DE WERELD NU

Kort geding van Baudet tegen de publieke MSM

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart

De uitspraak komt aanstaande woensdag pas, maar het kort geding van Baudet tegen de VPRO zit me hoog. Vooral door de rare fratsen die de MSM zich veroorloven. Als dit jurisprudentie wordt, staat het land nog het een en ander te wachten wat betreft het oprekken van uitspraken.

Voor zover er in de media aandacht aan is besteed, zijn de reacties vrijwel eensluidend; een kansloos kort geding. Baudet zou ‘spelletjes spelen’, en vooral uit zijn op extra aandacht, zoals een juriste die RTL raadpleegde het formuleerde.

Dat Baudet niet vies zou zijn van aandacht? Tja, hij is politicus. Politici aan wie geen aandacht wordt geschonken degraderen naar de lijst van ex-politici als Rita Verdonk en anderen. Geen argument waarmee je aan kunt komen lijkt mij zo, om te onderstrepen dat alles wat je van hem zegt toch in zijn voordeel is. Want dat is de essentie van deze redenatie. Zo ken ik er nog meer waarom de betrokken politici direct om zouden ontploffen. Zet de Godwins (of Pol Pots) maar vast klaar.

Maar waar mijn haren pas echt van te berge rezen kwam door onderstaande passage uit het verslag dat de NOS van het kort geding publiceerde, waarvan ik aanneem dat het naar de letter is gedaan:

Die uitspraken van Righton waren volgens Baudet “schandelijke leugens” en hij eist een rectificatie van het programma. Buitenhof weigert dat en noemde de woordkeuze van de presentatrice in een reactie “een juiste parafrasering van zowel de uitspraken van Thierry Baudet als de wijze waarop deze uitspraken werden opgevat door enkele Tweede Kamerleden en minister De Jonge”.

Daarbij gaat het me specifiek op de cursieve passage hierboven. Bij Buitenhof beschouwt men klaarblijkelijk geknutsel, dat door politieke tegenstanders als zodanig wordt begrepen, als voldoende bewijs dat het geknutsel door de beugel kan? Want men verdedigt zich dus hiermee:

“een juiste parafrasering van (…) de wijze waarop deze uitspraken werden opgevat door enkele Tweede Kamerleden en minister De Jonge”.

En dan is het waar? Alsof dat iets betekent. Dat opent een heel nieuw speelveld om politieke beledigingen tot gedane uitspraak wit te wassen. Dan krijg je dus binnenkort in de Tweede Kamer uitspraken als:

Tja meneer Asscher, u zegt dan wel dat u een brave sociaaldemocraat bent, maar uw lippendienst aan socialistische idealen impliceert voor ons dat u zich ook verbonden voelt met massamoordenaars als Joseph Stalin, Mao Tse Toeng en wie weet wat voor ‘revolutionair’ tuig u daarmee nog meer goed praat. U bent dus geen haar beter.

De christenen van het CDA zouden zich moeten laten welgevallen dat ook alle fouten van huidige en voorgaande generaties pausen op hun bordje belanden, en over wat DENK nog naar het hoofd krijgen kan zal ik verder maar zwijgen.

De uitspraak is op 25 maart, en ik ben heel benieuwd naar de afweging die de rechter maken zal, gezien deze argumenten van Buitenhof. Dat programma laat hiermee niet alleen een overmaat aan kwade bedoelingen zien – het was duidelijk dat dit een bewuste provocatie was waartegen een nette gesprekspartner direct had moeten protesteren. Hetgeen Henk Otten evident niet is.

Maar het lijkt tevens een uitspraak gedaan met het oogmerk de permissiviteit van de methoden van parafraseren op te rekken. Dat dat gebeurt in een medialandschap dat zo weinig divers is dat de hele MSM-journalistiek er eenduidig achter gaat staan met een schijnheilig smoel waarvan af druipt dat ze blij zijn dat iemand dit eindelijk eens zei, signaleert dat het alleen daarom al niet zou mogen worden toegestaan. Een dergelijke unanimiteit zou de permissiviteit van dergelijke methodes juist verder dienen in te perken.

We wachten derhalve nog even af wat de rechter hier van denkt, alvorens van hetzelfde laken een pak te openen. Wat niet betekent dat het niet uit voorraad leverbaar is.

7 reacties

 1. carthago schreef:

  Goed artikel ,dank juvenalis.
  Typische NOS en buitenhof tactiek .Ze parafraseren alleen uitspraken (of gedeeltes daarvan)en citaten als dat hun eigen narratief ondersteunt.Satanisch.

 2. Cro Magnon schreef:

  Opvallend dat Buitenhof de parafrasering zelf een juiste noemt. Dat was toch precies de inzet van het kort geding. Buitenhof stelt dus “We hebben gelijk omdat we gelijk hebben”.
  Verder vraag ik me af of de Tweede Kamerleden en minister De Jonge dit ook zo hebben opgevat. Hebben ze dat gezegd of is dat een aanname van Buitenhof? Als ze dat gezegd hebben dan zijn ze net zo (on)schuldig. Zoniet, dan fantaseert Buitenhof er lustig op los. En pleit tegen ze.

 3. Paul schreef:

  Buitenhof neem ik allang niet meer serieus. Wie kijkt er nog? Misschien de politici zelf en verder wat 60 plussers. Overigens vind ik Natali Righton een arrogante dame, een moslimknuffelaar en linkse journalist van de Volkskrant. Dat zegt mij genoeg over de te verwachte nieuwsitems. De NOS en VPRO zijn duidelijk voorzien van een linkse signatuur. Baudet zou net als Wilders deze staatsomroep moeten mijden. Links progressief Nederland is enorm bang voor Baudet en Wilders. Door deze angst wordt er regelmatig met woorden gestrooid als fascist, nazi, boreaal, extreem rechts, en zal de MSM altijd deze politici afzeiken. W#at de rechter oordeelt? We gaan het zien, maar de verwachting is dat de meeste D66 rechters een links georiënteerd standpunt innemen en Buitenhof in het gelijk zullen stellen.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Cliteur heeft aangetoond dat Righton en haar VPRO Buitenhof redactie de elementen van ‘blank Europees ras’ in de gewraakte zinsnede die Baudet in de schoenen wordt geschovern bij elkaar hebben gesprokkeld uit de mond van politici die er alles aan doen om kritiek op regeringsbeleid voor te stellen als extreem- of radicaal-rechtse ideeen die Baudet niet zou mogen verkondigen. In de Tweede Kamer kan en mag dit, ook al is het erg genoeg en zou de voorzitter Arib daar wel eens op mogen reageren. In de Tweede Kamer kan Baudet zijn zienswijze verdedigen en uitlleggen aan betreffende politici dat de kwalificaties waarmee ze Baudet zwart (of bruin) proberen te maken kant noch wal raken en ten diepste verwerpelijk zijn. In Buitenhof was hij niet uitgenodigd, maar werd een politieke tegenstander ‘gevoerd’ met de betreffende zinsnede. De persvrijheid is een groot goed, maar op kosten van de staat een intelligent en redelijk oppositiepoliticus niet alleen monddood maken, maar ook een Fortuijn- en Wildersbehandeling te geven is ontoelaatbaar. In de tachtiger jaren kon het nog, ook al is dat toen uiterst gevaarlijk gebleken. De argumenten van Juvenalis komen daar nog eens bovenop. De juistheid van het gelijkstellen van parafraseren met de manier waarop aperte politieke tegenstanders bepaalde uitlatingen opvatten kan alleen maar op één manier bepaald wroden. Door volgens de regelen der kunst uitgevoerd objectief eigen onderzoek. Buitenhof zal moeten rectificeren. En dan niet halfslachtig.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  De oorzaak is en blijft : subsidies aan media : kranten, NPO.
  Alle subsidies afschaffen.

 6. Henk Albarda schreef:

  Ik sluit me aan bij de andere reacties. Natuurlijk had Baudet 100 % gelijk dit kort geding aan te spannen, dit links extremistische sujet loog dat het gedrukt staat.
  MAAR! Ik twijfel of het kort geding van Baudet tegen, inderdaad, feitelijk de MSM, een goede zet was. Ik had al een grondig wantrouwen tegen MO en rechters, een wantrouwen dat natuurlijk 100 % is geworden toen recent bleek dat OM en rechterlijke macht massaal GL en D66 kiezers zijn, dus 100 % BEvooroordeeld.
  Punt 1 De rechter zal zeer waarschijnlijk meedoen aan de framing van FvD, dus ik denk dat ik Jan Dijkgraaf gelijk moet geven. Uitsluitend actieve GL en D66 leden weten nog wat Buitenhof beweerde, de rest van Nederland is het allang weer vergeten.
  Punt 2 In Turkije weet je vantevoren dat je een pro Erdogan uitspraak krijgt, in Nederland maken rechters volcontinue MISbruik van hun macht om alles wat rechts is, te framen. Feitelijk is Turkse rechtspraak ‘eerlijker’ dan Nederlandse.
  Punt 3 Daarnaast zijn de rechters ongetwijfeld als de dood om ‘rechter steunt racistische FvD’ naar hun hoofd te krijgen op Twitter en FB.
  En zo vind ik, overtuigd kiezer FvD, het jammer dat dit kort geding tot een uitspraak komt.
  Eerst zal FvD en PVV in de TK groot genoeg moeten worden zodat VVD en CDA er niet meer omheen durven, ik denk TK 2025. Pas daarna kan begonnen worden met het schoonvegen van de rutte augiasstal.

 7. Raymond Peil schreef:

  Goed artikel ! Ik begrijp beide kanten van wel/geen kort geding. Maar verder vind ik dat Baudet gelijk heeft: tot hier en niet verder. De daad bij het woord voegen en ergens een streep trekken en laat het partijkartel het eens op geloofwaardige wijze proberen uit te leggen.