DE WERELD NU

‘Omvolking’ en de Vara, de EU-top, Saddam, Atatürk en Stalin

Op de naargeestige Varasite ‘joop.nl sloot Han van der Horst een aantal dagen geleden gretig aan bij de bespottelijke Volkskrant-hetze tegen Forum voor Democratie, gebaseerd op één wat minder handige tweet van één lid van mijn partij.

De Haze Winkelman – bijna 40 jaar actief voor de VVD, onder andere als lid van de Eerste Kamer – linkte naar een stuk waarin het gedachtegoed van een of andere geschifte graaf een centrale plaats innam. Dat stuk staat op een site met een besmette – lees: anti-semitische – reputatie. Toen De Haze Winkelman daarop gewezen werd, verwijderde hij de tweet en maakte ook – zoals integere mensen doen – melding van die verwijdering.

Het bedenkelijke karakter van de ideeën van die graaf en hoe die ideeën zich verhouden tot het misdadig onverantwoordelijke open grenzen beleid van de (ex?)communiste Merkel en haar EU, kregen in de Volkskrant en op de Vara-site verder geen aandacht: men zag een kans om te demoniseren. Meer in het bijzonder zag men een kans om het voor niet-integere lieden voor elk demoniseringsproject bruikbare middel van guilt by association in te zetten.

De zogenaamde verontwaardiging over die ene tweet werd omgebogen in de richting van Thierry Baudet: hij had “niet voldoende afstand genomen”. En dat afstand nemen ging dan niet over de ideeën van die graaf, die van Merkel, Stalin of de maker van de bewuste site, maar om die van De Haze Winkelman. Die was al helemaal afgedaan voor het deugtuig; aan Baudet werd de gelegenheid geboden – in hun geperverteerde opvatting over fatsoen vast en zeker een gunst – zich te rehabiliteren door voldoende af te geven op zijn partijgenoot.

Thierry reageerde op dat aspect van schuldigheid door associatie via GeenStijl al superieur met: “Behalve op de IJzerwake *) heb ik ook weleens gesproken op een PvdA-bijeenkomst. Op allerlei gelegenheden deel ik mijn gedachten.

De inhoud
Aan het einde van dit stuk kom ik nog kort terug op de misselijkmakende praktijken van Volkskrant en Vara en op een zwarte apotheker in Stockholm, maar ik besteed hier met name aandacht aan de achterliggende inhoudelijke kwestie. Een kwestie waarvoor – helaas – nogal eens het attentie-woordje ‘omvolking’ wordt gebruikt.

De graaf waar de heisa om draait, staat bekend onder verschillende namen. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi – al dan niet met Von – komt het meest voor. De man hoorde onmiskenbaar tot een soort fel anti-nationalistische elite. Een elite die nationalisme als het ultieme kwaad heeft bestempeld.

Adelijke borrelprater
Wat die man daadwerkelijk geschreven heeft is niet zo heel gemakkelijk te achterhalen. Google Books meldt bijvoorbeeld dat ze geen enkele review gevonden hebben van zijn meest beruchte tekst Praktischer Idealismus: Adel, Technik, Pazifismus!

Een PDF-versie van de Duitse tekst is hier te bekijken.
Om toe te lichten waarom ik de graaf hier aanduid als adelijke borrelprater, ja, expres met slechts één l, geef ik één enkel, tamelijk lang citaat; het reikt van bladzijde 22 tot 24, dus per bladzijde heeft het werkje van 191 pagina’s letterlijk ook niet zo veel inhoud. De onderstreepte regel is de meest beruchte uit ’s mans hele oeuvre.

Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eineVielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. Denn nach den Vererbungsgesetzen wächst mit der Verschiedenheit der Vorfahren die Verschiedenheit, mit der Einförmigkeit der Vorfahren die Einförmigkeit der Nachkommen.
In Inzuchtfamilien gleicht ein Kind dem anderen: denn alle repräsentieren den einen gemeinsamen Familientypus. In Mischlingsfamilien unterscheiden sich die Kinder stärker voneinander: jedes bildet eine neuartige Variation der divergierenden elterlichen und vorelterlichen Elemente.
Inzucht schafft charakteristische Typen – Kreuzung schafft originelle Persönlichkeiten.
Vorläufer des planetaren Menschen der Zukunft ist im modernen Europa der Russe als slawischtatarisch-finnischer Mischling; weil er, unter allen europäischen Völkern, am wenigsten Rasse hat, ist er der typische Mehrseelenmenschen mit der weiten, reichen, allumfassenden Seele.
Sein stärkster Antipode ist der insulare Brite, der hochgezüchtete Einseelenmensch, dessen Kraft im Charakter, im Willen, im Einseitigen, Typischen liegt. Ihm verdankt das moderne Europa den geschlossensten, vollendetsten Typus: den Gentleman.
5. HEIDNISCHE UND CHRISTLICHE MENTALITAT
Zwei Seelenformen ringen um Weltherrschaft: Heidentum und Christentum. Mit den
Konfessionen, die diese Namen tragen, haben jene Seelenformen nur sehr äusserliche Beziehungen.

Nee wacht, nog één zinnetje, een eindje verderop:

Christentum will den homo ferus in einen homo clomesticus wandeln, das Raubtier Mensch in das Haustier Mensch während Heidentum den Menschen zum Übermenschen umschaffen will.

Diarree
Ik ga deze diarree van sweeping statements niet verder uitpluizen om uit te vinden of het gebruik van de term Übermensch nu bedoeld was en/of het effect heeft gehad dat nazi’s meer of minder sympathie voor de geschifte graaf kregen. Waarom zou ik? Die kwestie is vandaag de dag politiek ongeveer even relevant als de vraag of Mohammed als jongetje wel of niet door zijn pleegoom seksueel misbruikt werd. Wat ik wel doe is een poging een goede Nederlandse vertaling te produceren.

De toekomstige mensen zullen bastaards zijn. De huidige rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende overwinningen van ruimte, tijd en vooroordelen [het lukt me niet om hier iets zinnigers van te maken]. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, in uiterlijk gelijk aan de oude Egyptenaren, zal de diversiteit van de volkeren vervangen door een verscheidenheid van persoonlijkheden. Want volgens de erfelijkheidsleer, groeit met de diversiteit van de voorouders de diversiteit van het nageslacht en met de uniformiteit van de voorouders die van het nageslacht.

In inteelt gezinnen lijken de kinderen op elkaar: omdat elk kind een representatie vormt van het ene gemeenschappelijke type familie. In bastaard families verschillen de kinderen meer van elkaar: elk kind staat voor een nieuwe mix van de genetische inbreng van de uiteenlopende ouderlijke en voorouderlijke elementen.
Inteelt creëert karakteristieke types – kruising creëert originele persoonlijkheden.

Voorloper van de planetaire mens van de toekomst in het moderne Europa is de Rus als Fins- Slavisch-Tataarse bastaard; van alle Europese volken, heeft hij het minste ras [‘ras’ als een soort aandoening?], hij is immers de typische mens met meerdere zielen: met de grote, rijke, allesomvattende ziel.

Zijn ultieme tegenpool is de insulaire Brit, de gecultiveerde een-zielige mens wiens kracht ligt in het karakter, de wil, de eenzijdigheid, het karakteristieke. Aan hem dankt het moderne Europa het meest gesloten, meest zuivere type: de gentleman.

5. Heidense en christelijke mentaliteit
Twee zielsvormen strijden om de wereldheerschappij: heidendom en christendom. Met het hiermee verbonden gedachtegoed hebben de genoemde zielsvormen slechts uiterlijke overeenkomsten.

En zo gaat het maar door.
Gelul van een dronken aardbei.
Eufemistisch uitgedrukt.
Adelijk, in de betekenis van bijna verrot.

Mijn vertaling is vast niet perfect. Ik kan echt niet vaststellen of het woordje ‘insular’ nu vertaald moet worden als ‘des eilands’, als ‘bekrompen’ of dat de graaf het opzettelijk dubbelzinnig gebruikte. Er zijn meer redenen om niet meer moeite te doen. Met het woordje ‘versie’, dat ik gebruikte bij de link naar het PDF-bestand, doelde ik niet alleen op het ‘technische’ formaat, maar ook op een mogelijk veranderde inhoud. Wie aandachtig met de muis hooverde over de link naar dat bestand, las al iets met ‘dailystormer’… Tja. Een niet helemaal onverdachte bron.

Inteelt
Een belangrijker reden om aan de tekst van de graaf zelf niet nog meer aandacht te besteden heeft te maken met diens sterfjaar: 1972. Het is net als met Mohammed en de Mohammedanen: Mohammed en Kalergi zijn beide dood, zand erover, maar ze hebben fans. Dat blijkt enerzijds uit het grote aantal loftuitingen die door machtige ‘Europeanen’ geuit zijn aan het adres van de graaf, anderzijds uit misdadig leugenachtig gedraai dat minstens door Kalergi geïnspireerd lijkt.

Gedraai door mensen in machtsposities.

Uitspraken van ‘persoonlijkheden’ als Frans Timmermans en – nog pijnlijker – de Duitse minister Schauble over inteelt en diversiteit lijken beslist ontleend aan het gedachtegoed van de graaf. En hoe dan ook zijn ze even geschift en hebben een zeer reële uitwerking op het ‘nationale’ en op het EU-beleid.

Die Schauble had het dus over het gevaar van inteelt onder de 80 miljoen Duitsers dat gekeerd kon worden door de immigratie van mensen uit Afrika en het Midden-Oosten. Om in deze tijd met dit soort uitspraken te komen! Alsof het reusachtige aantal neef-nicht huwelijken, soms generaties achtereen, niet een ontzaglijk veel grotere rol speelt wanneer het om inteelt-gerelateerde aandoeningen gaat. Op blz 24 van die idealistische tekst stuitte ik nog op dit juweeltje:

Was die Juden von den Durchschnitts-Städtern hauptsächlich scheidet, ist, daß sie Inzuchtmenschen sind.

Joden als inteeltmensen. Van die dingen. Laten we die man postuum nog een diversiteitsprijs geven. De grenzeloze leugenachtigheid van genoemde ‘persoonlijkheden’ doet sterk denken aan Hitlers uitleg over het wegkomen met grote leugens en het niet wegkomen met kleine leugens. Ja, ik heb Mein Kampf gelezen,

Social engineering
Er is nog een reden. Honderden miljoenen mensen smeden dagelijks aan kleine en grote complotten en complotjes, maar in het algemeen moet ik niets hebben van complottheorieën die de basis vormen voor bijvoorbeeld uitingen over ‘omvolking’ en over een ‘Kalergi-plan’.

Het resultaat van het nog pijnlijk domineren in onderwijs, politiek, pers en journalistiek van het anti-westerse, oikofobe gedachtegoed doet soms wel sterk denken aan zo’n complot. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om extreme vormen van anti-blank racisme, zoals we dien zien bij aanhangers van het terroristische gedachtegoed ‘Black Lives Matter‘.

Iedereen die mijn teksten serieus neemt, zou ik echter willen vragen om niet die term ‘omvolking’ te gebruiken. Er is een veel betere term voor dat wat ermee wordt aangeduid.

De bijna grenzeloze megalomanie van Kalergi, Juncker en dergelijke types, sorry persoonlijkheden, is op te vatten als een onbeduidende jeugdzonde in vergelijking met waar deze misdadige vorm van ‘idealisme’ in de jaren 30 toe leidde en vandaag de dag weer toe leidt: ik heb het over het idee van Social Engineering, van de afbeelding boven dit stuk. Ik citeer uit Hoofdstuk 7 van mijn boek IS, the Kurds and the Caliphate:

As part of the Arabization policy Iraq’s Kirkuk-region was officially and preposterously renamed Ta’mim, meaning ‘nationalization’. The policy also included despicable but basically non-violent gerrymandering. In Syria Assad’s Arabization policy included the relocation of Arabs to the border area with Turkey. Decades earlier in Turkey itself, the Stalinist-type social engineering had been more comprehensive and more ruthless. The latter is illustrated by the text from its foreign minister in 1927, I chose as motto for this chapter.
The resettlement Law of 1934, number 2510, classified the territory of the republic under three headings: areas where the number of people of Turkish culture should be increased; areas where people who were to be assimilated to Turkish culture were to be transferred; and areas to be evacuated.
The Kemalist Turkification policy culminated in the Dersim massacre of 1937–38 in what is now called the province of Tunceli.

Kennelijk
Op de site die verbonden is met de voormalige ‘Arbeiders (!) Radio Amateurs’ schrijft Han van der Horst, ‘historicus’, naar aanleiding van die ene tweet: “Binnen het snel groeiende Forum voor Democratie is kennelijk (!) ruimte voor samenzweringstheorieën zoals het Kalergi-plan.”

In het vervolg schrijft hij dat Forum voor Democratie eigenlijk achter het gedachtegoed van de geschifte graaf moet staan. FvD noemt zichzelf immers wel eens conservatief en dan moet je ook achter adelijkheid – met een of twee keer de letter l – staan. Natuurlijk, knul.
Het probleem met de Hannen van der Horsten en Robben van Wijks etc is niet dat ze andere opvattingen hebben, opvattingen die zo ver mogelijk lijken te moeten staan van gezond verstand: het gaat om het gehalte aan integriteit.

Wíj weten het, wíj zijn de elite, anderen moeten hun bek houden.
Apart toch wel. Voor ‘Arbeiders (!) Radio Amateurs’…

De onoverbrugbare kloof
Tussen integere mensen enerzijds en de Timmermansen van deze wereld anderzijds, gaapt een fundamenteel onoverbrugbare kloof. We hebben te maken met lieden die van mening zijn dat hun doelen zó hoogstaand zijn, dat hun inzicht zo volmaakt is, dat voor hen werkelijk alle middelen geheiligd zijn.

Liegen? Ja.
Inconsequente, opportunistische redenaties ophangen? Zeker!
Debatwedstrijdjes voeren over intenties? Niets liever!

Sta even stil bij de vraag hoe verschillend onze tegenstanders omgaan met het fenomeen nationalisme in de kwesties Palestina, Catalonië, Bosnië en De Krim. Of nog pijnlijker, nog duidelijker: bij hoe men omgaat met het concept van een onafhankelijk Schotland voor en na de Brexit.

Terug naar het vraagstuk van de drie I’s: immigratie, integratie en islam. Moeten we de cijfers voor immigratie en emigratie nu van elkaar aftrekken of bij elkaar optellen? Optellen mijns inziens. Wie kiest voor aftrekken staat aan de andere kant van de kloof. Lang niet iedereen die emigreert doet dat vanwege de cultuurvernietigende invloed die uitgaat van de welkom-gekte, maar er zijn er wel veel. Vooral kansrijken emigreren uit West-Europa, vooral kansarmen immigreren naar hier.

De apotheker en de brain-drain
Met mijn complete nageslacht bezocht ik vorige week een apotheek in Stockholm. En jawel daar stond hij dan: de spreekwoordelijke, geïmmigreerde donkerhuidige apotheker. Een Ghanees schatte ik. Hij had een prettige uitstraling: hij ging op een leuke manier om met de wijsneuzige opmerkingen van mijn oudste kleinkind.

Geässimileerd…
Ghana…

Ik herinner me dat ik een jaar of twintig, dertig geleden las, dat er ondanks het tekort dáár, in Ghana zelf beduidend minder Ghanese artsen werkten dan in andere landen. Moet ik voor ‘in andere landen’ soms de term ‘diaspora’ gebruiken? Destijds stond het verhaal over de wereldwijde spreiding van Ghanese artsen in het teken van het begrip ‘brain drain’: dat het eigenlijk wel een schande was dat we niet alleen grondstoffelijke diamanten, maar ook menselijk diamanten ‘weghalen’ uit andere landen. Kunt u voorspellen hoe een middelbare school-wedstrijddebater van het type waar de Tweede Kamer vol van zit, een Alexander zeg maar, zou reageren op dit verhaal?

13 reacties

 1. Cynicus schreef:

  Wat een hersenloze diaree die dei Koudenhoven Kalergi uitkraamt. Er is op dit moment wel een soort weg met ons stroming aan de gang. Immigranten worden voorgetrokken op allerlei gebied. Zie de vorstelijke behandeling op gebied van woningtoewijzing en uitkeringen. Autochtonen durven niet eens te dromen van zo’n vorstelijke behandeling.

 2. nikolaos schreef:

  “…opvattingen die zo ver mogelijk lijken te moeten staan van gezond verstand..”

  Dat vind ik altijd zo interessant aan “linkse” denkers. Die komen dan met zo’n vreemd, onlogisch (postmodern) verhaal waar je geen touw aan vastknopen kunt, en dan op zo’n manier dat het is alsof het gewoon te hoog gegrepen voor je is.

 3. Cynicus schreef:

  @nikolaos; ja links heeft het vaak erg hoog in de bol met allerlei ik noem het Joepiestaanse utopia idealen. De realisatie van deze idealen in een land waar men vergiftigd wordt met dit gedroom ontaard vaak ik een nachtmerrie. Zie Stalins Sovjet Unie, zie Cambodja van Pol Pot, zie China van Mao. En heel huichelachtig praten de linkse sluwerikken het dan goed dat er eerst zuiveringen moeten komen. Zuiveringen zijn dan eufemismen voor massamoord op tegenstanders.

  Hee vuile vieze valse linkse sta ik al op het lijstje omdat ik niet in het klimaatsprookje geloof ?

 4. Cynicus schreef:

  laatste opmerking is aan de linkse meelezers want ik wil graag de ruzie aan met vieze vuile linkse huichelratten(opmerking is niet aan nikolaos)

 5. Cool Pete schreef:

  Uitmuntend artikel. En heel belangrijk.
  Dit artikel legt duidelijk bloot, waar lui en laf “denken” toe leidt: stemming-makerij,
  bedekt en vals beschuldigen, minachten, karakter-moord, enz.

  p.s.: er schijnt een “Coudenhove-Kalergi”-prijs [ en -genootschap ] te zijn, die elk jaar uitgereikt wordt;
  bij mijn weten is die niet lang geleden uitgereikt aan:…………………….. Omi Merkel.

  Later wil ik met een reactie op het artikel ingaan.

 6. reageerbuis schreef:

  De Coudenhove-Kalergiprijs wordt sinds 1978 iedere twee jaar in Wenen uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk maakt voor de eenwording van Europa. De laatste winnaars waren Angela Merkel in 2010, Herman van Rompuy in 2012 en Jean-Claude Juncker in 2014. Die voor 2016 heb ik nog niet kunnen vinden. Het bestaan van deze prijs wijst erop dat C-K’s ideeën nog altijd leidend zijn. Behalve Timmermens en Schäuble kan ook Sarkozy genoemd worden, die als president van Frankrijk verklaarde dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen. De IOM, een instelling van de VN voor migratie, heeft onlangs de EU tot spoed gemaand met de omvolking.

 7. Nittickson schreef:

  Bij de hetze tegen FvD heeft zich vandaag in de Volkskrant ook Joshua Livestro gevoegd. Rechts bestaat vooral uit racisten en complotdenkers, stelt hij op basis van het slapste bewijsmateriaal. Onweerstaanbaar roept dit de vraag op door wie Livestro nu weer wordt betaald. Als oudgediende herinner ik me nog zijn hysterische reactie op een reageerder die hem een “sociaal-democraat” noemde: die kreeg meteen een ban. Als rechtse complotdenker denk ik dat deze argeloze reageerde er waarschijnlijk te dicht bij heeft gezeten. De “born-again christian” Livestro moet denk ik echter eerder in kringen van de voormalige PPR worden geplaatst. Hij doet steeds meer aan de huilebalk Ria Beckers denken met zijn dikbetaalde morele verontwaardiging. En als de VVD onder Rutte nog iets verder naar links opschuift, dan is Livestro er binnenkort weer helemaal op zijn plaats.

 8. carthago schreef:

  @nittickson. Livestro is eigenaar van de dagelijkse standaard. Rechts lullen, links zakken vullen. Een top hypocriet die van alle walletjes mee eet, dagelijks standaard aan tafel met nazi soros.

 9. Nittickson schreef:

  Livestro heeft DDS verkocht aan MvdGalien. Verder kan er inderdaad nauwelijks slecht genoeg over hem geschreven worden. Hij is een soort Joop-trol geworden.

 10. Cool Pete schreef:

  vervolg:

  Uitzonderlijk goed en leerzaam, is dit artikel van Frans Groenendijk.
  ‘k Heb het een paar maal gelezen.
  Het biedt ook veel aanknopings-punten voor verder onderzoek.

  ‘k Wil een paar pogingen tot toevoegingen doen:

  1: graag wijs ik op Sietske Bergsma, die laatst weer Albert Camus: :”De mens in opstand”
  onder de aandacht bracht.

  2: schema:
  – multinationals, grote bedrijven, speculanten
  – koningshuizen, regeerders, regenten, elites, [internationale]socialisten, “globalisten”
  – “NWO”, Bilderberg, NGO’s,
  – “EU”-konstrukt, V.N.-konstrukt
  – “islam”: sheiks, imam’s, mufti’s, ayatollahs
  alle[n] werken de zelfde kant op:
  goedkope arbeids-krachten / onderhorigen / ont-rechten / onderworpenen: SLAVEN dus.

  3. schema:
  – ‘social engineering’: illegale! massa-immigratie, om-volking,
  schuiven met bevolking-groepen
  – ‘psychological engineering’: gedrag, “fatsoen”, onvrede is “ziekte”,
  CLAIMEN VAN HET “ETHISCH GELIJK”!!!!!- erger is er niet …..,
  geestelijke manipulatie in vele vormen, enz.
  – ‘information engineering’: een ‘narratieve’ verzinnen en dat aanpassen om het doel te bereiken., de nieuws-voorziening beperken, geen open debat toestaan, afwijkende
  meningen verdacht maken, enz.
  De achtergrond hier allemaal van is: TOTALITAIRISME.

  4. De GEEST van de mens is VRIJ.
  Ieder mens wil een – sociaal-voelend – INDIVIDU worden.

 11. Cool Pete schreef:

  [ ! hopeloos die “spellings-correctie”: ‘narratieve’ = ‘narrative’.]

 12. Cool Pete schreef:

  We leven weer in een tijd, waarin de regenten / elites met hun waan-ideeën
  [ van: “multi-kulti”/ “globalisme” / “gelijkheid” / “internationaal socialisme”, enz ]
  de gewone mensen daar voor opofferen ……………

  Net zoals vroeger de machthebbers met hun ambities,
  de gewone mensen op de slagvelden opofferden,

  zo worden wij, de gewone mensen, nu opgeofferd :
  aan die kwaadaardige ideologie: het mohammedanisme.

  Oh, “gelijkheid” – WELKE MASSA-MISDADEN WORDEN ER GEPLEEGD IN UW NAAM ?!…..

 13. De Professor schreef:

  Het werk van Coudenhove-Kalergi is een soort tegenhanger van het sociaal darwinisme. Even pseudowetenschappelijk. Allemaal theorieën over erfelijkheid en evolutie die geen recht doen aan de complexe erfelijkheidsleer. Het verschil is alleen dat sociaal darwinisme zonder twijfel als ideologisch zou worden aangemerkt… en niet als complottheorie.