DE WERELD NU

Sid Lukkassen met Ybeltje Berckmoes; de onderkant van de samenleving

Sid Lukassen spreekt VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes.

“Als je omvalt sta je vaak niet meer op, want er hebben veel te veel mensen belang bij om jou afhankelijk te houden.”
aldus Ybeltje Berckmoes, Kamerlid (VVD) op een niet typisch liberaal onderwerp: maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen. Sid Lukkassen voelt haar aan de tand over het gehaaide leven aan het Binnenhof. In de huidige politiek laten partijen Kamerleden contracten tekenen voordat zij überhaupt contact met de media mogen leggen. “Je moet het spel spelen, oorlog voeren en de winnaar worden,” zegt Ybeltje. Maar past haar onderwerp wel in het frame van de maakbaarheid van je eigen succes?

“Wij leven in een feminiene samenleving en kijken met een vrouwelijke bril naar problematiek.” Mannen die boos worden om hun problemen worden gezien als “lastig.” Vrouwenopvang: 50.000 euro per bed per jaar, terwijl dit voor de nachtopvang ‘slechts’ 20.000 euro is. ZZP’ers en anderen die vanuit economische zelfstandigheid in de dakloosheid belanden worden behandeld alsof ze “kennelijk niet sporen”, met als dieptepunt 26 hulpverleners op één gezin. “Leven van paycheck to paycheck is ook in Nederland normaal geworden. Dan hoeft er maar een kinkje in de kabel te komen en je bent dakloos.” Ondertussen worden hulpbehoevenden vermorzeld tussen het belangengevecht van instituties en het “Zuidas-gedrag” van politici…