DE WERELD NU

Nieuwe woningnood – verplicht toewijzen van huizen aan vergunninghouders?

Nieuwe woningnood, immigratie, USA2021, Kabinetsformatie2021

Mattijs Glas keek eens goed naar de de nieuwe woningnood. En constateerde dat ondoordacht overheidsbeleid er aan ten grondslag ligt.

“De Rijksoverheid bepaalt het aantal vergunninghouders dat gemeenten *moeten* huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere gemeenten.”

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/huisvesting-asielzoekers-met-verblijfsvergunning

nieuwe woningnood

Het aantal vergunninghouders dat door gemeenten *moet* worden geplaatst is transparant staat hier online: [rijksoverheid.nl/onderwerpen/as…] Gaat om taakstelling. Dus de aantallen die de regering de gemeenten verplicht een woning te geven. Niet wat er daadwerkelijk is gebeurd. 2/x

Overheidsbeleid is als volgt: “Gemeenten hebben gemiddeld 10 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen.” Voor woonruimte maken gemeenten vooral gebruik van het aanbod van sociale huurwoningen van woningcorporaties. 3/x Bron: [rijksoverheid.nl/onderwerpen/as…]

nieuwe woningnood

Overheid stelt: “Gemeente bepaalt zelf of vergunninghouders recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning.” Maar dat is een wassen neus, aangezien ze *verplicht* zijn deze statushouders een huis te geven. Ze kunnen weinig anders dan hen voorrang geven.”

nieuwe woningnood

Nu de (geaggregeerde) cijfers. N.B. dit gaat om wat de overheid verplicht, betreft niet de realisatie. Anyhow: de overheid verplicht de 12 gemeenten om dit jaar 12.100 asielzoekers te huisvesten. Hoe je het wendt of keert, deze woningen gaan niet naar andere inwoners van NL.

nieuwe woningnood

(Deze tabel is overigens van eigen hand, de PDF te vinden via de link in tweet 2/x hierboven heeft geen totaalkolom maar 12 losse tabellen.)

Er bestaat een ‘Regeling stimulering huisvesting vergunninghouders’ [] waardoor personen die huisvesting voor vergunninghouders willen realiseren voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Daar is €87,5 miljoen voor gereserveerd. [Bron: rvo.nl/subsidies-rege…]

N.B. 2 Meerdere statushouders (bv. een gezin) kunnen een woning delen: “Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een met meer mensen gedeelde woning. (…).” Vergunninghouders mogen ook zelf naar woonruimte op zoek.

 

Om een iets beter relatief beeld te geven heb ik een kolom toegevoegd die (+/-) de wachttijd in de gemeente weergeeft, zodat je kunt zien hoe lang de mensen zonder voorrang *gemiddeld* moeten wachten. Uiteraard is wachttijd in grote steden veel en veel hoger dan gemiddelde van regio.

die kolom wachttijd per gemeente gevuld m.b.v. deze infographic uit dit rapport [rijksoverheid.nl/documenten/rap…] Soms gegevens erbij gegoogled als het niet duidelijk was. Nogmaals: dit is ongeveer+/-, om een beetje een beeld te geven, verre van exacte cijfers.

nieuwe woningnood

Ik hoorde dat de gemeenteaad van de stad Utrecht, toen gevraagd werd waarom ze statushouders voorrang gaven op woning, droog aangaf dat ze wel moesten, anders zouden ze een hotel moeten afhuren en moest de gemeente de rekening betalen.

Nu ben ik uiteraard de kwaadste niet, ik wens het niemand toe om op straat te slapen. Logisch dat het voor hier ongewortelde nieuwkomers veel lastiger om ‘uit het niets’ (zonder netwerk, gebrekkige talenkennis etc.) een woning te vinden. Dus niet raar dat daar beleid voor is. Maar NL is vol, zelfs overvol, zoals ik eerder betoogde leidt de huidige grote instroom van asielzoekers tot de vergroting twee reeds bestaande enorme problemen: 1) krappe woningmarkt & 2) integratieproblematiek, asielzoekers komen in de arme, veelal tpo.nl/2018/11/26/d66…

voor een groot deel uit allochtonen bestaande wijken, het is vrij logisch dat daar slecht geïntegreerd gaat worden als er weinig Nederlands is om in te integreren.

En Nederland is zoals gezegd al ontzettend dichtbevolkt. De binnenkomst van asielzoekers die uiteindelijk aldan geen statushouders worden draagt daar zeker aan bij. (Ik laat de ontzaglijke langetermijnkosten daarvan even buiten beschouwing.) telegraaf.nl/watuzegt/11601…

Sterker nog, de autochtone bevolking krimpt, de bevolkingsgroei komt voornamelijk door immigratie. nrc.nl/nieuws/2018/11…

Oplossing: opvang in de regio. Is om zo’n beetje elke denkbare reden beter. Je kunt daar veel meer mensen helpen van hetzelfde geld. Ecologische voetafdruk is daar veel minder. Geen cultuurverschil/integratieproblemen. Zelfs Halsema is voor. ‘nuff said. volkskrant.nl/columns-opinie…


Dit artikel werd aanvankelijk in delen via Twitter gepubliceerd.

Meer over asielmigratie en de gevolgen daarvan leest u op Veren of Lood hier.

4 reacties

 1. Eddie schreef:

  Dit is dus zoiets waarvoor geldt dat als je dat in een discussie benoemt, er gereageerd wordt alsof je een racist bent, of er wordt gezegd dat het een broodje aap verhaal is. Bovenop dat huis met voorrang, krijgen de statushouders nog een bedrag voor de inrichting, de hoogte verschilt per gemeente. Tja, zoiets zet kwaad bloed bij autochtonen die van sociale huur afhankelijk zijn…..

 2. loodveer@1 schreef:

  Voor de duidelijkheid nog even enkele feiten over vluchtelingen waar op grote schaal de hand wordt mee gelicht ; met name in de meeste landen van de Europese Unie , doch met name met Hongarije als uitzondering..
  Volgens het vluchtelingenverdrag (1951) is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Diegene krijgt in eigen land geen bescherming tegen vervolging .Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Niet iedere asielzoeker is een vluchteling (van een understatement gesproken ; zelfs Frans Timmermans had het over 60 % ‘economische ‘vluchtelingen in verband met de vluchtelingenstroom in 2015 ).

  Nadat een vluchteling zijn land ontvlucht is en in een (i.p.) buurland terecht gekomen is dat veilig is verklaard( bv. Turkije ) is hij niet langer een vluchteling meer maar asielzoeker ( kan dus een asielverzoek indienen in dat land ).
  Feit is dat het land waar de vluchteling het eerst voet aan de grond zet een eventuele asielaanvraag moet behandelen.

  Hamvraag : Hoe kan een vluchteling voet aan de grond zetten in Nederland zonder niet uit de lucht zijn komen vallen ? Ik bedoel hoe veel ‘eerste landen ‘zijn ze wel niet gepasseerd vooraleer ze voet aan de grond zetten in Nederland. De rest is niets anders dan de kar achter de wagen spannen ( EN volksverlakkerij ) En beleidsmakers hebben dan nog het lef om over draagvlak onder de bevolking te spreken want ‘echte vluchtelingen , bla,bla,….. ‘ .

 3. Henk Albarda schreef:

  Re de reactie van loodveer@1 bij dit artikel. Nadat ik begin dit jaar me eindelijk vertrouwd maakte met EW digitaal, Veren of Lood, TPO, OpinieZ en nog enkele, ben ik begonnen deze reactie meer dan eens op de verschillende genoemde sites te zetten. Daar komt reactie op, zij het minder dan verwacht. Vooral jammer dat FvD en PVV te weinig moeite doen een tweet-lengte reactie voor dit verhaal samen te stellen en daarmee links gedoseerd om de oren te slaan.
  De conclusie is geen andere dan dat ik al 2 jaar gelijk heb, dat 90 – 95 % van de personen die van buiten Europa hier binnendringen, illegale economische indringers zijn. In ieder normaal land met werkende trias-politica zouden deze sujetten van het begin af aan binnen 1 maand uitgezet zijn. Uitsluitend onder het regime rutte, merkel, macron en anderen, gebeurt het dat deze illegalen BINNEN West-Europa gepamperd worden. Afgedwongen door links, worden ze met belastinggeld binnen gelaten. Feitelijk is dit het grootste corruptie schandaal OOIT, uitgevoerd door LINKS met belastinggeld van ONS.

 4. Ravian schreef:

  Exact heren, het zijn helemaal geen vluchtelingen, het zijn gewoon ongewenste immigranten.
  En alles wat er door links omheen verzonnen wordt om ze wel voor vluchtelingen door te laten gaan is poep.