DE WERELD NU

Omzeilen van bailoutvoorwaarden – lenen voor Griekse pensioenen

Uit Griekenland komt al jaren interessant nieuws. Niet om blij van te worden, maar interessant, dat is het wel.

Het laatste nieuws betreft een detail dat tot nog toe – en vermoedelijk voor het grote publiek geheel – onder de deurmat verdween. De Griekse pensioenfondsen – een staatsverantwoordelijkheid – zullen dit jaar geld moeten lenen om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Waar De Nederlandsche Bank – de toezichthouder – onze pensioenfondsen verplicht hun reserves aan te vullen met extra premies, verlaging van de te betalen pensioenen, en dit alles te gieten in een gedegen herstelplan, gaat men in Griekenland bijlenen. De geldmarkt op? Wie is geïnteresseerd in dergelijke obligaties?? Dit is potverteren voor er een pot is.

Vanzelfsprekend, omdat het een staatsverplichting is (zoals overigens in vrijwel geheel Europa, Nederland is een grote uitzondering), durven de Griekse politici die pensioenen niet goed te verlagen. Ook logisch is dat mensen moeten leven.

Maar!

Het berichtje dat ik vond, meldt ook dat de voorwaarden van de 3e bailout het de regering vrijwel onmogelijk maken zelf de pensioenverplichtingen volledig na te komen. Wat beschikbaar komt, zal dit jaar in ieder geval niet voldoende zijn. Vandaar dat men hoopt via leningen te kunnen binnenhalen.

Omdat deze fondsen formeel onafhankelijk zijn, heeft de EU geen zeggenschap over hun financiële handel en wandel. De Trojka kan hiertegen dus weinig beginnen. Maar omdat dit een staatsverantwoordelijkheid is, zal de terugbetaling van deze leningen uiteindelijk door de Griekse staat moeten worden opgebracht.

En daarmee is dit dus een omzeiling van de bailout-voorwaarden, waar ons parlement vorige week ondanks gemor van verschillende partijen nog zo genereus en vol vertrouwen mee instemde. Oftewel: daar gaan we weer. Want het gat dat sinds juni vorig jaar viel, bedraagt maar liefst 1,8 mrd.