanselier Helmut Schmidt, ergens uit de jaren ’90.

  Schmidt: I ask myself whether this profit really is a profit? I wonder whether running perpetual current account surpluses really amounts to a profit. In the long run it is not a profit.

  It means that you sell goods and what you get back is just paper money and later on it will be devalued and you will have to write it off. So you are withholding from your own nation goods that otherwise they would like to consume.

  Carthago, 17 sept 2019 moest Deutsche dan ook worden gered van de ondergang, is lang stil gehouden. Wordt trouwens wening over gesproken over wat er in sept 19 is gebeurt.

 7. Anonymous schreef:

  Vertrouwen is belangrijker dan omzet. Vertrouwen verdwijnt als volledige openbaarheid optioneel wordt gemaakt, als eerder gewekte beloften en verwachtingen, middels allerlei mooipraat, later de nek worden omgedraaid.

  Canada, de EU, dit kabinet, zogenaamde “experts” maar feitelijk betaalde lobbyisten met eigenbelangen, hebben aan de lopende band beloften gebroken, mensenrechten en grondwet aan de kant geschoven, sturen steeds meer aan op meer macht en controle die wegens een propagandistisch gebrachte “crisis” nummer zoveel als een “we moeten wel” wordt gebracht (waarbij “we” vooral iedereen behalve hunzelf zijn), de wet en rechtelijke uitspraken worden aan de kant geschoven, demonstratierecht neergeknuppeld of op andere wijze met chantage en bedreiging bestreden, belangrijke stukken worden achtergehouden om pas na debatten naar buiten te komen, klokkenluiders en andersdenkenden wordt het leven zuur gemaakt, miljarden verdwijnen of worden over de balk gesmeten, de ene na de andere ondernemer krijgt het figuurlijke mes op de keel gedrukt voor waanzin plan nummer zoveel, gezinnen worden uit elkaar gescheurd, de ene groep wordt voorgetrokken terwijl de andere groep verder de goot ingetrapt wordt, en heel veel meer.

  Keer op keer krijg je jubelverhalen te horen van hoe goed en fantastisch dit of dat wel niet is, want zus en zo, beter als gesneden brood. Vervolgens komt de praktijk, daarna het koppig doordrammen, het breken van verzet, maar komt er steeds meer en meer uit, krijgen de wappies en aluhoedjes achteraf weer gelijk, maar iets terugdraaien? Zeker niet.

  Besloten clubjes die zonder volledige verantwoording af te leggen van alles en nog wat op achterbakse wijze kunnen beslissen voor heel veel andere mensen, moet je niet willen in een echte democratie. Een goed plan verkoopt zichzelf, en doorstaat iedere kritiek. Zijn ook makkelijk mensen voor te vinden die hun eigen nek ervoor uitsteken. Je dient nooit besluiten te laten nemen door mensen die niet zelf de dupe worden als hun besluit verkeerd uitpakt. De kat op het spek binden is het domste wat je kunt doen, want waar ze mee weg kunnen komen zullen ze vroeg of laat doen, en meer.

  Het ontbreekt steeds meer aan openheid en verantwoording afleggen, dus nee dank u, eerst maar eens met de billen bloot en echte persoonlijke verantwoording nemen.

  Later ‘met het inzicht van nu’ roepen is geen excuus, slecht het zoveelste bewijs van onvermogen. En als je dat werkelijk denkt, draai het terug, maak het ongedaan, geen geitenpaadje, geen inlegvel.

  De realiteit is dat hoe langer dit soort “bestuurders” aan de touwtjes trekken, hoe meer zekerheden en vrij besteedbaar inkomen ingeleverd worden, hoe meer mogen vervangen wordt door moeten, hoe meer rechten vervangen worden door plichten. Denk maar eens 10, 20, 30 of 40 jaar terug, wat jij en je medemens toen vanzelfsprekend konden en mochten, en wat je tegenwoordig hebt, wat je tegenwoordig kan, wat je tegenwoordig mag, indien je mits, maar, want anders.
  Menig fanatieke groep, om het mild te omschrijven, wordt met je eigen belastinggeld met miljoenen gesubsidieerd om je in de touwen te houden.

  Die mensen met al hun Verdragen hebben nou niet bepaald gezorgd voor toenemende algehele voorspoed en welvaart. Ze hebben ruimschoots bewezen onbetrouwbaar te zijn, minimaal onkundig en te goedgelovig, in alle gevallen ongeschikt derhalve. Hun eed is om in dienst te staan van de bevolking. Afgemeten aan hoeveel beter, of slechter, het gaat met de bevolking gedurende, en na, hun bewind. En als het slechter gaat dan dienen zij de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, waarna de beteren na hun zich vooral gaan richten op het terugdraaien van de aangerichte schade.

  De realiteit is dat de leugens blijven komen, onwelgevallige feiten uit het openbare debat worden gehouden, tegen de volkswil in besluiten doorgedrukt worden, soevereiniteit meer en meer verdwijnt naar ondemocratische en parasitaire instituten, er niets wordt teruggedraaid maar de duimschroeven nog strakker worden aangedraaid.

  Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Inmiddels is het met een supersonische raket de ruimte ingeschoten.
  Wereldwijd zie je het vertrouwen in de eigen regering en instituten van weleer afnemen.

  Bespaar mij het geneuzel van al die gewichtige figuren die het zogenaamd beter weten. De EU zou tot een economisch machtsblok leiden dat welvaart en voorspoed voor iedereen zou brengen. En meer vrijheden. Hoe vindt u zelf dat het gaat? De opwarming van de aarde, ongekend extreem noodweer, gigantische overstromingen, diverse landen vernietigd, ongekende vluchtelingenstromen, nog geen 10 jaar om hard in te grijpen, wetenschappelijk bewezen, hadden we in 1989 ook. Niets van uitgekomen, maar nu wel? Opeens is vlees eten voor de mens, van nature omnivoor, slecht voor je, maar geprinte prut en soja zoveel beter, met toevallig wilde plannen van het WEF om Food Hubs wereldwijd te gaan leiden. Een griepje gevat? Naar bed en kippensoep, uitzieken, weerstand bouwen, eeuwenlang prima gegaan, maar nee, de WHO dient te bepalen dat complete volkeren in lockdown moeten, mondmaskers op, spuiten moeten krijgen.

  Rode draad door dit alles heen: enkelen willen bepalen wat goed voor vele anderen is, hoe ze moeten leven, privatiseren van de winsten, socialiseren van de kosten. En vooral je gedragen zoals bevolen, want anders. Nieuw leiderschap, democratie en zo, absoluut geen hoeden van mensen alsof het slechts vervangbare economische eenheden zijn.

 8. Gerrit Joost schreef:

  Helaas weer een forse stap dichter naar een totalitair wereldsysteem. Is de handtekening van de PvdA in de eerste kamer geruild voor het burgemeesterschap van Dijsselbloem?

 9. carthago schreef:

  @Gerrit joost .Dat vrees ik ook .
  Ook nog opvallend :De onlangs aangenomen stikstofwet is ook bijna gelijktijdig met dit verdrag tot stand gekomen .

 10. Ezel schreef:

  Allemaal de schuld van de ezels!

 11. Grapjas schreef:

  Typisch de Globalistische geld-boven-alles redenering
  Onze voedselveikigheids-eisen zijn zo’n beetje de strengste van de wereld. Vandaar de hoge kwaliteit van ons voer.
  Canada pompt hormonen in hun vlees, etc. Etcetera.
  Maar GELD valt daar te verdienen- dan maar lagere kwaliteit import-voedsel? Nog buiten concurrentievervalsing jegens onze boeren etcetera.
  Ach Globalisten zullen niet rusten voor het Westen kapot is gegaan aan hun hebzucht 3n valse morele superioriteitsgevoel
  Gelukkig zien mensen dat meer en meer.
  En wordt duidelijk dat gepast Nationalisme een beter, veiliger en welvarender land voor de burger oplevert.
  @ Ezel.
  U ziet ook liever een immigrant in onze huizen; dan onze eigen kinderen?

 12. Anonymous schreef:

  Stukje duiding over hoe goed Verdragen en soortgelijke overeenkomsten hebben gewerkt voor andere landen, ook Nederland wordt genoemd. Veertig minuten.

 13. Youp schreef:

  “Ze beschermen buitenlandse investeerders tegen willekeur, zoals schadeloosstelling bij nationalisatie. ”

  Zoals de Russen beschermd werden toen hun buitenlandse tegoeden geconfisqueerd werden?

  Nederland en andere landen handelen met de hele wereld sinds mensenheugenis en daar was geen verdrag voor nodig. Dat is verder ook niet zo moeilijk te begrijpen. Als je minder aardappelen levert dan je belooft, of van een inferieure kwaliteit; wel, dat doe je maar 1 keer. Hetzelfde wanneer de tegenpartij niet of niet genoeg betaalt. Daar heb je geen verdrag voor nodig. De verdragen zijn er om de talloze afspraken, meestal gunsten voor bepaalde partijen, te harmoniseren. Plus, je hebt nu een supranationale juridische organisatie opgetuigd die later kan worden uitgebreid naar een politieke organisatie. Zie de manier waarop de EU tot stand is gekomen. De gedachte dat je geen handel kunt drijven zonder internationale afspraken is een van de meer belangrijke leugens die de globalisten verspreid hebben. Het VK is uit de EU en ze handelen met de hele wereld. Bovendien is Canada, net als de VS, een zinkend schip. Het is onverstandig je daarop te focussen. Een Atlanticus als Johannes Vervloed wil daar niks van weten, maar dat is de realiteit.

 14. Ezel schreef:

  @grapjas… kinderen blijven maar fijn bij hun ouders wonen. Die hebben dit allemaal veroorzaakt de afgelopen 25 jaar

 15. Neda schreef:

  @ Anonymous, dat lucht op, hé? Lekker je bevindingen neerpennen net als op alle andere websites van gezonde en verstandige mensen. Kom met oplossingen, de rest weten we al jaren. Alles wat zonder feedback is = eenrichting. De organisaties en ook medeplichtige politici, ondanks alle tegenbewijzen van “Coronapandemie” en andere verzinsels de rechten mogen aanpassen aan hun beleid (ze weten waar je woont), blijven ze onschendbaar. De rechters staan aan hun kant. Je frustratie blijft bestaan, tenzij jij het kan oplossen!!

 16. Neda schreef:

  @Ezel(tje) strek je!

 17. Grapjas schreef:

  Wat hebben onze kinderen gedaan de laatste 25 jaar, ezel?
  Het zijn de 55+ ers die ons ooit mooie en welvarende land geheel hebben overgeleverd aan een tsunami van inmiddels 5 miljoen ‘vluchtelingen’, die al decennia ons land plunderen en leegroven. De euro bewerkstelligd hebben, het almachtig malen van de EUSSR, rtc.
  Ik mis uw punt geheel.
  Misschien bent u linksdenkend beperkt?
  @ Neda= denk dat ezel zijn rechtervoorpoot al strekt.
  Dat waren ook linksdenkenden tenslotte…

 18. Neda schreef:

  @Grapjas, simpel denken is ook een kunst; Ezel(tje) zou kunnen bedoelen dat de ouders met hun stemgedrag naar eenrichtingsverkeer zijn afgeslagen, zodat Rutte niet genoeg kan krijgen van alleenheerschappij.
  Thans mogen ook boeren genieten van hun CDA incl. corporaties. Iedereen komt aan zijn trekken en kan op blaren zitten, of hebben zij alleen recht op Ingroup denken?
  De rechtervoorpoot gaat samen met linker achterpoot.

 19. Anonymous schreef:

  @Neda, nee, lucht niet op, maar iedere oplossing begint met erkenning. Sommigen mensen informeren, anderen vinden oplossingen daardoor. Opgeven van wat je kan doen, is toegeven. Overigens, een mogelijke oplossing die al vaker gegeven is, zolang zij die besluiten zelf geen last hebben daarvan, zal het alleen maar erger worden.

 20. Neda schreef:

  @Anonymous “maar iedere oplossing begint met erkenning”, zou de WOB documenten niet genoeg informatie bevatten? Had wellicht Pieter Omtzigt niet genoeg blootgelegd? Elke inhoudelijke vraag zal men niet beantwoord, naar willekeur zwart lakken, of anders geen herinneringen aan hebben, uitlachen en bij stemmingen weglopen. Ken je een andere instituut met meer gezag dan de volksvertegenwoordigers?
  Wat betekende jarenlang demonstreren voor Gele Hesjes? Bij nieuwe verkiezingen koos men opnieuw voor huidige macht!
  Er is maar 1 man die het onmogelijke voor elkaar heeft gekregen, zijn naam is Nigel_Farage; hij bewees een echte James Bond te zijn, ha ha. Enkele weken geleden riep hij Boris Johnson om af te treden en thans is het een feit.
  Ik zie dat de “enorme macht” van al die demonstraties minder affectief is, dan een enkeling op juiste plaats. Hij liet zich niet ridiculiseren, maar keerde het om! Daadkracht!

 21. Anonymous schreef:

  @Neda, precies, het wordt niet erkend maar weggelakt, weggelachen, ondergesneeuwd. Iemand die dat weet om te zetten in daadkracht is wat mij betreft zeer gewenst. Er smeult genoeg onder de oppervlakte. En het blijft smeulen, uitbreiden, naarmate er bij meer de ogen opengaan. De kans dat die enkeling dan opstaat wordt er alleen maar groter door.