DE WERELD NU

Tot welke wereld leidt de vierde industriële revolutie?

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, overheid 14

Met de term vierde industriële revolutie wordt een dwangmatig stelsel bedoeld dat beter weet wat goed voor u is dan uzelf wordt geacht te weten. Vicki van Lommel raakte er gedeprimeerd van.

“Beste politici, besloot u politicus te worden om de Nederlandse samenleving om te vormen tot een totalitair gevangenisconstruct of om een wereld te scheppen waarin iedereen een vrij menswaardig leven mag leiden?”

In welke samenleving zou je willen leven? In een wereld waarin alles tot in de puntjes is geregeld, maar niemand voor je klaar staat? Of een wereld waarin niet alles in kannen en kruiken is, maar er altijd iemand is die bereid is er voor je te zijn?

Van welke wereld word je het gelukkigst? Een wereld waarin er wel eens wat fout gaat, maar je vrij bent? Of een samenleving waar alles voor je bepaald wordt en niks misgaat. Tenminste zolang alles blijft werken zoals het ontworpen is. Zo niet, dan kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

De vierde industriële revolutie is een industrialisatiegolf waarin technocratische alleenheerschappij dreigt. Er worden nog meer piepjes en alarmsignalen in voertuigen ingebouwd. Jij als chauffeur wordt uiteindelijk verdrukt door technologie. Alle verkeersregels worden aangepast conform wat volgens een of ander theoretisch model zogenaamd het veiligst is. Dat dit rampzalig kan zijn als de technologie het om de een of andere reden begeeft en de nieuwe generatie mens niet meer heeft geleerd wat dan te doen, maar wel om hulpeloos te zijn, is ingecalculeerde ‘collateral damage’.

Het piepsignaal in je koelkast, dat afgaat als de koelkastdeur te lang blijft openstaan, krijgt er op termijn meer gezelschap bij in de gehele ‘verblijf’ ruimte. Mogelijk beginnen gordijnen zelfs te mopperen als ze vinden dat je de zon te lang binnen laat of als er te veel warmte het gebouw uitgaat op koude winterdagen. Of mogelijk gaan deze zelfs automatisch open en dicht, zonder aan je te vragen of je dat wel wilt. In een complete technocratie heeft de technologie het namelijk altijd bij het rechte eind, dus voor het zeggen en de mens nooit. Eveneens maakt het niet meer uit of het wetenschappelijk of medisch onderbouwd is. De ‘technocratische religie’ is de ‘nieuwe wetenschap’.

Je krijgt een digitale armband om, die mogelijk op termijn wordt vervangen door een geïmplanteerde chip, die je kan traceren en bij je het gezonde gedrag zal afdwingen dat conform technocratische besluitvorming is vastgesteld. Het is irrelevant dat het je mogelijk lichamelijk en/of psychisch ziek maakt, want de technocratie heeft ook hier altijd gelijk. Als het lichaam niet compatibel is met de bestaande technologie word je uit de wereld geëlimineerd. De technocratie bepaalt wat je eet, wanneer je eet, hoe je leeft, met wie je leeft en mogelijk zelfs dat je je bestaan totaal geïsoleerd doorbrengt… en dat 24/7, 365 dagen lang, elk jaar weer.

De theoretische modellen zijn altijd leidend, zodat de toeslagenaffaire slechts klein bier is ten opzichte van het monster dat het veelvoud aan eenzijdige modellen, die nooit de werkelijkheid zal representeren, zal creëren.

Kinderen krijgen op een traditionele manier, zit er niet meer in. Technocraten bepalen vanaf een afstand welke lichamen op de wereld genetisch een ideale match zijn. Het voortplantingsmateriaal van xx en xy wordt bij elkaar gebracht, waarbij de kans groot is dat deze ouders elkaar, noch hun kind ooit zullen zien.

Sterker nog, vader, moeder, kind bestaan niet meer, omdat op technocratische wijze enige vorm van mogelijke affectie richting elkaar en hechting aan elkaar onmogelijk is gemaakt. Op termijn groeien embryo’s in reageerbuizen op tot baby’s. Ze worden al voor het volgroeide stadium gevaccineerd en die vaccinaties worden structureel gedurende het leven van het it’ toegediend. Zodra een ‘it’ niet meer voldoet aan de technocratisch vastgestelde kwaliteitseisen wordt het geëuthanaseerd. Gedurende dat het ‘it’ bestaat, weet het niet wie het is, kent het geen gevoel en doet het alleen zoals het gecodeerd is.

Zolang alle ‘its’ blijven functioneren zoals ze door vaccinatie zijn geprogrammeerd loopt alles als een geoliede machine. Zodra een ‘technisch defect’ optreedt of sprake is van bijvoorbeeld een cyberaanval, zullen zelfs de alleenheersende technocraten moeten vrezen voor hun leven en mogelijk het einde van de mensheid. Dat hoeft niet lang te duren.

In een technocratie worden ‘its’ opgehokt in steden, omdat dat technocratisch het minste risico meebrengt op fouten en het makkelijkst is om groepen ‘its’ definitief collectief uit te schakelen als ze niet langer van nut zijn. Ophokken in houten miljoenensteden is uiterst effectief, zodat met de minste interventie een hele stad uitgerookt kan worden en er geen enkel spoor achterblijft. Gezien de ‘its’ populatie slechts is beperkt tot enkele stedelijke megapolen wereldwijd, is het eenvoudiger bij malfunctionaliteit van dergelijk stedelijk gebied, elders een nieuwe megapool te stichten in ongerept gebied.

Medische zorg wordt aan ‘its’ verleend als de technocratie bepaalt wanneer iets vervangen, geamputeerd of gesupplementeerd dient te worden. Dat betekent dat er op vaste tijden medisch onderhoud aan ‘corps’ wordt gepleegd, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een daadwerkelijk gezondheidsprobleem. Niet de gezondheid van de ‘it’ is leidend, maar een optimaal functioneren ten behoeve van de technocratische heerschappij. ‘Its’ die voortijdig defecten lijken te vertonen worden met één druk op de knop vanaf een afstand definitief uitgeschakeld.

Eigen woningen zijn vanuit technocratisch oogpunt ineffectief en dus afgeschaft, evenals ander bezit. Alle bezit is enkel in handen van een technocratische elite. Op basis van social credits kan de meest efficiënte ‘it’ het meeste social credits vergaren en zal daarmee als enige gegarandeerd zijn van een extra ‘upgrade’, zoals in een computergame, en dus langer bestaan. Of dat daadwerkelijk een privilege is kan je je afvragen, gezien het niet meer kan voelen, laat staan mogelijk zelfs niet eens weet dat het bestaat.

Als je kijkt naar hoe het op dit moment in Israël eraan toegaat, waarbij in razendsnel tempo een pseudo-medische apartheid ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, kan je je afvragen in hoeverre dit een irreëel scenario is. Een verbod op sport, hotels en verminderde toegang tot het strand voor niet-gevaccineerden. Een technocratische dictatuur waar je wordt gedwongen tot vaccinatie, tot quarantaine in een coronakamp als je je niet conformeert aan een tracking polsband en thuisquarantaine. Op basis daarvan is dergelijke toekomst geheel niet ondenkbaar en mogelijk wereldwijd veel dichterbij dan menige mensen in Nederland en de rest van de wereld denken.

Wie gelooft nog dat het Nederlandse coronabeleid gericht is op gezondheid, als élk gezondheidsaspect als voldoende beweging, ontspanning, voldoende slaap, gezonde sociale contacten hardhandig uit je leven wordt gesneden. Als ziekten als kanker en hart- en vaatziekten, waarvan jaarlijks meer doden te betreuren zijn, onterecht ondergeschikt zijn gemaakt sinds het ‘Covid-19’ mantra haar intrede deed. Als alle chronische gevolgen van ziekten met een ernstiger ziekteverloop er niet meer toe doen nu long-covid alleen nog telt.

Al meer dan een jaar is angstzaaien, stress verhogend beleid, vrijheids- en bewegingsbeperking, sociale isolatie, lockdowns al wat de klok slaat. Meer dan een jaar heeft de Nederlandse overheid de tijd gehad om met een oplossing te komen waarbij mensen gezond kunnen samenleven en het enige dat ze kunnen bedenken is nog meer repressie? Nog meer terreur in de vorm van intensief testen en Corona-paspoorten voor de Nederlandse bevolking waarvoor voor mei 2020 reeds een overeenkomst is gesloten.

Wanneer komt de vaccinatieverplichting voor vaccins waarvoor op dit moment slechts voorwaardelijke vergunningen zijn afgegeven en de vaccins zeker nog tot 2023 als experimenteel aangewezen dienen te worden? Desondanks willen de meeste politieke partijen in Nederland zo snel mogelijk overgaan tot maatschappelijke uitsluiting door middel van een vaccinatiepaspoort voor al degenen die terecht weigeren aan een experiment deel te nemen en eerst willen wachten totdat meer bekend is over de effecten op de gezondheid op langere termijn.

Het afdwingen van een vaccinatiepaspoort vóórdat de experimentele fase voorbij is, is niet alleen discriminerend, maar ook onethisch. Dit gaat niet om mensen die het vaccin op dit moment weigeren met de onterechte claim dat dit allemaal antivaxxers zouden zijn. Dit gaat om mensen die terechte vragen hebben bij een op vele aspecten onbewezen vaccin, waarvan de lange termijn gezondheidseffecten nog geheel onbekend zijn, voor een ziekte die voor het gros van de mensen geen gevaar vormt.

Is technologie, digitalisering, artificiële intelligentie en robotisering per definitie slecht? Nee, het zijn gewoon dingen die feitelijk ‘waarde’loos zijn. Je kan er gruwelijke dingen mee doen, maar je kan er ook een wonderbaarlijke wereld mee scheppen waarin iedereen de ruimte krijgt zijn leven naar eigen wens vorm te geven. En het is in deze aan iedereen de vraag, welke wereld wil je scheppen met alle innovatie die ons nu ter beschikking staat?

Willen we alle onderdrukking de wereld uithelpen nu ons alle mogelijkheden geboden worden en vrijheid voor íedereen ter wereld scheppen? Of willen we een wereld, zoals het hierboven mogelijk geschetste scenario, waarin de meeste mensen wereldwijd misbruikt en onderdrukt worden?

De wereldbevolking staat op een kruising in de menselijke beschaving. We hoeven niemand te laten beslissen over leven of dood, gezien we bijna met 8 miljard mensen zijn en we nog steeds allen leven. Sterker nog, de schatting is dat 17 procent van het voedsel wereldwijd, maar mogelijk ook 50 procent jaarlijks wordt weggegooid.

Het accuraat inschatten van de hoeveelheid voedsel dat jaarlijks wordt weggegooid blijft tot nu toe lastig te bepalen. De wereld kan de wereldbevolking in ieder geval voeden. De natuur grijpt echt wel in als de wereldwijde bevolkingsomvang te groot wordt. En de menselijke soort stabiliseert in aantallen als zij ervaart dat overlevingskansen groot zijn. Dat zie je ook terug in de huidige wereldpopulatie ontwikkeling en de daarbij passende prognoses. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de mensheid mogelijk afstevent op uitsterving.

We staan op een kruispunt, waarin we de weg kunnen volgen naar totalitaire onderdrukking waarin een bepaalde groep rijke elitairen in de wereld alleen de macht heeft of we kunnen de risico’s van het leven, en daarmee ook de dood, accepteren en daardoor echt gaan leven. De wereld ontwerpen naar onze dromen en die ruimte aan iedereen ter wereld bieden. Bij de weg die je kiest dien je je daarbij af te vragen of 1,5 meter, mondkapjes, handen tot bloedens toe wassen, intensief testen, vaccineren en verraad passen.

Het antwoord dat je daarop geeft, zal je ingeven wat je te doen staat als je trouw wilt blijven aan jezelf en je toekomstbeeld voor de wereld. Welke weg je ook kiest, je zal daarbij niet alleen zijn. Maar pas op wat je wenst! Als je achteraf ontevreden bent over het resultaat: het was jouw keuze.

En aan de Nederlandse overheid. U sprak zich uit tegen de genocide op Oeigoeren. Wanneer spreekt u zich uit tegen de misdaden tegen de bevolking van Israël die op dit moment plaatsvinden? Het zijn mensen zoals ieder ander, die ook een menswaardig leven verdienen.

En wanneer komt de dag dat u de huidige pseudo-medische waanzin in Nederland per direct opheft en erkent dat er meer mensen op dit moment overlijden aan andere ziekten, door een misplaatste eenzijdige focus op corona, die alle menselijkheid in de samenleving wegsnijdt en 17 miljoen mensen in een pennenstreek heeft gereduceerd tot potentieel staatsgevaarlijken? Althans op papier, want als er iets staatsondermijnend is, dan is het het huidige Nederlandse Corona-beleid wel.

Het is hoog tijd dat u accepteert dat niet alles in het leven maakbaar is. Dat de dood bij het leven hoort en er nu juist meer slachtoffers vallen door het Nederlandse Corona-beleid. Een samenleving waarin op irrationele wijze een onhaalbare totalitaire maakbaarheid wordt afgedwongen, is geen samenleving, maar een totalitair strafbaar gevangenisconstruct. Is dat wat u wou creëren, toen u besloot politicus te worden? Wilt u niet liever het recht aan mensen geven, om met behulp van de technologie van morgen, een vrije wereld te scheppen voor 8 miljard mensen?


Meer feiten en opinies over vaccineren tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

Dit essay verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

14 reacties

 1. Ford Prefect schreef:

  Uitstekend stuk. Het is juist dat onze politici, dat wil zeggen de mainstream variant die allemaal dansen naar de fluit van de globalisten, technocraten zijn. De technocratie als stroming ontstond ergens rond 1920, niet toevallig aan het einde van de tweede industriële revolutie. Nu, aan het einde van de derde industriële revolutie, maken zij een heropleving mee. En ze pakken het groots aan. De complete Davos-elite zit in hun zak en vormt het bindweefsel tussen big business en big government. Een pas-de-deux van de private en de publieke macht, gelijk de ijzeren wet van de oligarchie, met als doel om ons, belastingslaven, strak de vierde industriële revolutie in te sturen waar de grens tussen mens en machine zal vervagen. Ja, daar mag wel eens een publiek debat over gevoerd worden. Desnoods hier op VoL.

 2. Johan P schreef:

  Barst met zo’n maatschappij.
  Liever met een kleine groep gelijkgestemden in een achteraf gelegen gebied waar we -op ruwweg dezelfde manier als de Amish, maar dan absoluut niet als pacifist- zelfvoorzienend kunnen zijn.
  Dan maar minder luxe maar meer normaal persoonlijk contact. Misschien moet ik toch maar eens na gaan denken om meer grond te kopen dan ik oorspronkelijk van plan was. Meer land, kleinere woning.

 3. Kees schreef:

  Dit artikel lijkt een samenvatting van de nieuwste uitgave van “Gezond verstand”.
  Als het aan de technocraten ligt, wordt dat onze toekomst. Nog erger dan beschreven in het boek 1948.
  @Johan P: Helemaal mee eens. Misschien als eerste stap onze smartphone afschaffen?

 4. Cornelia schreef:

  Ik heb na het lezen van het stuk enorm veel zin om mij een stuk in mijn kraag te zuipen.
  Het lijkt mij een gepast medicijn om in ieder geval weinig bij te dragen aan het systeem.

 5. Neef Jansen schreef:

  Totalitarisme doodt de menselijke geest. Als deze mondiale pletmachine ooit werkelijkheid wordt, dan sterft de mens. Is er een Dr. No waar we James Bond op af kunnen sturen?

 6. Eddie schreef:

  V.w.b. de woorden “vader”, “moeder” en “kind” merk ik op dat men al langere tijd hardnekkig probeert ze betekenisloos te maken. Creepy toestanden, uiteraard gaat dit hele verhaal hevig verzet oproepen. Mag ik althans hopen.

 7. Ron schreef:

  Kroger Opens Fully-Automated Ohio Fulfillment Center As Fears Mount Of Rising Technological Unemployment

  The massive 335,000-square-foot customer fulfillment center is entirely run by robots and artificial intelligence that can put together an order of about 50 items in six minutes compared with 30 to 45 minutes it takes a Kroger employee to pick items from shelves.

  url: twitter.com/zerohedge/status/1368350837228138499

 8. Cool Pete schreef:

  Heel intelligent en zeer belangrijk artikel.

  @Johan P : dat zou ik ook wel willen. Maar we kunnen er niet omheen, en zullen met z’n allen, tegenwicht moeten bieden. We, the people.

 9. Youp schreef:

  Het is de vraag in hoeverre je dit tegenhoudt. Zolang bv sociaaldemocraten blijven jengelen dat het minimumloon omhoog moet, zullen ondernemers goedkopere oplossing implementeren als in het voorbeeld van het fulfillment center in Ohio hierboven.

  Maar er komt veel meer aan natuurlijk. artsen, accountants, leraren, chauffeurs, klantenservice, ze zitten allemaal op de wip. Hier een voorbeeld van Robocop: https://www.zerohedge.com/technology/robocop-las-vegas-apartment-complex-deploys-human-sized-robot-fight-crime

  Persoonlijk kijk ik uit naar de dag dat onze politici vervangen worden door een algoritme, anders dan toch outsourced worden naar een lage lonen land. Daar zul je toch ook notoire leugenaars kunnen vinden. Even een vertaalapp eroverheen gooien en klaar. Dat scheelt toch aardig in de kosten.

  Uiteindelijk heb je alleen nog IT-ers en misschien onderhoudsmonteurs nodig. De rest kan yoga klassen gaan geven. Vandaar dat onze elites zo enthousiast jubelen over Universal Basic Income. Het zal nodig zijn als er domweg geen werk meer is voor mensen.

 10. Youp schreef:

  Een ander punt is in hoeverre je verbeteringen gaat accepteren aan je eigen lichaam. Een bril of contactlenzen dragen is volstrekt normaal. Maar je kunt ook een biochemisch uitleesapparaat, armband en/of chip koppelen aan big data algoritmes waardoor je veel eerder zult weten of je een bepaalde ziekte, tekort of teveel ergens van hebt. Tevens zul je in staat zijn betere beslissingen te nemen omdat je plotseling gebruik kunt maken van miljoenen eerdere ervaringen in vergelijkbare situaties die door het algoritme met jouw specifieke situatie vergeleken kunnen worden. Bovendien geeft het biochemische uitleesapparaat meer betrouwbare informatie dan je zelf kunt. Yuval Harari heeft daar hele leuke speeches over gegeven.

 11. Fran schreef:

  De 4e technologische revolutie leidt tot het uitroeien van de cabal, de kindermisbruikers, masonerie en de centrale bankiers.

 12. Neef Jansen schreef:

  Het zou mooi zijn als al die nieuwe technologie er toe leidt dat iedereen op de planeet toegroeit naar een betere kwaliteit van leven, maar de januskop van technologie betekent dat het ook kan betekenen de totale controle en exploitatie van velen door enkele machtigen die zelf ook maar gevangene zijn van het systeem. Heel de trein van ontwikkeling van de mens kan op die manier schurend en piepend vastlopen. En dan is het exit mens, gestorven in techno-gekte.

 13. Youp schreef:

  Hieronder een documentaire van 45 minuten waarin het allemaal nog eens mooi op een rijtje gezet wordt wat de globalisten van plan zijn.
  https://www.blckbx.tv/videos/davos-ontcijferd-stakeholder-capitalism-volgens-klaus-schwab

  Het is steeds weer hetzelfde met politieke leiders. Ze hebben een doel en creëren een probleem, waarna ze voldoende momentum hebben om de maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Denk Pearl Harbour, waar de Japanse regering net zo lang getreiterd is dat ze wel moesten aanvallen. Een aanval waartegen de VS niets gedaan hebben, ook al zagen ze hem aankomen. De gebeurtenissen van 9/11 mogen eveneens in dat licht bezien worden, net als de klimaathysterie en nu Covid19.

  Hoe graag wil je nu eigenlijk bestuurd worden? Hoe graag wil jij je souvereiniteit weggeven aan een overheid? Wanneer ga je je eigen heerser zijn?

 14. Cool Pete schreef:

  Een paar onafhankelijke media, e.a. :

  – Onafhankelijke Pers Nederland.nl
  – De Gezond Verstand Krant
  – Bond tegen Overheidszaken
  – De Andere Krant
  – Viruswaarheid
  – Artsen Covid Collectief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.