Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Intelligent Design

Natuurtheologie en intelligent design

Cees Dekker, de nanofysicus, is een aanhanger van de intelligent design leer. Die leer is veel ouder dan de meeste mensen denken.

Huizingalezing, Huizinga

Huizinga als socioloog

Homo Ludens, het essay van Huizinga over het spel als cultureel fenomeen, heeft bij zijn verschijning minder bijval gekregen dan het historische deel van zijn werk.

Justitie faalt

Justitie faalt

Justitie faalt, en dat komt steeds vaker voor in vergelijkbare kwesties. De zaak van de achtervolger van John van den Heuvel lijkt veel op de zaak die hier wordt behandeld.

Nederlandse rechtstaat, rechten

Wilders en de rechtstaat – een analyse

Het is om allerlei redenen pas zinnig om over recht en een rechtstaat te gaan spreken als er algemeen aanvaarde wetten zijn in een land, waarin ieders rechten en verplichtingen duidelijk worden geformuleerd en...

Gedichten

Gedichten

Zijn gedichten een lakmoesproef van kundigheid, of  een hoogtepunt in de kunst van een schrijver? Met deze vraag speelde Toon Kasdorp in dit artikeltje.

Syrië, Israël, woke

Syrië – de burgeroorlog en wijzelf

Marno Boer, een militair historicus en lid van de mediawerkgroep Syrië, schreef juli zeven jaar geleden in de Volkskrant een analytisch artikel over de burgeroorlog in Syrië.

vrouwen in de samenleving, vrouwenquota

Vrouwenquota – achterstelling van vrouwen

Dat de achterstelling van vrouwen zodanig zou zijn, dat er verplichte vrouwenquota nodig zijn om dat onrecht te herstellen, wilde er bij Toon Kasdorp niet in.