Plebs en het probleem Kaag

De afkeer van D66 voor het plebs is besmettelijk. Bij mij roept het een automatische reactie op van afkeer van alles waarvoor D66 zegt te staan. Maar erg plebejisch gezind ben ik evenmin.