DE WERELD NU

Voors en tegens van een Verenigd Europa

Verenigd Europa 4

Een verenigd Europa heeft voors en tegens. Toon Kasdorp bespreekt voor- en nadelen, waarbij samenwerking zijn voorkeur heeft.

Wat er voor pleit is, kort samengevat, dat veel dringende problemen niet meer op nationaal niveau kunnen worden opgelost en dat een grote economische ruimte een beter concurrerende productie mogelijk maakt. Wat er tegen is: Europa is geen eenvormige samenleving.

De onderlinge verschillen zijn in Europa veel groter dan in de V.S. of in China. De protestantse landen van Noord West Europa en de Angelsaksische landen hebben veel gemeen, maar dat geldt niet voor het Zuiden en Oosten van Europa. In Oost Europa bestaat een oude traditie van onderlinge twisten en ook de samenhang in Zuid Europa is niet erg groot. Men spreekt in Europa geen zelfde taal, men heeft andere gewoonten en de verschillen worden sinds het bestaan van de Europese Unie eerder groter dan kleiner.

Wat er aan moderne vormen van leven gemeenschappelijk is, is niet Europees maar komt overwaaien uit de VS. Alles pleit voor een vorm van samenwerking tussen de Europese landen, maar vooralsnog is er weinig behoefte aan een politieke Unie. Sinds de uitbreiding van de Unie buiten de oorspronkelijke zes is het merendeel van de energie gaan zitten in het overbruggen van de verschillen. Dat is niet gelukt en het wordt met iedere uitbreiding moeilijker. Als dezelfde energie zou zijn besteed aan dringende gemeenschappelijke problemen zou intussen de Unie een stuk populairder zijn bij de Europese burger.

De gewone mensen beschouwen het Brusselse bouwsel in hoofdzaak als een geldverslindende bureaucratie, als een speeltje voor de politici en ze hebben daarmee niet helemaal ongelijk. Waar geen politiek draagvlak voor bestaat is onder andere

 1. Een gemeenschappelijke president en minister van buitenlandse zaken.
 2. Een gemeenschappelijk beleid voor defensie en buitenlandse zaken.
 3. Alles wat uitloopt op een artificiële gemeenschappelijke Europese cultuur, die zich op zou stellen tegen Amerika of andere overzeese Europese landen.

Waar wel draagvlak voor bestaat bij het publiek is

 1. Een Europees milieubeleid,
 2. Een Europese sociaaleconomische infrastructuur,
 3. Een Europees strafrechtbeleid en in verband daarmee
 4. Europol
 5. Transportbeleid,
 6. Inspanningen op het gebied van opvoeding en onderwijs ,
 7. Allochtonenbeleid.

De uitwerking daarvan zou onder meer kunnen bestaan uit een Europees fiscaal en vennootschapsrechtsysteem, met een Europees Hoogste Gerechtshof waarmee we al een eind gevorderd zijn.

Te denken is ook aan een Rijnautoriteit en andere interlokale autoriteiten die zeggenschap zouden hebben over binnenscheepvaart, watermilieu, waterinfrastructuur, drinkwatervoorziening en andere samenhangende onderwerpen.

De Europese munt hebben we al, maar meer landen doen daaraan mee dan het economisch op kunnen brengen. De Euro is geen onverdeelde zegen.

Een Europese autoriteit voor het Europese wegennet en de spoorwegen zou ook een vooruitgang betekenen. Voor binnenlands gebruik zou een net van “provinciale” wegen onder nationaal gezag kunnen blijven even als smalspoor voor het binnenlands treinverkeer.

Dit soort Autoriteiten zouden onder toezicht moeten komen van een raad van Europese ministers en ad hoc toezichthoudende organen. Engels als de officiële gemeenschappelijke taal van al die autoriteiten zou een bestaande situatie legaliseren. Het Europese parlement heeft geen legitimiteit en ook geen duidelijke functie. Het zou beter kunnen worden afgeschaft,

De Europese autoriteiten zouden kunnen worden gefinancierd door heffingen aan de buitengrens, BTW en accijnzen. Brussel en Straatsburg zouden kunnen worden opgeheven als centrale steden van een federatie die er nooit zal komen. De diverse agency’s zouden over de lidstaten kunnen worden verdeeld.

De tijd van de autonome nationale staten is voorbij, een Europese federale staat is een ouderwetse gedachte. We moeten streven naar een wereldgemeenschap en binnen Europa kunnen we gewoon verder met de bestaande nationale gemeenschappen voor zover de burgers van de landen dat willen, zolang we maar samenwerken op de punten dat dat nodig is.

Voor de buitenlandse veiligheid van Europa hebben we de NATO en een verbeterde binnenlandse veiligheid is een kwestie van versterking van de samenwerking. De idee dat een top down organisatie van een zo groot en divers gebied als Europa een vooruitgang zou betekenen is niet voor de hand liggend. Alleen de terreinen waarop samenwerking door de aard van de problematiek geboden is dienen Europees te worden georganiseerd en dan bij voorkeur bottom up, met zo weinig mogelijk regelgeving.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

4 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Gaat niet gebeuren zonder geweld. Bijvoorbeeld ikzelf zal nooit accepteren dat politici MIJN land opheffen. Dat gaat ze kosten. Noem het terreur- noem het verzet. Maar verzetten zal ik mi-j tot de dood
  Of die van talloze anti- Nederlandse eurofielen, idealiter.

 2. Ravian schreef:

  Internationale samenwerking binnen Europa is een goede zaak, maar samenwerking is iets heel anders als een “Verenigd Europa”.
  Het zijn feitelijk termen die tegenstrijdig zijn; samenwerking is iets tussen diverse individuen, één individu kan niet met zichzelf samenwerken, en als dit wel het geval is dan is een bezoekje aan de psychiater hoog nodig.
  Verder kan een Verenigd Europa enkel werken als alle deelnemende landen op alle vlakken even zwaar meewegen.
  Dat is niet het geval, en gaat ook niet het geval wezen, onder meer omdat een groot land als Frankrijk er dan niets meer bij te winnen heeft.
  Men vergeet wel eens dat een democratie in de praktijk meestal de dictatuur van de meerderheid is.
  In een Verenigd Europa gaan de kleine landen (zoals Nederland) gewoon niets meer te zeggen hebben, en tellen hun belangen gewoon niet meer mee.
  En als het niveau van de huidige EU bestuurders maatgevend is voor het bestuur van een toekomstig Verenigd Europa dan gaat dat Verenigd Europa geen deel meer uitmaken van de Eerste Wereld, en zelfs niet van de Tweede Wereld, dan degradeert het naar de Derde Wereld.
  De huidige EU is tenslotte al hard op weg om Europa naar de Tweede Wereld te degraderen.
  Dat hele “Verenigd Europa” idee moet rap de vuilnisbak in, en de huidige EU moet rap terug naar wat ooit de EEG was.
  Gezien de EU echter het idee van een “Verenigd Europa” nooit gaat laten varen, en al helemaal nooit vrijwillig naar een EEG stijl samenwerkingsverband terug zal gaan, rest er maar een oplossing; de EU moet verdwijnen, en hoe eerder hoe beter.
  Nexit dus…

 3. Cool Pete schreef:

  Samenwerking kan alleen vrijwillig gebeuren,

  door onafhankelijke landen.

  Een nationale Grondwet kan nooit over ruled = opgeheven, worden.

  Op naar onafhankelijke, samenwerkende, democratische landen.
  NEXIT !

 4. Mike Brandenburg schreef:

  Een Europees milieubeleid, milliue is iets anders dan klimaat beleid (klimaatbeleid is op zich al achterhaald door de feiten) en dient regionaal te worden gestuurd, wat geld in het dichtbevolkte Nederland gaat niet op over de grens i Duitsland, en dus is Europese samenwerking op dat vlak totaal onnodig.

  Een Europese sociaaleconomische infrastructuur, Ook dit is totaal onwerkzaam dat komt al pijnlijk aan het licht waar men in Nedeland werkt tot 67/69 o de rekeningen inde Zui-Europese landen te betalen waar men op 60 jarige leeftijd met pensioen gaat zonder dat hhier ooit voor gespaard is, en dat terwijl in Nederland ondanks 1500 miljard in de pot al jaren de uitkering wordt verlaagd door niet te indexeren. Nee dit is niet simplistisch gedacht het proboleem is dat men het probleem onnodig ingewikkeld maakt door er factoren bij te betrekken waar wij in de basis in Nederland geen donder mee te maken hebben. Er wordt nu door Europese wetgeving al op extreem grote schaal misbruik gemaakt van het royale sociale systeem in Nederland.

  Een Europees strafrechtbeleid en in verband daarmee Europol, Ja voor grensoverschrijdende zaken is dit nodig en perfect te organiseren in een orgaan als de E.E.G hiervoor is geen unie met vergaande vriuijheid nodig, immers Interpol bestond al heel lang voordat we de fout van de EU maakten en kan op die oude voet perfect doorgaan.

  Transportbeleid, Ook transport beleid kan gewoon op de oude voet als binnen de E.E.G doorgaan, sterker nog met een freetrade agreement kan dit zelfs goedkoper dan nu. Grensoverschrijdend transport kan perfect landelijk geregeld worden.

  Inspanningen op het gebied van opvoeding en onderwijs , Verschillende culturen, normen en waarden dienen regionaal dus landelijk te worden opgelost, we zien het niveau van onderwijs al jaren afkalven met veel te veel overheidsbemoeienis, waarbij we juist moeten kijken naar minder overheid in het onderwijs dan het op Europees niveau te willen regelen. Onderwijs dient te zijn gericht op een academische toekomst en niet op een sociale toekomst, indien sociale toekomst belangrijker is, dan dienen we naar thuisscholing te gaan kijken, kinderen die in die situatie zijn opgevoed zijn vaker socialer ingericht en halen betere resultaten op weg naar de universiteit waar enkel de beste leerlingen zouden moeten worden toegelaten en de minderde goden via een omweg op dezelfde plek diene te kunnen komen, echter de korte weg dienen enkel voor de beste in het onderwijs te gelden, zodat de eisen en prestaties weer omhoog gaan, en ook hier geldt weer dat cultuur, normen en waarden van het geldende land de richtlijn dient te zijn.

  Allochtonenbeleid, en zo het allochtonen beleid, dat moet je niet willen uitbesteden, ook hier geld weer wat bij ons kan en past is totaal anders dan wat oin Spanje of Portugal kan en past, je dient de baas te zijn over je eigen grenzen, je eigen toelatingsbeleid, en de keuze aan wie je je sociale systeem wilt open stellen en voor wie niet. Wat ook weer direct een punt is voor Een Europese sociaaleconomische infrastructuur.

  Het bl;ijft mij verbazen hoeveel controle men och uit handen wil geven en op veel te grote voet wil organiseren. We leven in Europa, waar de tradities, culturen, normen en waarden gigantisch groot zijn, elk idee om te denken dat je dan toch zaken op Europees niveau kan regelen is absurt. Helemaal wanneer je bbeseft dat de knoflook etende landen nog nooit om financiele planning hebben gegeven, altijd geld tekortkwamen en dus altijd actief op zoek gaan naar die geldboom die structureel hun wanbeleid zal gaan financieren ten koste van de eigen bevolking die die extra kosten moeten gaan ophoesten.

  Nee de Eu voegt op bijna geen enkel vlak iets toe, niet voor niets was de reden om binnen die EU de Euro te promoten omdat je dan op vakanytie geen geld meer hgoefde te wisselen een alles zeggende strategie was, immers zelfs de onafhankelijke economisten wezen toen al op de toekomst die er niet rooskleurig uitzag met de Euro,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.