DE WERELD NU

Zorgkosten – onhoudbaar of politieke incompetentie?

zorg, Zorgkosten

De zorgkosten zijn onhoudbaar zegt de minister van Financieën. Het OM en de verzekeraars houden het op onstuitbare fraude van ‘ongenoemden’.

Het is een schizofreen verhaal waarmee de minister nu  komt.

Zorgkosten

Het is het bekende verhaal van een praatje dat goed klinkt maar een smoesje dat niet deugt.

Minister Hoekstra van Financiën zegt in een interview met het AD dat de stijgende kosten van de zorg op termijn niet vol te houden zijn. De zorg wordt jaar op jaar duurder; zo werd in juni bekend dat we in Nederland voor het eerst 100 miljard euro aan zorg hebben uitgegeven.

Inderdaad. Is hier de inflatiecorrectie al in verdisconteerd? Wat kenmerkend is voor een aanstaande campagne om de bevolking voor te bereiden op nieuwe rondes bezuinigingen is een herkenbaar patroon van interiews ende vragen en antwoorden daarin:

Aan de minister de vraag of de stijging kan blijven doorgaan. “Nee, deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar. Je zult moeten kijken: hoe geef je het geld verstandig uit, terwijl je de mooie kanten van ons stelsel in stand houdt.”

Gut, de minister ziet er geen toekomst in? Heel opmerkelijk?

Tegelijk staan de grenzen open, waardoor duizenden et land binnenstromen die ook zorg nodig hebben – heel veel zorg zelfs. Gek genoeg hoor je daarover nooit zorgen vanuit een zorgkostenperspectief.

Minister Hoekstra speelt hier derhalve een bekend spelletje. Ook dat er te weinig aandacht is voor de gebrekkige vorm waarin de zog wordt gehanteerd is zeer verontrustend. Het liberaal opgezette zelfhulpstelsel voldoet niet, en leidt tot financiële rampen. Een minister die dat niet adresseert moet niet eerst bij de bevolking komen vertellen dat er niet meer geld is, maar zijn eigen departement en dat van zijn voor het CDA-leiderschap concurrerende partijgenoot op Gezondheid op orde brengen. Een betere organisatie, afschaffing van de hopeloos ineffiiciënte tussenlaag van de ‘commerciële zorgverzekeraars’  en een beter controle op de wijze waarop die zorg wordt gefinancierd. Want dit:

De fraude vindt vaak plaats in gesloten gemeenschappen, variërend van een streng christelijke plattelandsgemeenschap tot groepen met een migrantenachtergrond. Nieuwsuur sprak de afgelopen maanden met tientallen leden van de Turks-Nederlandse gemeenschap die te maken krijgen met of zelf actief zijn in de zorgfraude.

Is niet alleen totaal onacceptabel, maar tevens een direct uitvloeisel van het systeem dat wordt gehanteerd.

 

21 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Zovaak ben ik het grotendeels eens met inhoud EN conclusie van artikelen van Hannibal. Nu een keer niet. Tenminste, ik ben het niet eens met de eenzijdigheid van de conclusie.
  Ik heb een diepe minachting voor ambtenaren. Lieden die met name in het Haagse voor inhoudsloos werk een veeeeel te hoog salaris krijgen. Die nooit verantwoordelijkheid nemen voor hun wandaden. Die overwegend links stemmen en rechts vullen.
  Daarmee is voor mij overtuigend bewezen dat commerciele zorgverzekeraars een functie vervullen, zij het dat ze ook zeker niet van smetten vrij zijn.
  Waar het naar mijn mening fout gaat? De tussenpersonen tussen verzekeraar en verzekerde die zorg wil. Die zorg-bureautjes en zorgbureaux blijken in de praktijk heel vaak frauduleus en die laag moet er uit.

 2. Juanito schreef:

  Ik zie toch echt andere pijnpunten. Wat niet vol te houden is, zijn:

  – de open grenzen en het pact van marrakesh met als gevolg daarvan de ongelimiteerde import van regressie, religieuze en andere middeleeuwse achterlijkheid, dat een clusterfuckbom legt onder de opgebouwde verzorgingsstaat, de rechtsorde en de vreedzame samenleving.

  – de euro en de eu die een gezond en een succesvol land op oud communistische usurperen en achterlaten als een economisch en sociaal leeggeplunderd gebied waar de bewoners en belastingbetalers werkelijk helemaal niets mee opschieten.

  – het destructieve klimaatbeleid dat vooral veel kost en niets oplevert. De bedenkers doen alsof zij een ‘knop’ kunnen maken om het klimaat te regelen voor NL en de rest van de wereld. Dat is toch wel een erg grote broek die wordt aangetrokken, terwijl tegelijkertijd burgers in dit land al jaren getuige zijn van de onmacht en onkunde van onze politieke flapdrollen op allerlei aardse dossiers.

  Hier laat ik het maar even bij, voor nu.

 3. Juanito schreef:

  … op oud communistische wijze…..

 4. Cro Magnon schreef:

  Als de zorgkosten al niet houdbaar zijn, hoe moet dat dan straks met de klimaatkosten? Die zullen toch minstens het tienvoudige bedragen van de zorgkosten.

 5. Ian schreef:

  Er zitten diverse non-productieve lagen in de gezondheidszorg, net als in de rest van Nederland. Bullshit-banen die niets voorstellen, alleen heel veel geld kosten. Consultants, niaz-accreditaties, iso-normeringen, transitiemanagers, floormanagers, officemanagers, oneindige ict-projecten, maar ondertussen de handen die de daadwerkelijk zorg aan patiënten moeten leveren wegsaneren. Dit land is ziek, doodziek.

 6. El Cid schreef:

  En zo gaat het met de hele verzorgingsstaat. Niet gek als je de toegang tot die ” verzorging ” open zet voor parasieten vanuit de hele wereld.

  Wopke – de communist- moet andere keuzes maken. Eigen volk eerst!

 7. Ezel schreef:

  De grenzen sluiten! Dan komt het allemaal goed. Echter dat gaat niet gebeuren dus wat nu. Het goede nieuws is dat het systeem volkomen instort. Mooi, hoeven we het ook niet op te knappen. Bedenken we iets nieuws

 8. Dries Bovenkamp schreef:

  Laat de huisartsen meer doen. Laatst had ik een vingertop gemolesteerd. Naar huisarts, ik denk, die naait dat wel. Nee, te ingewikkeld, zenuwen, spieren, röntgen. Dus, ziekenhuis. Vier uur later (een uur te laat eigenlijk) is de boel gehecht. Alleen gespoeld. Ik vind dat huisartsen dit moeten kunnen en doen. Scheelt bergen tijd en geld.

 9. Theo schreef:

  Begin maar eens met de afschaffing van de numerus fixus studies voor arts.Dit maakt het aanbod van artsen groter.Dus dat scheelt aan loonkosten.Verder: voer geleidelijk het basisinkomen in ( € 980 netto) met afschaffing van alle subsidies.Zorg dat 65+ aan het werk blijven.Kan dan part-time.Maak een eind aan alle immigratie.Dit is een revolutie in omdenken maar daarvoor heb je een leider nog met visie! What can I say more?

 10. BegrensEuropa! schreef:

  Dit riedeltje van Wopke hebben we uit de mond van anderen al vaak gehoord: “deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar.” Elk overheidssysteem is ‘slijtagegevoelig’, d.w.z. hoe langer het bestaat hoe beter kwaadwillenden de weg weten om er misbruik van te maken. Dit is een sluipend proces, waarvoor het vrij makkelijk is de ogen te sluiten. Dit proces tegengaan is riskant, denk aan de toeslagenproblematiek van de belastingdienst. Het beheersbaar maken van deze misbruikproblematiek is één van de grootste uitdagingen van de politiek. We zien dit op alle niveaus, van gemeentes tot de EU (met notoire regelschenders met grote mond en graaigedrag als Frankrijk) of op wereldschaal, bijv. bij de VN Mensenrechtenraad (met totalitaire mensenrechtenschenders) of de WTO (met totalitaire vrijhandelvergiftigers als China). Er is dus voor elk beleidssysteem een systematiek nodig om misbruik binnen de perken te houden. Daarnaast is er een systematiek nodig om de samenhang tussen de misbruikbestrijding bij verschillende beleidssystemen in de gaten te houden. Dat wordt al gauw enorm ingewikkeld. Dus is er ook een systematiek nodig om de boel niet al te moeilijk te laten worden. In de praktijk zijn dit eisen die met elkaar in strijd zijn. En ook al doet men nog zo zijn best om de boel eenvoudig te houden, het zal blijken dat dit alleen maar kan door grote kennis van de complexiteit van het geheel. Dat is min of meer wat de minister bedoelt in het citaat uit het AD. Hannibal concludeert dat Wopke aan het voorsorteren is op bezuinigingen. Dat zou best kunnen. Dan komt de haagse kaasschaaf weer te voorschijn (ongeveer het enige gereedschap wat ze kennen onder de haagse kaasstolp). De suggesties van medereaguurders zijn ook het overwegen waard, maar die liggen natuurlijk weer gevoelig: 1. bestrijding misbruik bij migrantengemeenschappen (m.n. de handige turkse verzorgingsstaatmelkers), 2. beeindiging massamigratie, 3. beheersing klimaatkosten; 4. verbeterde controle en strengere straffen; 5. eliminatie fraudegevoelige constructies zodra die fraudegevoeligheid bekend is (dus niet jaren voortmodderen); 6. inbouwen van meetinstrumenten voor fraudegevoeligheid.

 11. Dick Kraaij schreef:

  Dat er ook zorgfraude wordt gepleegd in streng-christelijke plattelandgemeenschappen valt niet helemaal uit te sluiten, maar de constatering lijkt er met de haren bijgesleept. In het bepaald niet politiek-incorrecte Radio1-programma van Lara Rense en Petra Grijzen tijdens de avondspits noemde Bas Haan van Nieuwsuur dit voorbeeld niet. Hij beperkte zich tot Turks-Nederlandse gemeenschappen. Waarvan akte.

 12. BegrensEuropa! schreef:

  @Dick Kraaij 3 januari 2020 om 11:54 Dit lijkt me een zeer terechte opmerking. Ik zou er ook wel graag bewijzen of op zijn minst aanwijzingen voor willen zien.

 13. Jaan schreef:

  Er komen nog veel meer zorgbehoevenden nadat Trump De Iraanse generaal van de Quds Brigade heeft laten slapen. Europa krijgt binnenkort wellicht weer miljoenen mensen “geschenkt” als de Quds het wagen Israël aan te vallen.
  Ik zie de uitschakeling van de Iraanse generaal ook als waarschuwing voor Kim in de trant van : “You can run but not hide”.

 14. Ernie van de Wal schreef:

  Hoewel niet goed te praten, is een miljoenenfraude op een budget van 100 miljard niet het aspect wat het verschil gaat maken. Zorgverzekeraars uitschakelen houdt in, dat je de uitvoering van de ziektekosten aan de overheid gaat overlaten. Waarmee je zeker weet dat de kosten binnen 5 jaar gierend uit de hand lopen.

  Er zijn reeksen aan fouten in de zorg te melden. Een aantal zijn hierboven door collega-reaguurders genoemd.
  Naast het feit dat de zorg vele malen efficiënter zou kunnen heb je ook peperdure behandelingen tegen kanker, voor mensen die bijvoorbeeld aan alzheimer lijden. Peperdure levensverlengende operaties van die het leven van een terminale patiënt enige maanden verlengen, onrealistische eisen van al te mondige patiënten etc. etc.

  Ik heb veel familie op nogal wat verschillende plaatsen in de zorg en je wilt niet weten wat je aan de koffietafel hoort over zinloze behandelingen, antieke werkwijzen van (huis)artsen, gebrekkige communicatie etc.

  Daarnaast hebben we te maken met een serieuze kostenpost en dat is de oververtegenwoordiging van oude mensen. De babyboomgeneratie raakt op een leeftijd, waarin de gebreken komen en ja, dat kost een vermogen. Vooral langdurige verpleging (WLZ) is een kostenpost waarvan je achteruit gaat lopen. Je kunt die mensen ook niet aan hun lot overlaten.

  Het is makkelijk om allerhande dingen te benoemen, die zorg ingrijpend veranderen, waarbij je met name aanstuurt op meer efficiëntie en minder zinloze behandelingen gaat nog hele klus worden.
  Waarbij ik degene die dat uit zou moeten voeren niet benijd.

 15. Henk Albarda schreef:

  Ik wordt op zich correct gecorrigeerd. Ik betrap me er nu op dat ik het zo vanzelfsprekend vind dat immigratie inundatie en klimaat hysterie DE 2 belangrijkste te schrappen posten zijn, waaruit de Zorg kan en moet worden betaald.
  Blijft mijn punt staan dat wie geen commerciele zorg-verzekeraars wil, kennellijk de zorg in de handen van Haagse ambtenaren wil leggen en daarin ga ik uitsluitend mee, als de PVV bij monde van Fleur Agema een blokkade legt. Fleur Agema is overigens 1 van de weinige PVV TK leden die ik uitsluitend okay vind als ze in de TK stelt dat Nederland vandaag de dag WEL immigranten dik betaalt en de eigen ouderen qua zorg laat stikken.
  Ik had, heb en houd een diepe minachting voor vrijwel alle ambtenaren. Ik ben zelf in 1982 ruim een jaar ambtenaar geweest, NOOIT weer.

 16. BegrensEuropa! schreef:

  @Henk Albarda 3 januari 2020 om 13:40 Ambtenaren maken zich nuttig door de gemeenschappelijke middelen zo goed mogelijk te verdelen over de gemeenschappelijke noden en wensen. Voorwaar, een nobele taak. Door gebrek aan concurrentie en een overmaat aan regels verliezen ze efficientie en effectiviteit makkelijk uit het oog. Privatisering maakt e.e.a. wel efficienter, maar loopt weer stuk op onwerkzaamheid door fraude e.d. In plaats van de ambtenaar af te kraken is het beter hem/haar op te hemelen. Dan wordt het vak ook aantrekkelijker voor effectievere managers.

 17. Henk Albarda schreef:

  BegrensEuropa, de gelukkig zeldzame ogenblikken dat ik met ambtenaren te doen heb, doe ik mijn uiterste best hen keurig te woord te staan. Komt op een forum als Veren of lood het onderwerp ‘ambtenaar’ naar mijn mening ter sprake, dan veeg ik de vloer met ze aan.
  Privatiseren is, meen ik, een verzinsel van beroepsleugenaar rutte, en daarmee een uit de Nederlandse taal te verwijderen woord. Dat woord herbergt het slechtste van ambtenaar en commercieel bedrijf medewerker in zich.
  Er zijn enkele activiteiten die je kunt besluiten overheidstaak te laten of te maken, voor mij hoort de zorgverzekeraar daar niet bij, ook niet privatiseren.

 18. Mike Brandenburg schreef:

  Ik vind de verwijzing naar de ‘commerciele verzekeraars’compleet misplaatst.
  En wel om de volgende redenen;

  De overheid bepaald bij de basisverzekering de volgende zaken;

  – De maximale winst per verzekerde, die is vastgesteld op ik geloof 5,25%, mocht een verzekeraar meer winst maken, dan vloeit dit naar de pot algemene middelen van de overheid en niet terug naar de premie-betalers (uiteraard wanneer we klagen over winstenn van verzekeraars, kijken we naar bedragen, maar nooit naar het percentage iop het volledige bedrag.
  – De dekking
  – De hoogte van de dekking
  – Het eigen risico (initiatieven om het eigen risico zijn verboden door die zelfde overheid)
  – Nota gaat direct naar verzekeraar en verzekerde ontvangt niets, waardoor er geen controle is op de gedeclareerde zorg, voor de overheid is de burger te dom om te begrijpen wat er moet worden betaald. Bij de echt particuliere verzekering jaren geleden ontving men de nota in huis waarna de verzekerde die zelf door moest sturen naar de verzekeraar, maar er was controle. Nu is het zelfs voor de verzekeraar bijna onmogelijk om fraude aan de kaak te stellen, zelfs wanneer dat door de verzekerde zelf wordt aangegeven (ik kwam achter fraude door mijn eigen bijdrage, terwijl ik die behandeling nooit had ondergaan, ik was enkel op het ziekenhuis om mijn afgen0men bloed van de huisarts af te geven), je wordt verwezen naar de zorgaanbieder en moet het daar oplossen, wat vaak enkel lukt na een dreiging met aangiftes.
  – De overheid bepaald de prijzen van de meeste ingrepen. (daar waar de prijzen zijn vrijgegeven is de kostprijs gedaald, waarbij priveklinieken vaak tot wel 20% goedkoper ziujn en minder nazorg nodig hebben)
  – De overheid bepaald de budgetten voor publieke zorgaanbieders, waarbiij efficient werken direct leidt tot laagere budgetten.

  Ik kan nog meer zaken bedenken met betrekking tot het ziekenfonds in een nieuwjasje, inderdaad ziekenfonds, enkel en alleen omdat de premie-inning en administratie in handen is gegeven van ‘commerciele verzekeraars’ maakt niet dat het een privaat product is. Immers…. De verzekering is door de overheide verplicht u heeft geen keus, de overheid bepaald alles tot in de puntjes, zogenaamd in overleg met de verzekeraars, maar de overheid is wel degene die bepaald en oplegd, geen verzekeraar mag van de dekking afwijken, tenzij er meer wordt geboden, wat direct leidt tot onzin berichten dat de een duurder is dan de ander., terwijl de dekking niet wordt vergeleken. Het is een overduidelijk overheidsproduct waarbij het zogenaamde privatisering wordt gebruikt als rookgordijn, gaat het goed dan is de overheid geweldig met haar reguleringen, gaat het fout dan gaan we klagen over de ‘commerciele verzekeraars’.

  De NS is ook geprivatiseerd, maar de overheid kan wel de directie naar huis sturen, omdat 100% van aandelen in handen is van de overheid.

  Elke keer wannneer de overheid iets privatiseerd merkt de consument door diezelfde overheid en haar reguleringen er geen ene donder van. Nutsbedrijven zijn geprivatiseerd en zuijn een ongekend succes, echter, door overheidsinvloed merken we er niets van dat energieprijzen na correctie voor inflatie lager liggen dan in de jaren negentig. De prijs van energie gaat steeds verder omlaag, de uiteindelijke rekening aan de consument gaat enkel maar omhoog. Dat zelfde zien we in de zorg, behandelingen worden steeds efficienter, kosten gaan omlaag en toch gaat de eindrekening steeds verder omhoog. En dat ligt echt niet aan het feit dat ‘commerciele verzekeraars’ de premie innen en de administratie bijhouden of dat zij hier en daar kortingen kunnen krijgen door contracten af te sluiten, dat heeft er juist toegeleid dat de kosten minder hard zijjn gestegen.

 19. carthago schreef:

  Prachtige update,dank hannibal Per Nederlander wordt gemiddeld 6000 euro per jaar aan zorgkosten besteed .Een gezin van 4 personen met bijv één modaal inkomen besteedt per jaar dus statistisch netto meer aan zorgkosten dan het aan netto inkomen heeft.What went possibly wrong.Oh Wacht . ….De 100 000 nieuwe inteeltwoners per jaar gaan dat natuurlijk oplossen .

 20. Wijsneus schreef:

  Het systeem zo inrichten dat ALLE toeslagen verdwenen zijn, ALLE’managers’ en meer van dat soort lieden die NIETS toevoegen naar huis sturen en het is minstens een kwart goedkoper. Werd twee jaar geleden in Duitsland geopereerd (dubbele operatie) inklusief vijf dagen ziekenhuis opname, kostte nog geen vierduizend euro. Parkeren, ziekenhuis terrein midden in de stad, max. 4 euro per dag. Over de grens is echt niet alles beter maar ze kloppen minder op de borst dan hier en ze leveren een minstens gelijkwaardige prestatie voor minder geld. Moeilijk? Blijkbaar niet!