DE WERELD NU

Pompeuze aantijgingen tegen de PVV

grondwet

‘Wilders en zijn PVV vormen een bedreiging voor de rechtsstaat’, zo luidt de haat-soundbite die de laatste tijd weer gretig wordt gerecycled in politiek-correcte kringen.

Pechtold (D66) zei het, Spekman en Asscher (PvdA) zeiden het en Rutte herhaalde het nog maar weer eens in het avondvullende deugprogramma Zomergasten. En ze mogen dat allemaal ongestoord blijven roeptoeteren zonder ook maar één weerwoord van het mainstream journaille. De grootst mogelijke nonsens wordt voor zoete koek geslikt. Het gaat uit van de premisse dat de wetten van een democratische rechtstaat in beton gegoten zijn, dat er maar één onwrikbare set van Grondwetsartikelen bestaat voor vandaag en de eeuwigheid. En dat is dan toevallig ook nog eens precies de Grondwet die wij anno 2016 in Nederland hebben. Wat een arrogantie! Wat een gebrek aan historisch besef!

Laten we artikel 1 van de Nederlandse Grondwet als voorbeeld nemen. Dit artikel is bijkans heilig verklaard door de links-liberale goegemeente. Toch is het pas betrekkelijk jong. Het stamt uit 1983. Betekent dit dat Nederland voor die tijd geen democratische rechtsstaat was? Bevonden de burgers zich in de jaren vóór 1983 in een uiterst gevaarlijke situatie? Natuurlijk niet.

Elke politieke partij kan te allen tijde aanpassingen in de Grondwet voorstellen, zolang men zich ondertussen maar aan de geldende wet houdt. Voorstellen tot wijziging behoren bespreekbaar te zijn in een democratische rechtsstaat. Daar is helemaal niets ‘gevaarlijks’ of ‘bedreigends’ aan. Sterker nog: dat is gewoon een onlosmakelijk onderdeel van een gezond opererende democratie. De voorwaarden voor de acceptatie van een grondwetswijziging in Nederland zijn glashelder. Het wetsvoorstel dient met een 2/3 meerderheid van stemmen te worden aangenomen in beide Kamers van ons parlement. Dit is volkomen legaal.

Zo is er in Nederland momenteel een wet op de orgaandonatie. Weliswaar geen onderdeel van de Grondwet, maar wel een belangrijke wet die regelt dat er in onze samenleving beschaafd wordt omgegaan met dit precaire onderwerp. Elke Nederlandse burger kan, na ampele overweging, bij leven besluiten dat hij zijn organen na de dood ter beschikking wil stellen. D66 wil deze wet nu zo veranderen dat de organen van iedereen automatisch voor transplantatie ter beschikking komen, tenzij iemand bij leven expliciet aangaf dat niet te willen. Dus ook de organen van mensen die daarvoor nooit toestemming hebben gegeven.

Onder de huidige wet is dit strafbaar. Het onfatsoenlijke voorstel van D66 is dus, om de eigen woorden van Pechtold te gebruiken, “handelen dat de grenzen van democratie en rechtsstaat overschrijdt”. En in Rutte’s jargon dient dit immorele D66-voorstel onder de vigerende wetgeving in Nederland te worden beschouwd als “een voorbeeld van een bedreiging van de rechtstaat”. Allemaal grote onzin natuurlijk. En net zo’n onzin is het om dit te beweren als het gaat om voorstellen van de PVV over het sluiten van moskeeën of het niet toelaten van asielzoekers.

Ondertussen zijn juist partijen als VVD, PvdA, D66, CDA en GroenLinks zelf bezig met het in rap tempo overdragen van allerlei fundamentele wettelijke bevoegdheden van Nederland naar de Europese Unie. De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil dit niet. Maar de politieke partijen waarop zij stemmen gaan er desondanks mee door. Hoe groter de maatschappelijke weerstand, hoe sneller de wetten van Nederland worden vervangen of overruled door Europese wetten. En daar komt niet eens tweederde meerderheid aan te pas. Het gaat sluipenderwijs. Er wordt liefst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven.

Hoe verhoudt zich dát eigenlijk tot de democratische rechtsstaat?

Percolator, voor al uw sterke koffie


Dit artikel verscheen eerder op de Gazet v/h Gezond Verstand

3 reacties

 1. Erik schreef:

  Mag ik er even op wijzen dat de grondlegger van onze grondwet Thorbecke, geen lid was van enige (leden)partij.
  Volgens die schaapachtige definitie was hij dus een hitleriaan avant le lettre, bovendien aanhanger van een stroming gevaarlijker dan de latere nsb.
  Het zijn de huidige systeempartijen die de grondwet hebben afgebroken en verwoest, omdat ze alle wezenlijke bevoegdheden van het parlement hebben overgedragen aan Brussel.
  Dit bij een gebrek aan een constitutioneel hof.
  Maar in een land met uitsluitend D66 rechters en andere landverraders maakt dat eigenlijk niet eens zoveel verschil .

 2. carthago schreef:

  Daar komt bij dat wat de pvv op haar a4tje heeft neergezet juist een beschermende intentie inhoudt van dezelfde grondwet waar de kolchoz rutte naar verwijst. In feite roept de kolchoz rutte met zijn henchmen dus op de grondwet af te schaffen. Maar daar was ie toch al 4 jaar mee bezig dus nieuw is het niet wat hij zei.

 3. Cool Pete schreef:

  De Grondwet moet hoognodig opgeschoond worden, o.a. dat overbodige art. 1.
  Kunnen we niet beter gewoon [ de Amerikaanse Onafhankelijkheis-verklaring en vooral ]
  de Amerikaanse Grondwet, overnemen ???

  Ook uit onze wetgeving, moeten hoognodig allerlei waanzin geschoond worden, zoals
  dat “beleids-amendement”: dat “de-islamiseren geen beleids-doelstelling is”:
  dat is zelf-vernietigende waanzin,[ en bovendien mag de overheid zich niet in zgn. “godsdienstige” zaken mengen ].