Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Verzorgingsstaat 2

Verzorgingsstaat – de troonrede van vijftien jaar geleden

In de commentaren op de troonrede van 2003 valt op dat links spreekt over de afbraak van de verzorgingsstaat, terwijl de regering het heeft over een schild dat zij wil vormen voor de minstbedeelden...

Stilstand in Europa 4

Stilstand in Europa en wat te doen

De stilstand in Europa weet Toon Kasdorp aan het gebrek aan flexibiliteit van de Brusselse EU, waarvan hij grotendeels af wil.

Aristoteles 4

Filosofie – lees Aristoteles in diens eigen context

Aristoteles is de reus op wiens schouders we allemaal staan, ook nu nog. Filosofen en wetenschappers. Van fouten zoals hij ze maakte valt meer te leren dan van triviale waarheden van anderen. Hij heeft...

oorlog 39

Oorlog? Wees voorbereid op wat komen kan

Dat er nooit meer oorlog komt, bereik je niet door dat te verkondigen, maar door je in te stellen op wat komen kan als je niet bent voorbereid.

Universiteit 0

Universiteit – once bitten, twice shy?

Waarom is de universiteit in Nederland – en ook elders in de rest van Europa – niet gewoon alleen een plek voor excellent onderwijs?

realiteitszin 15

Realiteitszin is verdacht – Joris Luyendijk over Wilders

Realiteitszin is verdacht, zo zou je de attitude van veel stukken over Wilders en de PVV kunnen kenschetsen. Toon Kasdorp gaf als voorbeeld een artikel van Joris Luyendijk in de NRC.

sleepwet, referendum 2

Het afgeschafte referendum

Een ambigue opinie van Toon Kasdorp over het referendum en de afschaffing er van is het overdenken waard vanwege de weg naar andere paden die deze suggereert.