DE WERELD NU

Mensen van kleur – Clarice Gargard

Mensen van kleur

Clarice Gargard behoort tot de mensen van kleur die zich vrijwel uitsluitend bezighouden met racisme en aanverwant. Is dat niet wat weinig divers?

Beste Clarice Gargard

Je Wikipedia-pagina vermeldt hoe gevarieerd je journalistiek bezig bent. Je bent een actief persoon, bravo! In je NRC columns doe je verslag van je extreemlinkse denkbeelden. Je favoriete onderwerp is racisme. In je columns klaag je voortdurend Nederlanders aan dat ze racistisch zijn. In je meest recente NRC-column “Ook Nederland heeft een racisme probleem” stel je dat het gehele westen een racisme probleem heeft: “een gegeven waar je in het Westen constant aan herinnerd wordt. Bijvoorbeeld toen in februari de joggende 25-jarige Ahmaud Arbery in de VS door twee witte mannen in koelen bloede doodgeschoten werd, omdat zij hem er verdacht vonden uitzien…. Ook Nederland heeft een ernstig racisme probleem. Mensen van kleur worden weliswaar niet aan de lopende band op straat (het staat er echt, FB) neergeschoten maar het sluimerend en institutioneel racisme dat in veelvoud ontkend wordt, kan net zo kwaadaardig zijn.”

Op de extreemlinkse site Joop.nl spuug je op de westerse beschaving en op de Nederlandse beschaving, “Die zogenaamde Westerse beschaving” schrijf je. Je hebt wrok en haat jegens westerlingen, dat maak je wel heel erg duidelijk. Je raadt ons aan “om de bestaande constructies af te wijzen, waarop de fundamenten van onze samenleving gebouwd zijn; de rol die je zelf erin hebt gespeeld moet je ineens ter discussie stellen.” Kortom, we moeten de hand in eigen boezem steken. Het komt me voor dat jij daar zelf niet zo sterk in bent. Uiteraard schaar jij je achter Silvana Simons die dezelfde rancuneuze trommel beroert: Nederland is door en door racistisch en verrot.

Je verwacht niet dat ‘wij’ – voor jou ‘zij’ – een hand in eigen boezem steken, want “inmiddels begin ik te vermoeden dat het gebrek aan begrip of verandering… geen onkunde is maar onwil … het racisme is allang al heel normaal geworden” schrijf je in je NRC column. De achtergronden van jouw familie liggen in Liberia. Taylor was president van Liberia tussen 1997 en 2003. Hij was een ongelooflijke misdadiger die op 7 maart 2003 door het Speciaal Hof voor Sierra Leone aangeklaagd is wegens oorlogsmisdaden tijdens zijn interventie in de burgeroorlog in buurland Sierra Leone. Taylor heeft alles gedaan wat god verboden heeft: seksueel en fysiek geweld, plundering, moord, slavernij, onderdrukking. Je vermeldt dat je vader de rechterhand was van die Charles Taylor. Ik kan me voorstellen dat je daarmee behoorlijk in je maag zit. Maar geef je ons daarvan indirect de schuld?

De meeste Nederlanders weten – net als ik – helemaal niets van Liberia. Na enig speurwerk is mij gebleken dat Liberia qua natuur een prachtig land is met oerwouden vol wilde dieren, schitterende stranden en een hartelijke bevolking. Het is beslist een land om te bezoeken, zij het uiterst primitief, bittere armoede en lang niet altijd veilig door rebellerende groepen.

Volgens het ‘World Values Survey’ dat wereldwijde onderzoeksprojecten uitvoert onder bevolkingen, komt naar voren dat het gehele Westen, Nederland incluis, tot de minst racistische gebieden behoort. Jouw claim klopt dus geheel niet. Jij klets maar wat.

Dat het Westen niet racistisch is behoeft niet te verwonderen want het is niet voor niets dat vele Afrikanen dolgraag en masse hiernaartoe komen, het beloofde land, het land dat hen alle mogelijkheden biedt en die jij met beide handen hebt aangegrepen, om vervolgens de hand die je dit alles heeft geboden voortdurend te bijten.

Liberia is niet onderzocht in het World Values onderzoek, maar Ivoorkust, pal er naast, behoort tot de meest racistische landen. Volgens de berichten doet Liberia daar niet voor onder. Gekleurde mensen die uit de VS overkomen onderdrukken de autochtonen. Gekleurd onderdrukt gekleurd. Daar komt geen witte persoon aan te pas, gekleurd racisme. De geschiedenis van Liberia wordt gekenmerkt door bugerrechtenschendingen, burgeroorlog en politiek wanbeleid. De huidige president is de voetballer Weah, die niet verwonderlijk dat hij niet goed presteert. Het land is getroffen door het Ebola virus. In institutioneel opzicht klopt er helemaal niets van Liberia, maar dat is natuurlijk ónze schuld. De trage hervormingen van het politieapparaat, de rechterlijke macht en het strafrechtsysteem leiden tot stelselmatige schendingen van de wettelijk voorgeschreven rechtsgang en tot geweld van knokploegen tegen personen die verdacht werden van misdrijven. Wetsvoorstellen om een Onafhankelijke Nationale Mensenrechtencommissie en een Commissie voor Waarheid en Verzoening in te stellen werden goedgekeurd. Ruim 200.000 in eigen land ontheemd geraakte mensen en vluchtelingen keerden terug naar hun huizen, ofschoon de etnische spanningen opliepen door geschillen over land en bezittingen die tijdens de burgeroorlog in beslag waren genomen.

Nederland scoort op alle lijsten qua mensenrechten en vrijheid van meningsuiting helemaal bovenin, uitstekend. Nederland zou volgens onze premier een “waanzinnig gaaf land” zijn. Voor wat dat waard is, maar het behoort tot de minst corrupte landen, plaats nummer 8, na Scandinavische landen. Liberia is door en door corrupt, het scoort op plaats 122, vrijwel geheel onderin. Mijn voorouders waren Zuid-Afrikaanse boeren in Potchefstroom, Transvaal (zie op Wikipedia F.D.K. Bosch). Deze mensen worden nu uitgemoord door de gekleurde bevolking. Ze krijgen brandende autobanden om de nek, bikkelhard gekleurd racisme. Ze vluchten voor het geweld. Daar horen we je natuurlijk niet over. De hoofdredacteur van NRC, René Moerland staat te juichen bij je stukjes. “Schrijf nog eens wat over Westers racisme Clarice”!

In deze setting schreeuwt Liberia om mensen die in het Westen goed zijn opgeleid, met het hart op de juiste empatische plek. Dus mensen zoals zij Clarice! We mogen dus aannemen dat zodra het Corona virus is vertrokken en we weer vrij mogen reizen, dat jij met je koffertje klaar staat om naar Liberia af te reizen. Om daar je goede werk te kunnen verrichten en weg te zijn van dat racistische en verrotte Nederland, waar je zoals gezegd alles aan te danken hebt, maar dat vergeten we even.

Racisme in Europa doet zich inderdaad voor. Racisme in Nederland doet zich inderdaad voor, zowel door wit als door zwart. Ga eens naar een AZC, over gekleurd racisme gesproken! Wat mij steekt is dat jij allen hier over één kam scheert vanuit een enkel voorbeeld, in dit geval de joggende 25-jarige Ahmaud Arbery. We mogen niet zeggen “Er is een Marokkanenprobleem”, want dat is generaliseren en daarmee beschadig je álle Marokkanen. Maar we mogen blijkbaar wel zeggen “alle Nederlanders zijn racisten” en sterker nog “het Westen is racistisch”. Dat maakt me nijdig, zeer nijdig zelfs. Dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik veertig jaar lang innig bevriend ben geweest met een donkere Surinamer, veel donkerder dan jij. Als jij zegt dat wij allen racistisch zijn, dan voel ik me aangesproken. Het is een grove belediging. Jij beledigt niet alleen mij maar alle Nederlanders, alle Westerlingen.

Mijn dringende verzoek aan jou Clarice, is om dat niet langer te doen. Probeer eens over wat anders te schrijven dan over vermeend racisme in ons land, in het Westen. Je beschadigt niet alleen degenen die jij veronderstelt als ‘zij’, maar ook degenen die voor jou ‘wij’ zijn, namelijk de mensen van kleur. Want wat zal het bij hen geestelijk teweeg brengen als zij voortdurend van jou, Silvana, Jerry Afriyie en vele andere mensen van kleur, horen dat Nederland racistisch is en dat het Westen racistisch is. Dat mensen van kleur weggezet worden en in feite kansloos zijn. Wat een gigantische schade veroorzaken jullie!


Frits Bosch is auteur van “Wereld op een keerpunt”, “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer. Linkjes in zijn biografie


Clarice Gargard is op Veren of Lood eerder opgemerkt.

23 reacties

 1. karton schreef:

  Nog nóóit van deze Klaartje Gargard gehoord en dat wil ik graag zo houden.

 2. Ezel schreef:

  Dat je zo uit je dak gaat van de volstrekt zinloze mening van een ander. Mijn God, ik zou -als ik haar in de kroeg tegenkwam- lekker meelullen om daarna fijn ezeltje prik met haar te spelen

 3. Thomas schreef:

  Het is hard gegaan. Toen ik een jaar of 10 was kreeg een meisje bij mij in de buurt uit het verkering met een neger. De mensen liepen stiekem voorbij dat huis om hem te bekijken en of hij niet geschilderd was en of de kleur wel echt was.
  Ze hadden in het echt nog nooit een neger(in) gezien.

 4. Jaap schreef:

  Deze vrouw ken ik van Joop.nl, de linkse goot die via een omweg door de overheid wordt gesubsidieerd. Ze overschreeuwt zichzelf om daarmee haar foute afkomst te verbloemen. En dat wil dat wij fouten van onze voorouders van een kleine 200 jaar geleden toegeven en excuus aanbieden. Gek mens.

 5. Bert Heemst schreef:

  Zie Alinsky. Het is de bedoeling van C. Gargard en de haren ook niet om objectief over dit onderwerp te schrijven. De bedoeling is uiteindelijk dat het kapitalistische westen wordt vernietigd, hoe stoffig en belegen dat ook klinkt. Alle treurige mogelijkheden die ter beschikking staan om mensen tegen elkaar op te zetten met dit doel, vrouw tegen man, blanke tegen niet-blanke, jong tegen oud, allemaal prima, als het werkt is het geoorloofd. Voordeel voor haar is dat zij nooit concreet hoeft te maken wat de werkelijke eisen en intenties zijn, want weer ‘die media’ die nooit zullen doorvragen.

 6. Raymond Peil schreef:

  In de goeie ouwe koloniale tijd ging het onder de blanke onderdrukkers eigen best wel goed in Liberia en Ivoorkust. Er was een rechtsstaat, er werd een economie opgebouwd, onderwijs, noemt u maar op. Gelukkig hebben Clarices voorouders dat allemaal weer tot puin en ruïnes teruggebracht.

 7. BROERE schreef:

  Ahmaud Arbery had een strafblad, was al verschillende keren met de justitie in aanraking gekomen en gedroeg zich die dag nogal “vreemd”. Hij was helemaal niet aan het joggen. Op beelden is te zien dat hij een huis in aanbouw binnenging (op zoek naar “power tools” ?) én waarschijnlijk een hamer in de hand had. Daarnet in dat huis “gevonden”, waarschijnlijk. Of liep hij altijd met een hamer-op-zak, deze modelburger ? Bovendien had een bezorgde burger net de politie gebeld omdat hij zich verdacht gedroeg. Dat figuurtjes als G. hun vuiligheid in “onze” pers mogen schrijven is een SCHANDE. Direct terugsturen naar Liberia. Kan iemand één land opnoemen waar moslims of zwarten de dienst uitmaken en waar het “goed” is ? Met deze 2 valt niéts aan te vangen. NIETS.

 8. BegrensEuropa! schreef:

  Discriminatie is van alle tijden. Er is geen ontkennen aan. Het kan op basis van raskenmerken (dan heet het racisme), maar ook basis van andere kenmerken (rooie, witte, brillejood, slome, homo etc.). Wat Gargard doet is het de dominante, blanke partij onophoudelijk voorhouden van het racisme. De vraag is of ze daarin niet te ver gaat. Daar lijkt het wel op. Ze gooit nogal wat op een hoop. Geen moment vraagt ze zich af of je Amerikaanse toestanden wel mag projecteren op Nederland (o ja, natuurlijk, de belastingdienst probeert misbruik te voorkomen door etnisch profileren). Geen moment vraagt ze zich af wat er zou gebeuren als een andere, niet-blanke partij dominant zou zijn. Negers, chinezen of moslims bij voorbeeld. Ach, waarom zou ze ook. Ze heeft toch een mooi thema te pakken. Dat Nederlandse racisme gaat ook niet over. De grenzen van niet-discriminatie zijn namelijk bereikt. Elke volgende stap is onhaalbaar. Maar ze mag natuurlijk zo lang als ze wil aan een dood paard blijven trekken. Vooral als ze er zelf baat bij heeft. En haar vriendjes en vriendinnetjes bij GL/D66/Bij1 die dit allemaal verschirkkelijk belangrijk vinden. Dat het allemaal geimporteerd is uit de VS doet er niet toe. Het werkt zelfs tegengesteld. Maar dat is fijn, dan wordt het probleem alleen maar erger en is de broodwinning verzekerd. Nog eenmaal: het is een zichzelf instandhoudend probleem. Er zijn manieren om het tot een oplossing te brengen, maar die zijn niet uitsluitend afhankelijk van de autochtone, min of meer blanke Nederlander.

 9. Peter Louter schreef:

  Gargard is lid van de zusterschap die hetzelfde doet en elkaar steunt en promoot.
  Gargard is een typische tunneldenker met de daaraan gekoppelde vooroordelen

 10. Ian schreef:

  Met de complimenten en middelvingers van van Jo(n)kvrouwe Kasha en Prinses Benno II in ruste.

  https://princeclausfund.org/our-board/clarice-gargard

 11. Grapjas schreef:

  Wij hebben een buitenlander- probleem. Dat is alles.
  Zelfs deze clarice bevestigd weer de ‘ voor’ oordelen; lui, afhankelijk, en enkel zelfstandig dankzij de Boze Witte Man’ s geld.
  Paupers.
  De schade aan onze cultuur doir deze immigranten is enorm. Wanneer presenteten wij deze parasieten eens de rekening?

 12. Ernie van de Wal schreef:

  citaat: “Discriminatie is van alle tijden” Ik kan het je sterker vertellen. Ik kwam vanuit Rotterdam naar vught voor de verzekeringsmaatschappij Concordia -1988- De standaardzin waarmee ik bij vrijwel alle klanten begroet werd was: “Gij zijt niet van hier he? Gij zijt geen aachte Vugse”.

  Besloten gemeenschappen sluiten buitenstaanders uit. Waar ook ter wereld.

  Clarice G. mag zich gelukkig prijzen.
  Maar goed, discriminatie is in Europa anno 2020 een verdienmodel. Heeft weinig met de werkelijkheid van doen.

 13. Neef Jansen schreef:

  Goed artikel. Nederland zit in de top 10 van alle relevante rijtjes. Er zou een wet moeten komen die mensen verplicht om op te rotten naar het paradijs van herkomst als zij er hun verdienmodel van maken om steeds maar op Nederland te kankeren. Ga toch weg! Rot op naar je ideale failed state of schurkenstaat. Ga daar liggen zeiken. Alles afkraken.

 14. BROERE schreef:

  Modelburger Arbery kan niet alleen zijn broek niet ophouden. Een miniem IQ in combinatie met geen zelfcontrole schept onmiddellijk een gevaarlijke situatie. Pak jezelf toch altijd niet zo serieus, ventje ! Leer lachen anders gaat het nog eens slecht met je aflopen….
  https://www.infowars.com/watch-footage-shows-ahmaud-arbery-confront-police-in-previous-encounter/

 15. Ravian schreef:

  Ik begin onderhand schoon genoeg te krijgen van al die tot op het bot racistische “mensen van kleur”.
  En waar ik nog meer de pest aan begin te krijgen dat is aan al die collaborerende “helper whiteys”.
  Als het hier allemaal zo verschrikkelijk is waarom rotten ze dan niet gewoon allemaal op naar dat Afrikaanse paradijs van ze?
  We weten natuurlijk allemaal waarom ze dat niet doen; geen gratis geld in Afrika.
  En met de rest van de faciliteiten valt het er ook nogal tegen.
  Tijd dat er in Nederland eens een andere wind gaat waaien, en dit soort volk zich eens voor de rechter mag verantwoorden, vanwege racisme tegen de autochtone Nederlander.

 16. scherpschutter1943 schreef:

  Als je in nederland tot een gekleurde minderheid behoort en je fulltime met racisme bezig houdt dan krijg je heel veel overheidssubsidie en kun je dagelijks je racistische gal spugen tegen die klote nederlanders van wiens belastinggeld jij riant leeft.

 17. Bennie schreef:

  Nou zeg, Jefferey Afriye blijkt van slavendrijvers af te stammen en deze zwarte schreeuwlelijk is een dochter van een hoge ambtenaar in een van Afrika’s beruchte regimes.
  Het moet niet gekker worden in open inrichting Nederland.
  Wel leuk, dat ze in een hedendaags NSB krantje schrijf, dat schept wel duidelijkheid.

 18. Santa Claus schreef:

  Domheid heeft een gezicht.

 19. Cool Pete schreef:

  Zonder subsidie, baantje bij de V.N, en media-aandacht, zou nooit iemand gehoord hebben van deze zeur : dochter van een hoge ambtenaar bij een diktator in een of ander Afrikaanse shitHole country.
  Hey girlie, ga je eigen land proberen op te bouwen, daar. [ Maar daar moeten de mensen, je waarschijnlijk helemaal niet. ]

 20. Porta schreef:

  Misschien, heel misschien wordt het dan toch tijd om dit soort figuren de katoenvelden op te trappen. Of tomaatjes te laten plukken in Italië.

 21. Ezel schreef:

  Dus blanken mogen zwarten op de misdaden van hun voorvaderen wijzen maar zwarten mogen niet zeuren over slavernij? Zoiets? Reactionairen nationalisten heb je in alle kleuren blijkt maar weer. Koel piet is wat dat betreft precies Z als deze zwarte pietra. Jullie kunnen niet zonder elkaar. Je hebt de ander blijkbaar nodig om je identiteit te bepalen. En je denkt dat identiteit een kleur, geslacht of seksuele voorkeur is. Dom en treurig

 22. BROERE schreef:

  Méér over Ahmaud Arbery, snif…..

  https://www.bitchute.com/video/1W33Wf9keOQ/

 23. Ravian schreef:

  @ Ezel

  Je draait de zaak, zoals gewoonlijk, weer eens om.
  Het zijn de zwarten die wel zeuren over slavernij maar niet met de misdragingen van hun eigen voorouders geconfronteerd wensen te worden.
  Het zijn ook de zwarten die gebeurtenissen van honderden jaren geleden als excuus voor hun eigen hedendaagse falen misbruiken.
  En tot slot misbruiken diezelfde zwarten datzelfde belachelijke excuus dan ook nog eens om op hun blanke medemensen te parasiteren.
  Je moet wel een echte ezel wezen om dat niet in de gaten te hebben.