DE WERELD NU

Rechtspraak in opspraak – hoe lang nog?

rechtsextremisme, rechtspraak

De rechtspraak is in opspraak. Vandaag is er een concrete reden, maar daar stopt het niet. Voor casuïstiek kom ik mijn geestelijke bed niet uit, doch het probleem is structureel. En best al een tijd ook.

Er is politieke ophef, woede, men is geschokt! U begrijp, er is iets aan de hand in Nederland dat niet geheel met schouderophalen kan worden afgedaan. En dan wordt de politieke handleiding hoe te reageren uitgerold.

En niet voor de eerste keer betreft het een verkrachting door een asielmigrant. De Telegraaf meldt:

De rechtbank in Amsterdam heeft een 38-jarige Afghaanse asielzoeker die in 2016 een licht verstandelijk beperkt meisje van 18 verkrachtte, veroordeeld tot een mildere straf om te voorkomen dat hij zijn verblijfsvergunning kwijtraakt.

De dader kreeg een mildere straf dan gebruikelijk, omdat dat hem anders het gevaar zou opleveren te worden uitgezet. „…niet de bedoeling” dat de straf leidt tot „verregaande vreemdelingenrechtelijke consequenties.” aldus de rechtbank. Waarom niet? Heeft de rechtbank overwogen waarom dit zo in de wet staat? Kennelijk vindt zij alleen de zieligheid van deze dader van belang. Dat zij hem daarmee ook nog eens sauveren van elke eigen verantwoordelijkheid scheen men even niet te beseffen. Wilde dat niet beseffen is sterk de indruk die achterblijf. Nu is er dus ophef:

In politiek Den Haag is ophef ontstaan over de strafmaat voor een asielzoeker in een verkrachtingszaak. De rechter week in het vonnis af van de norm, omdat de Afghaan anders zijn verblijfsvergunning zou zijn kwijtgeraakt. Regeringspartij VVD wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

En schreeuwen politici om het hardst. Maar dat is eens te meer casuïstiek. Wie dieper graaft (en heel diep is bepaald niet nodig) ziet dat deze vuiligheid een structurele aard heeft. De afgelopen twee maanden heb ik van zaken die langskwamen wat voorbeelden opgeslagen. Ik heb er niet speciaal naar gezocht, en ook geen uitgebreid onderzoek verricht. De navolgende reeks is een resultaat van wat ik van tijd tot tijd tegenkwam, de afgelopen 2 maanden.

We hadden in juli al de gember-verkrachtingszaak, die in hoger beroep mede dankzij te trage berechting door het Hof nog verder werd terug gebracht dan de al veel te milde bestraffing door de rechtbank. Dat hier niet gewoon sprake was van mishandeling, maar dat dit een verkrachtend element in zich borg werd zowel door rechtbank als Hof genegeerd. Dat het hier een allochtoon met een verknipt eergevoel betrof kon de rechtbank er niet uit weg anonimiseren.

Een dronken Pool jatte een paar schonen uit een winkel – rechter legde geen straf op, want de verdachte mende er beter uit te zullen zien met de schoenen bij een aanstaande sollicitatie. Dat mag dus van de rechter in Den Haag. Er zijn landen waarvoor ze je voor een dergelijke daad een hand afhakken, maar in Nederland maakt de rechter er een gebbetje van:

De politierechter bladert door het strafblad van de Poolse man, en komt erachter dat mijnheer de laatste tijd vaker is betrapt bij winkeldiefstallen. Hij heeft zelfs al vier dagen in de cel gezeten. ‘Dat was voor de diefstal van levensmiddelen, en van bier’, verklaart de Poolse man.

U schijnt wel heel veel bier te drinken‘, reageert de rechter.

Anders wordt het als autochtonen over de schreef gaan:

‘Ik wil geen buitenlanders. Wegwezen, apen!’

Het OM eiste 40 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De politierechter legde een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op. Omdat de verdachte is afgekeurd, zag de rechter af van een werkstraf.

Ook:

Ramon M. (45) is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van drie maanden waarvan twee maanden en acht dagen voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. De man dreigde op 6 maart met twee grote messen tegen een groep leerlingen van het Scala College in Alphen aan de Rijn.

Wat in alle landelijke verslagen hierover buiten beschouwing bleef – en de rechtbank zag er geen redenen voor verzachtende omstandigheden in? – is dat deze Ramon al jarenlang werd getreiterd dor de leerlingen van datzelfde college. Wat in het geval van de gemberverkrachter hierboven blijkbaar een factor was, wordt in het geval van Ramon opzij geschoven, juist omdat de bedreigde slachtoffers in dit geval voornamelijk allochtoon waren.

M. is volgens de rechter verminderd toerekeningsvatbaar en moet daarom onder behandeling blijven. ‘De klinische behandeling moet worden voortgezet en uiteindelijk leiden tot begeleid wonen’, zei de rechter.

Hoezeer het verhaal van de rechtbank rammelt spreekt ook uit:

De rechter hield er rekening mee dat er spanningen waren tussen leerlingen van de school en de verdachte. Toch ging M. met zijn bedreigingen te ver vond de rechtbank: ‘Verdachte heeft met zijn gedraging wel de grens van het toelaatbare ver overschreden. Dit heeft ook geleid tot grote schrik en onrust bij scholieren.’

En dat kunnen we niet tolereren, dat spreekt. En dan past nog slechts een zware straf, die zonder mededogen wordt gegeven.

Staat dat lot ook de man re wachten die Erdogan een geitenneuker noemde? zijn zaak heeft intussen de internationale pers gehaald, en de wereld lacht zich rot. Hoe amusant onze rechters die zichzelf o zo serieus neen dat op zullen vatten? Goede vraag

Het verhaal van de pro-ZwartePiet-activisten die vorig jaar het verkeer richting Dokkum blokkeerden is nog steeds onder de rechter, Maar het feit alleen al dat daarvoor de rechter werd ingeschakeld – vergelijk het eens met het gedrag van een clubje als We are Here – zegt alles. Dat er met twee maten wordt gemeten is evident. De rechterlijke macht vindt het klaarblijkelijk essentieel dat de autochtonen zich netjes aanpassen aan wie hen van de migrerende instroom hen de wil maar wil opleggen.

Ooit begon de Franse revolutie met de bestorming van de Bastille – een staatsgevangenis. Welke gevangenis te beschouwen valt als de Nederlandse Bastille? We zullen het moeten afwachten.

11 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Gaaf land Nederland, voor allochtonen dan.

 2. Dick H. Ahles schreef:

  Maar wie en hoe gaan we dit repareren en de rechtbanken weer onafhankelijk en streng in de wet krijgen. Geen politicus van het partijkartel zal zich aan zo’n exercitie gaan wagen.
  Uiteindelijk zal oproer onvermijdelijk zijn. En dat zal voor de politici het startsein zijn tot nog grotere onderdrukking en vervolging van onze burgers. Op naar een totalitair Nederland.

  Rechtelijke macht: u wordt bedank!

 3. hendrik j. schreef:

  Je kunt in Polen Hongarije zien wat er gebeurd, wanneer je als overheid rechters vervangt bv om dat die bv te lage straffen geven, dan grijpt de EU in bij monde van ditmaal een hysterische d66 taart.

 4. Carthago schreef:

  Die linkse nazi rechter is een asielactiviste geweest zoals ik heb gelezen.Ze vond het dus eigenlijk wel heel jammer dat hij dus niet kon wachten om pas na het verkrijgen van een definitieve verblijfsvergunning zijn verkrachtingen uit te voeren.In welk “land” leven we eigenlijk?Ik ben de naam kwijt.

 5. Johan P schreef:

  Ik hoop van harte dat de revolutie uitbreekt en er de nodige hardhandige zuiveringen worden doorgevoerd. Het merendeel van de politiek (die overigens vrijwel hetzelfde is als de oude adelstand, met aparte wetten voor zichzelf) en het overgrote deel van de ambtenarij met een grote uitschieter in het ‘rechtsstelsel’ is door en door verrot. Alle pogingen door burgers hier veranderingen in aan te brengen door verkiezingen en referenda falen doordat diezelfde kliek de uitslagen gewoon naast zich neerlegt.
  Als de revolutie uitbreekt zal men niet de gevangenissen bestormen. Waarom zouden men dat doen, die zitten immers boordevol ongewenste, onaanpaspare, onbruikbare niet-westerlingen die geen enkele toegevoegde waarde hebben aan de revolutie.
  Nee, als de revolutie komt dan zou die moeten beginnen met een bestorming van het binnenhof en een directe, publiekelijke ophanging van een aantal prominente leugenaars om iedereen duidelijk te maken dat het menens is en er werkelijke veranderingen zullen komen.

 6. Carthago schreef:

  In feite zegt die nazirechter:Het strafbaar stellen van verkrachting mag het wachten op een permanente verblijfsvergunning niet in de weg staan,en maakt verkrachting dus legitiem tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning.Let that sink in.

 7. Carthago schreef:

  Tot het moment van het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

 8. Carthago schreef:

  Het belang van het verkrijgen van een verblijfsvergunning wordt dus hoger geacht dan het belang van voorkoming en strafbaarstelling van een verkrachting .

 9. Tommie schreef:

  De vervrouwelijking van Justitie heeft vanaf ca. 2000 AD dgeleid tot een aanzienlijke toename van het aantal rechterlijke dwalingen en vanaf ca. 2005 tot geleidelijke verwekelijking van tal van vonnissen.
  In de politiek is een vergelijkbaar negatief resultaat van de vervrouwelijking waar te nemen.
  Inderdaad, zoals prof. Jordan B. Peterson ooit opmerkte, zijn we bezig met een in de geschiedenis nooit eerder vertoond sociaal-politiek experiment op wereldschaal.

 10. Martin de Koning schreef:

  De rechtspraak zal als zo vaak niks veranderen. Als we de grondwet erbij nemen dan kunnen we lezen over trias politica van Montesquieu. Helaas heeft deze scheiding der machten al decennia geen effect meer , onafhankelijkheid van de partijen is al afgeserveerd door artikel 120 waardoor de rechters niet meer onafhankelijk zijn! In mijn functioneren als douane-ambtenaar heb ik al vaker wat discrepanties opgemerkt in datgene dat geleerd wordt en dat wat wordt uitgevoerd! De wet uitvoerende macht hoort de volharding van de wet boven ambtelijke instructies , die worden opgeworpen om persoonlijk belang boven de wet te plaatsen. Voorbeeld is het buiten besluit plaatsen van de Koning in de regering , de wet stelt dat de regering is de Koning en de ministerraad , helaas is dat ook al door onze linkse overheersers in werking gezet en het volk genaaid! De nederlandse staat is onderhevig aan een buitenlandse mogendheid en dat is ook al strafbaar volgens de grondwet. Maar ja als art.120 de rechter ook een toetsing van de grondwet verbied , dan kan iedere linkse hersenloze mongool , rechter worden en de wet is naar de kloten. Jammer dat ook de vrijheid van geloof buitensporig is vervormd , de uitleg van de grondwet stelt vrijheid van het uiten van je joodse of joods-christelijke geloof! Niet de idiote islam of welke andere moorddadige ideologie. En wat betreft het rk huis van oranje is ook een bs verhaal. De vader des vaderlands was een van Nassau en pro Israël en pro reformatie! Zelfs onder zijn leiding was het op straffe van de dood , verboden om jezuïet of vrijmetselaar te zijn! Dus wie proberen de staat te ondermijnen. En als we nog even verder gaan , wij hebben de Gouden Eeuw te danken aan de verhuizing van de joden van Rooms Katholiek Antwerpen naar vrij Amsterdam (Mokum = veilige haven). En nu proberen die linkse honden nog te beweren dat het de grauwe eeuw is , dus hij die dat zegt is de grootste jodenhater en anti-semiet! En dat zijn onze regeerders , op pvv en fvd na! Dus resumé is er geen recht meer in Nederland en laat de huidige nep regering ons met een kluitje het riet ingaan! Maar helaas voor hen die niet het geloof deelde van onze vader des vaderlands , wij die hem eren en lof toe dichten zijn misschien fysiek in de minderheid , maar we zijn altijd in de meerderheid met Jezus Christus(2 koningen 6).

 11. Gh schreef:

  Laat de rechtspraak maar dood bloeden.
  Er is geen rechtspraak als je duizenden euro’s moet betalen voor je recht en tegen onrechtmatig handelen.

  Wat mij betreft laat de rechtbank doodbloeden met hun dure investeringen die bij voorbaat mislukken.