Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Kolonialisme 2

Kolonialisme, Bovenwindse Eilanden en de Whigs in Engeland

Toen de Whigs in Engeland de macht in handen kregen was het op termijn gedaan met het kolonialisme en de slavernij.

kerstverrassing uit Ankara , Turken 3

Turken

Naar ons gevoelen zijn Turken Turken, en Grieken Grieken. Zelf beweren ze dat ook, maar waarom weten ze eigenlijk nauwelijks, legt Toon Kasdorp uit.

gamma-onderzoek 1

Gamma-onderzoek

De essentie van de bezwaren die Toon Kasdorp had tegen gamma-onderzoek in één column vernietigend geformuleerd. En over de soms ongerijmde functie er van.

persoonlijkheid 2

Persoonlijkheid – modelleren

In mijn oude kantoor Houthoff Buruma liep iemand rond, die hoofd was van zijn sectie en die een erg dominante persoonlijkheid had.

Democratische partij, democratie 0

Democratie, Hitler en de VS

Toen De Tocqueville in de dertiger jaren van de negentiende eeuw zijn La Democratie en Amérique schreef, bestond er nog geen democratie in de rest van de wereld.

ANC 5

Het ANC, jammer

Racisme heeft het ANC niet uit Zuid-Afrika weten te verwijderen, en het land is er op veel ander gebieden sterk op achteruit gegaan.

wereld 0

Hoe bekijken we de wereld?

Begrip van de wereld en zelfkennis, daaruit bestond volgens de Grieken wijsheid. Eigenlijk was de volgorde omgekeerd. Leer u zelf kennen: Gnoothi seauton was het opschrift boven de ingang van de tempel van Delphi.