DE WERELD NU

Nieuw pensioenstelsel – met lapwerk niet te redden

pensioenstelsel, pensioengekonkel, pensioenleeftijd

Dat het nieuwe pensioenstelsel al grote gaten vertoont eer het in werking treedt zou het besef moeten doen indalen dat het een heilloze weg is. Maar nee.

Eerder vandaag heb ik al beargumenteerd dat het nieuwe pensioenstelsel drie keer niks is. We doen er verstandig aan het in de prullenmand te laten verdwijnen. Met diverse experts op het gebied van pensioen en beleggen heb ik er over gesproken en de consensus is dat men die mening deelt. Maar zij houden er liever hun mond over.

Drie hoogleraren, Arnout Boot, Coen Teulings en Paul de Beer komen met een paar voorstellen om te proberen het nieuwe stelsel te redden. De heren zijn respectievelijk hoogleraar financiële sector, macro economie en arbeidsrecht. Dat zij zich over het nieuwe pensioenstelsel uitlaten is opvallend genoeg: het zijn geen experts op het gebied van pensioen, noch op het terrein van beleggen. Dat blijkt wel uit hun voorstellen.

De heren menen dat het nieuwe stelsel onnodig duur en onzeker wordt. Werknemers krijgen in het nieuwe systeem de beleggingsresultaten min of meer (te) vol voor de kiezen. Daar hebben ze het volgende op gevonden. Boot, Teulings en De Beer menen dat je de risico’s beter kunt spreiden door ze ook op te vangen in de premies. Na beleggingsverlies gaan de werknemers meer premies betalen en na winst minder.

“De onzekerheid over de toekomstige pensioenuitkering wordt hierdoor veel kleiner want de toekomstige gunstige en ongunstige scenario’s komen dan dichter bij elkaar te liggen, maar er is ook het risico dat na een zware crisis de pensioenpremie extreem omhoog moet”.

Is het een goed voorstel om premies afhankelijk van beleggingsresultaten te maken? Nee. Je hoeft geen genie te zijn op het terrein van pensioen en beleggen om te begrijpen dat dit een zeer slecht voorstel is. Beleggen is een activiteit voor de lange termijn. Met dit voorstel ga je een activiteit die voor de langere termijn bedoeld is in stukken hakken en vertalen naar de korte termijn in de premie. Zo wordt het ene gat met het andere gestopt in dit voorstel. Dat spoort niet en moet je dus niet doen. Dit nog afgezien dat de premie inkomsten uiterst instabiel worden en zo bijdraagt aan de onzekerheid van deelnemers. Het werkt in op de koopkracht en is tegengesteld aan hun belangen.

Is het een goed voorstel van deze wetenschappers om pensioenfondsen veel meer risico te laten lopen door ze een veel groter deel van het geld in aandelen te laten beleggen, van 40% naar 80%? Nee. Deze heren hebben blijkbaar geen idee waar ze over praten. Hoe kun je voorstellen om generiek het aandelenpercentage te verhogen naar 80%?! Dat is in strijd met iedere zindelijke gedachte die men over beleggen moet hebben. Beleggen is het spel om vanuit de achteruitkijk spiegel in de toekomst te staren en een visie daarover te ontwikkelen en daarnaar zo verstandig mogelijk te handelen. “Lang denken, kort handelen”. 80% als vast target voor aandelen is dus onzin.

Daar komt bij dat aandelen de meest volatiele beleggingscategorie is, het meest risicovol. Ieder onderzoek over de wens van deelnemers van de fondsen is dat ze hun pensioenfonds graag risicomijdend of risiconeutraal zien beleggen, dus niet 80% in hoogvolatiele aandelen. Overigens vraag ik me af of de drie heren ook pensionado’s in 80% aandelen willen duwen: houtje bijten als het slecht gaat. Economen zijn het over één ding wel eens: de economische toekomst lijkt allerminst rozengeur en maneschijn te worden. De risico’s zijn megagroot, ‘let’s face it’.

Is het correct dat dan de premie gehalveerd kan worden omdat het rendement van aandelen relatief hoog ligt? Nee. Dat ligt in de schoot van de voorzienigheid. Dat kun je niet zo algemeen stellen. Op langere termijn kan het kloppen, maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De heren menen dat dan de premie gehalveerd kan worden omdat het rendement van aandelen relatief hoog ligt en pensioen een stuk goedkoper kan. Ze nemen een voorschot op de toekomst. Reken je rijk. Zo kan ik ook, vals spelen. De premie in het voorstel van deze heren wordt navenant volatiel, intransparant en onberekenbaar. Het voorstel van deze heren brengt het stelsel van de regen in de drup.

Moeten “de fondsen wel meer risico nemen om het stelsel te kunnen handhaven”, zoals de heren stellen? Met deze frase maken ze ondubbelzinnig duidelijk dat het nieuwe stelsel ondeugdelijk is. Het pensioensysteem zit in een vreselijke dwangpositie, mede door die idioot lage rente van rond 0%, met dank aan de ECB. Ons pensioenstelsel verkeert in groot gevaar als we frase van deze heren serieus moeten nemen. Het lapwerk van deze drie heren doet daar niets aan af. In de prullenmand ermee en handhaaf het huidige stelsel onder verhoging van de thans absurd lage rekenrente: “wees niet zo eigenwijs heer Koolmees!”

Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Meer over het pensioenstelsel en de problemen met de pensioenen vindt u hier.

11 reacties

 1. Dick Kraaij schreef:

  De paniek moet enorm zijn geweest. Omdat de generaties onder ons (50-, 60-plussers met grofweg nog twaalf jaar te gaan voor hun exit uit de arbeidsmarkt) zich terecht afvroegen welk pensioen voor hen ooit zal overblijven, moest er wel een akkoord worden. Eindelijk. Na lange jaren van praten en vooruitschuiven. Tenminste, onder die druk zagen de vakbonden zich gesteld. De olifant in de kamer is al die tijd de eurozone met zijn absurd lage rente geweest. Men zat onder de kno(e)t zogezegd.

 2. TSPHQ 92 schreef:

  Als dat zo doorgaat moet ik mijn pensioen zelf maar gaan regelen

 3. Youp schreef:

  Inderdaad, met lapwerk valt er weinig te redden. Het eerste probleem waar we tegenaan kijken, en wat hier niet genoemd wordt, is dat we een zogenaamd inflatoir monetair stelsel hebben. Maw, geld wordt steeds minder waard. Dat is nu zo met de euro en dat was hiervoor zo met de gulden. Omdat geld minder waard wordt, zo´n 2% per jaar wat elke 10 jaar oploopt tot iets minder dan 20%, zijn mensen genoodzaakt om te investeren. In de volksmond wordt dat sparen genoemd, maar het is geen sparen omdat de bank of financiële instelling je spaargelden zal moeten investeren om rente te kunnen uitbetalen. Het tweede probleem is dat alle investeringen risicovol zijn. Op dit moment zitten we in een everything bubbel wat wil zeggen dat de rente historisch staat, de facto negatief in veel gevallen wat elke logica tart. Daarnaast staan de aandelen te hoog, onroerend goed is een decennialange bubbel. Grondstoffen liggen er redelijk bij, maar of daar veel vraag naar gaat zijn bij serieuze economische problemen is onduidelijk. De reden dat alles in een bubbel zit komt door de explosieve kredietcreatie waardoor landen, bedrijven en individuen te veel schulden hebben. De reden hiervoor is ideologisch van aard. De keynesiaanse theorie stelt dat meer eenheden ruilmiddel in omloop brengen de economie stimuleert. En dat is precies wat met enthousiasme is uitgevoerd in de voltallige westerse wereld.

  De oplossing is het tegenovergesteld: een deflatoir monetair stelsel. Dat is de situatie waar geld steeds iets meer waard wordt ipv minder. Je kunt als burger weer ouderwets sparen en degene die wat meer risico wensen kunnen een deel daarvan investeren. Sommigen, die een meer populaire dienst of product geleverd hebben, zullen dan wat meer kunnen sparen en eerder met pensioen gaan. Anderen zullen wat langer moeten doorwerken. Er is geen enkele reden om een pensioen tot een communistisch dogma te verheffen. Een deflatoir monetair stelsel krijg je met goud of bitcoin waar slechts een beperkte hoeveelheid van aanwezig is dus bij economische groei moet dezelfde hoeveelheid ruilmiddel meer goederen en diensten prijzen waardoor de waarde van het ruilmiddel zel zal stijgen. Goud en bitcoin kopen is wat je nu zelf moet doen. Niet wachten op de overheid. Die heeft heel andere belangen.

 4. Cool Pete schreef:

  1. Uit de berichtgeving begreep ik, dat onze pensioenen direkt afhankelijk zijn gemaakt van de beleggings-resultaten : “casino-pensioen”.
  2. Uit de berichtgeving na de laatste “top” van dat “EU”-konstrukt.
  begreep ik , dat de uiteindelijke zeggenschap over ons pensioen-stelsel, aan de ECB is overgedragen.
  Rien ne va plus. Dus.

 5. Johan P schreef:

  Ik heb er nog een extra probleem mee; als de premie afhankelijk wordt van de beleggingsresultaten is er NULKOMMANUL reden voor de maatschappijen om voorzichtig en langetermijn-gericht te beleggen aangezien blunders worden afgewenteld op de premiebetalers. En reken er maar op dat vette bonussen voor goede prestaties mee gaan spelen, dus uitermate risicovol gedrag wordt zo juist gestimuleerd.

 6. Youp schreef:

  Inderdaad, met lapwerk valt er weinig te redden. Het eerste probleem waar we tegenaan kijken, en wat hier niet genoemd wordt, is dat we een zogenaamd inflatoir monetair stelsel hebben. Maw, geld wordt steeds minder waard. Dat is nu zo met de euro en dat was hiervoor zo met de gulden. Omdat geld minder waard wordt, zo´n 2% per jaar wat elke 10 jaar oploopt tot iets minder dan 20%, zijn mensen genoodzaakt om te investeren. In de volksmond wordt dat sparen genoemd, maar het is geen sparen omdat de bank of financiële instelling je spaargelden zal moeten investeren om rente te kunnen uitbetalen. Het tweede probleem is dat alle investeringen risicovol zijn. Op dit moment zitten we in een everything bubbel wat wil zeggen dat de rente historisch staat, de facto negatief in veel gevallen wat elke logica tart. Daarnaast staan de aandelen te hoog, onroerend goed is een decennialange bubbel. Grondstoffen liggen er redelijk bij, maar of daar veel vraag naar gaat zijn bij serieuze economische problemen is onduidelijk. De reden dat alles in een bubbel zit komt door de explosieve kredietcreatie waardoor landen, bedrijven en individuen te veel schulden hebben. De reden hiervoor is ideologisch van aard. De keynesiaanse theorie stelt dat meer eenheden ruilmiddel in omloop brengen de economie stimuleert. En dat is precies wat met enthousiasme is uitgevoerd in de voltallige westerse wereld.

  De oplossing is het tegenovergesteld: een deflatoir monetair stelsel. Dat is de situatie waar geld steeds iets meer waard wordt ipv minder. Je kunt als burger weer ouderwets sparen en degene die wat meer risico wensen kunnen een deel daarvan investeren. Sommigen, die een meer populaire dienst of product geleverd hebben, zullen dan wat meer kunnen sparen en eerder met pensioen gaan. Anderen zullen wat langer moeten doorwerken. Er is geen enkele reden om een pensioen tot een communistisch dogma te verheffen. Een deflatoir monetair stelsel krijg je met goud of bitcoin waar slechts een beperkte hoeveelheid van aanwezig is dus bij economische groei moet dezelfde hoeveelheid ruilmiddel meer goederen en diensten prijzen waardoor de waarde van het ruilmiddel zel zal stijgen. Goud en bitcoin kopen is wat je nu zelf moet doen. Niet wachten op de overheid. Die heeft heel andere belangen.

 7. Youp schreef:

  Het tweede probleem is dat alle investeringen risicovol zijn. Op dit moment zitten we in een everything bubbel wat wil zeggen dat de rente historisch staat, de facto negatief in veel gevallen wat elke logica tart. Daarnaast staan de aandelen te hoog, onroerend goed is een decennialange bubbel. Grondstoffen liggen er redelijk bij, maar of daar veel vraag naar gaat zijn bij serieuze economische problemen is onduidelijk. De reden dat alles in een bubbel zit komt door de explosieve kredietcreatie waardoor landen, bedrijven en individuen te veel schulden hebben. De reden hiervoor is ideologisch van aard. De keynesiaanse theorie stelt dat meer eenheden ruilmiddel in omloop brengen de economie stimuleert. En dat is precies wat met enthousiasme is uitgevoerd in de voltallige westerse wereld.

 8. Joost schreef:

  Er is niet voor niets bewust in verzorgingstehuizen verpleegd zonder beschermingsmiddelen. Ruimt lekker op zouden sommigen wellicht gedacht hebben. Helaas, er moet een nog grotere doder komen en die komt.

 9. carthago schreef:

  Behaalde resultaten van beleggingen in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.Geldt niet voor de Ecb met hun henchmen natuurlijk.

 10. Stoner schreef:

  Is dit een goede ontwikkeling?? Nee.
  Kijk ik er van op? Nee, want zoals met alles in de regering zitten er mensen aan de knoppen op cruciale plaatsen die helemaal nooit niet in de buurt van die knoppen zouden mogen komen aangezien ze er de ballen verstand van hebben, maarja ze hebben op de goede studentenvereniging gezeten.

 11. Rudy schreef:

  Ieder jaar wordt er meer premie betaald dan er wordt uitgekeerd. Daarnaast verdienen de fondsen geld aan rendementen op gedane investeringen, en krijgen ze ook nog rente. Probleem is dat allerlei corrupte politici daar hun zakken vullen. Tijd dat ik MIJN eigen geld gewoon terug krijg, dan ga ik zelf wel investeren in goud en zilver.