DE WERELD NU

Groenland & de EU

Groenland

De EU gaat de komende jaren € 500.000.000 spenderen aan Groenland. Daar wonen 56.000 mensen, zodat iedere Groenlander als het ware € 8900,00 ontvangt van het door ons West-Europeanen verplicht ingeleverde belastinggeld. 

Groenland werd in 1814 een Deense kolonie en in 1953 gewoon deel van Denemarken en zodoende verzeilde men in 1961 in de EFTA en in 1973 in de EEG (nu EU).

1985
In 1983 stemden de Groenlanders voor vertrek uit de EU, hetgeen ze in 1985 realiseerden. Ze waren en zijn vooral ontevreden over de door de EU opgelegde visserijquota en het verbod op zeehondjes knuppelen, wat tot in de zeventiger jaren de bestaansbron was voor een kwart van de bevolking. De EU staat Groenlanders momenteel toe om 100.000 zeehonden per jaar te bejagen. Overigens vindt de EU het af en toe ook OK dat men in Noorwegen – dat helemaal geen lid is van de EU, maar desalniettemin via de EFTA alle EU-regels (waar ze dus geen enkele invloed op hebben) opgelegd krijgt – op zeehondenjacht gaat.

OCT
Maar, Groenland is wel lid van OCT (Overseas Countries en Territories, waar ook onze Antillen bij zijn ingedeeld), waardoor de Groenlanders nog steeds (in EU-terminologie) ‘EU-burgers’ zijn, hoewel ze sinds 2008 een soort zelfbestuur hebben en dus steeds minder ‘Deens’ zijn. Desondanks subsidieert Denemarken Groenland met jaarlijks €7.900 per capita. Groenland behoort echter niet tot de Schengenzone.

China
Ooit zou Groenland geen subsidies meer nodig hebben, want het land is rijk aan bodemschatten zoals robijnen, diamanten, goud, platina, koper, lood, zink, molybdeen, ijzer, uranium en zeldzame aardmetalen die bovendien extra makkelijk beschikbaar zouden komen als het klimaat daadwerkelijk zou opwarmen; daarmee zou het huidige monopolie van China kunnen worden doorbroken, tenzij de Chinezen de boel opkopen zoals ze ook doen in andere continenten. Verder is er olie en gas. Dankzij waterkrachtcentrales is Groenland ‘s werelds koploper qua hernieuwbare energie, en dat is maar goed ook, want om het milieu te sparen wenst men onder andere geen oliewinning meer.

VS
De Amerikanen hebben sinds de Koude Oorlog al een basis op Groenland en het eiland wordt geostrategisch nog interessanter als de de klimaatopwarmingstheorieën zouden worden bewaarheid en de noordelijke doorvaart mitsdien aan belang zou winnen. Geen wonder dat de VS van tijd tot tijd een bod doen om Groenland op te kopen, bv. bij het begin van de Koude Oorlog in 1946 en in 2019 door de regering van president Trump.

EU
Vandaar ook de bemoeienissen van de EU, die gepreoccupeerd zijn met het de loef afsteken van Rusland en die in de hoofdstad Nuuk binnenkort een kantoor zullen openen en een EU-‘ambassadeur’ zullen aanstellen. Zouden er veel vrijwillige sollicitanten zijn? In juli, de warmste zomermaand, is het er slechts 10° C. Er zijn slechts 56.000 Groenlanders – van wie de meesten etnisch verwant zijn met de oorspronkelijke bewoners van Canada – en die zijn wereldkampioen zelfmoord plegen en staan bekend om hun liefde voor de fles inclusief de daarmee vaak gepaard gaande mishandelingen, inteelt, kindermisbruik en kinderverwaarlozing. Een en ander zou zijn versterkt door het cultuurverlies vanwege de te snelle overgang van jacht en visserij naar een 20e-eeuwse industriële samenleving waar de EEG/EU dus mede debet aan is.

Toen ik inmiddels zes jaar geleden iemand van de Groenlandse vertegenwoordiging wilde interviewen lukte dat niet ondanks maandenlange hulp van hun buren, de Deense Ambassade. Ik kreeg toen de indruk dat in het ‘consulaat’ een stagiaire de scepter zwaaide.

Algerije
Groenland is ‘s werelds grootste eiland en meet 2.130.820 km2, het is overigens wel een stuk smaller dan de Mercator-projectie ons voorschotelt. Met het vertrek van Groenland in 1985 verloor de EU dus een substantieel deel van zijn territoir, en wel de helft van de huidige oppervlakte van de EU die 4.233.000 km2 bedraagt.

Al eerder, in 1968, werd de EEG/EU nog sterker verkleind met 2.381.741 km2 vanwege het vertrek van de in 1962 zelfstandig geworden vroegere Franse kolonie Algerije, die vervolgens ‘gewoon’ subsidieontvanger werd in het kader van het Zuidelijk Nabuurschapsbeleid van de EU.

UK
Zowel Groenland als Algerije blijven dus allerlei EU-subsidies ten deel vallen, maar het in 2020 vertrokken Verenigd Koninkrijk werd en wordt op allerlei manieren tegengewerkt en zou na Brexit nog een kwart eeuw moeten blijven bijdragen aan het EU-budget?


Dit artikel verscheen eerder op Polderland.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

8 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel over Groenland.
  Het is dus een zelfstandig land, en geen “EU”-lid.

  President Trump had een goed idee, om het op te kopen.
  Geo-trategisch belangrijk voor de Westerse wereld.

  p.s. : Er is geen “opwwarrming fan du aaaardu”. De atmosfeer varieert al miljarden jaren.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Mooi artikel! Leuk om te weten. Wij hadden onze Groenlandvaarders. In plaats van walvissen en huiden van zeerobben vergaren hadden ze beter aan mijnbouw kunnen doen.

 3. carthago schreef:

  @Gerrit Joost.Helemaal mee eens.Dan hadden we nu net als de noren gratis energie en in elke tand een diamant .

 4. Ernie van de Wal schreef:

  Trump werd als een totale debiel afgeschilderd toen hij Groenland wilde kopen. Maar zijn voorstel was niet uniek en ook bepaald niet stom te noemen.

 5. Realist1966 schreef:

  Zou het kunnen zijn dat groenland wordt ondersteund als een vluchthaven voor de elite (wat wij dan uiteraard betalen) als alles warmer wordt en de zee stijgt?
  Nu wil je op groenland nog niet dood worden gevonden, maar het kan bij een hogere temperatuur tot een paradijs worden gemaakt en die 50.000 inheemse paupers heb je zo afgevoerd.

 6. scherpschutter1943 schreef:

  Groenland als vluchthaven voor de EU.criminelen, zoiets als dat Argentinie dat nog steeds is voor de nazaten van de Nazi bonzen. cirkel weer rond, duitsland, de oranjes, argentinie.

 7. Xantil schreef:

  @Realist1966:

  Je denkt toch niet dat de elite zelf in die klimaathoax gelooft?

 8. Realist1966 schreef:

  Xantil, uiteraard geloof ik niet in de klimaathype en het aangehangen verdienmodel. Net als de elite, want die kopen volop eilanden op, niet echt een heel handige investering als de zeespiegel stijgt. Maar ik geloof wel dat klimaat verandert, dat doet het namelijk al miljarden jaren, reden ook dat er hier zowel ijskappen en gletsjers zijn geweest, als tropische zee (zie de kalkformaties in limburg en de zoutmijnen in duitsland), maar een ‘nooduitgang’ is altijd prettig, zeker als je het gepeupel er financieel voor op kunt laten draaien. Klimaat is nu eenmaal variabel, er zijn diverse deskundigen met diverse meningen. Er zijn er die waarschuwen voor een ijstijd deze eeuw (wat echt een enorme grap zou zijn als die gelijk krijgen) maar die sneeuwen (hoe toepasselijk) onder doordat de ‘opwarmers’ in de media het voetlicht hebben en ons allerlei maatregelen – zogenaamd om de temperatuur omlaag te krijgen maar vooral om er geld aan te verdienen – in de maag splitsen.