Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

media 2

Media en samenleving

De media hebben steeds meer moeite met hun rol in de samenleving. Toon Kasdorp geeft voorbeelden en kritiek.

softdrugs 1

Softdrugs en verdragen

Over het softdrugs-beleid van de overheid hoor je weinig meer de laatste jaren. Iedereen lijkt zich bij de bestaande toestand van semi-illegaliteit te hebben neergelegd.

Snelheidsgrens 0

Snelheidsgrens en de mosterd na de maaltijd

Koos Spee schreef zes jaar geleden samen met Martin Kroon een artikel in de VK over de toen nieuwe snelheidsgrens van 130 km. per uur.

immigratie 6

Hoe immigratie te stoppen

Hoe moet je ongewenste immigratie stoppen? Dat probleem is voor liberale democratieën moeilijker dan je denken zou.

identiteit 2

Identiteit

Het begrip identiteit leidt soms meer tot verwarring dan tot verheldering. Maar wie verder kijkt gaat patronen herkennen.

KlikTurken 5

KlikTurken

Hoe Turkse Nederlanders KlikTurken worden zou een bron van zorg moeten zijn vindt Toon Kasdorp.

Immigratie, noodtoestand 4

Immigratie struisvogels

Het valt op hoe praktisch iedereen, die over de immigratie van moslims in Europa discussieert, maar twee alternatieven ziet: of ze integreren of ze worden teruggestuurd naar het land van herkomst.