DE WERELD NU

CETA-circus op herhaling in de Tweede Kamer

CETA

Het handelsverdrag CETA tussen de EU en Canada ging op 12 en 13 februari op herhaling in de Tweede Kamer. Oeverloos links geklets over CETA, binnenkort ook nog een keer in de Eerste Kamer.

De oppositie in de Tweede Kamer wil alleen aan CETA meedoen volgens de eigen, Nederlandse regels. Dat gaat natuurlijk zo niet in een internationaal handelsverdrag. Zo zit de wereld niet in elkaar.

CETA

De Tweede Kamer hoort zichzelf graag spreken, dat werd weer duidelijk. Vooral op links en bij de ChristenUnie viert het gemiezemaus hoogtij: over klimaat, het voortbestaan der aarde, dierenrechten, milieu, hormoon- en genvoedsel, rechten voor arbeiders, voedselveiligheid, onuitroeibare fabeltjes over chloorkippen, bestrijdingsmiddelen en vermeende concurrentievervalsing. Terwijl dat soort zaken in het handels- en investeringsgedrag allemaal al lang is afgehamerd in Brussel. CETA is immers een EU-verdrag.

Verdragen zijn het hart van de internationale economie. Wanneer een open economie als Nederland zich zou gaan verschuilen achter handelsmuren worden we vanzelf een soort Albanië anno 1980. Linkse hobby’s zijn natuurlijk leuk, maar het geld moet wel verdiend worden, dat creëert de banen en de welvaart. Als Nederland niet in internationale verdragen deelneemt raakt het bedrijfsleven achterop in de internationale concurrentie. Ook het midden- en kleinbedrijf, dus ga in het perspectief van CETA maar in Canada babbelen over teerzandolie of koeien in treinen die naar de VS worden geëxporteerd.

Waar ging het deze keer eigenlijk over in de Tweede Kamer? Twee hoofdstukken: allereerst wat te doen wanneer Nederland of de Canada de verplichtingen voor investeringen van CETA aan hun laars lappen? Punt twee omvat de afgesproken regelingen in het wederzijdse financiële en bankverkeer, maar daar heeft de Kamer dan geen moeite mee. Bij internationale handel en investeringen regel je de financiën natuurlijk gewoon netjes, dat spreekt kennelijk vanzelf.

CETA

De hamvraag voor een meerderheid van de Kamer is de afhandeling van claims tegen Nederland van Canadese multinationals, wanneer ons land zich niet aan de afspraken houdt. CETA bevat hiervoor het Investor Court System (ICS), een systeem dat voortbouwt op internationale arbitrage, die sinds de jaren vijftig onderdeel is van ruim drieduizend internationale multi- en bilaterale handelsverdragen.

Dergelijke paragrafen dienen om verschillen in jurisdicties te overbruggen in geval van geschillen. Zonder goede geschillenregeling zijn handel en investeringen onmogelijk. Geen enkele partij zal de contractpartner op zijn blauwe ogen geloven. Ook in grensoverschrijdende overeenkomsten nemen ondernemingen vergelijkbare clausules op waarin wordt vastgelegd welke regels van toepassing zijn in geval van een geschil. Zonder rechtsgang geen handel of investeringen.

ChristenUnie en de oppositie – inclusief het Forum voor Democratie – roepen nu om het hardst dat met het ICS uitholling van de democratie of de rechtsstaat dreigt. Terwijl het ICS juist specifiek meer rekening houdt met onder meer nationaal milieubeleid. Alsof de Nederlandse jurisdictie over de hele wereld zou moeten gelden. We leven niet op een eiland of in Noord-Korea. Bovendien: waren er al niet een paar dingetjes mis met de Nederlandse rechtsstaat? Het is logisch dat de Canadezen geen Urgenda-achtig arrest aan hun broek willen.

Tot slot is een deel van de Tweede Kamer bang dat zij geen vinger in de pap hebben bij toekomstige aanpassingen van CETA. Handelsverdragen liggen niet voor de eeuwigheid vast en moeten met hun tijd meegaan, een zeer gebruikelijke procedure. Daarvoor kennen vrijwel alle verdragen een Joint Committee, dat jaarlijks de zaken evalueert. Daarin zijn de deelnemers aan het verdrag vertegenwoordigd, over het algemeen door ministers van buitenlandse zaken. Dus als de Kamer de vinger aan de pols willen houden moeten ze bij hun minister aankloppen. Of vertrouwen ze daar niet op?

Nederland is economisch een internationale speler, op een internationaal veld. Zie het als voetbal: Wat de anti-CETA-partijen in feite willen is elke wedstrijd volgens hun eigen regels spelen. Maar er zijn internationale regels nodig, een scheidsrechter, voor moeilijke beslissingen een video-arbitrage en een voetbalbond. Als je niet volgens die regels wilt spelen, dan kun je niet aan het spel meedoen en moet je het in je eentje proberen. Zo zit de wereld in elkaar.

Maar goed, straks nog een keer CETA-theater in de Eerste Kamer, en dat kan nog spannend worden. Daar hebben de regeringspartijen geen meerderheid, en zal de regering opnieuw van alles uit de kast moeten halen om voldoende (-zes-) senatoren van oppositiefracties over de streep te trekken. Al zijn de eerste drie – van de Groep-Otten – over het algemeen het minste probleem.

Maar eerst moet de Tweede Kamer er dinsdag nog mee instemmen. En technisch gezien heeft het kabinet ook daar geen meerderheid meer, nu Van Haga de VVD is uitgezet..


Meer over CETA op Veren of Lood kunt u hier lezen.

20 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Kijk eens naar Arno Wellens op café Weltschersz. https://www.cafeweltschmerz.nl/ceta-tekenen-is-zelfdestructief-gedrag-column-arno-wellens/ Volgens D66 ben je een Nazi als je er niet voor bent… EU contracten zijn niet specifiek gunstig voor Nederland. De standaarden die wij in Nederland hebben afgesproken voor dierenwelzijn enz. liggen veel hoger. Kijk hoe het handelsverdrag met Oekraïne verloopt. Desastreus. NEXIT!

 2. Cool Pete schreef:

  WTO is ooit bedoeld als handels-verdrag overkoepeling. Als dat goed in elkaar gezeten had, was het voldoende geweest : andere verdragen zijn dan overbodig.
  Grootste probleem is dat comm. China zich nergens aan houdt.
  Verder heeft dat “EU”-konstrukt, gemiddeld de hoogste import-tarieven ter wereld :
  zeer onrechtvaardig.

  M.a.w. : verbeter WTO,
  Als men wereld-handel wil, is – echte – vrijhandel de aangewezen weg.

  NEXIT !
  Op naar onafhankelijke, vrijhandel-drijvende, democratische landen.

 3. Ezel schreef:

  Vrije mensen hebben geen verdragen , regels en wetten nodig om te handelen.

 4. Wim schreef:

  De schrijver van dit artikel heeft vast de inbreng van Baudet gemist. (Te laat geworden?)
  https://www.youtube.com/watch?v=Rlb4B_6l6yE
  Echt wel iets om over na te denken hoe Baudet uitlegt dat het over meer gaat dan alleen een handelsverdrag(je). Nog interessanter is zijn uitleg over de begrippen internationaal en supranationaal die laat zien hoe dit verdrag past in de EU strategie om nationale parlementen buiten spel te zetten.

 5. Ezel schreef:

  Dat laatste lijkt me een uitstekende bijkomstigheid

 6. Cylin schreef:

  Van CETA weet ik niets. De incompetentie en kwaadaardigheid van D66 zijn beide van een niveau dat ik automatisch tegen alles ben waar die club vóór is.

  En importheffingen zijn natuurlijk een goed idee. Het is belangrijk om zelf ook iets te kunnen maken, en niet te afhankelijk te worden. Is het echt een goed idee om inferieure rommel te importeren en zo de plaatselijke industrie weg te concurreren? Gaan we echt net doen alsof we hier een kenniseconomie zijn, en de wereld ons nodig heeft om te verzinnen wat en hoe ze iets in elkaar moeten zetten?

  Het is nu eenmaal zo dat kwaliteit het vaak verliest zodra prijs ook een rol gaat spelen in de aankoopbeslissing.

  Nederland of desnoods de EU kan toch gewoon minimale kwaliteitseisen afdwingen voor alle goederen die hier verkocht worden, en verder is er toch geen verdrag nodig? Of ze in Canada of waar dan ook onze spullen willen hebben, moeten ze vooral zelf weten.

 7. karton schreef:

  NEXIT NEXIT !!!!!!!!!!

 8. Ezel schreef:

  Minimale kwaliteitseisen? Daar kunnen weer heel wat ambtenaren mee aan de slag. Mag de koper gewoon zelf bepalen wat hij wil? Of is hij daar te stom voor?

 9. Raymond Peil schreef:

  @Gerrit Joost het verhaaltje van Arno Wellens is n.m.m. deels onjuist en grotendeels onvolledig
  @Wim de inbreng van Baudet ging n.m.m. niet over CETA, maar over Nexit. In de huidige juridische constellatie gelden gewoon de EU-regels en de wettelijke bevoegdheid van de regering om handelsverdragen te sluiten.
  Meer over achtergrond en betekenis van CETA kunt u hier verder lezen: http://verenoflood.nu/ceta/

 10. Gerrit Joost schreef:

  @ Raymond Peil – Dank voor uw reactie. Heb nooit gezien of gehoord dat Arno Wellens ooit op een fout is betrapt. En waarin is hij dan onvolledig? Met 10 woorden zet u Arno weg als “onbetrouwbaar”, zonder man of paard te noemen of een stukje van de sluier op te lichten.

 11. Wim schreef:

  @Raymond Peil Mooi dat u reageert. Dank daarvoor. Maar uw reactie gaat geheel voorbij aan mijn opmerkingen c.q. de essentie van de bijdrage van Baudet. En uw bewering dat de bijdrage niet over CETA (en de voorspelbare gevolgschade daarvan) ging is aantoonbaar onjuist.

 12. Cool Pete schreef:

  Om de discussie, meer to the point te maken
  – naast dat ik tegen aparte handels-verdragen ben,
  want eenzijdige over-regulering –

  1. Hoe kunnen [ handels-]verdragen in strijd zijn met de Grondwet ?
  In principe kan dat niet; een Grondwet kan nooit over-ruled worden;
  want dan zou die niet meer gelden.
  2. In dat CETA-“verdrag” staan bepalingen, die ondernemingen juridisch de mogelijkheid geven, overheden aan te klagen, bij omzet-derving a.g.v. regelingen ter zake. Volkomen absurd en destructief.

 13. Johan P schreef:

  @Raymond Peil
  Fijn dat u in ieder geval de reacties leest. Als ik het stuk lees dan lijkt me dat u een onvoorwaardelijk voorstander bent van dit verdrag.
  Ik heb er echter wel wat bezwaren tegen. Ten eerste is het niet ‘immers een EU-verdrag’ zoals u beweert, maar een verdrag tussen EU en andere landen, de Noord-Amerikaanse markt. Daar gelden wel wat andere regels.
  Let wel, ik ben op zich een groot voorstander van handel zonder te veel restricties, maar de vraag die men dient te stellen is of dit verdrag perse gunstig is voor Nederland of niet. We kunnen rustig stellen dat de meeste EU-verdragen nu niet bepaald uitblinken op dat terrein. Het argument dat het ‘al in de EU is geregeld’ geeft mij in ieder geval niet echt veel vertrouwen, ook al omdat telkenmale weer blijkt dat ‘de EU’ buitengewoon onbetrouwbaar is.
  Ik ben op zich ook geen tegenstander van genetisch gemanipuleerd voedsel, daar kunnen grote voordelen aan zitten. Heel ruwweg gezien is vrijwel al het voedsel dat we verbouwen over de eeuwen heen gekozen op bepaalde mutaties. Maar binnen de VS zijn de regels wel een stuk vrijer en ik ben er niet zo’n voorstander van om dergelijke experimentele gewassen zich ongecontroleerd te laten verspreiden en dat is wel een probleem in de VS. En voordat u komt met het ‘ongefundeerde geruchten’ argument; ik heb meer dan 15 jaar gewerkt in die industrie, zowel in Nederland als daarbuiten en de regels binnen de VS zijn mij wat dat betreft wat te vrij.

  Uw reactie is op zich wel juist, dat het een EU-bevoegdheid is, maar juist dat maakt mij huiverig. De EU in de huidige vorm is een bureaucratische, ongekozen, anti-democratische moloch waarvan ik meen dat die zichzelf veel te veel rechten heeft toegekend en die telkenmale weer absoluut niet in staat blijkt verstandig met die rechten om te gaan.

 14. Muriel schreef:

  CETA is alvast in werking getreden, volkomen ondemocratisch zoals gebruikelijk bij de EU. Alweer een EU verdrag dat onze soevereiniteit verminderd.
  Arno Wellens op Weltschmerz en het uitstekende betoog van Thierry Baudet (TK) over CETA zegt mij genoeg, GEEN CETA dus.
  Minder minder Brussel of NEXIT

 15. karton schreef:

  Ik zag een klein stukje van de “discussie” op tv. en wel tussen de heer Baudet en Robbedoes Jetje.
  Vermakelijk om te zien én horen hoe ons nationale schandknaapje zich probeerde staande te houden,
  Geleuter zónder enige inhoud van Jetjes’s zijde; wie stemt er in hemelsnaam nog op een mannetje als deze kletsende robot, of op een partij waartoe dit ventje zich geroepen voelt ?!
  Opzouten met de gehele DDR66 !! En graag een NEXIT zodat wij, als Nederland, weer onze eigen beslissingen kunnen nemen en niet worden “geleid” door die dictatoriale EUSSR.
  En dat een clubje als de CU zich op deze manier in ’t pak laat naaien is toch ten hemel schreiend ?

 16. Pieter schreef:

  Aan de gekozen oplossingen herken je de ernst van het probleem, zoals te zien bij de ‘redding’ van het klimaat.

  Aan de argumenten voor een internationaal handelsverdrag als CETA herken je de te verwachten voordelen; fijn voor banken en grootbedrijf, opgebracht door samenlevingen waarin de cohesie nog verder onder druk komt te staan door een volgende stap in schaalvergroting. En die goedkopere producten? Als dat argument hout zou snijden zou alles inmiddels zo goed als gratis moeten zijn.

 17. Cool Pete schreef:

  Wat mij nu verbijstert, is, dat,
  net als bij veel andere onderwerpen,
  er bij zo’n CETA-discussie,
  nauwelijks PRINCIPIELE / GRONDIGE argumenten aan bod komen.

  Waardeloos.

 18. Raymond Peil schreef:

  @Gerrit Joost @Muriel
  Het filmpje van Cafe Weltschmerz is vooral een suggestief (Groen)links verhaaltje.
  -Oekraïne was geen handelsverdrag, maar een associatieverdrag, onjuist om dan alleen handel als maatstaf te gebruiken;
  -De handelsbalans met Oekraïne alleen is een onderdeel van de economie, op zijn minst had daar consumentenvoordeel bij gemoeten, deelname aan overheidsaanbestedingen, activiteiten van Nederlandse ondernemingen in Oekraïne, soepel kunnen detacheren in Oekraïne;
  -Tarieven van EU en Canada worden onjuist geïnterpreteerd, onjuiste jaartallen tevens;
  -Impact assessment is onjuist geïnterpreteerd;
  -De impact op economische groei is onjuist weergeven;
  -Alleen de handel in CETA wordt belicht, niet deelname aan overheidsaanbestedingen, niet activiteiten van Nederlandse ondernemingen in Canada, soepel kunnen detacheren/werkvergunningen in Canada;
  -ISDS/ICS wordt onjuist weergegeven, heb ik mijn eerste artikel uitgebreid en in het tweede puntsgewijs toegelicht.
  Niet alles wat D66 voorstaat is slecht voor ons land ;=)

 19. Cool Pete schreef:

  Details.

  Globalisme = het uitvreten van samenlevingen; het lijkt “efficiënt”, maar het bouwt niets op.
  Globalisme is alleen ‘goed’ voor de [ linkse ] elite en multinationals.
  Globalisme maakt de gewone mensen kapot, en zet de democratie en de onafhankelijkheid, buiten spel.

 20. Gerrit Joost schreef:

  @ Raymond Peil – fijn dat u een en ander nuanceert! Ik ga nog naar ISDS/ISC kijken bij uw eerste artikel. In principe ben ik er fel op tegen. Waarom zou je?