DE WERELD NU

MH17 – na vier jaar is er één zekerheid, dat niets ooit zeker wordt

MH17

Nu, na bijna vier jaar komt er plotseling een update rond het onderzoek naar de toedracht rond MH17. Het lijkt een laatste stuiptrekking, vooral de opmaat naar een beëindiging van het onderzoek.

Rutte beloofde ooit dat de onderste steen boven zou komen. Dat is niet gebeurd, en de vraag is of we die onderste steen nog zouden herkennen als zij nu boven kwam. Dat is onbevredigend, bijzonder onbevredigend. Desondanks zie ik weinig kansen dat het ooit nog beter worden zal. Dat heeft er zeer ook mee te maken dat die onderste steen van een bepaalde makelij zal moeten zijn, dat is inherent aan de wijze waarop de Nederlandse regering het onderzoek heeft ingericht.

De manier waarop van meet af aan werd gesteld dat Rusland verantwoordelijk was, was niet alleen een de facto beperking van het onderzoeksterrein, maar sloot ook de eigen verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid en de KLM uit. Die beiden hadden wel degelijk de verantwoordelijkheid niet langer boven dit oorlogsgebied te laten vliegen. Meer dan enige voetnoten bij protocollen lijkt dat niet te hebben opgeleverd, en ook dat is hoogst onbevredigend. Nu is Rusland weliswaar schuldig verklaard, maar dat sluit tegelijk alle verdere medewerking van dat land verder uit. Die lijkt door onze overheid overigens ook ongewenst, en ook dat is een teken aan de wand.

Wat doen de betrokken overheden nu nog? Best veel zo op het oog, en ook dat geeft alle aanleiding nu een downgrading te verwachten:

In het JIT werken tientallen rechercheurs en officieren van justitie uit vijf betrokken landen samen: Nederland, België, Oekraïne, Australië en Maleisië. Het onderzoek richt zich op de vraag wie schuldig is aan het neerhalen van vlucht MH17. De opdracht is om verdachten aan te wijzen en dat te onderbouwen met bewijsmateriaal dat standhoudt bij een rechtszaak. Het staat onder leiding van de Nederlandse hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke.

Dat Oekraïne weinig belang heeft dan het aanwijzen van Rusland als schuldige is evident, en is één van de belangrijkste mankementen die bij de start van het onderzoek werd ingebouwd. Voor landen als Maleisië en Australië moet het meer en meer een ver-van-mijn-bed-show zijn geworden, zodat niet vreemd is te verwachten dat zij hun mensen langzamerhand zullen gaan terugtrekken. De recente beëindiging van de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig MH370 wijst ook in die richting. Dat al jaren niets van betekenis uit het Nederlandse onderzoek is gekomen is een ander signaal dat het voorbij is. Dat bevredigende gerechtigheid nooit zal plaatshebben.

Voor de politiek is er steeds minder dat voor het levend houden van zaak en onderzoek pleit. Politiek is er alle reden de verhoudingen met Rusland te proberen te verbeteren – Nederland lijdt zelf economisch harder.onder de afgekondigde sancties dan Rusland ooit doen zal. Het heeft ook niets opgeleverd, en lijkt puur voor binnenlands gebruik in stand te blijven. Dat is op langere termijn niet houdbaar. Aangezien het ondanks alles wel degelijk politiek misbaar zal genereren, zo’n informele beëindiging van het onderzoek, is dat iets wat dit kabinet maar beter zo  vroeg mogelijk tijdens deze kabinetsperiode kan uitvoeren. Ook dat pleit voor een vlot afbouwen, en dat is wat ik verwacht nog deze zomer te zien gebeuren.

Voor de nabestaanden is dat een hard gelag. Maar ook voor hen geldt, dat zij zich met wat ik hierboven schets zullen moeten verzoenen. Hoe moeilijk dat ook is.

 

5 reacties

 1. Dick H. Ahles schreef:

  Het wordt tijd dat iemand die verantwoordelijk is voor deze miskleun het geheime verdrag over het onderzoek met Oekraïne publiceert. Het zal de waarschijnlijk de ziekelijke vooringenomenheid van onze regering over dit ongeluk blootleggen. En ik denk dat we als publiek tenminste die openheid mogen verwachten nu er geen svvhuldigen voor het gerddcht worden gebracht.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Oekraïne was en is in een burgeroorlog verwikkeld. Toevallig waren alle radarinstallaties de dag van de ramp in onderhoud…. Geen enkel beeld beschikbaar van de zijde van Oekraïne. In verband met het Oekraïne verdrag was en is Oekraïne onze betrouwbare bondgenoot.

 3. Jaantje schreef:

  Net de update gelezen en men denkt de ‘vingerprint’ van de betreffende Buk gevonden te hebben met naam en toenaam: 53e raketafweerbrigade uit Koersk in Rusland die deel uitmaakt van de Russische krijgsmacht.

  Dat klinkt op zich gedegen totdat je beseft dat er geen bewijs is maar dat men constateert dat Rusland schuldig is .
  Waarop baseert men dat constateren: NU.nl.
  Aan de hand van video’s en foto’s op sociale media werd vrijwel de hele route van het konvooi van zeker zes Buk-installaties dat van de Russische basis naar Oekraïne reed gereconstrueerd. Die reconstructie werd op de persconferentie vertoond.
  De ‘vingerafdruk’ die werd gevormd door de uiterlijke markeringen op de lanceerinstallatie die MH17 neerhaalde kwam alleen overeen met een specifieke Buk TELAR-installatie uit dat konvooi, waarvan de aanwezigheid in het Oost-Oekraïnse Donetsk is vastgesteld.

  Zal me een mooie compilatie zijn hopelijk zijn het dit keer filmpjes van de juiste data.
  Al bij al blijven mijn twijfels heb sterk de indruk dat het de Oekraïne met medeplichtigheid van de EU is die schuldig zijn, die hebben er baat bij om Rusland schuldig te verklaren.
  Wat zou de reden/motivatie van Rusland zijn om een NL-vliegtuig vol met toeristen uit de lucht te schieten?
  Pieker me suf maar ik heb daar geen antwoord op.
  De vazallen Oekraïne en de EU daarentegen….

  Rutte keert ijlings terug uit India vanwege de (tussentijdse) conclusies van het JIT rapport.
  Niet te bevatten men baseert men trekt conclusies maar waar blijven de feiten motivatie en het bewijs plus daders?
  Ps: Oekraïne barst van de Russische rakketten en wapens dat is nou niet bepaald een vreemd fenomeen.

 4. Gerrit Joost schreef:

  @Jaantje – De Russische raketmotoren fabriek staat/stond in de Oekraïne. Dat er veel Russische raketten in Oekraïine zijn staat buiten kijf. De BUK-raketten worden geleverd door een Nederlandse firma, die op de Zuidas huisvest! Lekker wrang. Nu de Russen de raketmotoren niet meer afnemen heeft Oekraïne ze aan Noord Korea verkocht, met hun know how erbij. De reden van de opeens grote stappen met raketten in Noord Korea is dankzij de Oekraïne. De MH17 is boven grondgebied van Oekraïne neergehaald. Waarom worden zij niet verantwoordelijk gesteld?

 5. Jaantje schreef:

  Gerrit Joost; Waarom zij niet verantwoordelijk worden gesteld?

  Nou ,dat ligt op het moment even politiek gevoelig denk daarbij aan het referendum toetreding Oekraïne bij de EU of niet.
  Als de Oekraïne verantwoordelijk is voor al die doden dan word het een probleem om toe te treden.
  Zaak dus om tijd te rekken(4jaar voor het rapport) veel lawaai te maken en te wijzen naar Rusland. .