DE WERELD NU

Op Buza begint opnieuw interne revolutie tegen minister

EU-visie, Buza

Bij Buitenlandse zaken (Buza) is opnieuw een revolutie in gang gezet tegen een nieuwe minister, die de eigenzinnige ambtenaren aldaar niet bevalt.

Dit doet al te sterk denken aan de manier waarop minister Halbe Zijlstra van zijn ministerie verdween. Wopke Hoekstra heeft zichzelf niet zo opgeblazen als Zijlstra indertijd noodlottig werd, maar dat 600 ambtenaren al binnen twee maanden denken te kunnen concluderen dat de minister niet te vertrouwen is met het interne benoemingenbeleid is een veeg teken.

Buza

Juist ook de manier waarop der zaak aan de steel gestoken is, verraadt een interne cultuur die niet overeenkomt met dienstbaarheid aan de regering – wat je van ambtenaren verwachten mag en moet.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur bij een deel van zijn eigen ambtenaren. Op zijn ministerie is onrust ontstaan over het beleid bij het aanstellen van mensen op topfuncties: die banen zouden te vaak naar mannen en niet genoeg naar vrouwen gaan. Die klacht staat in een interne brief aan de top van Buitenlandse Zaken waar NRC over bericht en die ook door de NOS is ingezien. De brief zou door 600 mensen op het departement zijn ondertekend en vraagt om een “fundamentele verandering” van het beleid. Bij Buitenlandse Zaken werken ongeveer 3000 mensen.

Dat komt wel snel uit de lucht vallen, zou je zeggen. Het is dan ook een voortzetting van een eerder verhaal:

De brief hekelt de manier waarop functies bij het ministerie verdeeld worden. Volgens bronnen sluimert het probleem al jaren. In 2018 uitten 200 ambtenaren bij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Blok ook al hun zorgen.

En de manier waarop functies bij BuZa verdeeld worden, is dus een soort jongens tegen de meisjes, als je dit geloven moet? In een al ietwat grijs verleden heb ik al eens betoogd dat je dit hele ministerie moet opheffen, alle werknemers adviseren een functie elders te zoeken en de boel reorganiseren naar objectiveerbare inzichten over wat het land nodig heeft, in plaats van mee te gaan in de inzichten van een autistische organisatie van veel te progressieve betweters.

Het probleem van nu is dan ook niet de schuld van Wopke H., maar van een groep actievoerende ambtenaren die een kans zagen omdat er een aangrijppunt is ontstaan:

Aanleiding voor de brief nu is de benoeming van een nieuwe directeur-generaal ‘politieke zaken’ (DGPZ), een hoge functie binnen het departement. Deze baan, nu vervuld door Thijs van der Plas, zou naar een vrouw gaan, maar op het allerlaatste moment koos de nieuw aangetreden Hoekstra voor een man. De benoeming moet nog worden besproken in de ministerraad.
In de brief aan de top schrijven ambtenaren dat het probleem veel breder is: belangrijke diplomatieke functies in het buitenland worden veelal door mannen bekleed. “Tijdens afgelopen plaatsingsrondes werd geen enkele vrouw op één van de grote posten geplaatst, zoals Ankara, Parijs of Madrid”.

En waarom? Omdat voor de zoveelste keer blijkt dat diverse gewenste cultuuromslagen niet met een pennenstreek kunnen worden afgedwongen.

De schrijvers van de brief wijzen op een rapport uit 2020 van de Auditdienst waarin wordt gesteld dat benoemingen niet altijd volgens formele procedures gaan. Het streven bij Buitenlandse Zaken is dat over drie jaar, in 2025, evenveel mannen als vrouwen topposities bekleden. Uit een jaarverslag blijkt dat het aandeel vrouwen in hogere salarisschalen nu rond de 25 procent ligt.
“De vraag rijst hoe het kan dat er, ondanks al die jaren van ‘positief’ beleid zo weinig concrete vooruitgang is geboekt. Als we met dit tempo doorgaan, komen we niet in de buurt van het streefcijfer van 50% in 2025. Er moet iets fundamenteel veranderen”, schrijven de ongeruste werknemers.

Het ministerie erkent ondertussen de onrust. Maar eisen als deze kun je niet of nauwelijks honoreren:

Volgens de schrijvers zijn er binnen BuZa genoeg “ambitieuze capabele vrouwen die bereid zijn offers te brengen”. “Zij solliciteren, maar worden door de departementsleiding en lijnmanagers te vaak niet geselecteerd. Bij gelijke geschiktheid gaan functies toch nog te vaak naar mannen.”
De briefschrijvers doen “een dringend beroep” op de leiding van het departement om zich “serieus op de situatie te beraden”. Zo pleiten ze voor een extern onderzoek naar het probleem.
Ook vinden ze dat, gezien de onrust en de bezorgdheid bij veel collega’s, de top van het departement moet overwegen de procedure voor de benoeming van de nieuwe directeur-generaal politieke zaken over te doen.

Maar gezag blijkt binnen BuZa dus echt een probleem:

Secretaris-generaal Huijts, de hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken, schrijft in een reactie dat de ‘bestuursraad’ van het ministerie zich ervan bewust is dat het thema diversiteit leeft in de organisatie en dat er veel onrust over is.
Volgens hem is de onrust aangejaagd door de algemene maatschappelijke discussie in combinatie met een recente en lopende topbenoemingen. “Wij snappen heel goed dat (..) het totaalbeeld niet goed overkomt. Het geeft de organisatie geen goed signaal”, staat in een brief van de secretaris-generaal.

En wat gebeurt er bij een gezagscrisis van dit type?

Huijts schrijft verder dat er bij Buitenlandse Zaken al langer gevoelens spelen over “gebrek aan transparantie en eerlijke kansen in het plaatsingsproces”.
Volgens hem leeft dat niet alleen bij vrouwen, maar ook bij bi-culturele en lhbti-collega’s en bij mensen die denken dat ze niet tot de juiste netwerken binnen Buitenlandse Zaken horen. De top van het ministerie bespreekt binnenkort hoe de “diversiteit in doorstroom” kan worden verbeterd.

Men gaat marchanderen.

Ik herhaal: opheffen, en opnieuw beginnen.

6 reacties

 1. Bas vos schreef:

  Alle 600 ondertekenaars per direct bij buzz wegsturen. Linkse gekkies. Word tijfld om n eind te maken aan dat Rattenhol

 2. Bas schreef:

  En dat allemaal nog wel na het eclatante succes van Sigrid Kaag, die maar lieft 3 hele maanden minister bij BuZa is geweest. En in die 3 maanden meer schade wist aan te richten dan de grootste onbenul daar ooit voor elkaar gekregen heeft.
  Mijn God, wie zijn die mensen en wat moeten we ermee?

 3. Ernie van de Wal schreef:

  Van die 600 ondertekenaars zou je inderdaad de mannen “een functie elders” kunnen geven zodat je daarvoor in de plaats een aantal vrouwen kunt plaatsen.

  Terzake. Wie betaalt, bepaalt en dat zijn de belastingbetalende burgers. En ik durf zomaar te stellen dat deze niet zitten te wachten op lamballende ambtenarren die zich overal mee bezighouden behalve met hun werk. Als dat allemaal kan, dan kunnen we ook toe met minder ambtenarren die wel aan het werk zijn. Tijd om daar eens de bezem door te halen.

 4. TSPHQ 92 schreef:

  Die 600 ondertekenaars hebben echt een veel te goed leven in Nederland

 5. Cool Pete schreef:

  Want : kwaliteit is niet het belangrijkste ….

  BuZa is al decennia ‘links’ tot ‘zeer links’.
  Ze hadden zelfs eens Arnon Grinberg als adviseur aangetrokken ……
  En AlQaq-Kaag als “diplomaat” …[ die ook nog ontslagen werd, wegens liegen …]

 6. erik rijken schreef:

  Kwaliteit is de maatstaaf voor dergelijke keuzes en niet het geslacht.
  Ambtenaren mogen hun voorkeur kenbaar maken met het besef dat ze dienaren van het volk zijn.