DE WERELD NU

Wilders roept Schalken op als getuige

Het proces tegen Geert Wilders wordt volgende week hervat. De PVV-leider wil de omstreden rechter Tom Schalken, die het Openbaar Ministerie (OM) opdroeg Wilders te vervolgen, laten getuigen. Bram Moszkowicz zal komende maandag tijdens een eerste regiezitting een verzoek hiertoe indienen. Schalken is een van de raadsheren van het gerechtshof dat justitie opdroeg om Wilders te vervolgen. Hij zou bij een etentje hebben geprobeerd arabist Hans Jansen te overtuigen dat het goed is om Wilders te vervolgen. Als deskundige is Jansen een getuige in het proces tegen Wilders en het beïnvloeden van getuigen is strafbaar.

Toen dit naar buiten kwam, vroeg Wilders de rechtbank om Jansen als getuige te horen. Die stond dat echter niet toe. Wilders stapte daarop naar de wrakingskamer en deed bovendien aangifte. Die concludeerde dat de rechters de schijn van partijdigheid hadden gewekt. Het proces werd daarom in oktober stilgelegd. Volgende week wordt de zaak, met nieuwe rechters, hervat. Wilders noemt het handelen van Schalken ‘bananenrepubliek-achtig’. Met het verhoor wil hij aantonen dat het ‘allesbehalve koosjer’ is. ‘Laat de hele wereld dat nog maar eens zien. Dit is Nigeria in het kwadraat.’ Ook Jansen staat op de lijst van te horen getuigen.

De hervatting van het Wildersproces aanstaande maandag wordt de volgende ronde in een klucht, waarbij de rechterlijke macht meer en meer in het defensief gedrongen is. Het is, gezien alle commotie rond Schalken en de aangifte tegen hem, moeilijk voorstelbaar dat de Rechtbank het verzoek van Moszkowicz zal afwijzen. Dan is het land te klein. Maar een optreden van deze man in dit proces zal grote invloed hebben op de beeldvorming rond de hele gang van zaken, waarmee het proces zelf in een steeds vreemder daglicht zal komen te staan, voor zover dat nog mogelijk was natuurlijk. Maar wat betreft de publieke opinie zal er weinig twijfel mogelijk zijn van het effect dat deze manoeuvre van Moszkowicz zal hebben.

De rechterlijke macht heeft er ironisch genoeg nu het meeste belang bij het proces zo snel mogelijk af te voeren naar de stortkoker. Maar hoe dat voor elkaar te krijgen is waarover men zich vermoedelijk het hoofd breekt. Zeker tot 2 maart heeft Geert Wilders weinig of geen belang het te beëindigen. Hij heeft het tij mee, en de meeste troeven in handen.

De Pers meldt vandaag, dat het niet zeker is of het proces geheel wordt overgedaan, omdat de standpunten van het OM en het pleidooi van Moszkowicz al bekend zijn. Ook de leden van het OM zijn dezelfden als eerder in de zaak. Deze gang van zaken zou de duur van het proces behoorlijk kunnen inkorten, maar het is de vraag of Bram Moszkowicz er akkoord mee gaat. Het lijkt alleszins voorstelbaar dat hij het een en ander heeft toe te voegen naar aanleiding van wat Schalken te berde zal brengen.


Dit artikel verscheen eerder op Artikel7.nu